Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE NOVATIE

(variant: schimbare de debitor)


ncheiat astzi .........................
la .............................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social n (localitatea)
....................................., str. ............................ nr. ......, bloc ......, scar ......, etaj ......, apartament ......,
judeul/sectorul .........................................., avnd codul unic de nregistrare nr. ........................., atribut fiscal
............................................ i numr de ordine n registrul comerului ............./..................../......................, contul
nr. ......................................... deschis la ..............................., telefon ................................., fax
....................................., reprezentat prin ........................., cu funcia de .................................., n calitate de
creditor,
1.2. S.C. .................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social n
(localitatea) ..........................................., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scar ......, etaj ......, apartament
............, judeul/sectorul ...................................., avnd codul unic de nregistrare nr. ......................, atribut fiscal
............................................... i numr de ordine n registrul comerului ............../.................../.....................,
contul nr. .......................................... deschis la .................................., telefon ..............................., fax
...................................., reprezentat prin ........................, cu funcia de .................................., n calitate de
debitor cedat i
1.3. S.C. .................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social n
(localitatea) ..........................................., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scar ......, etaj ......, apartament ......,
judeul/sectorul .........................................., avnd codul unic de nregistrare nr. ...................., atribut fiscal
.............................................. i numr de ordine n registrul comerului ............../.................../....................., contul
nr. .......................................... deschis la .................................., telefon ..............................., fax
...................................., reprezentat prin ........................, cu funcia de .................................., n calitate de
debitor delegat
au convenit s ncheie prezentul contract de novaiune, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Novaia contractului de ............................. numrul .................... ncheiat la data de ............... ntre
............................ i ............................ prin schimbarea debitorului.
2.2. Ca urmare, prile au convenit ca debitorul-delegat s fie ............................., care se oblig s respecte ntru
totul clauzele contractului care face obiectul novaiei.
2.3. Motivul care a determinat ncheierea prezentului contract l constituie ....................................
.............................................................................................................................................. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina
prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
3.2. Prezentul contract s-a ncheiat ntr-un numr de ......... exemplare, din care ............. .
SEMNTURILE PRILOR