Sunteți pe pagina 1din 4

Exemplul 1

O asociatie are în obiectul de activitate organizarea de conferințe. Aceasta obține venituri și din vânzarea
lucrărilor de specialitate pe care le vinde într-un spațiu special amenajat.
La sfârșitul trim III prezintă următoarea situație a veniturilor:
- cotizatii membri 50.000
- contribuții bănești / natură ale membrilor și simpatizanților 5.000
- taxe de înregistrare 3.000
- sponsorizări 180.000
- donații 100.000
- dob. si divid. din plasarea disponibilitatilor 1.200
- venituri din derularea unui proiect din fonduri ue nerambursabile 300.000
- venituri din vânzarea lucrărilor 105.000
- dob., altele decât cele din plasarea disponib. din venituri neeconomice 35.000
- venituri din cedarea activelor, nu din cele utilizate în activ. nonprofit. 30.000

Corespunzator acestor venituri s-au inregistrat si următoarele cheltuieli


- cheltuieli aferente activității non-profit 400.000
- cheltuieli aferente activității economice 100.000
Stabiliți profitul impozabil și calculați impozitul pe profit daca este cazul
Curs leu/euro = 4,45 lei/euro

Exemplul 2
O societate comercială plătitoare de impozit pe profit realizează în perioada ianuarie-martie venituri totale
în sumă de 60.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte.
Cheltuielile totale efectuate în scopul realizării veniturilor sunt în sumă de 45.000 lei, din care 35.000 lei au
rezultat din activitatea de bar de noapte. Determinaţi impozitul pe profit de plată.

Exemplul 3
O societatate comerciala prezintă următoarea situaţie:
- Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei;
- Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol: a) 3.000 lei; b) 100 lei
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul 4
O societate înregistrează următoarele cheltuieli sociale:
- ajutor pentru înmormântare 6.000 lei;
- cadourile salariaţilor şi copiilor minori ai acestora 5.000 lei;
- bilete de tratament şi odihnă acordate salariaţilor 8.000 lei.
Fondul de salarii este: a) 300.000 lei; b) 1.000.000 lei.
Determinaţi deductibilitatea cheltuielilor sociale.

Exemplul 5
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din totalul
cantităţii aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de 70.000 lei.
Înregistraţi operaţiunile în contabilitate şi stabiliţi valoarea totală a cheltuielilor nedeductibile, ştiind că
limita de perisabilităţi, conform normelor speciale este 0,5%.

Exemplul 6
O fabrica producatoare de produse lactate este inscrisa in Asociatia producatorilor de lapte. Cotizatia
aferenta anului curent N este de 16.400 lei. Cursul de schimb de inchidere la sfarșitul anului este de 4,45
lei/euro. Determinati cotizatia deductibila din punct de vedere fiscal.

Exemplul 7
Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind
sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data
de 12.12.N. Veniturile impozabile (cifra de afaceri) realizate de societate au fost de 1.002.000 lei, iar
cheltuielile deductibile, in suma de 860.000 lei. Determinati impozitul pe profit.
Exemplul 8
Se constată un minus de materii prime la inventar în sumă de 9.000 lei, care nu poate fi imputat. Materiile
prime nu sunt asigurate. Care sunt incidenţele din punct de vedere fiscal?

Exemplul 9
La sfârşitul anului dispunem de următoarele informaţii:
- venituri totale 60.000 lei, din care venituri din reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor
10.000 lei;
- cheltuieli totale 25.000 lei, din care amenzi şi penalităţi datorate statului 3.000 lei şi impozit pe profit
aferent trimestrului III 4.000 lei;
- capital social 10.000 lei;
- rezerva legală din anii precedenţi 50 lei.
Determinaţi profitul impozabil.

Exemplul 10
În luna noiembrie N, societatea Alfa achiziţionează şi pune în funcţiune un utilaj de prelucrare a lemnului la
costul de 90.000 lei. Profitul contabil brut obţinut în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie este de 650.000 lei,
din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie este de 60.000 lei. La sfârşitul
trimestrului IV, societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 400.000 lei. Impozitul pe profit
datorat cumulat la sfârşitul trimestrului III este de 33.000 lei.

