Sunteți pe pagina 1din 13

Contabilitate aprofundata

ULBS

PROBLEME FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERCIALE


I.
FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE
societati independente dpdv al participatiilor la capitalul social
1. Presupunem situaia patrimoniului, conform bilanurilor contabile de fuziune ale societilor 1 si 2,
care se dizolv n vederea fuziunii, puse in acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu acesta ocazie:
A
Bilanul contabil al Societii 1
P
1. Mijloace fixe (212-281)
2.080.000 1. Capital subscris vrsat (1012) 1.000.000
(3.560.000-1 .480.000)
2. Rezerve legale (1061)
200.000
2. Mrfuri (371-378)
400.000 3. Alte rezerve (168)
240.000
(440.000-40.000)
4. Furnizori (401)
2.440.000
3. Clieni (411-491)
1.280.000
(1.380.000-100.000)
4. Conturi la bnci n lei (5121) 120.000
TOTAL ACTIV:
3.880.000 TOTAL PASIV:
3.880.000
A
Bilanul contabil al Societii 2
P
1. Mijloace fixe (212-281)
1 Capital subscris vrsat (1012)
1.600.000
1.000.000
(2.920.000-1.320.000)
2 Rezerve legale (1061)
2. Mrfuri (371-378)
1.440.000 320.000
(1.520.000-80.000)
3 Alte rezerve (168)
800.000
3. Clieni (411-491)
3.320.000 4 Furnizori de imobilizri(404)
(3.820.000-500.000)
3.680.000
4. Conturi la bnci n lei (5121) 40.000
TOTAL ACTIV:
6.400.000
TOTAL PASIV:
6.400.000
Mijloacele fixe au fost evaluate astfel: la Societatea 1, la suma de 2.240.000 lei fa de valoarea rmas
de 2.080.000 lei; La Societatea 2; la suma de 2.500.000 lei fa de valoarea rmas de 1.600.000 lei.
Inregistrati diferentele din reevaluare, determinati activul net contabil, determinati numarul de actiuni
emise de societatea noua, stiind ca valoarea nominala a unei actiuni noi este de 10.000 lei, contabilizati
operatiile de fuziune si intocmiti bilantul final al noii societati constituite.
2. Societatea A fuzioneaza cu societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la
aceasta operatiune sunt independente dpdv al participatiilor la capitalul social. In urma fuziunii se
creaza societatea C. Bilanturile contabile ale celor doua societati se prezinta astfel:
Elemente de activ
A
B
Elemente de pasiv
A
B
Cheltuieli de constituire
5.000
10.000
Capital social VN/act=5 lei
50.000
75.000
Imobilizari corporale
100.000 75.000
Rezerve
25.000
5.000
Marfuri
45.000 35.000
Rezultat reportat
40.000
10.000
Clienti
80.000 45.000
Furnizori
70.000
40.000
Disponibilitati
40.000 55.000
Credite bancare pe termen lung
85.000
90.000
Total Activ
270.000 220.000 Total pasiv
270.000 220.000
In procesul fuziunii s-a tinut cont de urmatoarele plusuri de valoare rezultate din reevaluarea generala a
patrimoniului si activitatii acestora, si anume plusvaloarea din reevaluarea imobilizarilor corporale:
societatea A 40.000 lei si societatea B 70.000 lei. Inregistrati diferentele din reevaluare, determinati
1

