Sunteți pe pagina 1din 96

Învaţă şi foloseşte corect

limba engleză

2
3
Cuprins
Prefaţă...................................................................................................................................... 4
PARTEA I................................................................................................................................ 6
MORFOLOGIA – VERBUL - TIMPUL ................................................................................. 6
VERB - PRESENT TENSE SIMPLE ..................................................................................... 6
VERB - PAST TENSE SIMPLE ............................................................................................. 9
VERB - FUTURE TENSE SIMPLE ..................................................................................... 11
VERB – PRESENT PERFECT ............................................................................................. 13
VERB – PAST PERFECT SIMPLE ...................................................................................... 16
PARTEA I.............................................................................................................................. 18
MORFOLOGIA – VERBUL - ASPECTUL ..........................................................................18
VERB - PRESENT TENSE CONTINUOUS ........................................................................ 18
VERB - PAST TENSE CONTINUOUS ................................................................................ 19
VERB- FUTURE CONTINUOUS ........................................................................................ 21
VERB – PRESENT PERFECT COTINUOUS ..................................................................... 22
VERB – PAST PERFECT COTINUOUS ............................................................................. 24
VERB - FUTURE PERFECT CONTINUOUS .................................................................... 25
PERSOANA ŞI NUMĂRUL ................................................................................................. 29
ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI ........................................................................... 45
COMPLEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE DE LOC, TIMP, MOD ............................... 67
TEST FINAL ......................................................................................................................... 70
Cheia exerciţiilor ....................................................................................................................76
TIMPURILE LIMBII ENGLEZE - fişă exemplu ..................................................................91
Verbul TO WORK -model..................................................................................................... 93
Bibliografie:........................................................................................................................... 94

4
Prefaţă

Gramatica de faţă îşi propune să ofere mai mult decât un simplu set de reguli gramaticale
ale limbii engleze, iar prin metoda originală de prezentare să ajute în crearea unui sentiment de
siguranţă în ceea ce priveşte corectitudinea gramaticală în exprimare.
Numai în acest fel adulţii pot scăpa de un sentiment de inhibiţie cu care au rămas, probabil
din şcoală.
Realitatea, situaţiile reale de exprimare de la care se porneşte conferă originalitate. Se
continuă cu exemple, modele şi explicaţii gramaticale menite să conducă la stăpânirea unui
aspect gramatical al limbii engleze.
Atenţie! Nimic nu se pierde!
Fiecare aspect gramatical este însoţit de cel puţin un exerciţiu astfel încât punerea în
practică să conducă la o finalitate pe termen lung a stăpânirii acelui aspect gramatical. Cel care
studiază are de asemenea cheia exerciţiului la sfârşit.
Multitudinea de exerciţii comparative variate sunt menite să sprijine înţelegerea
elementelor teoretice prin aplicaţii practice.
Citind această lucrare, veţi fi confruntat cu probleme de gramatică şi de vocabular, veţi
descoperi în ce măsură puteţi formula idei, vă puteţi exprima corect şi coerent în limba engleză şi
veţi afla care sunt aspectele care vă creează dificultăţi. Modelul vă va însoţi la tot pasul. La
sfârşitul cărţii aveţi un model de verb conjugat la timpurile modului indicativ. De asemenea aveţi
şi o fişă cu regulile de formare a timpurilor, la afirmativ, negativ şi interogativ.
Autenticitatea exerciţiilor propuse oferă o structurare a cunoştinţelor în seturi grupate pe
probleme gramaticale. Scurte prezentări teoretice şi o serie de exemple însoţesc aceste seturi de
exerciţii. Acestea vin să ilustreze tiparele structurale de bază ale limbii engleze.
Deoarece va trebui să folosiţi din când în când dicţionarul, veţi avea ocazia să vă
îmbogăţiti substanţial cunoştinţele de vocabular.
Timpul pe care sunteţi dispus să îl alocaţi este bine distribuit pe probleme gramaticale.
Nu vă ia mai mult de 10 minute să parcurgeţi un aspect gramatical.
Intuiţia dumneavostră va funcţiona foarte bine în stăpânirea corectă a gramaticii.
Conştiinciozitatea vă va fi răsplătită printr-un rezultat excelent la testul final propus la
sfârşitul cărţii care oferă 150 întrebări asupra cunoştinţelor de gramatică şi de vocabular.
Rezolvarea testului vă va da cu siguranţă o imagine satisfăcătoare asupra stadiului la care aţi
ajuns în însuşirea limbii engleze.
Atingerea obiectivului dumneavoastră este scopul principal al acestei cărţi care vă pune la
dispoziţie într-o formă concisă şi accesibilă, informaţiile necesare pentru a putea folosi limba
engleză corect din punct de vedere gramatical şi pentru a asigura acurateţea şi nuanţarea atât de
necesare în comunicare prin intermediul oricărei limbi.

