Sunteți pe pagina 1din 21

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND STOCURILE

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND STOCURILE

Cuprins: 1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile 2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil privind stocurile 3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational 4. Monografia contabila 5. Aplicarea procedeelor si tehnicilor de audit 6. Prezentarea probelor de audit financiar contabil 7. Riscul de audit 8. Importanta relativa a riscului de erori si pragul lor de semnificatie 9. Prezentarea opiniei de audit 10. Prezentarea raportului de audit statutar 11. Bibliografie

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene - Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata in in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008 - Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - H.G. nr. 97 din 19.03.1994 pentru modificarea H.G. nr. 58/1994 privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in M.Of. nr. 80 din 29.03.1994 - IAS 2: Stocuri

2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil privind stocurile 1. Evaluarea la intrare a stocurilor de materii prime 2. Identificarea stocurilor la nivelul patrimoniului entitii. Asigurarea faptului c stocurile exist i sunt deinute de societate. 3. Evaluarea corect la ieire a stocurilor , conform metodei FIFO. Asigurarea faptului c ieirile de stocuri au fost corect contabilizate conform FIFO. 4. Urmrirea consecvenei n aplicarea metodei contabile de evaluare la ieire a stocurilor. Se urmrete exactitatea n aplicarea metodei contabile privind stocurile. 5. Verificarea reflectrii tranzaciilor derulate n perioada corect, urmrind respectarea principiului independenei exerciiului. 6. Se verific exhaustivitatea informaiei privind stocurile de materii prime. 7. Prezentarea informaiei n situaiile financiare n conformitate cu cerinele contabile. 8. Identificarea stocurilor depreciate i greu vandabile i verificarea constituirii de provizioane necesare. 9. Se verifica daca stocurile cu o micare lent sau fr micare au fost corect evaluate, la valoarea net realizabil. 10. Analiza i urmarirea dreptului de proprietate asupra bunurilor de natura stocurilor n cadrul entitii. 3

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

-Factura de cumparare - Factura de vanzare -Jurnal Cumparari - Jurnal vanzari - Nota Intrare Receptie - decont TVA - Registru Jurnal

- Balanta de Verificare - Bon de primire - Bon de predare transfer restituire - Bon de predare a materialelor refolosibile la magazie - Bon de predare a semifabricatelor la magazie - Bon de transfer - Bon de consum
Jurnal Cumparar i

Factura cumparare

Decont TVA

NIR

Registru l jurnal

Balanta de verificare

Bon de primire

Factura de vanzare

Jurnal vanzari

Bon de predare Bon de transfer Bon de consum

Bon de predare materiale / semifabricate

4. Monografia contabila Aplicatia 1 Societatea X are in stoc la inceputul lunii iulie 2010 materii prime in valoare de 2000 lei. In cursul lunii iulie 2010 au loc urmatoarele operatii: achizitie materii prime in valoare de 1000 lei TVA 24%; consum de materii prime in valoare de 1500 lei. La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de materii prime in valoare de 1700 lei. Inventarierea se face prin metoda inventarului permanent. Achizitie materii prime % 301 4426 Consum materii prime 601 = 301
-

401

1240 lei 1000 240

1500

La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar Sf scriptic = 2000 + 1000 1500 = 1500 lei Sf faptic = 1700 lei

Plus la inventar in valoare de 200 lei 601 = 301 200 lei (gresit)

Aplicatia 2 Societatea X are in stoc la inceputul lunii septembrie 2010 marfuri in valoare de 7500 lei. In cursul lunii au loc urmatoarele operatii: achizitie de marfuri in valoare de 200 lei TVA 24%; vanzari de marfuri la prt de vanzare de 800 lei, TVA 24%, cost achizitie 600 lei. La sfarsitul lunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de marfuri in valoare de 6500 lei. Inventarierea se face prin metoda inventarului permanent. Achizitie marfuri % 371 4426 = 401 248 lei 200 48 5

Vanzare marfuri: a) vz. pr. Zisa : 4111 = 707 800 lei (gresit)

b) descarcare de gestiune: 607 = 371 600 lei


-

La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar Sf scriptic = 7500 + 200 600 = 7100 lei Sf faptic = 6500 lei

