Sunteți pe pagina 1din 20

1. O societate vinde marfuri in valoare de 500.000 lei, ambalaje mentionate distinct pe factura in valoare de 10.000 lei.

Costul de achizitie al ambalajelor vandute 8.000 lei a) Facture de vanzare 411 = % 707 708 4427

632400 500000 10000 122400

b)

Descarcarea din gestiune a ambalajelor vandute 608 = 381 8000

2. O societate vinde marfuri in valoare de 7000 lei. Pe aceeasi factura se mentioneaza si o reducere comerciala in valoare de 100 lei. Factura s-a incasat cu o saptamana mai devreme acordandu-se un scont in valoare de 3%. a) vanzare marfuri 411 = % 707 4427 8556 6900 1656

b) inregistrarea scontului % 667 4427 = 411 256.68 207 49.68

3. O societate detine un stoc de marfa achizitionat in cursul anului 2011 la un cost de 180.000 lei. La sfarsitul anului 2011, valoarea realizabila neta a stocului a fost 160.000 lei si a inregistrat o ajustare pentru deprecierea marfurilor in valoare de 20.000 lei. Pe 24 Februarie 2012, societatea a vandut stocul de marfuri la 150.000 lei.

a) Inregistrarea ajustarii suplimentare la data de 24 Februarie 2012 6814 = 397 10000

4. Societatea comerciala Delta SRL are in stoc la inceputul lunii Mai 2011: materii prime 2500 lei, marfuri 22000 lei. In cursul lunii Mai au loc urmatoarele operatii:

a) achizitie de materii prime la costul de achizitie de 3000 lei, tva 24%; b) achizitie de marfuri la costul de achizitie de 2000 lei, tva 24%; c) consum de materii prime la costul de 4000 lei; d) vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1800 lei, tva 24%, costul de achizitie fiind de 1400 lei.

La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocurile finale faptice: materii prime 4200 lei, marfuri 6200 lei. INVENTARUL PERMANENT a) achizitia de materi prime % 301 4426 = 401 3720 3000 720

b) achizitia de marfuri % = 401 371 4426 c) consum de materii prime 601 = 301 2480 2000 480

4000

d) vanzare de marfuri 411 = % 707 4427 371 2232 1800 432 1400

607

e) inregistrarea diferentelor constatate la inventar *materii prime 301 *marfuri 607 = 371 16400 = 601 2700

INVENTARUL INTERMITENT a) achizitia de materii prime

% 601 4426

401

3720 3000 720

b) achizitia de marfuri % 607 4426 = 401 2480 2000 480

c) consumul de materii prime Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei pe baza relatiei: Iesiri= Sold Initial+Intrari-Sold final stabilit la inventar=2500+3000-4200=1300 lei d) vanzarea de marfuri 411 = % 707 4427 2232 1800 432

Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei pe baza relatiei Iesiri= Sold Initial+Intrari-Sold final stabilit la inventar=22000+2000-6200=17800 lei e) anularea soldurilor initiale *pentru materii prime 601 *pentru marfuri 601 = 371 22000 = 301 2500

f) preluarea soldurilor finale * pentru materii prime 301 = 601 4200

* pentru marfuri 371 = 607 6200

5. Societatea Kids obtine din productie proprie 8000 jucarii la costul de 6 lei/bucata. Aceasta vinde societatii Noriel 2000 bucati la pretul de 11 lei/bucata. Pentru societatea Kids, jucariile sunt marfuri. Inregistrari la societatea Kids: a) Obtinerea jucariilor din productie proprie 345 = 711 48000

b) vanzarea jucariilor si descarcarea din gestiune

411

% 701 4427 345

27280 22000 5280 12000

711

Inregistrari la societatea Noriel % 371 4426 = 401 27280 22000 5280

6. Se produce un brevet in valoare de 5000 lei in 2 ani de zile, cate 2500 lei pe an. In primul an 233 Al doilea an 233 = 721 2500 = 721 2500