5
INTRODUCERE

Mă numesc Gramatica limbii engleze şi scopul meu principal este să vă informez asupra
regulilor referitoare la forma cuvintelor. Am două fiice: Morfologia şi Sintaxa. O să faceţi
cunoştinţă mai ales cu prima dintre ele.
Ea este deosebit de importantă deoarece primul lucru care se învaţă în gramatica unei limbi
străine este cum se formează categoriile gramaticale de bază: timpurile verbului, pluralul
substantivelor, comparaţia adjectivelor, pronumele, numeralul, etc.
Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor şi la modificările formale ale
cuvintelor studiate pe părţi de vorbire; sintaxa cuprinde regulile privitoare la îmbinarea
cuvintelor în propoziţii şi fraze.

6
PARTEA I

MORFOLOGIA – VERBUL - TIMPUL

VERB - PRESENT TENSE SIMPLE


VERBUL – TIMPUL PREZENT SIMPLU

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT :

I live with my husband and my children at the countryside. I am a doctor. I usually go to work in
the morning. I have many friends in the village. My friend, Louise, she is a teacher. She goes to
school in the afternoon, every day of the week: on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on
Thursday and on Friday. She does not go to school in the week end. She teaches English. My
father, my mother, my brother and my sister live here, too. They are farmers. I like/enjoy living
in nature.

Haideţi să observăm câteva din cuvintele din text, apoi vom analiza verbele.
Let’s have a look at some words from the text, then we will see the verbs.

a. Pronumele: (Pronouns)

Cuvintele: I, she, they sunt pronume personale.


Iată pronumele personale ale limbii engleze:
I – eu
You – tu
He – el
She – ea
It – el/ea (pentru obiecte, animale)
We – noi
You – voi
They – ei, ele

b. Zilele săptămânii (Days of the week):


Monday - Luni
Tuesday - Mar ţi
Wednesday - Miercuri
Thursday - Joi
Friday - Vineri
Saturday - Sâmbătă
Sunday – Duminică

7
c. Momente ale zilei (Moments of the day)
- In the morning – dimineaţa
- In the afternoon – după-amiaza
- In the evening – seara

d. Membrii familiei (Family members)


father /dad / daddy – tată
mother / mum / mummy / mom - mamă
parent / parents – părinte, părinţi
child / children – copil, copii
son - fiu
daughter- fiică
brother - frate
sister - soră
grandfather / granddad / grandpa - bunic
grandmother / grandma / granny - bunică
grandson - nepot
granddaughter - nepoată
uncle- unchi
aunt - mătuşă
cousin – verişor, verişoară
nephew - nepot
niece - nepoată

e. Verbele la Prezent Simplu (Verbs at Present Tense Simple) :

I live, I am , I go, I have, she is, She goes, She does not go, She teaches, They live, They are, I
like

I live with my husband and my children at the countryside.


Locuiesc cu soţul şi copiii mei la ţară.
I am a doctor.- Sunt doctor.
I usually go to work in the morning. - Eu merg de obicei la lucru dimineaţa.
I have many friends in the village. - Am mulţi prieteni în sat.
My friend, Louise, she is a teacher. - Prietena mea, Louise, este profesor.
She goes to school in the afternoon, every day of the week: on Monday, on Tuesday, on
Wednesday, on Thursday and on Friday.- Ea merge la şcoală după-amiaza, în fiecare zi a
săptămânii: luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.
She does not go to school in the week end. - Ea nu merge la şcoală în week-end.
She teaches English. - Ea predă limba engleză.
My father, my mother, my brother and my sister live here, too.-Tatăl meu, mama mea, fratele
meu şi sora mea locuiesc aici, de asemenea.
They are farmers. - Ei sunt fermieri (agricultori).
I like/enjoy living in nature. - Îmi place să trăiesc în natură.

