Sunteți pe pagina 1din 17

Categoria IV Evaluarea ntreprinderilor

1.Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care prezint urmtorul bilant economic:
imobilizri 60.000; capital social 70.000; obligatii 640.000; creante 400.000; stocuri 300.000; diferente din
reevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitti 20.000

2. Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup reevaluarea bunurilor, prezint
urmtoarea situatie patrimonial: capital social 3.000.000; imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante
15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitti 500.000;
obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000 ?

3. Care este valoarea substantial brut a unei ntreprinderi care, dup reevaluarea bunurilor, prezint
urmtoarea situatie patrimonial: capital social 3.000.000; imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante
15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitti 500.000;
obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000 ?

4. Activul net corijat al ntreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiar de 3.000 lei, iar rata neutr de
20%. Cat reprezint superprofitul afacerii ?

5. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor nchiriate este de 105.000 mii lei, iar
valoarea bunurilor ntreprinderii nchiriate la terti este de 75.000 mii lei. Care este valoarea substantial brut
a ntreprinderii ?

6. Capacitatea beneficiar a ntreprinderii este de 8.000 mii lei, iar dobnda la certificatele de depozit ale
trezoreriei statului este de 30%. Care este valoarea ntreprinderii, utiliznd valoarea de rentabilitate sau
metoda de capitalizare a veniturilor ?

7. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiar este de 1.000
mii lei, rata neutr de plasament (i) este de 11%, iar rata de actualizare (c) este de 25%. Care este valoarea
ntreprinderii prin metoda bazat pe goodwill?

8. Rata de remunerare a activelor este de 10%, valoarea patrimonial a ntreprinderii este de 10.000, iar
capacitatea beneficiar exprimat prin profitul net este 1.500. Care este superprofitul, superbeneficiul sau
renta de goodwill a ntreprinderii?

9. Care este valoarea unei ntreprinderi dac are o capacitate beneficiar exprimat prin profitul net de
10.000, iar costul capitalului acestei ntreprinderi este de 15%?

10. Se dau urmtoarele informatii despre o ntreprindere: total active 150.000, din care cheltuieli anticipate
10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare 50.000; capitaluri proprii 25.000. Determinati activul net
corijat al acestei ntreprinderi.

11.Creanele fa de clienii externi ai firmei sunt n sum de 20.000 euro, din care:
60% sunt n termen de ncasare;
30% au o vechime de 4 luniiprezint un risc de nencasare de 25%;
10% sunt mai vechi de 1 an.
Care este valoarea actual a creanelor (1 euro = 4,25 lei) ?

12.Se cunosc urmtoarele informaii despre trei ntreprinderi comparabile:
Indicatori A B C
Active 750 7500 750
Capitaluri proprii 600 6000 450
Datorii 150 1500 300
Profit nainet de impozit i dobnzi 30 900 30
S se estimeze capitalurile proprii ale firmei A i s se verifice coerena intern a indicatorilor.

13.Se contracteaz un credit pe termen lung n valoare de 300.000 lei n 3 trane egale: prima la data
contractrii, iar celelalte dou la intervale de 1 an. Care este valoarea actual la contractare a creditului,
avnd n vedere c rata de actualizare este de 4% ?

14. Un utilaj nregistrat iniial la valoare de 60.000 lei, si cu o durat de utilizare de 10 ani se reevalueaz
succesiv stabilindu-se urmtoarele valori juste:
a) dup 2 ani Vj1 = 80.000 lei;
b) dup 5 ani Vj2 = 40. 000 lei;
c) dup 8 ani VJ3 = 10.000 lei.
Care este nivelul rezervei din reevaluare dup ultima reevaluare?

15.Se doretes se depun la banc,pe o perioad de 5 ani,osum de 10.000 lei cu o rat a dobnzii de 5% pe
an. Bancanainteazi o ofertde certificate de depozit cu dobnd de 5% pe an. Certificatul de depozitcost
100 lei ireturneazpeste 5 ani o valoare de 110, 25 lei. Este maiavantajossinvestiin 100 de certificate,
dectsrealizai un depozit?

16.Dac pretul actiunii unei ntreprinderi este actualmente 25.000 lei, rata de crestere anticipat a beneficiilor
de 9% si dividendul anticipat la sfrsitul exercitiului este de 1.500 lei, care este rata de rentabilitate sperat a
titlului?

17.Situaiastocurilor de materii prime n cursul lunii august este: 1.08. sold iniial 10 buc 1 lei/bucat; 5.08.
intrri 20 buc 2 lei/bucat; 10.08. intrri 30 buc 3 lei/bucat; 20.08 intrri 40 buc 4 lei/bucat; 30.08.
intrri 5 buc 4,5 lei/bucat; ieiri pe 18.08. 55 buc i pe 25.08 43 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz
metoda FIFO (primul intrat primul ieit).
Stabilii valoarea ieirilor din 18.08

18.Situaiastocurilor de materii prime ncursullunii august este: 1.08. soldiniial 10 buc 1 lei/bucat; 5.08.
intrri 20 buc 2 lei/bucat; 10.08. intrri 30 buc 3 lei/bucat; 20.08 intrri 40 buc 4 lei/bucat; 30.08.
intrri 5 buc 4,5 lei/bucat; ieiripe 18.08. 55 bucipe 25.08 43 buc. La ieirea din gestiune se
utilizeazmetoda FIFO (primulintrat primulieit).
Stabilii valoarea ieirilor din 25.08.