Minus la inventar in valoare de 600 lei 607 = 371 600 lei

Aplicatia 3 Societatea X achizitioneaza 5000 baterii de la furnizorul extern Alfa la un pret de 25 euro bucata. Cursul de schimb de la data achizitiei 3.5 lei/euro . taxa vamala 2%, comision vamal 0.5%. Pentru a aduce marfa in unitate X primeste de la o societate de transport o facture in valoare de 868 lei ( din care TVA 24% ).
Pretul negociat = 5000 buc x 25 x 3.5 lei/ = 437500 lei

+ Taxa vamala = 437500 x 2% = 8750 lei + Comision vamal = 437500 x 0.5% = 2187.5 lei + Cheltuieli de transport = 868 lei = Cost achizitie = 449305.5 lei 371 = % 401. Alfa 446 449305.5 lei 437500 10937.5

401.Transp 868 (gresit) Aplicatia 4 Societatea X prezinta la inceputul lunii martie urmatoarea situatie a stocului de marfa M1. 6

Si 371 = 7000 buc * 714 lei/buc = 4998000; Si 378 = 700000 ; Si 4428 = 798000 lei In cursul lunii are loc o achizitie de marfuri 5000 buc M1 la costul de 600 lei/buc, TVA 24% si vanzare de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) de 2756000 lei. Evaluarea stocului de marfuri se face la prt de vanzare cu amanuntul inclusiv TVA. Cota de adaos = 20%. 371 Achizitie marfuri: = % 401 378 4428 4426 = 401 4464000 5000buc*600lei = 3 000 000 3000000 * 20% = 600 000 3600000 * 24% = 864 000 3000000 * 24% = 720 000

Vanzare de marfuri 5311 = % 707 4427 2756000 2756000/1.24 = 2222580 533420 371 2756000

a) vanzare pr.zisa :

b) descarcarea din gestiune:

= 607 378 4428

1933645 288935 533420

Adaosul comercial aferent iesirilor din stoc = R c 707 * (Si c 378 + Rc 378) / ((Sid 371 + R d 371)-( Si c 4428 + Rc 4428)) = 2222580*0.13 =288935

Aplicatia 5 Societatea X cumpara 500 de compresoare in cursul anului 2010, cu scopul de a le revinde. Costul unitar de achizitie este de 300 lei, iar pretul general de vanzare de pe piata de 450 lei. Societatea a incheiat un contract pentru vanzarea in anul urmator a 300 compresoare la un prt de 360 lei. Costurile necesare oricarei vanzari pe piata sunt de 120 lei/ compresor. Cost unitar = 500* 300 = 150000 lei VRN = 300 buc * (360 -120 ) + 200 buc ( 450-120) = 138000 lei 7

Deprecierea stocurilor cu 12000 607 = 371 2000 lei (gresit)

Aplicatia 6 Societatea X obtine produse finite. In cursul lunii octombrie se cunosc urmatoarele: la inceputul lunii, costul productiei neterminate este de 125750 lei. In cursul lunii s-au angajat urmatoarele cheltuieli de productie: cheltuieli directe 182400 lei; cheltuieli indirescte 67700 lei din care 25700 sunt fixe, cheltuieli administrative 12000. Gardul de utilizare a capacitatii de productie a fost de 80%. La sfarsitul lunii costul productiei neterminate a fost de 71350 lei. Costul productiei neterminate la inceput perioada = 125750 lei + cheltuieli directe = 182400 lei + cheltuieli indirect variabile = 42000 lei + cheltuieli indirect fixe = 25700 * 80 % = 20560 lei (gresit) => Costul productiei finite = 370710 lei 345 = 711 370710 lei

Aplicatia 7 Societatea X vinde produse finite la pretul de 350 000 lei, TVA 24%, costul de productie al acestor produse finite fiind de 270000 lei a)vanzare pr.zisa: 4111 = % 701 4427 b) descarcare din gestiune: 434000 lei 350000 84000 270000 lei

711 = 345

Aplicatia 8 Societatea X are in stoc la inceputul perioadei de gestiune : Si345 (Produse Finite) = 2500 lei ; Si331( Productie in curs )= 1000 lei. In cursul perioadei a avut loc obtinerea si predarea la deposit a produselor finite cf. bon de predare la cost de productie 5000 lei si vanzare de produse finite, prt de vanzare 8

4000 lei TVA 24%, costul productiei vandute 3500 lei. La sfarsitul perioadei de face inventarierea si se constata Sff345= 4550 lei; Sff331= 800 lei. Se foloseste metoda inventarului intermitent.