Verbele accentuate sunt la Present Tense Simple.


Folosim acest timp verbal pentru a exprima:

♥ O acţiune generală, repetabilă: - exemplu: I read daily. – Citesc zilnic.


♥Adevăruri general valabile: The Earth spins round. – Pământul se învârte.

8
♥ O acţiune regulată, obişnuită, în perioada prezentă.
What do you do? (Cu ce te ocupi?) I am a student. –Sunt elev.
What time do you usually have breakfast? - La ce oră iei de obicei micul dejun?
♥ Acţiuni viitoare planificate în prezent ca urmare a unui program oficial.
The plane takes off at 7:35.- Avionul decolează/va decola la ora 7:35.

Conjugarea unui verb la Present Tense Simple:

To work = a lucra, a munci


Afirmativ
I work
You work
He/she/it works
We work
You work
They work
Negativ
I do not (don’t) work
You do not (don’t) work
He/she/it does not (doesn’t) work
We do not (don’t) work
You do not (don’t) work
They do not (don’t) work
Interogativ
Do I work?
Do you work?
Does he/she/it work?
Do we work?
Do you work?
Do they work?
Cu Present Simple Tense folosim adverbe cum ar fi: always, often, sometimes, usually, seldom,
on Saturdays, rarely, never, every day, etc.

Examples:

1. Philip gets up at 6 o'clock every morning.(în fiecare dimineaţă)


2. I go to school every day. (în fiecare zi)
3. She sometimes goes out on Friday night (vineri noaptea).
4. I usually sleep late on Sunday morning.(de obicei)
5. Peter works for 8 hours every day. (în fiecare zi)
6. My children often watch TV in the afternoon. (adesea, des)
7. He always forgets his keys. (întotdeauna)

Exerciţii – Practice

Situation: My friend and I don’t do things in the same way:


Example:

Affirmative
get up early/late
I get up early, but my friend gets up late
9
Interrogative
get up early/late
Do you get up early? Does he get up late?
Negative
get up early/late
I don’t get up early. My friend doesn’t get up
late

1. leave home at 12 o’clock/1 o’clock


2. go to work by car/by train
3. speak English well/badly
4. get home at six/seven
5. have two kids/three

ACUM LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

VERB - PAST TENSE SIMPLE


TIMPUL TRECUT SIMPLU

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT :

Last year I lived with my husband and my children at the countryside. I was a doctor. I used to
go to work in the morning. I had many friends in the village. My friend, Louise, she was a good
teacher in the village. She went to school in the afternoon every week day. She did not go to
school in the week end. She taught English. My father, my mother, my brother and my sister
lived here, too. They were farmers. I liked /enjoyed living in nature.

Verbele accentuate sunt la timpul trecut simplu:

I lived - am locuit
I was – eram/am fost
I used to go – obişnuiam să mă duc/mă duceam
I had – am avut
She was – a fost
She went – se ducea/mergea
She did not go – ea nu mergea
She taught - a predat
They lived - au locuit
They were - au fost/erau
I liked – mi-a plăcut

♥ Verbele la Past Tense Simple arată o acţiune trecută, terminată, efectuată într-o perioadă de
timp trecută, terminată. Este timpul naraţiunii.
Se traduce, de obicei, cu perfectul compus din limba română.
Ex. Yesterday I went for a walk. - Ieri am mers la plimbare.
Last year I traveled to England. Anul trecut am călătorit în Anglia.

10
To work (a lucra, a munci) la Past Tense Simple
Afirmativ
I/you/he/she/it/we/they worked
Negativ
I/you/he/she/it/we/they did not work
Interogativ
Did I/you/he/she/it/we/they work?

Forma prescurtată a lui did not este didn’t (I didn’t work).

Verbele limbii engleze pot fi regulate sau neregulate.


Past Tense Simple se formează prin adăugarea terminaţiei – ed în cazul verbelor regulate.
Ex. to work – worked
Dacă verbul este neregulat, Past Tense trebuie învăţat din tabelul de verbe neregulate care
indică cele trei forme de baza ale verbului: forma I – infinitiv, forma II- Paste Tense, forma III –
participiul trecut.
Ex. to speak – spoke – spoken

Iată o listă cu formele de Past Tense pentru verbe regulate şi neregulate:

Verbe regulate:
I, you, he, she, it, + verb +-ed
we, you, they

Atenţie le pronunţie! Pay attention to the pronounciation!