19.Situaiastocurilor de materii prime ncursullunii august este: 1.08. soldiniial 10 buc 1 lei/bucat; 5.08.
intrri 20 buc 2 lei/bucat; 10.08. intrri 30 buc 3 lei/bucat; 20.08 intrri 40 buc 4 lei/bucat; 30.08.
intrri 5 buc 4,5 lei/bucat; ieiripe 18.08. 55 bucipe 25.08 43 buc. La ieirea din gestiune se
utilizeazmetoda FIFO (primulintrat primulieit).
Stabilii valoarea stocului final.

20. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 1 lei/buc, intrri pe 5.08 20 buc 2
lei/buc, pe 10.08 30 buc 3 lei/buc, pe 20.08. 40 buc 4 lei/buc, pe 30.08 5 buc 4,5 lei/buc, ieiri pe 18.08
55 buc i pe 25. 08 43 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda LIFO (ultimul intrat primul ieit).
Stabilii valoarea ieirilor din 18.08

21. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 1 lei/buc, intrri pe 5.08 20 buc 2
lei/buc, pe 10.08 30 buc 3 lei/buc, pe 20.08. 40 buc 4 lei/buc, pe 30.08 5 buc 4,5 lei/buc, ieiri pe 18.08
55 buc i pe 25. 08 43 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda LIFO (ultimul intrat primul ieit).
Stabilii valoarea ieirilor din 25.08


22. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 1 lei/buc, intrri pe 5.08 20 buc 2
lei/buc, pe 10.08 30 buc 3 lei/buc, pe 20.08. 40 buc 4 lei/buc, pe 30.08 5 buc 4,5 lei/buc, ieiri pe 18.08
55 buc i pe 25. 08 43 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda LIFO (ultimul intrat primul ieit).
Stabilii valoarea stocului final

23. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 5.000 lei/buc; intrri pe 8.08. 20 buc
2.000 lei/buc, 16.08 30 buc 3.000 lei/buc, 19.08 80 buc 4.800 lei/buc, 30.08. 15 buc 2.000 lei/buc, ieiri
pe 17.08 40 buc i 21.08. 70 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda CMP calculat dup fiecare
recepie.
Stabilii valoarea ieirilor din 17.08

24. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 5.000 lei/buc; intrri pe 8.08. 20 buc
2.000 lei/buc, 16.08 30 buc 3.000 lei/buc, 19.08 80 buc 4.800 lei/buc, 30.08. 15 buc 2.000 lei/buc, ieiri
pe 17.08 40 buc i 21.08. 70 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda CMP calculat dup fiecare
recepie.
Stabilii valoarea ieirilor din 21.08

25. Situaia stocurilor n luna august este: 1.08. stoc iniial 10 buc 5.000 lei/buc; intrri pe 8.08. 20 buc
2.000 lei/buc, 16.08 30 buc 3.000 lei/buc, 19.08 80 buc 4.800 lei/buc, 30.08. 15 buc 2.000 lei/buc, ieiri
pe 17.08 40 buc i 21.08. 70 buc. La ieirea din gestiune se utilizeaz metoda CMP calculat dup fiecare
recepie.
Stabilii valoarea stocului final


Aplicaia 1.
Se cunosc urmtoarele date din bilanul contabil al unei ntreprinderi pe care-l vom folosi pentru a determina
diferitele valori patrimoniale:
Nr.
crt.
Posturile Sold la
N
0
N
1

1. Imobilizri necorporale 17.000 30.000
2. Imobilizri corporale 2.295.642 1.868.716
3. Imobilizri financiare 32.960 40.684
I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(1+2+3)
2.345.602 1.939.400
4. Stocuri i producie n curs de execuie 603.178 1.666.680
5. Alte active circulante (creane, casa i
banca n lei)
943.300 1.453.686
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(4+5)
1.546.478 3.120.366
III. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA
UN AN
1.224.052 1.524.400
IV. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE
UN AN
500.400 1.000.054
V. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 47.680 50.240
6. Capital 2.000.000 2.000.000
7. Rezerve 119.948 485.072
8. Rezultatul exerciiului financiar 295.904 375.550
9. Repartizarea profitului 295.904 375.550
VI. TOTAL CAPITALURI PROPRII
(6+7+8-9)
2.119.948 2.485.072
VII
.
TOTAL CAPITALURI 2.119.948 2.485.072

Pentru exerciiul financiar precedent:
Cheltuielile de constituire sunt de 7.000 lei, iar indicele mediu calculat pe baza cursului de schimb
folosit n reevaluare este 1,0293.
S se determine ACTIVUL NET REEVALUAT.

Aplicaia 2.
Se cunosc urmtoarele date din bilanul contabil al unei ntreprinderi pe care-l vom folosi pentru a determina
diferitele valori patrimoniale:
Nr.
crt.
Posturile Sold la
N
0
N
1

1. Imobilizri necorporale 17.000 30.000
2. Imobilizri corporale 2.295.642 1.868.716
3. Imobilizri financiare 32.960 40.684
I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(1+2+3)
2.345.602 1.939.400
4. Stocuri i producie n curs de execuie 603.178 1.666.680
5. Alte active circulante (creane, casa i
banca n lei)
943.300 1.453.686
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL
(4+5)
1.546.478 3.120.366
III. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA
UN AN
1.224.052 1.524.400
IV. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE
UN AN
500.400 1.000.054
V. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 47.680 50.240
6. Capital 2.000.000 2.000.000
7. Rezerve 119.948 485.072
8. Rezultatul exerciiului financiar 295.904 375.550
9. Repartizarea profitului 295.904 375.550
VI. TOTAL CAPITALURI PROPRII
(6+7+8-9)
2.119.948 2.485.072
VII
.
TOTAL CAPITALURI 2.119.948 2.485.072

Pentru exerciiul financiar precedent, n urma diagnosticului financiar, bilanului i se aplic
urmtoarele corecii:
la terenuri s-a constatat o subevaluare n sum de 100.000 lei;
construciile trebuie reevaluate n minus cu 50.000 lei;
amortizarea imobilizrilor corporale a fost subevaluat cu 10.000 lei;
materii prime n sum de 20.000 lei au devenit inutilizabile din cauza degradrii;
n producia n curs de execuie, este nregistrat ca pierdere suma de 40.000 lei datorit rezilierii unui
contract de ctre un beneficiar.
S se determine ACTIVUL NET CORECTAT.