Receptia brevetului la terminarea productiei 205 = 233 5000

7. O societate a achizitionat un utilaj, pret de cumparare 8000 lei, TVA 24%. Utilajul este receptionat in luna Mai insa este pus in functiune in luna Iulie. Cheltuielile cu punerea in functiune au fost de 300 lei, TVA 24%. a) Receptia utilajului in luna Mai: % 231 = 404 9920 8000

4426

1920

b) Inregistrarea cheltuielilor cu punereaa in functiune ca parte a costului utilajului: % 231 4426 = 404 372 300 72

c) Punerea in functiune a utilajului in luna Iulie 2131 = 231 8300

8. O societate are in stoc 2000 buc. creioane evaluate la costul de achizitie de 2 lei/buc. In luna Mai 2011 are loc o achizitie de 2000 buc. la costul de 3 lei/buc. In luna Iunie are loc o vanzare de 2500 buc., pret 4 lei/buc. a) descarecarea din gestiune prin procedeul cost mediu ponderat 607 = 371 6250

b) descarcarea din gestiune prin procedeul FIFO 607 = 371 5500

c) descarcarea din gestiune prin procedeul LIFO 607 = 371 7000

9. O societate achizitioneaza un teren in valoare de 100.000 lei, TVA 24% pe care va construi un bloc de locuinte. In contractul de vanzare terenul va fi identificat separat. In aceasta situatie, societatea isi organizeaza activitatea de constructie ca activitate de productie. In anul 2011, societatea primeste, in prima luna, factura de la o firma de arhitectura pentru planurile initiale si proiectul de constructie in suma de 15.000 lei, TVA 24%. Cosul productiei in curs la sfarsitul primei luni este de 15.000 lei. a) achizitia terenului (in acest caz, terenul este marfa) % 371 4426 = 401 124000 100000 24000

b) inregistrarea proiectului de constructie % 628 4426 = 401 18600 15000 3600

c) receptia productiei in curs la sfarsitul lunii 331 = 711 15000

d) la inceputul lunii urmatoare reluarea productiei in curs 711 = 331 15000

10. O casa de amanet incheie un contract cu o persoana fizica in baza caruia ii imprumuta acestuia suma de 15000 lei pe 3 luni. Dupa 3 luni, persoana fizica nu rambuseaza imprumutul iar bijuteria trece in propietatea casei de amanet care le va vinde ca marfuri second hand prin aplicarea unui adaos de 10%, tva 24%. Marfa este evidentiata la pret cu amanuntul. a) acordarea imprumutului

2678

5311

15000

b) bunurile primite in regim de amanet sunt evidentiate doar in afara bilantului 8033 = 15000

c) dupa 3 luni, casa de amanet inregistreaza intrarea in gestiune a bijuteriei 371 = % 2678 378 4428 20460 15000 1500 3960

d) in afara bilantului se inregistreaza = e) vanzarea bijuteriei 5311 = % 707 4427 20460 16500 3960 8033 15000

f) descarcarea din gestiune a marfurilor % 607 378 4428 = 371 20460 15000 1500 3960

11. Societatea Alfa cedeaza consignatiei Omega spre vanzare, produse electronice in valoare de 10000 lei, TVA 24%. Alfa intocmeste avizul de expeditie. Unitatea de consignatie aplica la valoarea marfii primite un comision de 15% pentru a determina valoarea totala a marfii destinata vanzarii (fara TVA). Factura este intocmita de societatea Alfa dupa vanzarea produselor. a) Inregistrarea marfurilor primite la pret de vanzare cu amanuntul (extracontabil) 8033 b) Incasare contravaloare marfuri vandute 5121 = % 707 4427 14260 11500 2760 10000

c) Primirea facturii de la societatea Alfa % 371 4426 = 401 12400 10000 2400

d) inregistrare adaos comercial si TVA neexigibil 371 = % 378 4428 4260 1500 2760

Concomitent se descarca gestiunea extracontabil 10000 8033

e) descarcare gestiune marfuri vandute % 607 378 4428 = 371 14260 10000 1500 2760

