Sunteți pe pagina 1din 2

Datorii pe termen lung -Sume ce trebuie platite intr-o

perioada mai mare de un an.


Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate
acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi
din emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a
acestora, credite bancare pe termen lung si mediu,
datorii legate de participatii si alte imprumuturi si
datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora.

Rezervele constituie o parte a capitalului propriu si se formeaza ca prelevari sau repartizari din profit sau din alte
surse si se utilizeaza pentru acoperirea eventualelor pierderi pentru cresterea capitalului sau in alte scopuri.
In contabilitate rezervele sunt reflectate cu ajutorul contului 106 . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor
constituite si a utilizarii acestora in conformitate cu normele legale. Contabilizarea rezervelor se tine pe categorii de
rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
Fiecare firma sau intreprindere pentru a nu risca prea mult constituie din profit rezerve care vor ajuta la acoperirea
eventualelor pierderi sau prejudicii cauzate de diverse calamitati.
Mi-am ales aceasta tema deoarece am considerat ca rezervele sunt importante si ar trebui sa fie constituite de catre
orice intreprindere.
Contabilitatea rezervelor
Rezervele sunt structuri de capital propriu destinate sa finanteze pe termen nelimitat activele intreprinderii avand in
acest sens un obiectiv similar celui indeplinit de capitalul social. Ele constituie in primul rand la societatile de capital,
datorita caracterului rigid, inflexibil si formalizat legal a capitalului social. Natura si structura rezervelor este
eterogena fiinf influentata de destinatia, modalitatea de constituire si utilizare, de calcul, etc. care la randul lor,
determina inregistrarea in contabilitatea curenta si reflectarea in situatiile financiare.
In prezent se deosebesc pentru societatile comerciale din România rezerve din reevaluare, din profit, din conversie,
fiecarei categorii fiindu-i repartizat un cont sintetic:105 -Rezerve din reevaluare, 106 -Rezerve 107 -Rezerve de
conversie. Primele doua sunt structurate in continuare pe conturi divizionare si sunt, dupa functiune, conturi de pasiv,
in timp ce ultimul nu este impartit pe subconturi si este un cont bifunctional.
Rezultatul reportat reprezinta profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita din exercitiile financiare precedente. Profitul reportat urmeaza a se
repartiza pe destinatii in exercitiile financiare urmatoare, iar pierderea reportata urmeaza a se acoperi din profitul exercitiilor urmatoare , din rezerve sau
din capitalul social, potrivit hotararii AGA.

Contul 1171 ” Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita ” este un cont de surse proprii iar dupa functia contabila este
un cont bifunctional, care tine evidenta rezultatului (profit sau pierdere) obtinut in exercitiile financiare precedente , nerepartizat, precum si a profitului net
obtinut in exercitiul financiar current , repartizat provizoriu pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetu statului din profitul net
al regiilor autonome.

Contul 1174 ” Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile “ dupa continutul economic este un cont de surse proprii, iar dupa functia
contabila este un cont bifunctional, care tine evidenta rezultatului (profit sau pierdere) obtinut prin corectarea omisiunilor si declaratiilor eronate cuprinse
in situatiile financiare ale entitatii, pentru una sau mai multe perioade anterioare , constand in greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile,
ignorari sau interpretari gresite ale evenimentelor, fraudel.

Operatii privind rezultatul reportat :

1) se inregistreaza urmatoarele operatii privind pierderea din anii precedenti :

a) acoperirea unei pierderi contabile precedente din profitul anului curent :

129 ” Repartizarea profitului ” = 1171 ” Rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita ”

b) acoperirea din rezerve legale a unei pierderi contabile precedente :

1061 ” Rezerve legale ” = 1171 “Rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita”

c) Reportarea profitului net realizat in exercitiul financiar precedent , care nu a fost inca repartizat :

121 ” Profit si pierdere ” = 1171 “Rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita”

d) Reportarea pierderii contabile realizate in exercitiul financiar precedent

1171 “Rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita” = 121 ” Profit si pierdere ”

e) Repartizarea profitului reportat la rezerve statutare

1171 “Rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita” = 1063 ” Rezerve statutare ”


2) se corecteaza 2 erori concretizate in omisiunea inregistrarii in exercitiul financiar precedent a unei facturi aferente prestarii unor servicii catre un client si
a unor cheltuieli cu materialele :
a) inregistrarea facturii :

411 = %

1174 ” Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile ”

4427 ” TVA colectata ”

b) inregistrarea cheltuielilor cu materialele consumabile :

1174 ” Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile ” = 302 ” Materiale consumabile “