Sunteți pe pagina 1din 6

Tema de verificare

Aplicația 1

Situația veniturilor și cheltuielilor din trimestrul I la o societate comercială se prezintă în tabelul de mai jos,
astfel:
Suma
Denumire indicatori
- lei -
Venituri totale, din care: 90.480
- Venituri din dividende primite de la o persoană juridică 480
română
Cheltuieli totale, din care: 20.196
- cheltuieli cu majorările de întârziere datorate statului român 60
- cheltuieli cu sponsorizările 336
- cheltuieli cu amenzi pentru plata unor impozite 2.000

Se mai cunosc următoarele date:


- Pierderea fiscală a exercițiului precedent este de 1.200 lei
- Cifra de afaceri aferentă trimestrului I este de 84.000 lei.
Se cere:
 Să se determine valoarea cheltuielilor nedeductibile;
 Să se determine valoarea veniturilor neimpozabile;
 Să se determine și să se înregistreze în contabilitate impozitul pe profit în trimestrul I.

REZOLVARE

VT= 90.480 lei


ChT= 20.196 lei
CA=84.000 lei
Venituri neimpozabile(venituri din dividende)=480 lei
Profit impozabil= Rezultatul contabil(VT-ChT)- Venituri neimpozabile+ Cheltuieli nedeductibile= 90.480-20.196-
480+2.396= 72.200-1200= 71.000 lei
Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielilor cu sponsorizarea= 16% * 71.000= 11.360 lei
Limite de deducere:
-0,75 % din cifra de afaceri= 84.000*0,75%=630 lei
-20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea= 11.360*20%=2.272 lei
Suma de scazut din impozitul pe profit este minimul dintre cele doua, respectiv 630 lei, suma cheltuielilor de
sponsorizare este 336 lei.
Pentru anul 2019 impozitul pe profit datorat este de:
11.360-336= 11.024 lei.
Aplicația 2

O microîntreprindere se înființează în luna noiembrie anul N. La data de 31.12.N, aceasta prezintă


următoarea situație a veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul IV:

Elemente de venituri și cheltuieli Noiembrie N Decembrie N


Venituri din servicii prestate (cont 704) 2.226,15 8.566,26
Venituri din chirii (cont 706) 1.500 3.000
Cheltuieli cu alte materiale consumabile (cont 6028) 467, 24 1.240,53
Cheltuieli cu obiecte de inventar (cont 603) 490 1.456,34
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (cont 628) 1.267,43 3.568,11

Alte informații: Societatea are salariați.

Se cere:
A. Să se specifice ce cotă impozabilă se aplică asupra bazei impozabile?
B. Să se determine și să se înregistreze impozitul pe venit aferent trimestrului IV.
C. Să se completeze formularul 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și să se
efectueze plata impozitului pe venit din contul curent de la bancă.

REZOLVARE:

A. Cota de impozitare este de 1% pentru microintreprinderile cu salariati.


B. Total venituri impozabile=8566+3000=11566 lei
Impozit pe venit cumulat=11566*1%=115 lei
Impozit pe venit aferent trimestrului IV=115 lei
Inregistrari contabile:
698=4418 115 lei
121=698 115 lei
C. 4418=5121 115 lei

Aplicația 3

O microîntreprindere prezintă următoarea situație a veniturilor:


Elemente de venituri 31.03.N 30.06.N 30.09.N 31.12.N
Venituri din servicii prestate (cont
11.400 24.500 30.200 77.100
704)
Venituri din activități diverse (cont
2.400 9.800 25.800 39.900
708)
Venituri din producția de imobilizări
11.200 17.600 12.900 20.000
corporale (cont 722)
Venituri din subvenții de exploatare
1.500 2.000 4.000 3.000
aferente cifrei de afaceri (cont 7411)
Alte venituri din exploatare (cont
500 1.000 1.200 1.600
7588)
Venituri din diferențe de curs valutar
legate de elemente monetare 500 900 900 1.000
exprimate în valută (cont 7651)
Venituri din dobânzi (cont 766) 25 35 55 80
Elemente de venituri 31.03.N 30.06.N 30.09.N 31.12.N
Venituri din ajustări pentru
deprecierea activelor circulante (cont 200 200 200 500
7814)

La data de 31.12.N, societatea înregistrează cumulat de la începutul anului cheltuieli din diferențe de curs
valutar și cheltuieli financiare egale cu 0 lei.
Alte informații: Societatea nu are salariați.

Se cere:
A. Să se determine şi să se înregistreze operațiunile contabile cu impozitul pe venit aferent anului N,
pe trimestre.
B. Să se înregistreze în contabilitate operațiunile contabile privind plățile impozitului.

