Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL CUSTODIE

Incheiat astazi .

Intre:
Societatea Comerciala , avand sediul in .., str
. .., inregistrata la Registrul Comertului
.. sub nr. J / / ./ .., Cod fiscal RO ..,
reprezentata legal prin Director General ..
Si
Societatea comerciala .., avand sediul social in
.., inregistrata la Registrul Comertului
. sub nr. J / .. / , Cod Unic de Inregistrare ,
reprezentata prin Director General .,
cu privire la pastrarea in custodia SC .. a cantitatii de
.. tone pana la punerea in opera, conform Contractului nr.
..
Custodele are obligatia sa asigure paza si depozitarea in bune conditii a
bunului lasat in custodie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal de custodie in 2
(doua ) exemplare.

CUSTODE

PROPRIETAR

S-ar putea să vă placă și