Obtinere produse finite NU se inregistreaza in ctb.

vanzare produse finite : a) vanzare pr. Zisa : 4111 = %

4960 lei 701 4000

4427 960 b) descarcare de gestiune : Nu se contabilizeaza


-

La sfarsitul perioadei: a) se anuleaza Si : 711 = %

3500 lei 345 331 2500 1000 5350 lei 4550 800

b) se preiau Sf faptice :

= 711

345 331 Aplicatia 9

Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la produsele finite PF1, PF2, PF3 ale societatii X, in anul 2010. Societatea evalueaza stocurile in bilant conform IAS2 . Produs PF1 PF2 PF3 total Cost 100000 150000 260000 510000 Valoarea realizabila neta 110000 170000 170000 450000 Valoarea de inventar 100000 150000 170000 420000

In bilant = min ( cost ; valoarea de inventar) Valoarea de inventar = min ( cost, valoarea realizabila neta) Min ( 510000 ; 420000) =420000 => 90000 = depreciere 6814 = 394 90000 9

Aplicatia 10 Se cunosc urmatoarele informatii privind un stoc de marfa al societatii X:


- La 01.10.2010 se aflau in stic 1000 bucati, evaluate la costul de achizitie de 10 lei/buc;

-La 03.10.2010 are loc o achizitie de 2000 buc. la cost de 16 lei/buc., TVA 24%; -La 12.10.2010 are loc o vanzare de 2500 buc, prt 20 lei/buc, TVA 24%; -La 21.10.2010 are loc o achizitie de 1000 buc, prt 30 lei/ buc, TVA 24%. Care este valoarea iesirilor din stoc si a stocului final daca se utilizeaza metoda FIFO? Fisa stocului data Cantit. 01.10 03.10 12.10 21.10 27.10 31.10 Valoarea iesirilor = 58100 lei. Stoc final = 6900 lei 1000 23 23000 500 700 16 23 8000 16100 2000 16 32000 1000 1500 10 16 10000 24000 intrari Cost unitar Cost total Cantit. iesiri Cost unitar Cost total Cantit. 1000 1000 2000 500 500 1000 300 300 stoc Cost unitar 10 10 16 16 16 23 23 23 Cost total 10000 10000 32000 8000 8000 23000 6900 6900

5. Aplicarea procedeelor si tehnicilor de audit 5.1. Scrisoare de angajament Ctre Consiliul de Administraie sau reprezentanilor adecvai ai conducerii la vrf: Dumneavoastr ai cerut ca noi s efectum auditul situaiilor financiare ale societii S.C. ALFA S.A. care conin bilanul la data de 31.12.2010, contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu i situaia fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul financiar care se ncheie la aceast dat, precum i un rezumat al politicilor contabile semnificative i alte note explicative. Suntem ncntai s v confirmm acceptarea i nelegerea noastr n ce privete acest angajament prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaiilor financiare. 10

Auditul nostru va fi efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Acele standarde cer ca noi s respectm cerinele de etic i s planificm i s efectum auditul astfel nct s obinem o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin denaturri semnificative. Un audit implic aplicarea de proceduri n vederea obinerii de probe de audit cu privire la valorile i prezentrile de informaii din situaiile financiare. Procedurile selectate depind de raionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului existenei de denaturri semnificative n situaiile financiare provenite din fraud sau eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformitii politicilor contabile folosite i a rezonabilitii estimrilor contabile efectuate de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Datorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil i de control intern, exist un risc inevitabil ca unele denaturri semnificative s rmn nedescoperite. Atunci cnd am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru ntocmirea situaiilor financiare de ctre societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt corespunztoare n circumstanele date, dar nu n scopul exprimrii unei opinii asupra eficacitii controlului intern din cadrul societii. Totui, v vom furniza o scrisoare separat referitoare la orice deficiene semnificative n structurarea sau implementarea controlului intern n raportarea financiar de care am luat cunotin pe parcursul auditrii situaiilor financiare. V reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare care prezint n mod corect poziia financiar, performanele financiare i fluxurile de trezorerie ale societii n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar este a conducerii societii. Raportul nostru de audit va explica faptul c responsabilitatea pentru ntocmirea i corecta prezentare a situaiilor financiare n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil revine conducerii societii, iar aceast responsabilitate include: - Structurarea, implementarea i meninerea controlului intern relevant pentru ntocmirea situaiilor financiare care nu conin denaturri provenite din fraud sau eroare; - Selectarea i aplicarea politicilor contabile corespunztoare; i - Efectuarea de estimri contabile care sunt conforme cu circumstanele. Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmri scrise cu privire la declaraiile ce ne-au fost date n legtur cu auditul. Ateptm cu nerbdare o colaborare deplin cu echipa dumneavoastr i credem c aceasta ne va pune la dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. V rugm s semnai i s returnai exemplarul ataat acestei scrisori pentru a ne arta c scrisoarea este conform cu nelegerea dumneavoastr n legtur cu organizarea auditului pe care l vom efectua asupra situaiilor financiare. S.C. AUDIT SERV S.R.L S-a luat la cunotin n numele societii S.C. ALFA S.A de ctre .............. Numele i funcia Data

