Sunteți pe pagina 1din 3

Tema de verificare nr.

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operațiuni:


1. Se achiziționează în data de 30 septembrie, un autoturism blindat pentru transportul
valorilor bănești în valoare de 150.000 lei, plus TVA, durata normală de utilizare fiind de
5 ani.

2. Se cumpără un teren de la o persoană fizică, în valoare de 170.000 lei.

3. La 31 octombrie se înregistrează amortizarea mijlocului fix achiziționat în luna


septembrie.

4. La data de 10 noiembrie se scoate din gestiune un calculator parțial amortizat, valoarea


de înregistrare fiind de 4.000 lei, iar amortizarea de 1.200 lei.

5. Se majorează capitalul social al societății bancare prin încorporarea primelor de emisiune


la capitalul instituției de credit, 200.000 lei.

6. Se înregistrează dobânda aferentă creditelor pentru finanțarea operațiunilor de export


acordat unui client, în valoare de 2.100 lei.

7. Se înregistrează comisioanele aferente clientelei pentru serviciile privind operațiunile de


încasări și plăți din timpul lunii, plătibile în conturile curente, 1.600 lei.

8. Se achiziționează valori de aur, plata efectuându-se prin contul curent la BNR, în sumă de
40.000 lei. Ulterior se vinde jumătate din cantitatea achiziționată, cu suma de 27.000 lei,
și se scot din gestiune cu valoarea de 20.000 lei.

9. Se achiziționează materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 2.000 lei, plus


TVA, conform facturii și se dau spre utilizare integral.

10. Se înregistrează fondul de salarii cuvenit personalului angajat 420.000 lei.

REZOLVARE:

1. Se achiziționează în data de 30 septembrie, un autoturism blindat pentru transportul


valorilor bănești în valoare de 150.000 lei, plus TVA, durata normală de utilizare fiind de
5 ani.

% = 3566 178500

44233 150000

35326 28500
2.Se cumpără un teren de la o persoană fizică, în valoare de 170.000 lei.

44211=3556 170000

3.La 31 octombrie se înregistrează amortizarea mijlocului fix achiziționat în luna septembrie.

652=4612 2500

4.La data de 10 noiembrie se scoate din gestiune un calculator parțial amortizat, valoarea de
înregistrare fiind de 4.000 lei, iar amortizarea de 1.200 lei.

% = 4419 4000

4611 1200

6461 2800

5.Se majorează capitalul social al societății bancare prin încorporarea primelor de emisiune la
capitalul instituției de credit, 200.000 lei.

5111=5011 200000

6.Se înregistrează dobânda aferentă creditelor pentru finanțarea operațiunilor de export


acordat unui client, în valoare de 2.100 lei.

60132=1327 2100

7.Se înregistrează comisioanele aferente clientelei pentru serviciile privind operațiunile de


încasări și plăți din timpul lunii, plătibile în conturile curente, 1.600 lei.

2511=7029 1600

8.Se achiziționează valori de aur, plata efectuându-se prin contul curent la BNR, în sumă de
40.000 lei. Ulterior se vinde jumătate din cantitatea achiziționată, cu suma de 27.000 lei, și se
scot din gestiune cu valoarea de 20.000 lei.

361=111 40000

101=7099 27000

6099=361 20000

9.Se achiziționează materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 2.000 lei, plus
TVA, conform facturii și se dau spre utilizare integral.
% = 3566 2380

363 2000

35326 380

632=363 2000

10.Se înregistrează fondul de salarii cuvenit personalului angajat 420.000 lei.

611=3511 420000