Contabilitate aprofundata

ULBS

activul net contabil corijat, determinati numarul de actiuni emise de societatea noua, stiind ca valoarea
nominala a unei actiuni noi este de 5 lei, contabilizati operatiile de fuziune si intocmiti bilantul final al
noii societati constituite.
3. Managerii societatilor Martina SA si Gavila SA au decis fuziunea acestora pentru crearea unei
societati Magura SA. Situatiile patrimoniale inainte de fuziune sunt urmatoarele :
Denumire
Martina SA
Gavila SA
Cheltuieli de constituire
1.000
2.000
Imobilizari corporale
10.000
9.200
Valoare contabila
43.000
15.000
Amortizare
33.000
5.800
Marfuri valoare bruta
1.500
800
Creante
5.200
2.000
Disponibilitati banesti
300
200
Total Activ
18.000
14.200
Capital social
10.000 (10000 actiuni) 3.000 (3000 actiuni)
Rezerve
2.000
1.200
Datorii pe termen lung
4.000
6.000
Furnizori
2.000
4.000
Total Pasiv
18.000
14.200
In procesul de fuziune s-a tinut seama de un plus de valoare aferent imobilizarilor corporale de 3.000
lei la SC Martina SA si de 1.800 lei la SC Gavila SA. Capitalul social al SC Magura SA este format din
actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/buc. Realizati fuziunea prin reuniune.
4. Managerii societatilor SC Arc SA si SC Best SA au decis fuziunea acestora pentru crearea unei noi
societati C. Situatiile patrimoniale inainte de fuziune sunt urmatoarele:
Denumire element patrimonial
SC Arc SA SC Best SA
Cheltuieli de constituire
800
500
Imobilizari corporale
Valoare contabila
5.200
Amortizare
1.000
Terenuri
2.040
Materii prime valoare neta
600
Materiale consumabile
2.700
Disponibilitati banesti
2.100
780
Total activ
9.800
3.920
Capital social
3.000
1.800
Rezerve
2.520
540
Datorii pe termen lung
2.100
1.000
Furnizori
2.180
580
Total pasiv
9.800
3.920
In urma inventarierii activelor imobilizate s-au stabilit urmatoarele valori ale acestora: SC Arc SA
5.800 lei, SC Best SA 2.400 lei. Capitalul social al societatii C este format din actiuni cu o valoare
nominala de 1 leu. Realizati operatiunile de fuzionare, inclusiv bilantul contabil al SC C SA, dupa
fuziune.
5. Societatile Alfa SA si Beta SA fuzioneaza pentru crearea unei noi societati Gama SA, careia ii
aporteaza ansamblul activelor si datoriilor lor. Bilanturile celor doua societati inaintea fuziunii sunt:
2

Contabilitate aprofundata

ULBS

Denumire element patrimonial


Alfa SA
Beta SA
Terenuri si constructii
Valoare contabila
20.000
30.000
Amortizare
5.000
12.000
Marfuri
1.000
2.000
Clienti
Valoare contabila
7.000
9.000
Provizion pentru depreciere
1.000
Disponibilitati
2.000
3.000
Total activ
24.000
32.000
Capital social
10.000
20.000
Rezerve
5.000
10.000
Furnizori
9.000
2.000
Total pasiv
24.000
32.000
Fondul comercial necontabilizat este evaluat la 4.000 lei pentru societatea Alfa SA si la 8.000 lei pentru
Beta SA, iar constructiile la 16.000 lei pentru Alfa SA si 20.000 lei pentru Beta SA. Capitalul social al
SC Gama SA este reprezentat prin actiuni de 1.000 lei actiunea.
6. Societatile B si C decid fuziunea prin contopire si crearea unei noi societati D. Bilanturile contabile
inainte de fuziune sunt urmatoarele:
A
Bilanul contabil al Societii B
P
1.Imobilizari corporale (212-281)
27.375 1. Capital subscris vrsat (1012)
26.000
(31.500-4.125)
2. Rezerve legale (1061)
4.000
2. Mrfuri (371-378)
1.725 3. Alte rezerve (168)
8.375
(1.950-225)
4. Credite bancare pe termen scurt
12.500
3. Clieni (411-491)
15.000 5. Furnizori (401)
725
(15.500-500)
4. Conturi la bnci n lei (5121)
7.500
TOTAL ACTIV:
51.600
TOTAL PASIV:
51.600
A
Bilanul contabil al Societii C
P
1. Mijloace fixe (212-281)
42.850
1 Capital subscris vrsat (1012)
35.000
(43.700-850)
2 Rezerve legale (1061)
5.550
2. Mrfuri (371-378)
2.700 3 Alte rezerve (168)
7.000
(3.450-750)
4 Furnizori de imobilizri(404)
3.000
3. Clieni (411-491)
20.000
5 Creditori diversi
20.000
(20.700-700)
4. Conturi la bnci n lei (5121)
5.000
TOTAL ACTIV:
70.550
TOTAL PASIV:
70.550
Constructiile celor doua societati au fost reevaluate astfel: la societatea B la suma de 30.000 lei de la
valoarea de 27.375 lei (diferenta de reevaluare 2.625 lei); la societatea C la suma de 50.000 lei de la
valoarea neta de 42.850 lei (diferenta de reevaluare 7.150 lei). Determinati aportul net al celor doua
societati care fuzioneaza si efectuati inregistrarile contabile aferente fuziunii prin contopire.