Aplicaia 3.
Se cunosc urmtoarele date din bilanul contabil al unei ntreprinderi pe care-l vom folosi pentru a determina
diferitele valori patrimoniale:
Nr.
crt.
Posturile Sold la
N
0
N
1

1. Imobilizri necorporale 17.000 30.000
2. Imobilizri corporale 2.295.642 1.868.716
3. Imobilizri financiare 32.960 40.684
I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(1+2+3)
2.345.602 1.939.400
4. Stocuri i producie n curs de execuie 603.178 1.666.680
5. Alte active circulante (creane, casa i
banca n lei)
943.300 1.453.686
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 1.546.478 3.120.366
(4+5)
III. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA
UN AN
1.224.052 1.524.400
IV. DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE
UN AN
500.400 1.000.054
V. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 47.680 50.240
6. Capital 2.000.000 2.000.000
7. Rezerve 119.948 485.072
8. Rezultatul exerciiului financiar 295.904 375.550
9. Repartizarea profitului 295.904 375.550
VI. TOTAL CAPITALURI PROPRII
(6+7+8-9)
2.119.948 2.485.072
VII
.
TOTAL CAPITALURI 2.119.948 2.485.072

Pentru exerciiul financiar ncheiat:
Din cele 30.000 lei, imobilizri necorporale, 8.000 lei reprezint cheltuieli de nfiinare, iar indicele
mediu calculat pe baza cursului de schimb folosit n reevaluare este 1,0429.
S se determine ACTIVUL NET REEVALUAT.

Aplicaia 4.
Se cunosc urmtoarele date din bilanul contabil al unei ntreprinderi pe care-l vom folosi pentru a determina
diferitele valori patrimoniale:
Nr.
crt.
Posturile Sold la
N
0
N
1

1. Imobilizri necorporale 17.000 30.000
2. Imobilizri corporale 2.295.642 1.868.716
3. Imobilizri financiare 32.960 40.684
I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (1+2+3) 2.345.602 1.939.400
4. Stocuri i producie n curs de execuie 603.178 1.666.680
5. Alte active circulante (creane, casa i banca n lei) 943.300 1.453.686
II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (4+5) 1.546.478 3.120.366
III. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
DE PN LA UN AN
1.224.052 1.524.400
IV. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
500.400 1.000.054
V. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli 47.680 50.240
6. Capital 2.000.000 2.000.000
7. Rezerve 119.948 485.072
8. Rezultatul exerciiului financiar 295.904 375.550
9. Repartizarea profitului 295.904 375.550
VI. TOTAL CAPITALURI PROPRII (6+7+8-9) 2.119.948 2.485.072
VII
.
TOTAL CAPITALURI 2.119.948 2.485.072

Pentru exerciiul financiar ncheiat, n urma diagnosticului financiar, bilanul sufer urmtoarele
corecii:
la terenuri s-a constatat o supraevaluare n sum de 200.000 lei;
construciile trebuie reevaluate n plus cu 600.000 lei;
amortizarea imobilizrilor corporale a fost supraevaluat cu 60.000 lei;
materii prime n valoare de 10.000 lei au devenit inutilizabile din cauza degradrii;
n producia neterminat este nregistrat suma de 20.000 lei care reprezint cheltuielile unei comenzi
sistate datorit faptului c un beneficiar a reziliat, n mod unilateral, contractul respectiv;
avem o crean n valoare de 7.000 lei, mai veche de 6 luni i care prezint un risc de nencasare de
30%.
S se determine ACTIVUL NET CORECTAT.

Aplicaia nr. 5
Considerm c valoarea reevaluat a bunurilor patrimoniale ale unei ntreprinderi este urmtoarea:
1. Imobilizri corporale-total: 3.800.000
din care pentru activitatea de baz (din contabilitate) 3.500.000
2. Active folosite care nu sunt proprietatea ntreprinderii
(din conturile de ordine i eviden)
600.000
3. Active circulante 2.900.000
4. Active care nu particip la activitatea de baz 300.000
5. mprumuturi pe termen scurt pentru activitatea de baz 450.000
6. Datorii fa de furnizori i creditori 3.200.000
6.1. Furnizori i conturi asimilate 2.100.000
6.2. Clieni - creditori 1.100.000
7. Datorii pe termen mediu i lung 2.000.000

S se determine valoarea substanial medie.

Aplicaia 6.
Pentru o ntreprindere se cunosc urmtoarele date referitoare la exerciiul curent N i urmtorii 3 ani (date
previzionate):
- mii lei-
Nr.
crt.
Indicatori/Anul N N+1 N+2 N+3
1. Venituri brute 12.500 13.000 12.800 13.500
2. Profit brut 1.300 1.400 1.500 1.660
Se mai cunosc:
cota de impozit pe profit = 16%
rata anual a dobnzii la titlurile de stat = 14%;
rata anual a inflaiei = 6%;
riscul este mediu
capital social = 2.000 mii lei;
valoarea nominal a aciunii = 25 lei;
valoarea bursier a aciunii = 30 lei;
profit net = 1.500 mii lei.
S se determine valoarea de randament medie.