{t}

a) wash – washed – washed (a se spăla)


cook – cooked – cooked (a găti)

{d}

b) play – played – played (a se juca)


listen – listened – listened (a asculta)

{id}

b) need – needed – needed (a avea nevoie)


skate – skated - skated (a patina)

Verbe neregulate:

a) b)

{e} {e} {æ} {æ}


meet met met (a întâlni) have had had (a avea)
leave left left (a pleca) sit sat sat (a sta jos)
say said said (a spune)
read read read (a citi)
send sent sent (a trimite)
spend spent spent (a petrece)
11
c)

{ә}
write wrote written (a scrie) f)
speak spoke spoken (a vorbi)
break broke broken (a sparge) do did done (a face)
go went gone (a merge)
d) eat ate eaten (a mânca)
forget forgot forgotten(a uita)
{æ} {۸}
run ran run (a alerga) g)
begin began begun (a începe)
drink drank drunk (a bea) get got got (a obţine, a primi)
sing sang sung (a cânta) get up got up got up (a se trezi)
swim swam swum (a înota) find found found (a găsi)

e) h)

{i:n} {ei}
be was/were been (a fi) make made made (a face)
see saw seen (a vedea) lay laid laid (a pune)
come came come (a veni)
give gave given (a da)

Examples:
Last year I bought a car and went to Boston. I spent my holiday there.

Cele mai folosite adverbe pentru Past Tense Simple sunt:


yesterday, last (month, year,) ago, (two days ago, 2 months ago, two years ago), on...., in....(on
Monday, in 1987 )

Examples:
I saw a movie yesterday. – Am văzut un film ieri.
I didn't see the play last year. – Nu am văzut piesa anul trecut.
I traveled to Japan two years ago. Am călătorit în Japonia acum doi ani.
He went on holiday in August. A mers în vacanţă în august.

Exerciţii – Practice
LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Situation: Daniel went on holiday in July (last month).


Tell how he spent his holiday (Use Past Tense Simple).

Example:

Daniel (go) on holiday in July.


Daniel went on holiday in July.

1. He (spend) three days in the Danube Delta last month.


2. Daniel (get up) early in the morning and (do) morning exercises.

12
3. Then he (wash) and (eat/have) breakfast with his parents.
4. After that he (go fishing) with his friends Irina and Larry.
5. He (swim) in the Danube in the evening.
6. The weather (be) fine all the time.
7. Daniel (make) a lot of friends there.
8. He (come back) home in September to go to school.

Put the sentences into the negative and interrogative forms.

Examples:
Negative form:

Daniel (go) on holiday in July.


Daniel did not go on holiday in July.

Interrogative form:

Daniel (go) on holiday in July.


Did Daniel go on holiday in July?

VERB - FUTURE TENSE SIMPLE


VERBUL – TIMPUL VIITOR SIMPLU

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS:


READ THE TEXT:

Next year I will live with my husband and my children at the countryside. I will be a doctor. I
will go to work in the morning. I will have many friends in the village. My friend, Louise, she
will be a teacher in the village. She will go to school in the afternoon every week day. She will
not go to school in the week end. She will teach English. My father, my mother, my brother and
my sister will live there, too. They will be farmers. I will enjoy living in nature.

Verbele accentuate sunt la timpul viitor simplu:

I will live – eu voi locui


I will be – eu voi fi
I will go – eu voi merge
I will have – eu voi avea
She will be – ea va fi
She will go – ea va merge
She will not go – ea nu va merge
She will teach – ea va preda
They will live – ei vor locui
They will be – ei vor fi
I will enjoy - îmi va face plăcere

13
♥ Future Tense Simple (Viitorul simplu) exprimă un eveniment, o acţiune care are loc într-un
moment viitor, apropiat de momentul vorbirii.