Contabilitate aprofundata

ULBS

II.
FUZIUNEA PRIN ABSORBTIE
1. Societatile nu au nici un fel de participare in capital una fata de cealalta, sunt independente
1.1. Bilantul a doua societati care hotarasc sa fuzioneze se prezinta astfel inainte de fuzionare:
Elementul patrimonial
Marina SA
Gabriela SA
Terenuri si constructii
Valoare bruta
43.000
15.000
Amortizare
33.000
5.800
Marfuri
1.500
800
Creante
5.200
2.000
Disponibilitati banesti
300
200
Total active
17.000
12.200
Capital social
10.000 (10000 actiuni)
3.000 (3000 actiuni)
Rezerve
2.000
1.200
Datorii fata de furnizori 5.000
8.000
Total pasive
17.000
12.200
Marina SA societate absorbanta; Gabriela SA societate absorbita
Evaluari patrimoniale : Marina SA - 13.000 lei , iar Gabriela SA - 11.000 lei
Realizati fuziunea prin absorbtie (calculati valoarea contabila si nominala a actiunilor, raportul de
schimb, numarul de noi actiuni emise, determinati prima de emisiune, inregistrati in contabilitate
operatiunile de fuziune).
1.2. SC A are urmatoarele elemente: cheltuieli de infiintare 80.000, terenuri 240.000, cladiri 2.150.000,
stocuri 1.200.000, creante 1.700.000, disponibilitati banesti 200.000, CS (13.000 act) 2.340.000,
rezerve 50.000, profit 50.000, provizioane 500.000, furnizori 1.220.000, credite pe termen lung
1.410.000. SC B are: licente 150.000, imobilizari corporale 1.150.000, imobilizari financiare 800.000,
stocuri 500.000, creante 2.350.000, disponibilitati 100.000, CS (10000 act), 1.000.000, rezerve
100.000, profit 50.000, furnizori 3.150.000, credite pe termen lung 750.000. A absoarbe pe B.
Rapoartele de reevaluare au stabilit urmatoarele ajustari: pentru SC A fond comercial 500.000,
imobilizari corporale +700.000, stocuri -200.000, creante -100.000, pentru SC B fond comercial
150.000, imobilizari corporale +350.000, stocuri +50.000, creante -250.000. Se cere raportul de
schimb, nr. de ctiuni emise de A, prima de fuziune, contabilitatea operatiunilor, bilantul dupa fuziune.
1.3. Societatea A fuzioneaza cu societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la
aceasta operatiune sunt independente dpdv al participatiilor la capitalul social. In urma fuziunii se
creaza societatea C. Bilanturile contabile ale celor doua societati se prezinta astfel:
Elemente de activ
A
B
Elemente de pasiv
A
B
Cheltuieli de constituire
5.000
10.000
Capital social VN/act=5 lei
50.000
75.000
Imobilizari corporale
100.000 75.000
Rezerve
25.000
5.000
Marfuri
45.000 35.000
Rezultat reportat
40.000
10.000
Clienti
80.000 45.000
Furnizori
70.000
40.000
Disponibilitati
40.000 55.000
Credite bancare pe termen lung
85.000
90.000
Total Activ
270.000 220.000 Total pasiv
270.000 220.000
In procesul fuziunii s-a tinut cont de urmatoarele plusuri de valoare rezultate din reevaluarea generala a
patrimoniului si activitatii acestora, si anume plusvaloarea din reevaluarea imobilizarilor corporale:
societatea A 40.000 lei si societatea B 30.000 lei, respectiv de fondul comercial de 90.000 lei pentru A
si 70.000 lei pentru B. Se cere raportul de schimb, nr. de ctiuni emise de A, prima de fuziune,
contabilitatea operatiunilor, bilantul dupa fuziune.
4

Contabilitate aprofundata

ULBS

2. Absorbanta detine titluri in absorbita


2.1. Societatea absorbanta detine titluri financiare la societatea absorbita :
SC Cora SA absorbanta Capital social SC Cora SA = 12.000 actiuni*1 leu/act = 12.000
SC Sora SA absorbita
Capital social SC Sora SA = 5.000 actiuni*1 leu/act = 5.000
Active evaluate SC Cora SA 22.700 lei , iar SC Sora SA 15.500 lei.
Denumire
Cora SA
Sora SA
Terenuri si constructii (net)
22.100
15.000
Imobilizari financiare (2.000 actiuni Sora SA)
4.000
Datorii furnizori
9.500
3.500
Capital social
12.000
5.000
Rezerve
4.600
6.500
Total activ = Total pasiv
26.100
15.000
Realizati fuziunea prin absorbtie (calculati valoarea contabila si nominala a actiunilor, raportul de
schimb, numarul de noi actiuni emise, determinati prima de emisiune, inregistrati in contabilitate
operatiunile de fuziune).
2.2. Societatea A absoarbe societatea B; bilanurile celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
20.000 Cheltuieli de nfiinare
10.000
Terenuri
60.000 Imobilizri necorporale (KH)
20.000
Cldiri
40.000 Imobilizri corporale
150.000
Echipamente
125.000 Stocuri
250.000
Titluri de participare
25.000 Creane
375.000
Stocuri
300.000 Disponibiliti
5.000
Creane
425.000 Capital social (2.500 aciuni)
125.000
- din care Societatea B
30.000 Rezerve
10.000
Disponibiliti
5.000 Profit
15.000
Capital social (10.000 aciuni)
300.000 Provizioane
7.500
Rezerve
15.000 Obligaii nefinanciare
300.000
Profit
25.000 Obligaii financiare
347.500
Obligaii nefinanciare
250.000 Disponibiliti
5.000
Obligaii financiare
410.000
Proiectul de fuziune prevede: metode de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B); raportul de schimb
se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei societi; valori determinate
prin metoda ANC. Alte informaii: Valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate
specializat a patrimoniului societii absorbite sunt: fond comercial: 90.000, imobilizri
corporale:175.000, stocuri: 190.000, creane: 325.000, disponibiliti: 6.000. Imobilizrile corporale
ale absorbantei au fost evaluate la 750.000; Absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i
elementele pentru care s-au creat provizioanele pentru risc contabilizate; Absorbanta deine 300 de
titluri n Societatea B. Se cere: determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de emis
de ctre Societatea A, determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la Societatea A modificarea capitalului social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor
reciproce, ntocmirea bilanului dup fuziune.
2.3. A absoarbe pe B. Se cunosc:
5