11

5.2. Proceduri de audit financiar contabil Procedurile poart de regul amprenta auditorului, personalitatea lui, stilul i profesinonalismul acestuia. n acest scop, formularea procedurilor are deseori forma unor ntrebri pe care i le pune auditorul i la care, prin mijloace specifice, stabilete rspunsul adecvat: da sau nu. Sintetizate, procedurile de audit ce vizeaz stocurile sunt urmtoarele: Obiective Certitudinea i validitatea micrii stocurilor nregistrate Proceduri de audit indentificarea procedurilor de nregistrare a intrrilor i ieirilor din stoc (documente de intrare/ieire; persoane-servicii mputernicite) sunt respectate numerotarea i cronologia documentelor de eviden contabil? Se elaboreaz zilnic, sptmnal, lunar o situaie centralizatoare a micrii stocurilor? Ce calitate i fiabilitate prezint documentele de eviden i centralizatoarele? Ce proceduri se folosesc pentru confruntarea existenei stocurilor cu nregistrrile primare, cu cele din contabilitatea analitic i din contabilitatea financiar? Sunt precizate reguli pentru evidena valorificrii stocurilor(emiterea facturilor, a avizelor de expediie, a cheltuielilor de expediie i transport? Se verific periodic (sptmnal, chenzinal, lunar) evidenele de facturare expediie- transport cu evidena contabil analitic/sintetic? Se efectueaz teste de conformitate cu un prag de semnificaie ct mai ridicat? Sunt stabilite reguli de eviden i urmrire a produciei n curs (stoc la nceputul i sfritul perioadei)? Este stabilit o eviden a rotaiei stocurilor i a vechimii acestora? Stocurile cu rotaia lent sunt reevaluate din punct de vedere calitativ? Procedura inventarierii ine seama de urmtoarele cerine: separarea funciilor de eviden/control semnturile persoanelor autorizate pe documentele de eviden i micare a stocurilor inventarierea separat a stocurilor proprii de cele ale terilor interdicia oricrei micri a stocurilor n perioada de inventariere constatarea de stocuri deteriorate controlul repetat i tratamentul diferenelor ntre rezultatele inventarierii i evidena contabil existena i fiabilitatea fiierului stocuri persoana care a primit responsabilitatea gestiunii stocurilor au fost efectuate studii sau ncercri de optimizare a stocurilor? Se efectueaz un test de control privind: stocul minim permanent cantitile obinuite de aprovizionare numrul de defeciuni, opriri inopinate datorate diferenelor de mrime intre stocurile de produse finite/comenzi primite sau/i stocurile de materii prime/comenzi de achiziii neonorate la timp numrul de rotaii ale stocurilor pe sptmn ,lun, an ; costurile stocajului; 12

Valorificarea stocurilor

Eficacitatea i fiabilitatea inventarierii stocurilor

Fiabilitatea gestiunii stocurilor -

procedurile de reaprovizionare Msuri de protecie a stocurilor Principiul independenei exerciiilor este respectat Politicile de evaluare a stocurilor sunt aplicate i prezentate corespunztor n sit. financiare sunt adoptate msuri de protecie mpotriva furturilor? Se efectueaz teste de conformitate? Accesul limitat al persoanelor autorizate Sunt asigurate condiiile necesare pstrrii materialelor i produselor finite pe durata stocrii? Intrrile de stoc sunt reflectate n perioada contabil corespunztoare? Se ine cont de alocarea costurilor indirecte i cu manopera asupra produciei n curs sau a produciei finite? Verificarea documentaiei justificative i inspecie fizic pentru asigurarea c independena exerciiior din punct de vedere scriptic coincide i este respectat faptic Verificarea evalurii stocurilor examinarea facturilor emise de furnizori pentru stocurile achiziionate examinarea modului de determinare a costului n cazul produselor fabricate precum i a tratamentului variaiilor costului efectiv fa de costul standard aplicarea principiului general de prezentare a stocurilor n bilan la valoarea minim dintre cost i valoarea net de realizare