Example:

I will visit him tomorrow. - O să-l vizitez mâine. (Îl voi vizita mâine.)
We shall overcome. - Vom învinge.
În engleza modernă forma shall este foarte puţin utilizată.
Cea mai des folosită în Engleza vorbită şi scrisă este forma prescurtată 'll.
I'll go to the seaside next week. - Săptămâna viitoare voi pleca la mare.
You'll spend the holiday in the mountains. - Voi veţi petrece vacanţa la munte.
Forma negativă se formează cu will not sau forma won't în faţa verbului principal la prezent.
I will not (won't) drink wine. - Nu voi bea vin.
She will not (won't) play football. - Ea nu va juca fotbal.
Forma interogativă se formează prin inversiunea dintre auxiliarul will şi subiect.
Will you work here? - Vei lucra aici?
Will she sing beautifully? - Va cânta ea frumos?
To work ( a lucra, a munci) la Future Tense Simple:

Afirmativ
I/you/he/she/it/we/they will work

Negativ
I/you/he/she/it/we/they will not work

Interogativ
Will I/you/he/she/it/we/they work?

Adverbele cele mai utilizate pentru a exprima o acţiune viitoare cu Future Tense Simple sunt:
tomorrow, next (month, year)

I'll finish this report tomorrow. - Voi termina acest raport mâine.
Will he come next week? - Va veni el săptămâna viitoare?

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Situation 1: Grandpa does not hear very well what Daniel is saying. Complete his questions and
Daniel’s answers.
Example:

Daniel: I’ll go to the Physics lab tomorrow.


Grandpa: Where will you go tomorow?
Daniel: To the Physics lab grandpa!

Daniel: Grandpa:
1. I’ll work in the lab tomorrow. Where.........?
2. I’ll do an interesting experiment tomorrow. What.........?
3. I’ll obtain hydrogen in the Chemistry lesson. What .........?
14
4. I’ll learn interesting things next week. When .........?
5. I’ll study hydrogen next week. What .........?
6. I’ll ask the teacher a lot of questions. Who .........?

Situation 2. Daniel contradicts everything Irina says about her friend Larry.

Example:

Irina: Larry will go fishing tomorrow


Daniel: Larry won’t go fishing tomrrow.

1. Larry will read his lesson later.


2. Larry will go to the cinema next Sunday.
3. He’ll go shopping tomorrow morning.
4. He’ll help you tomorrow evening.
5. He’ll have an experiment in the chemistry lab next week.
6. He’ll wash the car on Sunday morning.
7. He’ll buy a new car next year.
8. He’ll take a new project next month.

VERB – PRESENT PERFECT

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I have lived with my husband and my children at the countryside for a long time. I have been a
doctor. I have gone to work in the morning. I have had many friends in the village. My friend,
Louise, she has been a teacher in the village. She has gone to school in the afternoon every
week day. She has not gone/hasn’t gone to school in the week end. She has taught English. My
father, my mother, my brother and my sister have lived there, too. They have been farmers. I
have enjoyed living in nature.

Verbele accentuate sunt la timpul Present Perfect:

I have lived – eu am locuit


I have been – eu am fost
I have gone – eu am mers
I have had – eu am avut
She has been – ea a fost
She has gone – ea a mers
She has not gone/hasn’t gone – ea nu a mers
She has taught – ea a predat
They have lived – ei au locuit
They have been – ei au fost
I have enjoyed – mi-a plăcut

♥ Present Perfect - exprimă o stare care a început în trecut şi care încă se continuă.
We’ve been friends for a long time. - Suntem prieteni de mult timp.
15
♥ - exprimă o stare terminată în trecut, pentru care momentul când a avut loc nu prezintă interes;
accentul este pus pe experienţa în sine trăită prin acţiunea respectivă
I’ve never been to China. - N-am fost niciodată în China.
♥ - exprimă o acţiune trecută al cărei rezultat este vizibil în prezent
He’s broken his arm. - Şi-a rupt braţul.
To work (a lucra, a munci) la Present Perfect
Afirmativ
I/you/we/they have worked
he/she/it has worked

Negativ
I/you/we/they have not worked (haven’t worked)
he/she/it has not worked (hasn’t worked)

Interogativ
Have I/you/we/they worked?
Has he/she/it worked?

