Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA EVALUAREA FIRMEI

1. Conform datelor din bilanț, firma X înregistrează următoarele date: activ total în valoare
1065 mii lei, active circulante curente 121 mii lei, trezorerie activă de 89 mii lei. De
asemenea firma are reurse proprii în valoare de 789 mii lei și datorii bancare în valoare de
276 mii lei din care 161 mii lei sunt datorii cu scadența mare de 1 an. Să se determine FR și
FRP. Recomandați firmei să apeleze la noi împrumuturi pe termen lung sau pe termen scurt?
Argumentați raspunsul. (1p)

2. O trezorerie netă pozitivă poate degaja disponibilități în următoarele situații: (0,5p)


a. un fond de rulmnet pozitiv și un necesar de fond de rulment pozitiv;
b.un fond de rulment pozitiv și un fond de rulment negativ;
c. un fond de rulment negativ și un necesar de fond de rulment negativ;
d. un fond de rulment negativ și un necesar de fond de rulment pozitiv.

3. Capacitatea de autofinanţare se determină pe baza informaţiilor din: (0,5)


a) bilanţul contabil;
b) bilanţul funcţional;
c) bilanţul financiar;
d) contul de rezultate;

4. Firma X înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar următoarele elemente:marja


comercială 6765 u.m., producția exrcițiului 2003 u.m., cheltuieli cu materiile prime și
consumabile 2341,9 u.m., cheltuieli cu energi și apa 1298,7 u.m., alte cheltuieli materiale 678
u.m., cheltuieli privind mărfurile 765,4 u.m., cheltuieli cu personalul 1987 u.m., cheltuieli cu
despăgubirile 123,8 u.m., cheltuieli privind lucrările și serviciile executate/prestate de terți
675,9 u.m. Să se calculeze valoarea adăugată. (1p)

1. Conform datelor din bilanț, firma X înregistrează următoarele date: activ total în valoare
1065 mii lei, active circulante curente 121 mii lei, trezorerie activă de 89 mii lei. De
asemenea firma are reurse proprii în valoare de 789 mii lei și datorii bancare în valoare de
276 mii lei din care 161 mii lei sunt datorii cu scadența mare de 1 an. Să se determine FR și
FRP. Recomandați firmei să apeleze la noi împrumuturi pe termen lung sau pe termen scurt?
Argumentați raspunsul. (1p)

FR = Resurse Permanente - Active Fixe


RP = Resurse proprii + Datorii > 1 an = 789 + 161 = 950 mii lei
Active fixe = Active totale – (Active circulante + Trezorerie activa) = 1065 - (121 + 89)
= 855 mii lei
FR = 950 – 855 = 95 mii lei
FRP = Resurse proprii - Active fixe = 789-855 = - 66 mii lei

1
Întreprinderea se află în imposibilitatea de a rambursa datorii pe termen scurt, datorită
FRP negativ ce denotă o stare de dezechilibru financiar, capitalurile permanente neasigurând
finanţarea integrală a activelor imobilizate. Se va apela la împrumuturi pe termen lung.
Având în vedere structura de finanţare a fondului de rulment financiar, constatăm că
existenţa acestuia - FR pozitiv - nu exprimă întotdeauna o situaţie de echilibru financiar în
condiţii de autonomie financiară - FR propriu negativ -, întrucât fondul de rulment financiar poate
fi constituit integral pe seama împrumuturilor pe termen lung, iar marja de siguranţă pe care
acesta o asigură pentru finanţarea nevoilor temporare protejează întreprinderea de riscul
insolvabilităţii numai până la scadenţa acestor datorii nu şi în perspectivă.

2. O trezorerie netă pozitivă poate degaja disponibilități în următoarele situații: (0,5p)


a. un fond de rulmnet pozitiv și un necesar de fond de rulment pozitiv;
b.un fond de rulment pozitiv și un fond de rulment negativ;
c. un fond de rulment negativ și un necesar de fond de rulment negativ;
d. un fond de rulment negativ și un necesar de fond de rulment pozitiv.

R = b.un fond de rulment pozitiv și un fond de rulment negativ;

3. Capacitatea de autofinanţare se determină pe baza informaţiilor din: (0,5)


a) bilanţul contabil;
b) bilanţul funcţional;
c) bilanţul financiar;
d) contul de rezultate;

R = d) contul de rezultate;

4. Firma X înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar următoarele elemente:marja


comercială 6765 u.m., producția exrcițiului 2003 u.m., cheltuieli cu materiile prime și
consumabile 2341,9 u.m., cheltuieli cu energi și apa 1298,7 u.m., alte cheltuieli materiale 678
u.m., cheltuieli privind mărfurile 765,4 u.m., cheltuieli cu personalul 1987 u.m., cheltuieli cu
despăgubirile 123,8 u.m., cheltuieli privind lucrările și serviciile executate/prestate de terți
675,9 u.m. Să se calculeze valoarea adăugată. (1p)

VA = MC + Qex - CE
VA = 6.765 + 2.003 - 2.341,9 - 1.298,7 - 678 - 765,4 - 1.987 - 123,8 - 675,9 = 897,3 u.m.

S-ar putea să vă placă și