Contabilitate aprofundata

ULBS

Bilant
A
B
Imobilizari corporale
22.100.000
15.000.000
Imobilizari financiare (2000 act) 4.000.000
Furnizori
9.500.000
3.500.000
CS
12.000.000 (12.000 act) 5.000.000 (5.000 act)
Rezerve
4.600.000
6.500.000
In urma reevaluarii valoarea imobilizarilor corporale a fost de 22.700.000 la A si de 15.500.000 la B. Se
cere: determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A,
determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la Societatea A - modificarea capitalului
social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor reciproce, ntocmirea
bilanului dup fuziune.
2.4. A absoarbe pe B. Se cunosc:
Bilant
Cheltuieli de infiintare
Know how
Imobilizari corporale
Titluri 300 act
Stocuri
Creante
Disponibilitati
CS
Rezerve
Profit
Provizioane
Furnizori
Credite pe termen lung

A
40.000
450.000
50.000
600.000
850.000 (din care
60.000 fata de B)
10.000
600.000 (10.000 act)
20.000
20.000
500.000
860.000

B
20.000
40.000
300.000
500.000
750.000
10.000
250.000 (2.500 act))
10.000
10.000
15.000
600.000
735.000

In urma reevaluarii de la momentul fuziunii s-au obtinut urmatoarele plusuri/minusuri: la societatea A


fond comercial +300.000, imobilizari corporale +1.050.000, la societatea B fond comercial +180.000,
imobilizari corporale +50.000, stocuri -120.000, creante -100.000, disponibilitati +2.000. Se cere:
determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A,
determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la Societatea A - modificarea capitalului
social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor reciproce, ntocmirea
bilanului dup fuziune.
2.5. Societatea A absoarbe societatea B, bilanturile celor 2 societati sunt:
Bilant
A
Cheltuieli de infiintare
40.000
Know how
Terenuri
120.000
Cladiri
80.000
Echipamente
250.000
Titluri de participare
50.000
Stocuri
600.000
Creante
850.000 (din care 60.000 SC B)

B
20.000
40.000
300.000
500.000
750.000
6

Contabilitate aprofundata

ULBS

Disponibilitati
10.000
10.000
Capital social
600.000 (10.000 act)
250.000 (2.500 act)
Rezerve
20.000
10.000
Profit
20.000
10.000
Furnizori
500.000
55.000
Credite pe termen lung
820.000
600.000
Valorile de aport stabilite prin evaluarea de catre o societate specializata sunt pentru societatea
absorbita: fond comercial 180.000, imobilizari corporale 350.000, stocuri 380.000, creante 650.000,
disponibilitati 12.000, pentru absorbanta fond comercial 300.000, imobilizari corporale 1.500.000.
absorbanta preia integral datoriile absorbitei, cat si elementele pentru care s-au creat provizioane.
Absorbanta detine 300 de titluri in societatea B.
2.6. A absoarbe pe B. Absorbanta detine 5 titluri la absorbit. Se cunosc:
Bilant
A
Bilant
B
Cheltuieli infiintare
240
Cheltuieli de infiintare
120
Terenuri
720
Know how
240
Cladiri
480
Imobilizari corporale
1800
Echipamente
1500
Stocuri
3000
Titluri de participare
300
Creante
4500
Stocuri
3600
Disponibilitati
60
Creante
5100 (din care 360 la soc B) CS
1500 (25 act)
Disponibilitati
60
Rezerve
60
CS
3600 (10 act)
Profit
60
Rezerve
120
Provizioane
330
Profit
120
Furnizori
3600
Furnizori
3240
Credite pe termen lung
4170
Credite pe termen lung 4920
Evaluarea la absorbanta a reliefiat urmatoarele valori: fond comercial 1200, imobilizari corporale 4500.
Evaluarea la absorbita a reliefiat urmatoarele valori: fond comercial 600, imobilizari corporale 2400,
stocuri 2100, creante 4200. Se cere: determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de
emis de ctre Societatea A, determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la Societatea A modificarea capitalului social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor
reciproce, ntocmirea bilanului dup fuziune.
3. Absorbita detine titluri in absorbanta
3.1. A absoarbe pe B. Se cunsoc:
Bilanturi
A
B
Imobilizari corporale
20.000.000
9.400.000
Imobilizari financiare (actiuni
600.000
detinute de B la A) 500 act
Furnizori
4.500.000
2.000.000
Capital social
10.000.000 (10.000 act)
2.500.000 (2.500 act)
Rezerve
5.500.000
5.500.000
Capital propriu
15.500.000
8.000.000
La evaluarea de la fuziune imobilizarile corporale au avut valoare de 22.000.000 pentru A si de
9.875.000 lei pentru B. Se cere: determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de
emis de ctre Societatea A, determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la Societatea A 7