Expresii cu care se foloseşte adesea Prezentul Perfect Simplu:


already, just, yet
Exemple:
1. He has already finished his classes. - A terminat deja orele.
2. Tom has just spoken on the phone with Mary.-Tom tocmai a vorbit la telefon cu Maria.
3. They haven't written the exercise yet. Ei nu au scris exerciţiul încă.

never, ever, often


Exemple:
1. I have never heard such a thing.- Nu am mai auzit niciodată un astfel de lucru.
2. Have you ever read this news? – Ai citit vreodată ştirea aceasta?
3. I have often traveled by car to the countryside. – Am călătorit adesea cu maşina la ţară.

ever and before


Exemplu:
Have you ever heard this song before? – Ai mai auzit vreodată cântecul acesta?

for and since


Exemple:
1. I've had my own car for four years. – Am avut propria mea maşină timp de patru ani.
2. She has been ill since yesterday. – Este bolnavă de ieri.

until now, so far, up to now


Exemple:
1. I haven't had any Math problems up to now. – Nu am mai avut probleme la matematică până
acum.
2. So far, he hasn't complained about his wage. – Până acum nu s-a pl âns de salariul său.
3. Until now, I haven't heard about this English singer. – Până acum nu am auzit de acest cântăreţ
englez.

Exerciţii – Practice

16
LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

I. Pune verbele din paranteză la Prezentul Perfect Simplu, ca în exemplul de mai jos:
Exemplu:
Tom .......... (write) .......... his homework.
Tom has just written his homework.

1. I .......... (fix) .......... my car.


2. Father .......... (leave) .......... home.
3. They .......... (arrive) .......... to the theatre.
4. We .......... (see) .......... our Math teacher.
5. He .......... (begin) .......... to cry.

II. Completează următoarele propoziţii ca în exemplul de mai jos, folosind timpul Prezent
Perfect Simplu:
Exemplu:
This is the most beautiful girl I .......... (see)
This is the most beautiful girl I have ever seen.

1. That is the most interesting movie he .......... (see)


2. This is the best book she .......... (read)
3. This is the biggest mall they .......... (visit)
4. These are the most attractive souvenirs they .......... (buy)
5. Those are the most wonderful monuments they .......... (see)

VERB – PAST PERFECT SIMPLE

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I had lived with my husband and my children at the countryside for a long time before I moved
in Piteşti. I had been a doctor. I had gone to work in the morning. I had had many friends in the
village. My friend, Louise, she had been a teacher in the village. She had gone to school in the
afternoon every week day. She had not gone/hadn’t gone to school in the week end. She had
taught English. My father, my mother, my brother and my sister had lived there, too. They had
been farmers. I had enjoyed living in nature. Now everything is over. I have moved in town.

Verbele accentuate sunt la timpul Past Perfect, corespondentul timpului mai mult ca perfect din
limba română:

I had lived – eu locuisem


I had been – eu fusesem
I had gone – eu mersesem
I had had – eu avusesem
She had been – ea fusese
She had gone – ea mersese
She had not gone/hadn’t gone – ea nu mersese
17
She has taught – ea predase
They had lived – ei locuiseră
They had been – ei fuseseră
I had enjoyed – îmi plăcuse

♥ Past Perfect - exprimă o acţiune anterioară altei acţiuni din trecut sau anterioară unui moment
din trecut

The little boy said that he had seen a fairy in the garden. – Băieţelul a spus că văzuse o zână în grădină.
The little spoke as if he had seen a fairy. – Băieţelul vorbea de parcă văzuse o zână.

♥ - exprimă o dorinţă nerealizată


I wish/ wished I hadn't missed the flight. Îmi doresc să nu fi pierdut avionul.

♥ - exprimă o acţiune anterioară unei acţiuni


Tom said that he would go to France after he had learned French a little bit.- Tom a spus că se va
duce în Franţa după ce va fi învăţat puţină franceză.

Verbul to work (a lucra, a munci ) la Past Perfect:

Afirmativ
I/you he/she/it /we/you/they had worked

Negativ
I/you he/she/it /we/you/they hadn’t worked

Interogativ
Had I/you/ he/she/it /we/you/they worked?

Expresii cu care se foloseşte adesea Past Perfect Simplu:


Before, never, ever

You had studied English before you moved to New York. – Studiasei engleza înainte să te muţi în NY.
I had never seen such a beautiful beach before I went to Crete. – Nu văzusem niciodată o plajă
aşa de frumoasă până nu am mers în Creta.
Had Susan ever studied Chinese before she moved to China? – Studiase Susan vreodată chineza
până să se mute în China?

