Sunteți pe pagina 1din 7

Tema Nr.

1. Sa se inregistreze urmatoarele operatiuni:

a. Valoarea de preț de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori cu facture este


de 3.500 lei si fără factură in sumă de 2500 lei, TVA 19%.

Cu facura fara factura


% = 401 4.165 % = 408 2.975
371 A + P+ 3.500 371 A+ P + 2.500
4426 A + 665 4428 A + 475

b. Se achiziționează marfuri din avansuri de trezorerie in valoare de 700 lei (TVA inclus).

%  = 542 700.00
371 A + A+ 588.24
4426 A + 111.76

c. Se aduce ca aport de către un asociat marfuri evaluate la un pret de 5.000 lei.

456 = 1011 5.000


371 = 456 5.000
1011 = 1012 5.000

d. Se aduc marfuri aflate la terti in valoare de 1500 lei

371 = 357 1.500


A+ A+

e. Se vând următoarele categorii de stocuri: Materii prime la valoarea de 1.000 lei;


Materiale consumabile la valoarea de 500 lei; Materiale de natura obiectelor de inventar
la valoarea de 2,000 lei; Animale si pasari in valoarea de 1500 lei.

Materii prime: 371 = 301 1.000


A+ A–

4111 = % 1.000
A+ 707 P + 840.34
4427 P + 159.66

Materiale consumabile 371 = 302 500


A+ A-
411 = % 500
A+ 707 P + 420.17
4427 P + 79.83

Material de natura obiectelor de inventor:


371 = 303 2.000
A+ A-

411 = % 2.000
A+ 707 P + 1.680.67
4427 P + 319.33

Animale si pasari= active biologice de natura stocurilor

4111 = % 1.500
A+ 7018 P + 1.260.50
4427 P+ 239.50

f. Se descarcă gestiunea de stocurile vandute, in conditiile unui adaos comercial de 40 %.

Pret fara tva=840.34

Calcul Adaos comercial: 840.34x40% = 336.14

Calcul Tva neexigibila : 840.34+336.14x19% = 223.53

% = 371 1.400
601 A+ A- 840.34
378 P - 336.14
4428 P - 223.52

Prêt fara tva=420.17

Calcul Adaos commercial : 420.17x40% = 168.10

Calcul Tva neexigibila : 420.17+168.1x19% = 111.77

% = 371 A - 700
602 A+ 420.17
378 P - 168.10
4428 P - 111.77

Pret fara tva=1680.67


Calcul Adaos comercial: 1680.67x40% = 672.27

Calcul Tva neexigibila : 1680.67+672.27x19% = 447.06

% = 371 A - 1.400
603 A+ 840.34
378 P - 336.14
4428 P - 223.52

Prêt fara tva=1260.50

Calcul Adaos comercial: 1260.5x40% = 504.20

Calcul Tva neexigibila : 1260.5+504.2x19% = 335.3

% = 371 A - 2.100
606 A+ 1.260.50
378 P - 504.20
4428 P - 335.30

Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere
este de 2800 lei. Sa se inregistreze operatiunea de transfer a produselor finite la mărfuri.

345 = 711 2800

371 A+ = 345 A- 2.800

g. Se constata plus de inventar la marfuri  in valoare de 750 lei.

371 A + = 7588 750

h. Se primesc marfuri cu titlu gratuit in valoare de 2500 lei

371 A + = 7582 2.500

 
2. O societatea ce comercializează mărfuri cu amănuntul, plătitoare de TVA, prezintă
următoarea situatie a soldurilor initiale. Marfuri in valoare de 3.000 lei, Adaos
commercial de 400 lei si TVA neexigibil de 479 lei.

Operatiunile economice care au loc sunt:

a. Se aprovizioneaza marfuri de la furnizor in valoare de 2000 lei, la care se adauga TVA de


19%.

% = 401 2.380

371 A+ P+ 2.000

4426 A+ 380

b. Se receptioneaza marfurile si se incarca gestiunea entitatii, stabilindu-se un adaos


comercial de 35%.  

