Sunteți pe pagina 1din 5

TEMĂ DE VERIFICARE

În cursul exercițiului bugetar N instituția publică înregistrează următoarele operațiuni:


1. Deschiderea creditului bugetar pentru cheltuieli proprii în valoare de 250.000lei;
 luarea în evidenţă a creditelor bugetare primite de la OSC pentru cheltuieli proprii
8062 = Ø 250.000 lei
Credite deschise pentru cheltuieli proprii

2. Se achiziționează un aparat de climatizare de la un furnizor cu factură în valoare de 4.500 lei.


Se achită contravaloarea facturii din contul de finanțare. Se calculează și se înregistrează amortizarea
lunară, în regim liniar, durata normală de utilizare DNU fiind de 6 ani;
 Achizitia aparatului de climatizare:
2131 = 404 4.500 lei
Echipamente tehnologice Furnizori de active fixe
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
+A +P

 Plata facturii din contul de finantare:


404 = 770 4.500 lei
Furnizori de active fixe Finanţare de la buget
-P +P

 Calcularea si inregistrarea amortizarii lunare in regim liniar:


valoarea de intrare
CA lunara CA lunara =4.500 =62,50 lei/ luna
DNU
12*6
6811 = 2813 62,50 lei
Cheltuieli operaţionale privind Amortizarea instalaţiilor tehnice,mijloacelor
amortizarea activelor fixe de transport, animalelor şi plantaţiilor

3. Se ridică numerar din contul de finanțare (trezorerie) și se depune în casierie în sumă de 1.000
lei;
 Ridicare de numerar din contul de finantare:
581 = 770 1000 lei
Viramente interne Finanţare de la buget
+A (B) +P

 Depunerea numerarului in casieria unitatii:


5311 = 581 1000 lei
Casa in lei Viramente interne
+A -A (B)
4. Acordă un avans din casierie unui salariat pentru achiziții de materiale auxiliare în valoare de
600 lei.
542 = 5311 600 lei
Avansuri de trezorerie Casa in lei
+A -A

5. Se justifică avansul acordat conform decontului: materiale auxiliare conform facturii în valoare
de 400 lei, iar diferența de 200 de lei se returnează în casierie pe baza dispoziției de plată;
 Justificarea avansului pe baza Decontului de cheltuieli:
3021 = 542
400 lei
Materiale auxiliare Avansuri de trezorerie
+A -A

 Restituirea sumei necheltuite:


5311 = 542 200 lei
Casa in lei Avansuri de trezorerie
+A -A
6. Se dau în consum materialele auxiliare în valoare de 400 lei;
6021 = 3021 400 lei
Cheltuieli cu materialele auxiliare Materiale auxiliare
+A -A

7. Se achiziționează piese de schimb de la un furnizor în valoare de 850 lei și se achită factura din
contul de finanțare;
 Achizitia pieselor de schimb
3024 = 401 850 lei
Piese de schimb Furnizori
+A +P

 Achitarea facturii din contul de finantare:


401 = 770 850 lei
Furnizori Finanţare de la buget
-P +P

8. Se achiziționează de la un furnizor, fără factură, un mijloc de transport la o valoare de 30.000


lei. Ulterior sosește factura și se achită contravaloare facturii. Se calculează și se înregistrează
amortizarea lunară, în regim liniar, durata normală de utilizare DNU fiind de 5 ani;
 Achizitia mijlocului de transport fara factura:
2133 = 408 30.000 lei
Mijloace de transport Furnizori –facturi nesosite
+A +P

 Sosirea facturii si plata din contul de finantare


408 = 401 30.000 lei
Furnizori –facturi nesosite Furnizori
-P +P

401 = 770 30.000 lei


Furnizori Finanţare de la buget
-P +P
 Calcularea si inregistrarea amortizarii lunare in regim liniar:
CA lunara = (valoarea de intrare)/DNU CA lunara =30000/12*5 = 500 lei/ luna

6811 = 2813 500 lei


Cheltuieli operaţionale privind Amortizarea instalaţiilor tehnice,mijloacelor
amortizarea activelor fixe de transport, animalelor şi plantaţiilor

9. Se achiziționează obiecte de inventar în valoare de 1.000 lei și se achită contravaloarea facturii;


 Achizitionarea obiectelor de inventar
3031 = 401 1000
lei
Materiale de natura obiectelor Furnizori
de inventar in magazie +P
+A
 Achitarea facturii din contul de finantare:
401 = 770 1000
lei
Furnizori Finanţare de la buget
-P +P