Aplicaia 7.
Considerm urmtoarea situaie a unei ntreprinderi pentru o period de previziune de 5 ani:
- mii.lei-
Nr.
crt.
Indicatori/Anul N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
1. Venituri brute 13.000 12.800 13.500 12.500 14.000
2. Profit brut 1.400 1.500 1.660 1.420 1.700
3. Amortisment 225 300 350 330 340
De asemenea, se mai cunosc:
capitaluri proprii = 300 mii lei;
capitaluri mprumutate = 200 mii lei;
rata costului capitalului propriu = 40%;
rata costului capitalului mprumutat = 30%;
rata de cretere anual a cash flow-ului = 11%;
rata de actualizare = 18%;
cota de impozit pe profit = 25%.
S se determine valoarea ntreprinderii prin metoda cash flow-ului net actualizat.

Aplicaia 8.
O ntreprindere pltete n anul curent dividende n sum de 2 lei pe aciune, n condiiile n care
valoarea nominal a unei aciuni este de 25 lei.
Rentabilitatea financiar realizat de ntreprindere este de 20%, iar cota distribuit din profitul net
pentru dividende este de 45%. Rata costului capitalului propriu este de 30%. S se determine valoarea
bursier a ntreprinderii, tiind c numrul total al aciunilor n circulaie este 1.000.

Aplicaia 9.
O firm utilizeaz urmtoarele surse mprumutate de finanare:
un credit bancar pe 3 ani, cu plata lunar a unei dobnzi de 1,5%, al crui cost nominal anual este de
1,5% x 12 luni = 18%;
un mprumut dintr-o emisiune de obligaiuni pe o perioad de 3 ani, cu o dobnd de 18% pe an i cu
plata semestrial a dobnzii.
Care dintre cele dou surse de finanare este mai avantajoas ?

Aplicaia 10.
Valoarea de nlocuire a unei hale industriale, fr dotri, este de 100 lei/mp. Se dorete stabilirea valorii unei
hale similare, tiind c:
- hala dispune de instalaie sanitar, costul estimat cu realizarea acesteia fiind de 15 lei/mp;
- hala dispune de instalaie electric, al crei cost estimat de realizare este de 7 lei/mp;
- durata de via a halei este de 20 de ani;
- durata de via consumat 5 ani;
- suprafata halei este de 800 mp.

Aplicaia 11.
S se stabileasc valoarea utilajlui X, avnd n vedere datele pentru trei utilaje comparabile A, B i C:
Elemente de comparaie
Subiect de
evaluat
Comp. A Comp. B Comp. C
Preul de licitaie ? 20.000 22.000 14.000
Vrst 5 7 4 10
Condiie Excelent Bun Excelent Slab
Producie/minut (buc) 1.000 750 600 500
Pentru efectuarea coreciilor aferente elementelor de comparaie se cunosc urmtoarele:
a) corecia pentru vrst este de 10% pe an;
b) corecia pentru condiie (slab, mediu, bun, excelent) este de 5% pentru un grad;
c) corecia pt producia/minut este de 10% pentru fiecare 100 buci.
S se stabileasc preul de licitaie pentru utilajul X, utiliznd metoda procentajului din cost.

Aplicaia 12.
Pentru evaluarea unui utilaj prin metoda cost-capacitate se cunosc urmtoarele date:
Data evalurii 31/08/2009;
Data PIF 31/08/1991;
Durata de Via Util = 20 ani = 240 luni;
Reparaie capital efectuat n august 2005, care a restabilit 85% din DVU;
Capacitatea de producie proiectat 5.000 t/an;
Capacitatea de exploatare curent 4.000 /an;
Cheltuieli de exploatare cu combustibilul mai mari fa de un substitut modern cu 10 t/an, la un pre
de 2.500 lei/t;
Ip = 16%;
Preul de vnzare al unei instalaii moderne substitut, care produce 7.000 t/an, este de 450.000 lei;
Factorul exponent adecvat 0,6;
Rata de actualizare adecvat 14%.
S se determine costul de nlocuire net.

Aplicaia 13.
Veniturile brute estimate pentru o firm n urmtorii patru ani sunt 2.000 mii lei, 2.300 mii lei, 2.200
mii lei, respectiv 2.500 mii lei. Impozitul pe profit 16%, iar indicele de actualizare este de 10%. S se
estimeze valoarea afaceri prin metoda venitului net actualizat.

Aplicaia 14.
Pentru evaluarea unei mrci comerciale se cunosc urmtoarele informaii:
Cifra de afaceri anual previzionat (CA) 100 mil lei;
Avantajul preului de vnzare datorat mrcii este 30% din CA;
Profit alocabil activelor din sfera distribuiei i vnzrii 4,5% din CA;
Divizarea profitului economic 50%;
Cota de impozit pe profit 16%;
Rata de actualizare 16%;
Creterea anual estimat a profitului economic (g) 1%.
S se determine valoarea actual a mrcii.

Aplicaia 15.
O firm deine un brevet de invenie, a crui aplicare determin o economie a cheltuielilor materiale
de 5% i a cheltuielilor salariale de 3%. Rata de actualizare este de 16%, iar durata de via util rmas a
brevetului este de 8 ani. Cheltuielile totale anuale ale produselor realizate pe baza brevetului sunt de 100
miliarde lei, din care 50% cheltuieli materiale directe, 40% cheltuieli salariale directe i 10% cheltuieli de
regie.
S se determine valoarea actual a brevetului.