Contabilitate aprofundata

ULBS

modificarea capitalului social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor


reciproce, ntocmirea bilanului dup fuziune.
3.2. A absoarbe pe B. Se cunosc:
Bilanturile
Cheltuieli de infiintare
Terenuri
Cladiri
Imobilizari financiare (actiuni
detinute de B la A) 200 act
Stocuri
Creante
Disponibilitati
CS
Rezerve
Profit
Provizioane
Furnizori
Credite pe termen lung

B
80.000
240.000
2.150.000
-

150.000
1.150.000
800.000

1.200.000
1.700.000
200.000
2.340.000 (13.000 act)
50.000
50.000
500.000
1.220.000
1.410.000

500.000
2.350.000
100.000
1.000.000 (10.000 act)
100.000
50.000
3.150.000
750.000

Reevaluarea efectuata la fuziune s-a incheiat cu urmatoarele rezultate: pentru societatea A (fond
comercial +500.000, imobilizari corporale +700.000, stocuri -200.000, creante 100.000) , pentru
societatea B (fond comercial +150.000, imobilizari corporale +350.000, stocuri +50.000, creante
-250.000. Se cere: determinarea raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de emis de ctre
societatea A, determinarea primei de fuziune, contabilizarea operaiunilor la aocietatea A - modificarea
capitalului social - preluarea activelor i pasivelor societii B - contabilizarea obligaiilor reciproce,
ntocmirea bilanului dup fuziune.
4. Absorbanta si absorbita detin participatii reciproce
4.1. A absoarbe pe B. B detine 50% din A, adica 25.000 act. A detine 33.33% din B, adica 4.000 act.
Bilant
201
212
261
371
4111
5121
471
1012
106
121
401
162
151
TA=TP

B
82.500
6.930.000
400.000
2.200.000
2.400.000
362.000
5.000.000
1.626.000
546.500
5.100.000
102.000
12.374.500

2.000
1.150.000
2.500.000
320.000
415.000
61.000
8.000
1.200.000
2.814.000
-83.000
27.000
400.000
98.000
4.456.000

In urma reevaluarii s-au obtinut urmatoarele


plusuri/minusuri: pentru A (fond comercial +500.000,
imobilizari corporale +250.000), pentru B (fond
comercial +150.000, imobilizari corporale +140.000,
stocuri -16.000, clienti -15.000). Se cere: determinarea
raportului de schimb, calculul numrului de aciuni de
emis de ctre societatea A, determinarea primei de
fuziune, contabilizarea operaiunilor la societatea A, B modificarea capitalului social - preluarea activelor i
pasivelor societii B, ntocmirea bilanului dup fuziune.

Contabilitate aprofundata

ULBS
III Alte probleme/grile:

