Sunteți pe pagina 1din 4

Rezultatul reportat

Rezultatul reportat reprezinta rezultatul sau partea din rezultat a carui afectare financiara (repartizare pe destinatii) a fost aminata de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor. El poate fi un rezultat reportat pozitiv (profit nerepartizat) sau negativ (pierdere nerepartizata, neacoperita din punct de vedere financiar). Profitul figureaza ca sursa proprie de finantare pina in momentul distribuirii sale pe destinatiile stabilite prin lege sau statutul intreprinderii societate, iar pierderea pina la acoperirea sa din rezultatul exercitiului urmator sau din rezervele destinate in acest sens. Rezultatul reportat reprezinta profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita din exercitiile financiare precedente. Profitul reportat urmeaza a se repartiza pe destinatii in exercitiile financiare urmatoare, iar pierderea reportata urmeaza a se acoperi din profitul exercitiilor urmatoare , din rezerve sau din capitalul social, potrivit hotararii AGA. Contul 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita este un cont de surse proprii iar dupa functia contabila este un cont bifunctional, care tine evidenta rezultatului (profit sau pierdere) obtinut in exercitiile financiare precedente , nerepartizat, precum si a profitului net obtinut in exercitiul financiar current , repartizat provizoriu pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetu statului din profitul net al regiilor autonome. Contul 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile dupa continutul economic este un cont de surse proprii, iar dupa functia contabila este un cont bifunctional, care tine evidenta rezultatului (profit sau pierdere) obtinut prin corectarea omisiunilor si declaratiilor eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii, pentru una sau mai multe perioade anterioare , constand in greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorari sau interpretari gresite ale evenimentelor, fraudel.

Repartizarea profitului se nregistreaza n contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Sumele reprezentnd rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, n baza unor prevederi legale, se nregistreaza prin articolul contabil 129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la nceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se ntocmesc situatiile financiare anuale n contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarte de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidentierea n contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. nchiderea conturilor 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului se efectueaza la nceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se ntocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, n bilantul ntocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale. n contul 117 Rezultatul reportat se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotarrii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita nainte de efectuarea oricarei repartizari de profit. In creditul acestui cont se inregistreaza: - profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul reportat (121); - pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (104); - pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (106); - pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101); - pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117); - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor); - sume anulate reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi actionari/asociati aferente exercitiilor financiare anterioare (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele anulate); - sume anulate reprezentand alte datorii privind asigurari sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit si taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale si alte datorii cu bugetul statului aferente exercitiilor financiare anterioare, potrivit legii (431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele anulate, potrivit prevederilor legale in vigoare) Bibliografie

I.A.S. - International Accounting Standard, publicat n volum, succesiv din I.F.R.S. - Standardele Internaionale de Contabilitate si Raportare

2000 pn n 2007, Editura Economica,cod ISBN nr.973.590.264.8;

Financiar, (comentate de Barry J.Epstein siE.K.Jermakovicz),BMT PUBLISHINGHOUSE,2007 ;ISBN 978-973-87371-6-7;

Directiva a Opta a Consiliului Europei nr. 84/253/EEC, Supliment pe C.D. Drumul spre Europa- Program de Reform a contabilitii i de ntrire

la revista Auditul financiarnr.5/2006;

Instituional. Documentar elaborat de Banca Mondial pentru Romnia,2006;Supliment pe C.D. revista Auditul financiar" nr.4 /2007

Parlamentul Romaniei-Camera deputatilor: Reglementri contabile

conforme cu Directivele a IV-a i a VII-a a Comunitii Economice Europene; (publicate n volum), 2005;

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/17 nov.2005 (publicat in

Mon.Oficial nr.1080 bis din 30 nov.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene".

"Planul contabil pentru sistemul bancar -Ord.min.fin.publice.nr.1418/1997

si Regulamentul B.N.R.nr.3/1995,ambele actualizate in 2006) pentru aprobarea Planului contabil pentru sistemulbancar;

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor: Ordinul nr.3129/21.12.2005,

publicat inMon.Oficial nr.1187/29.12.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabileconforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.

"Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop patrimonial",

aprobat prin Ordinul min.fin..publice nr.1829/2003 (actualizat 2006), Mon.Oficial nr.1080/2005;

"Planul de conturi general pentru instituiile publice", aprobat prin

Ord.min.publice.nr.1917/2005 (Mon.Oficial nr.1186 bis/29 dec.2005 si modificat prin Ord.min.fin.publice nr.556/2006(Mon.Of.nr.439/22mai 2006).