12. In luna Mai 2011, o casa de amanet incheie un contract cu o persoana fizica in baza caruia ii imprumuta acesteia suma de 2000 lei pe 3 luni. Obiectul gajului il reprezinta o bijuterie din aur. Dupa 3 luni, persoana fizica nu ramburseaza imprumutul iar bijuteria trece in proprietatea casei de amanet care o va vinde ca marfura prin aplicarea unui adaos de 10%, TVA 24%. Marfa este evidentiata la pret cu amanuntul. Comisionul casei de amanet este de 10%. a) acordarea imprumutului

2678

5311

2000

b) bunurile primite in regim de amanet evidentiate in afara bilantului 8033 2000

c) dupa cele 3 luni, casa de amanet inregistreaza intrarea in gestiune a bijuteriei 371 = % 2678 378 4428 2728 2000 200 528

d) in afara bilantului se inregistreaza 2000 8033

13. La o casa de schimb valutar se efectueaza, in data de 17 Mai 2012, urmatoarele operatii de vanzare/cumparare de valuta catre/de la populatie, la cursurile afisate in moneda nationala: - cumparare a 5000 euro la un curs de 4.4 lei/euro; - vanzare a 2000 euro la un curs valutar de 4.6 lei/euro. a) cumpararea de valuta 5314 = 5311 22000

b) vanzarea de valuta 5311 = % 5314 708 9200 8800 400

14. Societatea Omega achizitioneaza marfuri de la funizorul Alfa din SUA la un pret de 90000 dolari. Cursul de schimb la data receptiei este de 3.4 lei/dolar., taxa vamala este de 7500 lei, iar comisionul vamal este de 1550 lei. Pentru a aduce marfa in unitate, societatea Omega primeste de la o societate de transport intern, o factura in valoare de 620 lei (inclusiv TVA). TVA aferenta marfurilor importate este de 75612 lei. a) receptia marfurilor importate 371 = % 401 446 315050 306000 9050

b) Inregistrare drept de deducere TVA pe baza declaratiei vamale 4426 = 446 75612

c) Plata obligatiilor fiscale aferente importului 446 = 5121 84662

d) inregistrarea facturii primite de la furnizorul de transport. % 371 4426 = 401 620 500 120

15. O societate a vandut in luna Mai 2011 marfuri la extern pe cont propriu in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF 1800 USD, transport pe parcurs extern 180 USD, asigurarea pe parcurs extern 80 USD. Cursurile de schimb au fost urmatoarele: la livrarea marfurilor 3,3 lei/USD; la incasarea creantelor 3, 4 lei/USD, la primirea facturii privind transportul pe parcurs extern 3,33 lei/USD, la plata transportului pe parcurs extern 3,2 lei/USD. Determinarea valorii externe FOB: * valoare externa CIF 1800*3,3 lei/USD=5940 lei * transport pe parcurs extern: 180*3,3 lei/USD=594 lei * asigurare pe parcurs extern: 80*3,3 lei/USD=264 lei * valoare externa FOB: (1800-180-80)*3,3 lei/USD=5082 lei a) livrarea marfurilor la extern pe baza facturii externe 411 = % 707 708 5940 5082 858

b) inregistrarea cheltuielilor de asigurare 613 = 401 264

c) plata cheltuielilor de asigurare 401 = 5121 264

d) incasarea contravalorii marfurilor vandute la extern 5124 = % 411 765 6120 5940 180

e) inregistrarea cheltuielilor de transport pe parcurs extern % 624 = 401 599.4 594

665

5.40

f) plata datoriei fata de prestatorul de servicii 401 = % 5124 765 599.4 576 23.4

16. O agentie de turism a emis catre unul din clientii sai o factura in valoare de 2023,2 lei, reprezentand prestatiile efectuate de furnizor precum si comisionul de intermediere in suma de 10%, tva 24 %. Valoare prestatiilor efectuate de furnizor sunt in suma de 1800 lei. Inregistrarea facturii in contabilitatea agentiei de turism 411 = % 462 704 4427 2023.2 1800 180 43.2