1. n cazul fuziunii, rezultatul reportat sub form de pierdere:


a)nu se ia in calculul activului net contabil; b)majoreaz activul net contabil; c)diminueaza activul net
contabil.
2. Modelul de bilan prezentat de OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor
contabile conforme cu directivele europene nu include n categoria capital i rezerve:
a)prime de capital; b)rezultatul reportat; c)imobilizrile corporale;
3. Dispuneti de urmtoarele informaii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si
societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 1.000 de actiuni x
100 um/aciune, activ net contabil 300.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 500 de actiuni x
200 um/aciune, activ net contabil 150.000 um. Care este valoarea contabil a aciunilor celor dou
societi ?
a)300 um (soc.X)/300 um (soc Y); b)100 um (soc.X)/300 um (soc Y); c) 300 um (soc.X)/100 um (soc
Y)
4. Societatea X (absorbant) i Y (absorbit) fuzioneaz. Societatea X deine 1.000 de aciuni ale
societii Y. Din contabilitatea celor dou societi, se cunosc urmtoarele informaii:
Societatea X (um)
Societatea Y(um)
Active diverse
90.000
70.000
Aciuni (1.000 aciuni Y)
6.000
Capital subscris i vrsat
16.000 aciuni x 2 um/aciune
8.000 aciuni x 2 um/aciune
Rezultat reportat
46.980
40.160
Datorii
17.020
13.840
Care este valoarea contabil a aciunilor societii Y ?
a)2 um; b)7,02 um; c)8,75 um.
5. Societatea X (absorbant) absoarbe societatea Y (absorbit). Bilanul societii Y, nainte de operaia
de fuziune prezint urmtoarele informaii: active imobilizate 1.600 (din care, cheltuieli de
constituire 100 um), active circulante 1.000 um (din care 100 um reprezint disponibil),
capitaluri proprii 1.800 um (din care capital subscris i vrsat 850 um) i datorii 800 um. De
asemenea, capitalul societii Y este constituit din 850 aciuni. Care este valoarea nominal a unei
aciuni a societii Y ?
a)2 um; b)1 um; c)3 um.
6. Inainte de operatia de fuziune, se cunosc urmtoarele informaii despre societile X (societate
absorbanta) i Y (societate absorbita):
Societatea X
Societatea Y
Capital subscris vrsat
2.940 actiuni x100 um/ actiune 1.000 actiuni x100 um/ actiune
Alte rezerve
100.000 um
150.000 um
(constituite din rezultatul net)
Furnizori
10.000 um
10.000 um
Care este valoarea contabila a unei actiuni a societilor X i Y?
a)134 um (societatea X) / 250 um (societatea Y); b)137 um (societatea X) / 260 um ( societatea Y);
c)130 um (societatea X) / 240 um (societatea Y).
9

Contabilitate aprofundata

ULBS

7. Despre societatile X (societatea absorbant) si Y (societatea absorbit) se cunosc urmtoarele


informaii, nainte de fuziune:
Soc. X
Soc. Y
Capital subscris i vrsat
25.000.000
10.000.000
Prime de capital
5.000.000
2.000.000
Alte rezerve
10.000.000
10.000.000
(constituite din rezultatul net)
Rezultatul net al exercitiului (pierdere)
(4.000.000)
(2.000.000)
Rezultat reportat (pierdere)
(1.000.000)
(3.000.000)
Credite bancare pe termen lung si mediu
10.000.000
2.000.000
Credite bancare pe termen scurt
5.000.000
2.000.000
Furnizori
4.000.000
1.000.000
Care este activul net contabil al celor dou societat
a)35.000.000 um (soc. X) / 17.000.000 um (soc. Y); b)16.000.000 um (soc. X) / 12.000.000 um (soc.
Y); c)54.000.000 um (soc. X) / 22.000.000 um (soc. Y).
8. Societatea X (societatea absorbanta) fuzioneaza cu societatea Y (societatea absorbita). nainte de
operatia de fuziune, se cunosc urmtoarele:
Societatea X
Societatea Y
Activul net contabil
800.00 um
375.000 um
Numarul de actiuni
200.000
125.000
Valoarea nominala a unei actiuni
1 um
1 um
Care este raportul de schimb al actiunilor celor dou societi ?
a)o actiune a societatii X pentru o actiune a societatii Y; b)5 actiuni ale societatii X pentru 8 actiuni ale
societatii Y; c)3 actiuni ale societatii X pentru 4 actiuni ale societatii Y.
9. Societatea X fuzioneaz prin contopire cu societatea Y, in urma fuziunii celor doua societati
rezultand societatea Z. Situatia celor doua societati inainte de operatia de fuziune este urmatoarea:
Societatea X
Societatea Y
Capital subscris varsat
10.000.000 um
16.000.000 um
Rezerve din reevaluare
250.000 um
4.750.000 um
Alte rezerve
5.000.000 um
4.500.000 um
(constituite din rezultatul net)
Rezultat reportat (pierdere)
(1.250.000) um
(250.000) um
Furnizori
4.500.000 um
4.500.000 um
Care este mrimea capitalurilor proprii ale societii Z, dup operaia de fuziune?
10. In cazul fuziunii prin contopire: a)societatea comerciala absorbita dobandeste drepturile si este
tinuta de obligatiile societatii care o absoarbe; b)societatea comerciala ce este absorbita ramane
raspunzatoare pentru drepturile si obligatiile pe care le are; c)drepturile si obligatiile societatilor
comerciale care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati infiintate.
11. Calculati prima de fuziune. Societatea A, absorbanta, prezinta o valoare globala a societatii de
15.000.000 lei, iar capitalul social este format dintr-un numar de 1.000 actiuni cu o valoare nominala de
14.000 lei/act. Societatea absorbita B prezinta o valoare globala a societatii de 20.000.000 lei, iar
capitalul social este format din 800 actiuni, cu o valoare nominala de 20.000 lei/act. Raspuns:
1.338.000 lei
12. Despre societile X i Y se cunosc urmtoarele informaii, n contextul operaiilor de
10