Aplicaia 16.
Pe baza contului de profit i pierdere se evaluaz o firm pentru care se cunosc:
1. Cifra de afaceri: 3.800
2. Cheltuieli de exploatare (total): 3.220
a. Materii prime i materiale 1.600
b. Cheltuieli salarii manageri 500
c. Cheltuieli salarii muncitori 800
d. Deplasri 60
e. Telefoane, rechizite 30
f. Impozite 20
g. Amortizare 120
h. Servicii 40
i. Chirii 50
3. Profit brut din exploatare 580
4. Impozit pe profit 92,8
5. Profit net din exploatare 487,2
Firma are n proprietate un depozit, care este nchiriat unui ter (activ redundant n afara exploatrii), cu
o valoare realizabil net de 60 mii euro.
Rata de actualizare adecvat (k) este de 20%, iar creterea previzionat anual perpetu a profitului net
(g) este de 4%.
Echipa de evaluatori efectueaz umtoarele corecii cu privire la rezultatele firmei:
Diminuarea cifrei afaceri cu 200 mii prin existena unei comenzi care nu se va mai repeta n viitor;
n ntreprindere se afl n curs de punere n funciune o linie tehnologic, care are ca efect diminuarea
cu 10% a cheltuielilor materiale;
Cheltuielile cu salariile managerilor sunt cu 50% mai mari fa de cele de la uniti similare;
Cheltuielile salariale ale funcionarilor i muncitorilor sunt cu 20% mai mici fa de cele realizate la
uniti similare;
Cheltuielile cu deplasrile managerilor au fost exagerate, corecia adecvat fiind de 50%.
cheltuielile cu telefoanele i consumabilele pot fi diminuate cu 20%;
diminuarea cu 2 mii a impozitului pe cldiri;
corecii asupra amortizrii n sensul creterii acesteia cu 4,8 mii;
se poate renuna la 2 contracte de prestri servicii n valoare de 14 mii;
Nu exist poli de asigurare i va trebui ncheiat pentru suma de 1,5 mii;
Unitate a nchiriat un spaiu comercial pentru care pltete o chirie cu 20% mai mic fa de chiria
pieei.
Care este valoarea firmei ?

Aplicaia 17.
Se constat c o hal industrial, n valoare rmas de 145.000 mii lei, nu mai are utilizare de peste trei ani,
iar situarea ei n partea periferic a uzinei face posibil vnzarea terenului nc liber de orice sarcin.
Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei, iar transportul si taxele materialelor
nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaz obtinerea din vnzarea
acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sum urmeaz a fi ajustat (corijat)
n minus, bilantul contabil?

Aplicaia 18.
O ntreprindere neredresabil, cu un activ net pozitiv, intr n lichidare avnd urmtoarele date estimative:
activ net contabil = 120.000 mii lei;
plus valoarea imobilizrilor = 5.000 mii lei;
minus valoarea imobilizrilor = 6.000 mii lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate n urma
lichidrii vnzrii imobilizrilor);
cheltuieli de dezafectare si functionare n timpul lichidrii = 2.000 mii lei.
Care este valoarea estimat a trezoreriei disponibil dup lichidare ?

Aplicaia 19.
Determinati activul net corijat al unei ntreprinderi, prin ambele metode, cunoscnd urmtoarele elemente din
bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiintare 15.000; cldiri 200.000;
echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; mprumuturi bancare t.l. 200.000;
capital social 100.000; reserve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000.

Aplicaia 20.
Se dau urmtoarele elemente de bilant:
total activ = 425.000 mii lei;
cheltuieli constituire = 2.500 mii lei;
cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei;
brevete proprietate = 125.000 mii lei.
Exist un cumprtor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 mii lei.
Stabilind bilantul economic al ntreprinderii, cu ce sum va fi ajustat (corijat) n minus bilantul contabil ?

Aplicaia 21.
O ntreprindere a fost introdus la Burs n exercitiul N-1. Ultimul su dividend de 10 u.m. tocmai s-a pltit.
Se asteapt o crestere a dividendului su ntr-un ritm anual de 8% pn la sfrsitul celui de-al treilea an, apoi
de 6% pe an pentru urmtorii doi ani si apoi o crestere de 4% pn la infinit. S se determine valoarea de
piat a afacerii (actiunii) stiind c rata de rentabilitate asteptat de actionari pentru capitalurile proprii este de
10%.

Aplicaia 22.
O entitate deine o instalaie tehnologic complex de prelucrare a ieiului, pe care o utilizeaz de doi
ani i referitor la care se cunosc urmtoarele date:
- costul iniial al instalaiei
.
60.00
0 lei;
- durata de via
.

10
ani;
- amortizarea cumulat pentru primii doi ani de funcionarea a imobilizrii . 12.00
0 lei;
- metoda de amortizare este cea liniar.
Instalaia este supus n timp la patru operaii de reevaluare, n urma crora o comisie de specialiti a
stabilit urmtoarele valori juste:
valoarea just, determinat la sfritul anul al doilea de funcionare, de 68.000 lei;
valoarea just, determinat dup 5 ani de utilizare, este de 37.500 lei;
valoarea just, determinat dup 6 ani de utilizare, este de 12.000 lei;
valoarea just, determinat la sfritul celui de-al aptelea an de utilizare, 18.000 lei;
Care este valoarea rezervelor din reevaluare dup ultima reevaluare?

Aplicaia 23.
Valoarea nominal a unei obligaiuni cu termen de rscumprare i cu plata anual a dobnzii este de 100$.
Rata cuponuluieste de 5%, iarscadena este pe 3 ani. Cursul curent de pia este de 102$. S se determine
valoareaactualizat net.