371 A+ = % 1.213

378 P+ 700

4428 P + 513

Aco= Cax35% = 2.000 x35%= 700

Tva neexigibila= Ca+Acox19% = 2.000+700x19% = 513

c. Se inregistreaza incasari din vanzarea marfurilor in valoare de 2.427 lei.

5311 A + = % 2.427

707 P+ 2.039.5

4427 P + 387.5

d. Se inregistreaza aprovizionarea cu marfuri de la furnizori cu marfuri de 4000 lei. Adaosul


comercial este de 25%.

% = 401 P+ 4.000

371 A+ 3.361.34

4426 A+ 638.66
Aco=Ca+Acox19% = 3361.34x25% = 840.34

Tva neexigibila=Ca+Acox19% = 3361.34+840.34x19% = 798.32

371 A + = % 1.638.66

378 P+ 840.34

4428 P + 798.32

e. Se inregistreaza incasari din vanzarea marfurilor de 3932 lei.

5311 A+ = % 3.932

707 P+ 3.304.20

4427 P+ 627.80

f. La sfarsitul lunii se efectueaza operatiunile de descarcare a gestiunii cu marfurile


valorificate, decont TVA si inchidere conturi de venituri si cheltuieli.

K = (Si 378 + Rc 378) / [ (Si 371 – Si 4428) + (Rd 371 – Rc 4428)


]=(400+1540.34)/[(3.000-479)+(8.213 -1.311.32)]=0.21

Adaosul comercial = K x Rulajul lunar al contului 707=0.21x5.343.7=1.122,18

% = 371 6.359

378 1.122,18

607 4.221,52

4428 1.015,30

4427 = 4426 1.015.30

4424 = 4426 3.36

121 = 607 4.221,52

707 = 121 5.343,70

Profit contabil = 1.122,18


3. Societatea foloseste pentru inregistrarea starii si miscării mărfurilor metoda inventarului
permanent la costul de achizitie si nu este plătitoare de TVA.

a. Societatea deține un stoc de marfa de 2.000 bucati la un pret de 16 lei/ bucata.


Achiziționeaza marfuri conform facturii, 800 bucati la un prêt de 14 lei/bucata.

Sid 371 = 2.000 x 16 = 32.000 lei

Achizitia cu ff : 800x14=11.200 lei

Prêt initial 16 lei- prêt achizitie 14 lei = 2 lei Ca favorabil

cont 378 = 800 lei x2 lei = 1.600 lei

% = 401 P+ 12.800

371 A + 11.200

378 A + 1.600

b. Se vand 600 bucati la un pret de 18 lei/bucata.

Vanzarea 600 x 18 = 10.800 lei

5311 A+ = 707 P+ 10.800

c. Se vand 1200 bucati la un pret de 18,40 lei pe baza efectelor de comert.

Vanzare : 1.200 x 18.40 = 22.080 lei

5311 A+ = 707 P+ 22.080

d. Sa se inregistreze descarcarea gestiunii de marfurile vandute la costul de achizitie. Pentru


evaluarea marfurilor la iesire se utilizeaza metoda Costului Mediu ponderat.

Cmp=(Solduri Initiale + Intrari)/ (cantitate initiala + cantitate intrata)

Data / Tip Cantitate Cost Valoare Stoc (buc) Sold (lei) Cost
operatie (bucati) unitar lei (lei) mediuponderat
(lei)
Stoc initial 2000 16 32000 2000 32000 16
Intrari 1 800 14 11200 2800 43200 15,43
Iesiri 1 600 18 10800 2200 32400
Iesiri 2 1200 18,40 22080 1000 10320
Cmp=(Solduri Initiale + Intrari)/ (cantitate initiala + cantitate intrata)=(2000 x16
+ 800x14)/2000+800=15.43 lei

600x15.43 = 9.258

1.200x15.43=18.516

607 A+ = 371 A - 9.258

607 A+ = 371 A 18.516

La finele perioadei se inchid conturile de venituri si cheltuieli.

707 = 121 32.880

121 = 607 27.774

Profit 32.880 – 27.774 = 5.106

S-ar putea să vă placă și