17. O societate achizitioneaza marfuri in valoare de 5000 lei pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente la data achizitiei efective dar care urmeaza sa fie primite ulterior. a) primirea marfurilor 327 = 401 5000

b) Inregistrarea marfurilor receptionate ulterior 371 = 327 5000

18. Societatea Alfa are in stoc stofa si furnituri de croitorie evidentiate in contul 302. Societatea Alfa trimite spre prelucrare societatii beta stofa in valoare de 15000 lei si furnituri in valoare de 5000 lei pe baza avizului de insotire a marfii. Societatea Beta prelucreaza aceste materiale si obtine pantaloni necesari angajatilor societatii Alfa. Manopera societatii Beta este de 2000 lei, TVA 24%. Societatea Alfa primeste halatele realizate de societatea Beta si le distribuie salariatilor care suporta 50% din valoarea lor, restul fiind suportat de intreprindere. a) predarea materialelor spre prelucrare societatii Beta 351 = 302 20000

b) receptia pantalonilor, conform notei de receptie si facturii 22480 % = % 22480

22000 303 480 4426

351 20000 401 2480

c) distribuirea pantalonilor catre salariati % 4282 658 = 303 22000 11000 11000

19. Societatea Alfa achizitioneaza de la societatea Beta pe baza de factura, materii prime in valoare de 15000 lei si materiale auxiliare in valoare de 2000 lei, tva 24%, pe care le lasa in custodia societatii Beta, pe o durata de 2 luni, din lipsa de spatii de depozitare. La expirarea perioadei, bunurile sunt aduse in gestiunea societatii Alfa intocmindu-se nota de primire, receptie si constatare de diferente. Pentru societatea Beta aceste bunuri reprezinta produse finite al caror cost efectiv de productie este de 14000 lei, iar pretul de inregistrare este de 14500 lei. a) Inregistrarea bunurilor procurate de la societatea Beta, dar ramase in custodia acesteia % 351 4426 b) Plata facturii 401 = 5121 21080 = 401 21080 17000 4080

c) Aducerea in patrimoniu a materiilor prime si materialelor auxiliare achizitionate, platite si lasate in custodia societatii Beta. % 301 302 = 351 17000 15000 2000

20. Societatea comerciala Alfa primeste spre vanzare de la societatea Beta, bunuri in valoare de 5000 lei comision 15%, tva 24% din valoarea comisionului. Dupa vanzarea marfurilor, societatea Alfa face plata catre deponent. a) Primirea marfurilor in regim de consignatie 8033 b) vanzarea marfurilor 5311 = % 462 704 5930 5000 750 5000

4427 c) plata deponentului 462 = 5311

180

5000

d) scoaterea din evidenta marfurilor vandute 5000 8033

21. Societatea Alfa inregistreaza la sfarsitul anului 2011 cu ocazia inventarierii un plus de marfuri in valoare de 5000 lei. Acestea sunt inregistrate in contabilitate la pretul de vanzare cu amanuntul iar adaosul comercial practicat de societate este de 20%. 371 = % 607 378 4428 5000 3360.22 672.04 967.74

22. La inventariere se constata un minus de produse finite de 1000 lei care se imputa gestionarului, la valoarea de 1200 lei plus TVA 24%. Suma se incaseaza ulterior in numerar. a) Inregistrarea minusului de produse finite 711 = 345 1000

b) Imputarea minusului 4282 = % 7581 4427 1488 1200 288

c) Incasarea 5311 = 4282 1488

23. In cadrul unei societatii cu ocazia inventarierii s-au constatat marfuri expirate in valoare de 2500 lei care nu mai pot fi vandute. a) Scoaterea din gestiune a marfurilor expirate 607 = 371 2500

b) inregistrarea TVA nedeductibil pentru marfurile expirate la nivelul TVA-ului dedus 635 = 4427 600

24. In urma unui incediu, o parte din stocul de marfa al unei societatii a fost distrus. Costul de achizitie al marfurilor distruse este de 3500 lei. 671 = 371 3500