Aplicaia 24.
Un utilaj n valoare de 12.307 lei este achiziionat n baza unui contract de leasing financiar cu urmtoarele
caracteristici: data intrrii n vigoare 1 ianuarie N; durata contractului 5 ani; ratele de 1.500 lei se pltesc la
sfritul anului; rata efectiv a dobnzii este 10 %. Avansul de 6.000 lei este pltibil imediat; transferul
dreptului de proprietate se face la valoarea rezidual de 1.000 lei. Care este valoarea actual a plilor de
leasing avnd n vedere o rat medie a dobnzilor pe pia de 12%?

Aplicaia 25.
O firm a nchiriat de la un ter un spaiu comercial:
- Suprafaa util 200 mp;
- Chiria contractat10 euro/lun;
- Chiria pe pia 15 euro/lun;
- Druata rmas a contractului 36 luni;
- Rata de actualizare 12%.
Ct reprezint avantajul chiriei generat de contractul ncheiat pentru firm ?1. Care din urmtoarele categorii de factori fac necesar pozitionarea sistematic a ntreprinderii pe piat:
a) factori legati de existenta preturilor libere;
b) inflatia;
c) politicile de restructurare.

2. Cum se reevalueaz stocurile de materii prime din ntreprinderea supus evalurii, pe baz de expertiz si
diagnostic:
a) aplicnd una din metodele FIFO sau LIFO;
b) n functie de raportul de schimb leu/dolar;
c) la preturile zilei sau, dac intrrile sunt mai rare, la media preturilor de achizitie din cea mai recent
perioad.
3 Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care prezint urmtorul bilant economic:
imobilizri 60.000; capital social 70.000; obligatii 640.000; creante 400.000; stocuri 300.000; diferente din
reevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitti 20.000:
a) 140.000;
b) 150.000;
c) 780.000.
4. Evalurile pot fi:
a) evaluri contabile, evaluri administrative si evaluri bazate pe expertiz si diagnostic;
b) evaluri contabile si evaluri economice;
c) evaluri pe baz de acte normative.

5. Obiectivul evalurii economice si financiare l reprezint:
a) determinarea valorii patrimoniale si a valorii prin rentabilitate a ntreprinderilor;
b) determinarea valorii de piat a bunurilor si ntreprinderilor;
c) reevaluarea bunurilor din ntreprindere, n vederea aducerii la inflatie.
6. Capacitatea beneficiar se refer la:
a) beneficiul realizat n trecut;
b) un beneficiu viitor;
c) beneficiul realizat de ntreprindere la data analizei.
7. Activul net corectat prin metoda aditiv se determin dup formula:
a) capitaluri permanente +/ diferentele din reevaluare;
b) capitaluri proprii +/ diferentele din reevaluare;
c) activul reevaluat corijat +/ total datorii.

8. Activul net corectat, prin metoda substractiv, se determin dup formula:
a) capitaluri proprii +/ diferentele din reevaluare;
b) activul reevaluat corijat total datorii;
c) activul reevaluat corijat obligatiile financiare.
9. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi sau a unui activ:
a) activul net contabil;
b) activul net corijat (corectat);
c) activul net reevaluat.

10. Sinteza diagnosticelor functiilor ntreprinderilor reprezint:
a) o metod de cunoastere a rentabilittii;
b) o modalitate de determinare a profitului net;
c) o centralizare a concluziilor privind diagnosticele functiilor ntreprinderii la un moment dat.