Contabilitate aprofundata

ULBS

fuziune:
Elemente
Societatea X (um)
Societatea Y (um)
Imobilizri corporale
11.000.000
1.000.000
Stocuri
1.875.000
9.000.000
Conturi la bnci n lei
4.000.000
Furnizori
2.875.000
2.000.000
Credite bancare pe termen lung 1.000.000
2.000.000
Valoarea nominal a unei aciuni
50
80
Numr de aciuni
100.000
100.000
De asemenea, se cunoate faptul c la cele dou societi, capitalurile proprii nainte de fuziune, sunt
alctuite din capital subscris i vrsat i rezerve constituite din rezultatul net. Care este valoarea primei
de fuziune, dac societatea X absoarbe societatea Y ?
a)5.555.550 um; b)4.444.450 um; c)1.000.000 um.
13. Dispuneti de urmtoarele informaii despre societatea comerciala X (societatea absorbant) si
societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 1.000 de actiuni x
100.000 um/aciune, activ net contabil 300.000.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 500 de
actiuni x 200.000 um/aciune, activ net contabil 150.000.000 um. Care este valoarea primei de fuziune
nregistrat la societatea X, n urma operaiei de fuziune, dac aceast societate emite aciuni cu o
valoare nominal egal cu cea aciunilor existente nainte de fuziune?
a)100.000.000 um; b)50.000.000 um; c)150.000.000 um.
14. Dispuneti de urmtoarele informaii despre societatea comerciala X (societatea absorbant)
si societatea comerciala Y (societate absorbit): Societatea X: capital subscris vrsat 1.000 de actiuni x
100.000 um/aciune, activ net contabil 300.000.000 um; Societatea Y: capital subscris vrsat 500 de
actiuni x 200.000 um/aciune, activ net contabil 150.000.000 um. Care este valoarea primei de fuziune
nregistrat la societatea X, n urma operaiei de fuziune, dac aceast societate emite aciuni cu o
valoare nominal egal cu cea aciunilor existente nainte de fuziune?
a)100.000.000 um; b)50.000.000 um; c)150.000.000 um.
15. Despre societile X (societate absorbant) si Y (societate absorbit) se cunosc urmtoarele
informaii, nainte de evaluarea activelor n vederea fuziunii:
Societatea X
Societatea Y
Capitaluri proprii
4.875.000 um
2.400.000 um
Datorii
3.875.000 um
1.225.000 um
Imobilizarile corporale ale celor doua societati au fost evaluate astfel: - la societatea X, la 8.500.000
um fata de valoarea ramasa de 5.375.000 um; - la societatea Y, la 2.500.000 um fata de valoarea
ramasa de 1.150.000 um. Care este aportul net al societilor X i Y n cadrul operaiei de fuziune?
a)8.000.000 um (soc. X) / 3.750.000 um (soc. Y); b)4.125.000 um (soc. X) / 2.525.000 um (soc. Y);
c)1.000.000 um (soc. X) / 1.175.000 um (soc. Y).
16. Bilanurile societilor X (societatea absorbant) i Y (societatea absorbit), nainte de
operaia de fuziune, prezint urmtoarelor informaii:
Societatea X Societatea Y
Concesiuni, brevete, licene, mrci
34.000.000
2.500.000
Imobilizri corporale
80.000.000
11.000.000
Active circulante
106.000.000
16.500.000
Capital subscris vrsat
120.000.000 18.000.000(6.
11

Contabilitate aprofundata

ULBS

Alte rezerve (constituite din


rezultatul net)
Datorii
Care este valoarea primei de fuziune la societatea X ?
a)2.000.000 um; b)2.500.000 um; c)2.250.000 um.