Exemplul 11
În anul N o societate comercială înregistrează venituri totale de 600.000 lei, incluzând venituri neimpozabile
de 40.000 lei și cheltuieli totale de 200.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile de 28.000 lei și cheltuieli de
cercetare 80.000 lei.
Determinați impozitul pe profit.

Exemplul 11
Din registrele contabile ale ABC SRL s-au extras următoarele informații:
Venituri din dividende 20.000
Venituri din reluări de ajustări pentru deprecierea 5.000
activelor circulante
Venituri din dobânzi 5.000
Venituri din chirii 10.000
Venituri din servicii prestate 260.000
TOTAL VENITURI 300.000
Cheltuieli cu mărfurile 80.000
Cheltuieli cu salariile 58.000
Cheltuieli amenzi pentru neplata impozitelor 2.000
Cheltuieli materii prime 10.000
Cheltuieli fără documente legale 30.000
Cheltuieli cu amortizarea clădirilor 8.000
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor 3.000
imobilizate
Cheltuieli cu energia și apa 3.000
Cheltuieli de protocol peste limita admisă de lege 1.000
Cheltuieli cu diurna peste limita legala 2.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 3.000
TOTAL CHELTUIELI 200.000

Să se determine impozitul pe profit datorat.

Exemplul 12
ABC S.R.L. a înregistrat profit în anul 2016. Salariatul Popescu Ion pleaca într-o delegație de 7 zile. El a primit
un avans de 700 lei și o diurnă de 60 lei/zi. și a adus următoarele documente justificative:
- Bonuri Auchan: 50 lei țigări, 30 lei alcool, 20 lei alimente;
- Hotel: 700 lei, mic dejun 150 lei;
- Factură restaurant pentru cina cu partenerul de afaceri: 200;
- Factură restaurant: 300 lei;
- Bonuri combustibil 300 lei din care s-a calculat pentru distanta parcursă in interes de servici 150 lei ;

Care este nivelul cheltuielilor care i se pot deconta conform legii?

Exemplul 13
Din registrele contabile ale ABC SRL s-au extras următoarele informații:
- Venituri din vânzarea produselor finite (701): 20.000 lei;
- Venituri din vânzarea mărfurilor (707): 50.000 lei;
- Venituri din lucrări executate și servicii prestate (704): 20.000 lei;
- Venituri din dividende (761): 10.000 lei;
- Venituri din reluări de provizioane și ajustări pentru deprecieri, care inițial au fost nedeductibile (781):
3.000 lei;
- Cheltuieli cu materii prime (601): 10.000 lei;
- Cheltuieli cu salariile (641): 3.000 lei;
- Cheltuieli cu energia și apa (605): 2.000 lei;
- Cheltuieli cu mărfurile (607): 30.000 lei;
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (691): 3.000 lei;
- Cheltuieli de protocol (623): 10.000 lei;
Determinați partea deductibilă a cheltuielii de protocol

Exemplul 14
Societatea ABC prezintă următoarele informații:
- Venituri din vânzarea mărfurilor (707): 90.000 lei
- Venituri din vânzarea produselor finite (701): 70.000 lei;
- Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (711): 5.000 lei;
- Venituri din lucrări executate și servicii prestate (704): 10.000 lei;
- Venituri din dividende (761) : 5000 lei
- Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri (7411): 15.000 lei;
- Alte venituri impozabile: 105.000 lei;
- Cheltuieli cu materii prime (601): 90.000 lei;
- Cheltuieli cu mărfurile (607): 50.000 lei;
- Cheltuieli cu salariile (641): 30.000 lei;
- Cheltuieli cu sponsorizări (6582): 30.000 lei;
Să se calculeze și să se înregistreze impozitul pe profit care trebuie plătit.