25. O societate achizitioneaza 50 de carnete a cate 21 tichete de masa la valoarea nominala de 9 lei/tichet. Costul imprimatelor este de 200 lei, tva 24%. Societatea a acordat efectiv 40 de carnete. Restul de 10 sunt returnate. a) achizitionarea tichetelor de masa de la unitatea emitenta % 5328 628 4426 = 401 9698 9450 200 48

b) achitarea facturii reprezentand cv tichetlor de masa achizitionate 401 = 5121 9698

c) inregistrarea tichetelor de masa acordate salariatilor 642 = 5328 7560

d) returnarea catre emitent a tichetelor de masa nefolosite 461 5121 = = 5328 461 1890 1890

26. Societatea Alfa acorda un avans societatii Beta in valoare de 80000 lei, Tva 24%. Ulterior, societatea Alfa primeste de la societatea Beta materii prime in valoare de 120000 lei, tva 24%. Se primeste si factura de stornare a avansului si apoi se achita diferenta. In contabilitatea societatii Alfa a) inregistrarea facturii de avans % 4091 4426 = 401 99200 80000 19200

b) plata facturii de avans 401 = 5121 99200

c) Inregistrarea achizitiei si receptiei de materii prime % 301 4426 = 401 148800 120000 28800

d) inregistrarea facturii de stornare a avansului acordat initial 401 = % 4091 4426 99200 80000 19200

e) stingerea datoriei fata de furnizor 401 = 5121 49600

In contabilitatea societatii Beta a) inregistrarea avansului acordat 411 = % 419 4427 99200 80000 19200

b) incasarea facturii de avans 5121 = 411 99200

c) Vanzarea marfurilor 411 = % 707 4427 148800 120000 28800

d) stornarea facturii de avans % 419 4427 = 411 99200 80000 19200

e) incasarea de la client 5121 = 411 49600

27. O societate incaseaza la data de 03.06.2011 un efect comercial in valoare de 50000 lei, taxa platita pentru serviciul bancar fiind de 1500 lei

In contabilitatea tragatorului incasarea efectului comercial la data de 03.06.2011 % 5121 627 = 413 50000 48500 1500

In contabilitatea trasului plata efectului comercial la data de 03.06.2011 % 403 627 = 5121 51500 50000 1500

28. O societate are o creanta comerciala in valuta in suma de 2500 euro, contabilizata la un curs de 1 euro = 4,35 lei care se va deconta in exercitiul urmator. Entitatea are si o datorie fata de furnizori in suma de 3000 euro, contabilizata la un curs de 1 euro= 4,33 lei, care se va deconta tot in exercitiul urmator. Cursul valutar comunicat de BNR la inchiderea exercitiului financiar este de 4,3 lei. a) inregistrare pentru creanta fata de client 665 = 411 125

b) inregistrare pentru datoria fata de furnizor 401 = 765 90

29. Impozitul pe profit datorat este de 9500 lei, iar cel platit anticipat este de 6850 lei. Diferenta de plata este de 2650 lei a) in cursul anului 691 441 = = 441 5121 9500 9500

b) la regularizare, diferenta de plata 691 441 = = 441 5121 2650 2650

30. O societate a efectuat in anul 2011 cheltuieli de protocol in suma de 550000 lei, TVA 24%. Din calculele efectuate la sfarsitul anului, 10000 reprezinta cheltuieli de protocol nedeductibile.

a) in cursul anului % = 623 4426 b) la sfarsitul anului 635 neded =

401

682000 550000 132000

4427

2400

e baza relatiei

Bibliografie

1. CECCAR Ghid practic de aplicarea a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3.055/2009 , editura CECCAR, Bucureti 2010;

2. Mihai Ristea, Corina Ioanas, Corina Graziella Dumitru, Alina Irimescu: Contabilitate societatilor comerciale , editura Universitara, Bucuresti 2009; 3. Atanasiu Pop, Dumitru Matis: Contabilitate financiara , editura Casa Cartii, Bucuresti 2010; 4. ***www.conta.ro 5. ***www.contabilizat.ro 6. ***www.consultcontab.ablog.ro 7. *** www.scribd.com 8. *** www contabilitateafirmei.manager.ro 9. ***www.expertizacontabila.ro 10. *** www.tribunaeconomica.ro

S-ar putea să vă placă și