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Situation:
Daniel and Irina spent their last summer holiday at the seaside. Irina went there for the first time,
Daniel had been there before. Ask and answer questions about them:
Example:
be to the beach
Had Daniel been to the beach before?
Yes, he had.
Had Irina been to the beach before?
No, she hadn’t.
18
1. see the Black Sea 5. walk down the beach
2. swim in the sea 6. stay at a hotel
3. sunbathe on the beach 7. make the tour of Constanţa
4. go fishing in the sea 8. visit Eforie Nord

19
PARTEA I

MORFOLOGIA – VERBUL - ASPECTUL

VERB - PRESENT TENSE CONTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

In this moment I am living with my husband and my children at the countryside. My friend,
Louise, she is at school now. She is teaching English. My father, my mother, my brother and my
sister are in the field now. They are woking in this moment.

Verbele accentuate sunt la timpul Present Continuous

I am living – eu locuiesc
She is teaching - ea predă
They are woking – ei lucrează

♥ Present Tense Continuous exprimă o acţiune desfăşurată ce are loc în momentul vorbirii.
Example: I am writing now.
I am studying English now- in this moment

♥ o acţiune temporară ce are loc în prezent ca o excepţie de la regulă.


Example: I usually wake up early but today I am waking up late.

♥ o acţiune obişnuită care enervează.


Example: She is always telling lies.

Verbul to work (a lucra, a munci) la Present Tense Continuous:

Afirmativ
I am working
You/we/you/they are working
he/she/it is working

Negativ
I am not working
You/we/you/they are not working
he/she/it is not working

Interogativ
Am I working?
Are you/we/you/they working?
Is he/she/it working?
20
Adverbele cele mai des utilizate cu prezentul continuu:
now, in this moment, always,

She is sending emails right now to all her friends. – Ea trimite emailuri acum tuturor prietenilor
săi.

We are not working in this moment, we are on strike. Nu lucrăm în acest moment. Suntem în
grevă.

She's always coming in when we talk something important. Întotdeauna trebuie să intre în
cameră fix când vorbim noi lucruri importante.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII

Situation: Today is Monday. All the employees are at work, in various rooms of the building. It is
nine o’clock in the morning. Say what they are doing at the moment.

Example:

Irina is in the director’s office. (give information)


She is giving information at this moment/now.

1. Larry is in his office (work)


2. Daniel is in the secretariate (type a letter)
3. Ioana is in the conference room (present a project)
4. Maria is in the hall (speak on the phone)
5. Matei is in the guests room (meet some clients)

VERB - PAST TENSE CONTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I was living with my husband and my children at the countryside while my father, my mother,
my brother and my sister were living in town. I was going to work in the morning. I was having
many friends in the village. My friend, Louise was going to school in the afternoon every week
day but my sister was going in the afternoon. They were not going to school in the week end.
Louise was teaching English while my sister was teaching History.

Verbele accentuate sunt la timpul Past Tense Continuous (echivalentul imperfectului din limba
română):

I was living – eu locuiam


They were living – ei locuiau
I was going – eu mergeam
I was having – eu aveam
21
Louise was going – Louise mergea
My sister was going – sora mea mergea
They were not going – ei nu mergeau
Louise was teaching – Louise preda
My sister was teaching – sora mea preda

♥ Past Tense Continuous se foloseşte pentru a exprima o acţiune care se desfăşura într-un
moment bine definit în trecut.

While she was watching TV yesterday, her friend came to see her.

Verbul to work (a lucra, a munci) la Past Tense Continuous:

Afirmativ
I was working
You/we/you/they were working
he/she/it was working

Negativ
I was not working
You/we/you/they were not working
he/she/it was not working

Interogativ
was I working?
were you/we/you/they working?
was he/she/it working?

Adverbele cele mai des utilizate cu past continuous:


At this time yesterday, this time last week,

Examples:
At seven o’clock yesterday morning, I was in the bathroom. I was washing my face. – La ora
şapte ieri dimineaţă, eram în baie, îmi spălam faţa.

