Sunteți pe pagina 1din 2

Act aditional la Contractul individual de munca

la contractul individual de munc nregistrat sub nr. ....................... din ..........................


n registrul Direciei Generale de Munc i Protecie Social a ......................
ncheiat astzi ................................
la ..........................................
ntre:
Angajatorul
S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social n (localitatea) ......................................, str. ................................... nr. ................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ................................................., sub nr. ...................
din ...................................., cod fiscal nr. ................................ din ....................................., avnd
contul nr. ........................................ deschis la ........................................................., reprezentat
de .............................................................., cu funcia de .......................................................... i
sau
- Asociaia/Fundaia ........................................................................................................................,
cu sediul n (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc
........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/jude ..........................., nregistrat n
registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ...................................... din .........................., a
Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ............................ din .........................., avnd contul
nr. .............................., deschis la ..............................., reprezentat de ............................, cu funcia
de .................................................... i
sau
ntreprinderea/Asociaia ...............................................................................................................,
cu sediul n (localitatea) ............................................., str. ........................................ nr. ............., bloc
........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/jude ........................, posesoarea autorizaiei
nr. .......................... din ......................., eliberat de Primria ................................., codul fiscal
nr. ................................ din .........................., avnd contul nr. ................................ deschis
la ................................................., reprezentat de ......................................................., cu funcia
de .................................., n calitate de .................................................................... i
i
Salariatul
D ........................................................................., domiciliat n ...................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ....................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... n
(localitatea) .............................. sector/jude ......................., fiul lui ........................................ i
al ........................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ...........................,
eliberat de ......................, cod numeric personal ................................, n calitate de salariat, pe de
alt parte, care au convenit s modifice urmtoarele clauze ale contractului individual de munc
sus-menionat, dup cum urmeaz:
1. ...................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................ etc.
Prezentul act adiional s-a ncheiat n 3 (trei) exemplare, cte unul pentru fiecare parte, iar unul
pentru Direcia General de Munc i Protecie Social a .......................................................... .
ANGAJATOR
ANGAJAT

S-ar putea să vă placă și