Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 2

O entitate care evaluează bunurile de natura stocurilor la nivelul costului efectiv deține la începutul lunii martie
2020 un stoc de materii prime în valoare de 24.500 lei.
Pe parcursul lunii au loc următoarele operații:
A. Se primesc de la furnizori materii prime facturate la pretul de 40.000 lei, la care se adaugă TVA de
19%. Plata furnizorului se realizează prin bancă cu OP.
 Achizitia de materii prime, conform FF;
% = 401 47.600
+P
301 +A 40.000
4426 +A 7.600

 Plata furnizorului prin banca;


401 = 5121 47.600
-P -A

B. Se primesc de la terți materii prime lăsate în custodia acestora în valoare de 5.000 lei;
351 +A = 401 5.000
+P

C. Se achiziționează materii prime pe bază de factură în valoare de 2.300 lei inclusiv TVA, ce se achită
din avansuri de trezorerie.
1.Achizitia de materii prime, conform FF
% = 401 2.300
+p
301 +A 1.932,77
4426 +A 367,23
2.Plata furnizorului din avansuri de trezorerie:
401 = 542 2.300
-P -A

D. Se înregistreazăvaloareamateriilor prime rămasedupăterminareauneicomenziînvaloare de 2600 lei.


Acesteasuntvândute la valoare de 3300 lei.
Scoaterea din gestiune a materiilor prime :
601 = 301 2.600
+A -A

 Transformarea materiei prime în marfă pentru vânzare:


 371 = 301 2.600
+A -A
 Vânzarea mărfurilor :

4111 = % 3.300
+A 707 +P 2.773,11
4427 +P 526,89

E. Se depun de către un acționar, ca aport la capitalul social, materii prime în valoare de 3500 lei.

 Subscrierea capitalului social (reflectarea creanţei pe seama acţionarului pentru capitalul social subscris
de acesta):
456 = 1011 3.500
+A +P
 Înregistrarea aportului în natură adus de acţionar:
301 = 456 3.500
+A +A -A

 Trecerea de la capitalul subscris şi nevărsat (CSN) la capitalul sub scris vărsat (CSV):
1011 = 1012 3.500
-P +P

F. Se înregistrează valoare de 5.000 lei a materiilor prime trimise la terți pentru prelucrare
351 = 301 5.000
+A -A
G. Se trimit unei subunități materii prime în valoare de 9500 lei.
301 = 351 9.500
+A -A

H. Se acordă(se dau din unitate) cu titlu gratuit materii prime în valoare de 1200 lei.
6582 = 301 1.200
+A -A

I. La sfârșitul lunii, în baza centralizatorului bonurilor de consum se înregistrează eliberările de materii


prime pentru producție în valoare de 20.000 lei și se inventariază depozitul de materii prime, constatându-se un
plus de 1.000 lei.
 Dareaspreconsum a materiilorprime,conformcentralizatoruluibonurilor de consum;
601 = 301 20.000
+A -A
 Se inregistreazăplusul de materii prime constateînurmainventarierii;
301 = 601 1.000
+A -A