6. Prezentarea probelor de audit financiar contabil Proba 1

In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat plusul la inventar in valoare de 200 de lei astfel : 601 = 301 200 lei Varianta corecta este: 301 = 601 200 lei

Proba 2 In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constat ca societatea a inregistrat vanzarea de marfuri astfel: 4111 = 707

800 lei 992 lei 707 4427 800 192

Varianta corecta este: vz. pr. Zisa : 4111 = %

Proba 3 13

In urma verificarii inregistrarii 3 s-a constat ca societatea a calculat cheltuielile de transport si a inregistrat achizitia de marfuri astfel: Cheltuieli de transport = 868 lei 371 = % 401. Alfa 446 449305.5 lei 437500 10937.5

401.Transp 868

Varianta corecta este: Pretul negociat = 5000 buc x 25 x 3.5 lei/ = 437500 lei

+ Taxa vamala = 437500 x 2% = 8750 lei + Comision vamal = 437500 x 0.5% = 2187.5 lei + Cheltuieli de transport = 868 / 1.24 = 700 lei = Cost achizitie = 449137.5 lei 371 = % 401. Alfa 446 449137.5 lei 437500 10937.5

401.Transp 700

4426 = 401.Transp

168 lei

Proba 4 In urma verificarii inregistrarii nr. 5 am costatat ca societatea a inregistrat o depreciere de stocuri cu o suma eronata, astfel: 607 = 371 2000 lei Varianta corecta este : 607 = 371 12000 lei

Proba 5

14

In urma verificarii inregistrarii nr 6 am constatat ca societatea a inregistrat costul productiei finite astfel: 345 = 711 370710 lei Varianta corecta este: 345 = 711 299360 lei. Se scade costul productiei neterminate la sfarsitul perioadei in valoare de 71350 lei. Proba 6 In urma verificarii inregistrarii nr 8 se constata ca societatea a folosit evaluarea si inregistrarea prin metoda inventarului intermitent. Conform notelor explicative inventarierea s-a stabilit a se face prin metoda inventarului permanent. Asadar nu s-a folosit in mod consecvent metoda contabila de inventariere.

Proba 7 In urma inventarierii fizice realizata de catre noi auditorii, s-a constatat urmatoarea diferenta: Nr crt 2. Explicatii Data Faptic Verificare existenta tabla groasa 1.02. 2011 29.996 buc Cantitate Scriptic 30.000 buc Diferente - 4 buc

Proba 8 In urma verificarii exhaustivitatii informatiilor, plecnd de la fisa de cont s-a urmarit dac exist documentul aferent. Nu au fost gasite un numar de 5 documente contabile ( factura # 129458 / 23.09.2010; factura # 266589 / 17.07.2010; factura #2889544 /02.10.2010; factura #777854 / 13.10.2010; BC #451 / 15.08.2010 ) . Suma totala a facturilor : 7520 lei. BC: 655 lei. Proba 9 Se verific dac bunurile identificate fizic i care se regsesc in contabilitate aparin sau nu firmei, pornind de la documentele juridice inclusiv contracte. S-au constatat urmatoarele Nr Articol stoc crt. 31.12.2008 1. Agregatoar e Elice Doc. verificat Contract #2556/ 15.10.0 8 Contract #7112/ 12.09.0 Statut Cu rezerva asupra dreptului de proprietate* Cu rezerva asupra dreptului de proprietate* 15 Cantitate Pret 250 buc 140 lei/buc 1500 lei/buc Valoare Observatii 35000 lei 105000 lei Valori nesemnificative; fara probleme Valori nesemnificative; fara probleme

2.