10. Se dau în folosință obiectele de inventar în valoare de 1.000 lei;


3032 = 3031 1000 lei
Materiale de natura obiectelor Materiale de natura obiectelor
de inventar in folosinta de inventar in magazie

11. Se scoate din evidență un laptop amortizat integral, știind că valoarea de achiziție a fost de
3.400 lei;
2814 = 214 3.400
lei
Amortizarea mobilierului,aparaturii birotice, Mobilier, aparatură birotică, echipamente de
echipamentelor de protecţie a valorilor umane protecţie a valorilor umane şi materiale
şi materiale şi a altor active fixe corporale şi alte active fixe corporale
-P -A

12. Se înregistrează fondul de salarii brut în valoare de 25.000 lei, reținerile salariaților și
contribuțiile angajatorului. Se plătesc salariile nete, reținerile și CAM din contul de finanțare;
 Inregistrarea fondului de salarii:
641 = 421 25.000
lei
Cheltuieli cu salariile personalului Personal – salarii datorate
+A +P
 Înregistrarea reţinerilor din salarii conform Statului de plată
CAS fondul de pensii 25% din 25.000 lei = 6.250 lei
CASS fondul de sanatate 10 din 25.000 lei = 2.500 lei
Impozit pe salariu= 10%*(salariu brut –CAS-CASS)=10%*16.250 = 1.625 lei
421 = % 10.375 lei
Personal – salarii datorate 4312 6.250 le
-P contributiile salariatilor pt.asig.sociale
+P
4314 2500 lei
Contributiile asiguratilor pt asig.sociale de
Sanatate +P
444 1625 lei
Impozitul pe venit din salarii si alte drepturi
+P
 Se înregistreaza Contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25% asupra fondului de salarii)
25.000 lei*2,25% =563 lei
6457 = 4316 563 lei
Cheltuieli cu contribuția Contribuția asiguratorie
asiguratorie pentru muncă pentru muncă
+A +P
 Se platesc contributiile catre bugetul de stat si salarii nete prin CARD catre salariati
% = 770 25.563
lei
4312 Finanţare de la buget 6.250 lei
Contrib.salariatilor pt CAS +P
-P
4314 2.500
lei
Contrib.salariatilor pt CASS
-P
444 1.625 lei
Impozit pe venit salarii si alte drepturi
-P
421 14.625
lei
Personal – salarii datorate (prin CARD)
-P
4316 563
lei
Contribuția asiguratori ptru muncă
-P

13. Se înregistrează facturile de energie electrică, apă-canal și convorbiri telefonice:


- Cheltuieli cu energia electrică = 450 lei
- Cheltuieli apă-canal = 278 lei
- Cheltuieli convorbiri telefonice = 190 lei.
Se achită contravaloarea facturilor cu OP din contul de finanțare;
 Se inregistreaza cheltuielile
% = 401 918
lei
610 Furnizori 728 lei
Cheltuieli privind energia şi apa +P
+A
626 190 lei
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
+A
14. Se închid conturile de cheltuieli, finanțare și se stabilește rezultatul exercițiului bugetar N;
121 = % 27.443,50 lei
Rezultatul patrimonial 6021 -A 400 lei
+A 610 -A 728
lei
626 -A 190
lei
641 -A 25.000
lei
6457 -A 563
lei
6811 -A 562,50
lei

770 = 121 62.913


lei
Finanţare de la buget Rezultatul patrimonial
-P +P

Contul Rezultatul patrimonial are la finele exercitiului bugetar N un sold creditor in suma de
35.469,50 lei , rezulta excedent bugetar, care va fi preluat in creditul contului 117 ,,Rezultatul
reportat”

121 = 117 35.469,50


lei
Rezultatul patrimonial Rezultatul reportat
-P +P

15. Se retrag creditele neconsumate de către instituția publică superioară.


Credite deschise de ordonatorul secundar de credite, valoare de 250.000 lei
Plati nete de casa efectuate in exercitiul bugetar N, valoare de 62.913 lei
Credite bugetare neconsumate ce urmeaza a fi retrase, valoare de 187.087 lei
Ø = 8062 187.087
lei
Credite deschise pentru cheltuieli proprii

S-ar putea să vă placă și