11. Diagnosticul functiei organizrii, conducerii si gestionrii personalului urmreste examinarea:
a) structurii ntreprinderii;
b) absenteismului;
c) resurselor umane ale ntreprinderii.
12.Obiectivul diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare, n cadrul evalurii ntreprinderii, are drept
scop:
a) stabilirea gradului de uzur si a valorii mijloacelor fixe;
b) necesitatea de restructurare a ntreprinderii;
c) aprecierea n ce msur mijloacele de productie material rspund nevoilor actuale sau viitoare ale
ntreprinderii sau ale achizitorului (cumprtorului) ei potential.
13. Diagnosticul functiei comerciale se afl n relatie de interdependent cu diagnosticul:
a) functiei de organizare, conducere si gestionare a personalului;
b) functiei de exploatare;
c) tuturor functiilor ntreprinderii.
14.Bilantul contabil serveste ca baz de date pentru stabilirea:
a) activului net contabil;
b) rezultatului net contabil;
c) conturilor de regularizare.
15. Modalitatea de prezentare a conturilor de venituri si cheltuieli n contul de profit si pierdere se face:
a) dup regulile de deductibilitate fiscal;
b) dup natura veniturilor si cheltuielilor;
c) dup principiul necompensrii veniturilor cu cheltuielile.
16. Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup reevaluarea bunurilor, prezint
urmtoarea situatie patrimonial: capital social 3.000.000; imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante
15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitti 500.000;
obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000:
a) 43.500.000;
b) 18.500.000;
c) 28.500.000.
17. Dac se poate determina valoarea patrimonial a unei ntreprinderi, care este aceasta, dispunnd de
urmtoarele informatii: capital social 3.000.000; rezerve 10.000.000; alte fonduri proprii 15.000.000;
imobilizri necorporale (cheltuieli de nfiintare) 5.000.000:
a) da, 23.000.000;
b) da, 33.000.000;
c) nu.
18. O instalatie dat cu chirie influenteaz valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi?
a) da;
b) nu;
c) da, deoarece se amortizeaz altfel.
19. n evaluarea unei ntreprinderi prin rentabilitate, profitul din bilantul contabil constituie:
a) un element de calcul al valorii ntreprinderii;
b) punct de pornire n determinarea capacittii beneficiare a ntreprinderii;
c) un profit economic la care, prin aplicarea unui multiplicator (coeficient), se obtine valoarea ntreprinderii.
20. Ce semnificatie are relatia ANC . i n evaluarea elementelor intangibile ale unei ntreprinderi n care:
ANC = activul net corijat (valoarea patrimonial a ntreprinderii); i = rata de capitalizare:
a) prag de semnificatie n cadrul diagnosticului;
b) prag de rentabilitate al ntreprinderii;
c) goodwill-ul ntreprinderii.
21.Utilizarea unei metode de evaluare depinde de:
a) conditiile concrete de evaluare;
b) constatrile din diagnosticul de evaluare;
c) dorinta beneficiarului evalurii.
22. Utilitatea bunului n ntreprindere se determin n functie de:
a) gradul de participare la realizarea profiturilor;
b) parametrii tehnici de eficient;
c) gradul de uzur.
23. Valoarea de lichidare a unui bun este egal cu:
a) valoarea de origine, mai putin uzura;
b) pretul de vnzare posibil de obtinut, mai putin datoriile care greveaz bunul si cheltuielile ocazionate de
lichidare;
c) valoarea actual a bunului.
24. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 lei, iar rulajul creditor anual al acestora este de 186.150
lei. Care a fost durata n zile a ncasrii clientilor?
a) 15 zile;
b) 45 de zile;
c) 30 de zile.
25. Se dau urmtoarele elemente de bilant:
total activ = 425.000 lei;
cheltuieli constituire = 2.500 lei;
cheltuieli de cercetare = 15.500 lei;
brevete proprietate = 125.000 lei.
Exist un cumprtor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 lei.
Stabilind bilantul economic al ntreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat) n minus cu:
a) 93.000 lei;
b) 143.000 lei;
c) 118.000 lei.
26. Se constat c o hal industrial, n valoare rmas de 145.000 lei, nu mai are utilizare de peste trei ani,
iar situarea ei n partea periferic a uzinei face posibil vnzarea terenului nc liber de orice sarcin.
Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 lei, iar transportul si taxele materialelor
nerecuperabile la suma de 35.000 lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaz obtinerea din vnzarea
acestora a sumei nete de 45.000 lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sum urmeaz a fi ajustat (corijat) n
minus, bilantul contabil:
a) 265.000 lei;
b) 75.000 lei;
c) 220.000 lei.
27. Activul net corijat al ntreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiar de 3.000 lei, iar rata neutr
de 20%. Superprofitul va fi de:
a) plus 2.000 lei;
b) minus 1.400 lei;
c) plus 1.400 lei
28. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 lei, capacitatea beneficiar este de 1.000 lei,
rata neutr de plasament (i) este de 11%, iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea ntreprinderii prin
metoda bazat pe goodwill este de:
a) 8.800 lei;
b) 8.600 lei;
c) 8.480 lei.
29. O ntreprindere neredresabil, cu un activ net pozitiv, intr n lichidare avnd urmtoarele date estimative:
activ net contabil = 120.000 lei;
plus valoarea imobilizrilor = 5.000 lei;
minus valoarea imobilizrilor = 6.000 lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate n urma lichidrii
vnzrii imobilizrilor);
cheltuieli de dezafectare si functionare n timpul lichidrii = 2.000 lei.
Valoarea estimat a trezoreriei disponibil dup lichidare este de:
a) 117.000 lei;
b) 118.000 lei;
c) 116.000 lei.
30. Ce relatie exist ntre rata de actualizare si riscul de tar?
a) direct proportional;
b) invers proportional;
c) nu exist relatie direct.

