Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA DE CONTROL nr.

1 = 1,5 puncte
Realizati un studiu de caz privind metoda integrarii globale
Societatea M detine in mod direct 90% din filial sa F. In data de 1.05. N, societatea M acorda
filialei F, un imprumut in suma de 100.000 u.m.. Dobanda aferenta imprumutului pentru
exercitiul N este de 10.000 u.m., aceasta nefiind platita la 31.12.N. la 31 decembrie anul N,
societatiile M si F prezinta urmatoarele situatii financiare.

Bilantul societatii M

Elemente Sume
Imobilizari corporale 1.500.000
Imobilizari financiare, din care : 560.000
-titluri de participare (actiuni F) 450.000
-creante imobilizate (imprumut acordat filialei si 110.000
dobanda aferenta)
Stocuri 300.000
Creante 440.000
Disponibil 100.000
Total active 2.900.000
Datorii 1.000.000
Capital social 1.600.000
Reserve 200.000
Rezultatul exercitiului 100.000
Total pasiv 2.900.000

Contul de profit si pierdere al societatii M


Venituri din exploatare 3.000.000
Cheltuieli din exploatare 2.950.000
Venituri financiare din care : 100.000
-dobanda aferenta imprumutului acordat filialei 10.000
Cheltuieli financiare 50.000
Rezultatul exercitiului 100.000
Bilantul societatii F
Elemente Sume
Imobilizari corporale 4 00.000
Stocuri 50.000
Creante 250.000
Disponibil 200.000
Total active 900.000
Datorii din care: 250.000
-imrumuturi primate de la M, inclusive dobanda 110.000
-datorii furnizori 140.000
Capital social 500.000
Reserve 100.000
Rezultatul exercitiului 50.000
Total pasiv 900.000

Contul de profit si pierdere al societatii F


Venituri din exploatare 1.500.000
Cheltuieli din exploatare 1.400.000
Venituri financiare -
Cheltuieli financiare din care : 50.000
- dobanda aferenta imprumutului primit de la societatea mama 10.000
Rezultatul exercitiului 50.000

Pentru simplificare, consideram ca intre societatile M si F nu au existat


operatii reciproce. Alegerea metodei de consolidare utilizate de grupul M :
Procentajul de control Procentajul de interes Tipul de control Metoda de
detinut de M in F detinut de M in F consolidare
90% 90% Control exclusiv de Integrare globala
fapt

Preluarea posturilor din bilantul societatii M, in proportie de 100%


Imobilizari corporale 1.500.000
Imobilizari financiare, din care : 560.000
-titluri de participare (actiuni F) 450.000
-creante imobilizate (imprumut acordat filialei si 110.000
dobanda aferenta)
Creante 300.000
Disponibil 100.000
Datorii furnizorii 1.000.000
Capital social 1.600.000
Reserve 200.000
Rezultatul exercitiului 100.000

Preluarea posturilor din bilantul societatii F, in proportie de 100%


Imobilizari corporale 400.000
Stocuri 50.000
Creante 250.000
Disponibil 200.000
Datorii din care: 250.000
-imrumuturi primate de la M, inclusive dobanda 110.000
-datorii furnizori Capital social 140.000
Reserve 100.000
Rezultatul exercitiului 50.000

Preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii M, in


proportie de 100% :
% =Venituri totale 3.110.000
Cheltuieli totale 3.000.000
Rezultat 100.000

Preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii F, in


proportie de 100% :
% =Venituri totale 1.500.000
Cheltuieli totale 1.460.000
Rezultat 50.000

-Eliminarea operatiilor si conturilor reciproce : nu exista in acest exemplu.


Partajul capitalurilor proprii ale societatii F si eliminarea titlurilor detinute de M si
F:
Capitaluri proprii F Valoare Societatea M(90%) Alti asociati(10%)
Capital social 500.000 450.000 50.000
Rezerve 100.000 90.000 10.000
Rezultat 50.000 45.000 5.000
Total 650.000 585.000 65.000
Capital social F 500.000
Rezerve F 100.000
Rezultat F 50.000

____________
Titluri de participare 450.000
Rezerva F ce revine M 90.000
Rezultat F ce revine lui M 45.000
Interese minoritare 65.000

Intocmirea situatiilor financiare consolidate :

Bilantul consolidat al grupului M

Imobilizari corporale (1.500.000+400.000) 1.900.000


Imobilizari financiare, din care : 560.000-560.000 0
-titluri de participare (actiuni F) 450.000-450.000 0
-creante imobilizate (imprumut acordat filialei si dobanda 0
aferenta) 110.000-110.000
Stocuri(300.000+50.000) 350.000
Creante-clienti(440.000+250.000) 690.000
Disponibil(100.000+200.000) 300.000
Total active 3.240.000
Capital social(1.600.000+500.000-450.000-50.000) 1.600.000
Rezerve (200.000+100.000-10.000) 290.000
Rezultat(100.000+50.000-5.000) 145.000
Total capitaluri proprii aferente grupului 2.035.000
Interese minoritare 65.000
Total capitaluri proprii 2.100.000
Datorii din care: 1.000.000+250.000-110.000 1.140.000
-imrumuturi primate de la M, inclusive dobanda 110.000- 0
110.000
-datorii furnizori Capital social 1.000.000+ 140.000

Total capitaluri si datorii 3.240.000

Contul de profit si pierdere consolidat al grupului M


Venituri din exploatare 3.000.000+1.500.000 4.500.000
Cheltuieli din exploatare 2.950.000+1.400.000 4.350.000
Venituri financiare din care : 100.000 100.000
-dobanda aferenta imprumutului primit de la societatea mama 0
10.000-10.000
Cheltuieli financiare din care : 50.000+50.000 100.000
- dobanda aferenta imprumutului primit de la societatea mama 0
10.000-10.000
Rezultatul exercitiului 100.000+50.000-5000 145.000
Interese minoritare in rezultat 5.000 5.000