70 buc

8 3. Contract Cu rezerva 15000 m 43 645000 Val.semnificativa; #9662/ asupra dreptului lei/m lei notata in notele de 15.08.0 de proprietate* conturi 8 *furnizorul are dreptul s reintre n posesia bunurilor dac acestea nu sunt pltite n ntregime la data stabilit Proba 10 In urma verificarii prin sondaj dac se respect sau nu metoda FIFO pentru toate stocurile s-au constatat erori in ceea ce priveste iesirea stocurilor de tabla , in 3 operatiuni (cf. Bon Consum #355; BC # 425 si BC #146 )a fost folosita metoda LIFO, diferenta totala fiind e 9800 lei. Tevi otel

7. Riscul de audit 1.Calculul riscului de audit (RA). RA=RI x RC x RNNE x RDE RA trebuie s fie ntotdeauna mai mic sau egal cu 5%. Firma de audit este pregtit s accepte un risc de audit nu mai mare de 5 %. 2.Calculul riscului inerent (RI) 2.a. Calculul riscului inerent general Acesta este stabilit prin completarea listei de verificare a riscului inerent general ( sectiunea F1 Normele minimale de audit) pentru seciunea stocuri. Rezultat: Acest factor de risc atrage atenia cu privire la o potenial manipulare a conturilor, dar nu direct n beneficiul personal al conducerii. Avem o relaie de lung durat cu clientul i nu exist nicio dovad c au aprut probleme n trecut. Aadar, considerm riscul ca fiind sczut. 2.b. Calculul riscului inerent specific Conform sectiunii F1, n cadrul societaii, coloana relevant este cea cu Risc Sczut. La o seciune din F2 unde rspunsurile pozitive la intrebri au fost maxim dou, procentul de risc inerent este de 50%. Unde avem 3 rspunsuri pozitive, procentul devine 70%. 3. Calculul riscului de control (RC)

16

Acesta se introduce n ecuaie deoarece auditorul se bazeaz pe sistemele de control ale clientului. Se completeaza sectiunea F3 din Normele Minimale de audit. 4. Calculul riscului de nedetectare prin neeantionare ( RNNE) Acest risc intr n ecuaie n momentul n care auditorul se bazeaz pe procedurile analitice n faza de planificare i n munca de fond. Astfel se completeaz coloana corespunztoare din F3 n funcie de valorile din tabelul de mai jos: GRAD DE SIGURAN A REVIZUIRII ANALITICE Inexistent Moderat Ridicat 100% 56% 31%

5. Ultimul risc, care rezult din ecuaia riscului, odat ce toate celelalte riscuri au fost identificate, este riscul de nedetectare prin eantionare ( RNE). Acesta este invers proporional cu mrimea eantionului Astfel avem: Risc inerent (RI): sursa F2 Riscul de control (RC) Calculul benzii de risc RI x RNNE x RC 28% 39.2% Dimensiun ea eantionul ui la o populatie >400 35 44

RNNE

Stocuri i producie n curs de execuie cantiti Stocuri i producie n curs de execuie evaluare

50% 70%

56% 56%

100% 100%

8. Importanta relativa a riscului de erori si pragul lor de semnificatie Stabilirea pragului de semnificaie: Situaii financiare Exerciiul curent 2010 Buget Exerciiul curent Exerciii anterioare 2008 2009

17

Active totale (nainte de scderea datoriilor) 1% 1 2% 2 Cifra de afaceri 0.5% 3 1% 4 Profit nainte de impozitare 5% 10% 5 6

14604 lei 29209lei 6298 lei 12596 lei

10654lei 21308 lei

9575 lei 19150 lei

4368 lei 8737 lei

3915 lei 7833 lei

9508lei 19017lei 6 -

4123lei 8247 lei 5

4108 lei 8216 lei 6

Prag de semnificaie Etapa de planificare Etapa exprimrii opiniei

Valoarea total a stocurilor n 2008 este de 46.804 lei . Pentru stocuri auditorul a stabilit un prag de semnificaie de 10 % din valoarea soldului adic 4.680lei. n cadrul misiunii se vor verifica de ctre auditor acele tranzacii referitoare la stocuri, care depesc valoarea pragului de semnificaie. 9. Prezentarea opiniei de audit Prin probele de audit obinute, auditorul trebuie s furnizeze un nivel moderat de asigurare, potrivit creia informaiile financiar-contabile nu conin denaturri semnificative. n ceea ce privete stocurile, n urma auditului efectuat, vom exprima o opinie cu rezerve, cu evidenierea unor aspecte ntr-un paragraf explicativ. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a forma o baz pentru opinia noastr de audit strict n legatur cu stocurile. Analizand probele de audit colectate am constatat urmatoarele: - potrivit probelor de audit numarul 2 si 3, datorita inregistrarii gresite a TVA-ului s-a constatat intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de TVA - potrivit probelor de audit nr 6 si 10 am constatat ca societatea nu a aplicat in mod consecvent metodele contabile - potrivit probei de audit nr 5 s-a constatat ca societatea nu a determinat si inregistrat in mod corect costul productiei finite. n opinia noastr, situaiile financiare nu prezint cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziia financiar a societii S.C ALFA SA, aa cum se prezint aceasta la data de 31 decembrie 2010, n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar. 18