31. Explicati necesitatea evalurii economice si financiare a unei ntreprinderi.
32. Aveti urmtoarele informatii despre ntreprindere: cheltuieli de nfiintare 5.000; licente 10.000; cldiri
50.000; echipamente 100.000; stocuri 200.000; creante 300.000; bnci 10.000; venituri n avans 80.000;
capital social 125.000; rezerve 5.000; furnizori 250.000; mprumuturi bancare 150.000 (din care 75.000 pe
termen lung); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000.
Eliberati bilantul contabil n principalele sale mase, bilantul financiar si bilantul functional, si explicati rolul
acestora n cadrul diagnosticului de evaluare.
33. Determinati activul net corijat al unei ntreprinderi, prin ambele metode, cunoscnd urmtoarele elemente
din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiintare 15.000; cldiri 200.000;
echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; mprumuturi bancare t.l. 200.000;
capital social 100.000; reserve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000.
34. Ce este rata de actualizare?
35. Care sunt tehnicile de actualizare?
36. Prezentati 3 metode de determinare a ratei de actualizare.
Capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi exprimat prin profitul net este de 800, iar dobnda la
obligatiunile de stat este de 12%. Care este valoarea ntreprinderii prin metoda capitalizrii veniturilor si
explicati semnificatia acesteia.
37. Ce semnificatie are multiplicatorul capitalistic y pentru evaluarea prin rentabilitate a unei ntreprinderi si
care sunt formele de prezentare a acestuia?
38. Ce este valoarea de randament propriu-zis si cum se determin?
39. Ce este valoarea de rentabilitate limitat si cum se determin?
40. Ce este valoarea de rentabilitate continu si cum se determin?
41. Definiti capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi si prezentati formele de exprimare a acesteia.
42. Cum se determin si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie n evaluarea unei ntreprinderi?
43. n ce const metoda fluxurilor de disponibilitti actualizate?
44. Care sunt cele 4 etape (pasi) n evaluarea ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitti
actualizate?
45. Ce este valoarea rezidual, cum se determin si cnd se foloseste n evaluarea ntreprinderii?
46. Ce sunt elementele intangibile ale unei ntreprinderi si care sunt acestea?
Se dau urmtoarele informatii: imobilizri corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri 20.000; creante
50.000; disponibilitti 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare
25.000 si mprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea
beneficiar exprimat prin profitul previzional net 1.000/an; rata de actualizare este de 12%.
Se cere s evaluati ntreprinderea calculnd o rent a goodwillului redus la 5 ani.
47. Cum se evalueaz actiunile detinute de ntreprindere la capitalul altor ntreprinderi?
48. Cum se evalueaz stocurile din cadrul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?
49. Cum se evalueaz creantele din bilantul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?
50. Cum se evalueaz disponibilittile din bilantul unei ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?
51. Cum se evalueaz imobilizrile necorporale ale unei ntreprinderi pentru determinarea valorii acesteia?
52. Cum se evalueaz obligatiile din bilantul unei ntreprinderi pentru determinarea valorii acesteia?
53. Care sunt situatiile n care este posibil evaluarea unei ntreprinderi n dificultate?
54. n ce const metoda activului net de lichidare, cnd se foloseste si cum se calculeaz valoarea
ntreprinderii n dificultate?
55. n ce const metoda valorii la termen, cnd se foloseste si cum se calculeaz valoarea ntreprinderii n
dificultate?
56. Evaluarea ntreprinderii n cazul fuziunii si divizrii.
57. Care este structura standard a unui raport de evaluare a ntreprinderii?
Rata de remunerare a activelor este de 10%, valoarea patrimonial a ntreprinderii este de 10.000, iar
capacitatea beneficiar exprimat prin profitul net este 1.500. Care este superprofitul, superbeneficiul sau
renta de goodwill a ntreprinderii?
58. Care este valoarea unei ntreprinderi dac are o capacitate beneficiar exprimat prin profitul net de
10.000, iar costul capitalului acestei ntreprinderi este de 15%?
59. Se dau urmtoarele informatii despre o ntreprindere: total active 150.000, din care cheltuieli anticipate
10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare 50.000; capitaluri proprii 25.000. Determinati activul net
corijat al acestei ntreprinderi.
60. Care este rolul bilantului economic n evaluarea unei ntreprinderi?
61. Explicati rolul evalurii pentru elaborarea situatiilor financiare ale ntreprinderii.
62. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii ntreprinderii.
63. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea ntreprinderii?
64. Ce ntelegeti prin valoarea patrimonial a unei ntreprinderi?
65. Cum influenteaz riscul de tar valoarea unei ntreprinderi?
66. Conturile din afara bilantului influenteaz valoarea unei ntreprinderi? Dac da, cum?
67. Grupul Y detine, prin intermediul societtii-mame, un control majoritar asupra a trei societti: A, B si C.
Bilantul societtii-mame, ncheiat la sfrsitul exercitiului N, se prezint astfel:
Se mai cunosc urmtoarele:
imobilizrile corporale corespund cldirii ce reprezint sediul social al grupului (regrupeaz ansamblul
serviciilor administrative si comerciale ale grupului si ale celor trei filiale); o expertiz recent i atribuie o
valoare de piat de 16 milioane u.m.;
imobilizrile financiare cuprind, pe de o parte, valoarea net contabil a participatiilor n societtile A, B, C
si, pe de alt parte, un mprumut de 12 milioane u.m. acordat unui partener comercial al grupului care are
unele dificultti financiare. Dup ultimele informatii, acest partener ar putea ajunge n situatia ncetrii
pltilor.
n privinta filialelor, se mai stie:
A reprezint n bilantul grupului o valoare net contabil de 50 milioane u.m. Este o societate necotat care
are datorii financiare de 18 milioane si care a obtinut n ultimul exercitiu un rezultat din exploatare de 9
milioane. Societtile cotate ale aceluiasi sector de activitate prezint actualmente urmtorii multiplii asupra
rezultatelor ultimului exercitiu: 10 pentru rezultatul exploatrii si 15 pentru rezultatul net;
B este o societate cotat pe piata secundar de 2 ani. Valoarea net contabil n cadrul grupului, care detine
din capitalurile sale o cot de 55%, este de 35 milioane. n urma unor performante deosebite, B prezint la
ora actual, pe baza mediei cursurilor nregistrate pe parcursul ultimei luni bursiere, o capitalizare bursier de
130 milioane;
C este o societate tnr, n puternic crestere, a crei finantare a fost realizat deocamdat doar din
capitaluri proprii. Rentabilitatea sa nu este mare, dar tinnd seama de potentialul su, se estimeaz o valoare
global apropiat de cifra de afaceri anual, de 32 milioane pentru ultimul exercitiu. Grupul detine 100% din
capitalul su. Alte informatii: impozit pe profit 40%, impozit pe plusvalorile aferente activelor pe termen
lung 28%.
S se determine valoarea actual a participatiilor n societtile A, B si C.
68. Evaluarea economic si financiar a unei ntreprinderi se face pe baza:
a) bilantului contabil;
b) bilantului economic;
c) bilantului resurselor si destinatiilor acestora.
69. Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente n vederea determinrii Activului net
contabil corectat.
70. Prezentati semnificatia superprofitului punct de plecare n dimensionarea goodwill-ului.
71. Prezentati semnificatia badwill-ului aferent unei ntreprinderi.