Exemplul 15

Societățile A și B sunt asociate în sensul că societatea A deține direct 50% din capitalul societății B.
Societatea A acordă un împrumut societății B, în sumă de 500.000.000 lei, pentru finanțarea activității
acesteia. Societatea B calculează, declară și plătește impozitul pe profit trimestrial. Cursul de schimb
comunicat de BNR pentru ultima zi a anului fiscal este 4,6 lei/euro.

Societatea B prezintă următoarea situație, la sfârșitul anului fiscal:

Veniturile înregistrate conform reglementărilor = 200.000.000


contabile aplicabile, din care:
- venituri din dobânzi 150.000
Cheltuielile înregistrate conform = 180.000.000
reglementărilor contabile aplicabile, din care:
- cheltuieli cu dobânzile 25.000.000
Veniturile neimpozabile = 200.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit = 3.200.000
Cost excedentar al îndatorării = 24.850.000 (25.000.000 - 150.000)
Amortizare fiscală = 300.000

Determinați nivelului deductibil al cheltuielilor cu dobânzile la societatea B.

Exemplul 16

ALFA SA este o companie înființată în ianuarie 2017, plătitoare de impozit pe profit încă de la înființarea sa.
ALFA SA are un capital social de 100.000 de lei, deținut în proporție de 50% de o companie românească și de
50% de o companie cu sediul în Insulele Bermude. ALFA SA a înregistrat următoarele valori în conturile sale
pentru anii 2017 și 2018:

Note 2017 2017


Venituri din vânzări 545.000 860.000
Venituri din dobânzi (1) - 5.000
Total venituri 545.000 865.000
Costul vânzărilor (2) 250.000 400.000
Cheltuieli de personal 80.000 110.000
Amortizare (3) - 22.080
Ch. cu sponsorizările (4) 3.700 900
Ch. cu dobânzile (5) 11.250 15.000
Ch. cu chirii și utilități 66.000 66.000
Ch. cu impozitul pe profit (6) 12.000 15.000
Total cheltuieli 422.950 628.980

(1) În decembrie 2017, ALFA SA a acordat un împrumut de 1 000 000 de lei companiei GAMA SRL.
Împrumutul trebuie rambursat integral la sfârșitul perioadei de împrumut de cinci ani. Rata dobânzii
la împrumut este de 0,5% pe an, dar rata dobânzii pe piață este de 2,5%.
(2) Costul mărfurilor vândute include numai prețul de achiziție al bunurilor care au fost efectiv vândute
în fiecare an.
(3) În decembrie 2017, ALFA SA a cumpărat un sistem de inteligență artificială pentru a-și îmbunătăți
activitatea de vânzări și a început să-l utilizeze în aceeași lună. Valoarea de achiziție a sistemului a
fost de 220.800 de lei, iar ALFA SA a decis să-l amortizeze contabil utilizând metoda amortizării
lineare pe o perioadă de zece ani, durata de amortizare fiscala este opt ani. Echipamentul se califică
pentru scutirea de impozit aplicabil profitului reinvestit și ALFA SA au decis să utilizeze această
scutire.
(4) ALFA SA sponsorizează o asociație care luptă pentru drepturile copilului. În fiecare an, ALFA SA
semnează contracte de sponsorizare cu această asociere și toate documentele justificative prevăzute
de lege sunt disponibile.
(5) În aprilie 2017, ALFA SA a primit un împrumut de 500.000 lei de la acționarul său român.
Împrumutul trebuie să fie rambursate integral la sfârșitul perioadei de împrumut de trei ani. Rata
dobânzii este de 3% pe an începând cu 1 aprilie 2017. ALFA SA a utilizat împrumutul în parte pentru
a-și plăti furnizorii și, parțial, pentru a cumpăra sistemul de inteligență artificială
(6) Cheltuielile pentru impozitul pe profit sunt cheltuielile calculate și plătite pentru primele trei
trimestre ale fiecărui an.
Alte informații: - ALFA SA constituie rezerva legală, iar din rezultatul nedistribuit constituie rezerve
statutare.
ALFA SA aplică toate ajustările cerute de normele privind prețurile de transfer.

Calculați impozitul pe profit pentru anii 2017 si 2018

S-ar putea să vă placă și