10. Prezentarea raportului de audit statutar al auditorului financiar independent cu privire la situatiile financiare anuale simplificate intocmite de S.C. ALFA S.A. la data de 31 DECEMBRIE 2010 S.C. AUDIT SERV S.R.L -IN ATENTIAADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Auditul statutar al situaiilor financiare anuale simplificate ale S.C. ALFA S.A., la data de 31 decembrie 2010 formate din bilan F10, cont de profit i pierdere F20, date informative F-30, situaia activelor imobilizate F40, si notele explicative 1-10, s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr. X/1.12.2010, de catre S.C. AUDIT SERV S.R.L, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu autorizatia nr. Y/2008. S.C. ALFA S.A. intra sub incidenta Ordinului ministerului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, art.3 alin.2. Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare Responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale anului 2010 revine d-lui Ionescu Ion in calitate de administrator. Aceast responsabilitate include: - conceperea, implementarea i meninerea unui control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare ce nu conin denaturri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; - selectarea i aplicarea politicilor contabile adecvate; - realizarea unor estimri contabile rezonabile pentru circumstanele date. Responsabilitatea auditorului Responsabilitatea noastr este s exprimm o opinie asupra acestor situaii financiare anuale, pe baza auditului efectuat. Am efectuat auditul n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit (ISA) elaborate de International Federation of Accountants (IFAC) i adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR). Aceste Standarde cer ca noi s ne conformm cerinelor etice i s planificm i s realizm auditul n vederea obinerii unei asigurri rezonabile c situaiile financiare nu conin erori semnificative. Descrierea unui audit: Un audit implic realizarea procedurilor necesare pentru obinerea probelor de audit referitoare la sume i alte informaii publicate n situaiile financiare. Procedurile selectate depind de raionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situaiile financiare s prezinte denaturri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. n respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaz sistemul de control intern relevant pentru 19

ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare ale entitii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate n circumstanele date, dar nu n scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al Societii. n cadrul unui audit se evalueaz, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite i msura n care estimrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum i prezentarea global a situaiilor financiare. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a forma o baz pentru opinia noastr de audit.

Opinie n opinia noastr, situaiile financiare anuale simplificate ale Societatii Comerciale ALFA S.A. la data 31.12.2010 ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991 i ale Ordinului ministrului finanelor nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare. Exprimandu-ne o opinie cu rezerve, atragem atenia asupra faptului c am constat urmatoarele nereguli : intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de TVA; societatea nu a aplicat in mod consecvent metodele contabile ; societatea nu a determinat si inregistrat in mod corect costul productiei finite. Alte aspecte Atragem atenia asupra faptului c n exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2008 Societatea nu avea organizat activitatea audit intern care s se fi materializat prin rapoarte adecvate adresate managementului Societii, fapt care antreneaz existena unor posibile riscuri asupra activitii desfurate. Acest raport este ntocmit exclusiv pentru uzul intern al Societii i al acionarilor i pentru depunerea la Direcia General a Finanelor Publice, i nu poate fi folosit n nici un alt scop fr acordul auditorului.

AUDITOR FINANCIAR, S.C. AUDIT SERV S.R.L Data: 12.01.2011 Bucureti

20

Bibliografie 1. Camera auditorilor din Romnia, Titlu: Norme minimale de audit, Editura economica 2001 2. Autori: Berheci Maria; Florea Ion ; Florea Radu; Macovei Ionela Corina; Titlu: Introducere n expertiza contabil i n auditul financiar; editia a 2-a revizuit i adugit Editura CECCAR, Bucuresti, 2008 3. Autor: Caloian Florentin, Titlu: Sisteme de contabilizare a stocurilor, Revista finante publice si contabilitate v. 17, nr. 5, p. 6-8, 2006 4. Autor: Petre Georgeta; Titlu: Noi reglementari privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate; Revista Finante Publice si Contabilitate v. 19, nr. 11- 12, p. 54-56, 2008 http://www.cafr.ro/ http://www.financiarul.com/articol_9818/auditul-financiar-si-serviciile-conexe.html

21

S-ar putea să vă placă și