(20.000 de
000 de
aciuni)
aciuni)
15.000.000
2.250.000
85.000.000

9.750.000

FORMULE FUZIUNE ABSORBTIE


Activ net contabil =Total Activ Datorii = Capitaluri proprii
Patrimoniul net = capitalurile proprii trebuie s fie egale cu Activul net care reflect valoarea bunurilor
i a valorilor aflate n proprietatea ntreprinderii.
Valoarea matematic contabil/aciune = Activul net contabil / Numr de aciuni emise
Valoarea nominala/aciune = Capital social(din statut) /Numr de aciuni
Numrul de aciuni ce trebuie emise de societatea absorbant pentru a absorbi capitalul societii
absorbite = Activ net al societii absorbite / Valoarea matematic contabil pe aciune a societii
absorbante = numrul de aciuni/pri sociale ale societii comerciale absorbite x raportul de schimb;
Majorarea capitalului social la societatea absorbant = numrul de aciuni emise de societatea
absorbant x valoarea nominal pe aciune la societatea absorbant;
Raportul de schimb se obtine prin raportarea valorii contabile a unei actiuni a societatii absorbite la
valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbante
Prima de fuziune = valoarea matematic contabil a aciunilor emise - valoarea nominal a acestora.
Activul net corectat = Activul bilanier - Active fictive ( 201, 205, 471, 169, 476, 477 ) + / Plusvaloarea / minusvaloarea din evaluarea din fuziune Datorii
Tipurile de nregistrri contabile sunt :
A. Societatea absorbant:
nregistrarea diferenei din reevaluare, plus
valoare:
Conturile de active bilaniere = 105 Rezerve din
reevaluare
In cazul minus valorii, nregistrarea este invers.
nregistrarea aportului de primit ( capital social i
prima de fuziune):
456 Decontri cu asociaii privind capitalul = %
1011
Capitalul subscris vrsat
1042
Prima de fuziune
Preluarea posturilor de activ de la societatea
absorbit:
Conturile de active bilaniere la valoarea
reevaluat = 891 Bilan de nchidere
Preluarea posturilor de pasiv de la societatea
absorbit:
891 Bilan de nchidere = %
Conturi de datorii

B. Societatea absorbit:
nregistrarea diferenei din reevaluare, plus
valoare:
Conturile de active bilaniere = 105 Rezerve din
reevaluare
n cazul minus valorii, nregistrarea este invers.
nregistrarea activului net ( aportului net) de
transmis n cadrul fuziunii:
Conturile de capitaluri proprii = 456 Decontri
cu asociaii privind capitalul inclusiv 105
Transmiterea posturilor de activ:
892 Bilan de deschidere = Conturile de active
bilaniere
Transmiterea posturilor de pasiv, inclusiv
lichidarea contului de amortizri i provizioane :
Conturile de datorii bilaniere = Bilan de
deschidere

12

Contabilitate aprofundata

ULBS
456 Decontri cu

asociaii privind capitalul


Etape succesive ale procesului de fuziune:
> pregtirea operaiunilor privind ntocmirea proiectului de fuziune (etap cheie);
> ntocmirea declaraiei privind modul de stingere a pasivului de ctre fiecare societate care i
nceteaz existen;
> proiectul constituie docuemntul justificativ, pentru reflectarea n contabilitate a fuziunii, la
societatea absorbant sau la noua societate
> depunerea proiectului de fuziune, mpreun cu declaraia de stingere a pasivului, la Biroul
Unic, unde este nregistrat fiecare societate,
> vizarea proiectului de fuziune, de ctre judectorul delegat al ORC;
> numirea de ctre judectorul delegat, a unuia sau mai multor experi care i vor da avizul de
specialitate asupra fuziunii (SA, SRL, CA);
> publicarea proiectului de fuziune, n MO, integral sau extras potrivit dispoziiilor
judectorului delegat.
> asigurarea opozabilitatii fa de teri; depunerea opoziiei, la ORC, care se pote face de ctre orice
creditor al societii care fuzioneaz, cu o crean anterioar publicrii
> Adoptarea hotrrii privind fuziunea de ctre AG extraordinar a fiecrei societi comerciale
participante;
> adminsitratorii fiecrei societi depun la dispoziia asociailor/acioanrilor urmtoarele
docuemente: 1. proiectul de fuziune; 2. Darea de seam a adminstratorilor (se va prezenta raportul de
schimb al aciunilor sau plilor sociale); 3. Raportul cenzorilor; 4. Bilanul contabil de fuziune; 5.
Evidena contractelor cu valoare de peste 5 mil. Lei n curs de derulare; 6. Avizul de specialitate asupra
fuziunii SA, SRL i CA
> pregtirea documentelor, pentru nscrierea n Registrul Comerului a meniunii privind
fuziunea
(se redacteaz actul adiional modificator, al actelor constituitve a societilor participative la fuziune i
cel al societii nou nfiinate)
radierea din ORC a societilor comerciale, care nceteaz (fr lichidare) a mai exista

13

S-ar putea să vă placă și