REZOLVARE A:
TRIMESTRUL I-30.03.N
Total venituri impozabile: 11400+2400+500+25=14325 lei
Impozit pe venituri aferent trimestrului I: 14325*3%=430 lei
Inregistrari contabile:
698=4418 430 lei
121=698 430 lei
TRIMESTRUL II-30.06.N
Total venituri impozabile: 24500+9800+1000+35=35335 lei
Impozit pe venit cumulat: 35335*3%=1060 lei
Impozit pe venit aferent trimestrului II: 1060-430=630 lei
Inregistrari contabile:
698=4418 630 lei
121=698 630 lei
TRIMESTRUL III-30.09.N
Total venituri impozabile: 30200+25800+1200+55=57255 lei
Impozit pe venituri cumulat: 57255*3%=1718 lei
Impozit pe venituri aferent trimestrului III: 1718-1060=658 lei
Inregistrari contabile:
698=4418 658 lei
121=698 658 lei
TRIMESTRUL IV-31.12.N
Total venituri impozabile: 77100+39900+1600+80+(1000-0)+(80-0)=119760 lei
Impozit pe venituri cumulat: 119760*3%=3593 lei
Impozit pe venituri aferent trimestrului IV: 3593-1718=1875 lei
Inregistrari contabile:
698=4418 1875 lei
121=698 1875 lei
REZOLVARE B:
Plata pe trimestrul I
In data de 25.04.N societatea va plati suma de 430 lei, conform extrasului de cont:
4418=5121 430 lei
Plata pentru trimestrul II
In data de 25.07.N societatea va plati suma de 630 lei, conform extrasului de cont:
4418=5121 630 lei
Plata pentru trimestrul III
In data de 25.10.N societatea va plati suma de 650 lei, conform etrasului de cont:
4418=5121 650 lei
Plata pentru trimestrul IV
In data de 25.01.N+1 societatea va plati suma de 1875 lei,conform extrasului de cont:
4418=5121 1875 lei

Aplicația 4

O societate comercială are 2 angajați cu contract individual de muncă.


Primul salariat are contract de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi), salariu de bază 2350 lei, spor de
vechime 15%, 3 copii în întreținere (deducere personală de bază = 870 lei).
Al II-lea salariat are contract de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi), salariu de bază 2230 lei, spor de
vechime 5%, nici o persoană în întreținere (deducere personală de bază = 465 lei), rate 200 lei.
Se cere:
A. Să se determine reținerile (CAS, CASS si Impozit) fiecărui salariat în parte și restul de plată.
B. Să se determine contribuția asiguratorie pentru muncă a societății.
C. Să se înregistreze în contabilitate fondul total de salarii, reținerile și contribuția asiguratorie de
muncă, inclusiv plata salariilor pe card angajaților.

REZOLVARE:

Pentru primul salariat:


Salariu de baza=2350 lei
Spor de vechime=15%=352 lei
Deducere personala=870 lei
Venit brut=2350+352=2702 lei
CAS=2702*25%=675 lei
CASS=2702*10%=270 lei
Venit net=salariu brut-retineri=2702-(675+270)=1757 lei
Baza de calcul pentru impozitul pe profit(salariu impozabil)=venit net-deduceri=1757-870=887 lei
Impozitul pe salariu=887*10%=88 lei
Salariu net=venit net-impozitul pe salarii=1757-88=1669 lei
CAM=2,25%*2702=61 lei
Inregistrari contabile:
641=421 2702 lei
421= % 1033 lei
4315 675
4316 270
444 88
646=436 61 lei
421=5121 1669 lei
Pentru al doilea salariat:
Salariu de baza=2230 lei
Spor de vechime 5%=111 lei
Deducere personala de baza=465 lei
Rate=200 lei
Venit brut=2230+111=2341 lei
CAS=2341*25%=585 lei
CASS=2341*10%=234 lei
Venit net=salariu brut-retineri=2341-(585+234)=1522 lei
Baza de calcul pentru impozitul pe profit(salariu impozabil)=venit net-deduceri=1522-465=1057 lei
Impozit pe salariu=1057*10%=106 lei
Salariu net=venit net-impozit pe salariu=1522-106=1416 lei
Rate=200 lei
Rest de plata==1416-200=1216 lei
CAM=2,25%*2341=53 lei
Inregistrari contabile:
641=421 2341 lei
421= % 1125 lei
4315 585
4316 234
444 106
4381 200
646=436 53 lei
421=5121 1216 lei

S-ar putea să vă placă și