This time last week you were reading the magazine. – Pe vremea asta săptămâna trecută tu citeai
revista.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Situation: Yesterday afternoon all the employees were at work. Say what they were doing when
Mr Smith, the boss, came in.

Example:

Larry and Irina/discuss about a marketing project


Larry and Irina were discussing about a marketing project when Mr Smith came in.
22
1. Daniel and John / work in the office
2. Matei and Maria / speak on the phone
3. Ioana /write a report
4. Martha / water the flowers
5. Victor / talk to his colleague
6. Angela/open the windows
7. Mark and Chris /look at some pictures
8. Fiona/read the newspapers

VERB- FUTURE CONTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I will be living with my husband and my children at the countryside at this time next year when
my father, my mother, my brother and my sister will be living in town. I will be working in the
morning, my friend, Louise will be going to school in the afternoon every week day but my
sister will be going in the evening. They will not be going to school in the week end. Louise will
be teaching English while my sister will be teaching History.

Verbele accentuate sunt la timpul Future Continuous:

I will be living – voi locui


They will be living – vor locui
I will be working – voi lucra
Louise will be going – Louise va merge
They will not be going - ei nu vor merge
Louise will be teaching – Louise va preda
My sister will be teaching – sora mea va preda

Verbul to work (a lucra, a munci) la Future Tense Continuous:

Afirmativ
I /we shall/will be working
You he/she/it /they will be working

Negativ
I /we shall/will not be working
You he/she/it /they will not be working

Interogativ
Shall/will I /we be working?
Will you he/she/it /they be working?

♥ Future Tense Continuous exprimă o acţiune în desfăşurare într-un moment viitor, posterior
momentului vorbirii.

Exemplu: I shall/will be walking at two o’clock tomorrow.


at this time next week.
23
Mă voi plimba mâine la ora două.
săptămâna viitoare la ora asta.

♥ - exprimă o acţiune în desfăşurare întreruptă de o acţiune momentană.

Exemplu: When he comes, I will be eating. – Când va veni, eu voi fi în mijlocul mesei.

♥ - exprimă o acţiune în desfăşurare în viitor în paralel cu o altă acţiune în desfăşurare, de


asemenea în viitor.

Exemplu: She will be walking while I am sleeping.- Ea se va plimba în timp ce eu voi dormi.

Adverbele cele mai des utilizate cu Future Continuous:


when, while, at his time next week, month, year, etc

Examples: You will be waiting for her when her plane arrives tonight. – Tu o vei aştepta când
soseşte avionul diseară.

I will be watching TV when she arrives tonight. –Când ea va sosi diseară, eu voi fi la televizor.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Puneţi verbele din paranteză la Future Continuous.

Example: Mark ______________ on the computer when his mother arrives home. (to play)
Answer: Mark will be playing on the computer when his mother arrives home.

1) She ______________ him next week. (to meet)


2) We ______________ in Piteşti just about now. (to arrive)
3) At 8 o'clock on Tuesday they ______________ the new song. (to sing)
4) He ______________when you call her. (to sleep)
5) It ______________ when I reach Madrid. (to rain, probably)
6) Mary ______________ a video when I arrive tonight. (to watch)
7) You ______________ spaghetti soon. (to eat)
8) This time next week he ______________ to Africa. (to fly)
9) Mary ______________to the party on Sunday. (to come)
10) Tomorrow at nine I ______________a test paper. (to write)

VERB – PRESENT PERFECT COTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I have been living with my husband and my children at the countryside for 5 years. I have been
going to work in the morning but my friend, Louise, has been going to school in the afternoon
every week day. She has been teaching English for 5 years at the same village school and she is

24
still enjoying this. My father, my mother, my brother and my sister have been living there, too.
They are farmers. We like living in nature.

Verbele accentuate sunt la timpul Present Perfect Continuous:

I have been living – eu locuiesc


I have been going – eu merg
Louise has been going – Louise merge
She has been teaching – ea predă
They have been living – ei locuiesc

♥ Present Perfect Continuous - exprimă o acţiune care s-a desfăşurat până acum şi va continua
probabil şi în viitor.

I have been working in the garden all day long. – Am muncit în grădină toată ziua.
They have been playing tennis for half an hour – Joacă tenis de jumătate de oră.

♥ - exprimă o acţiune repetată frecvent, într-o perioadă de timp care se întinde din trecut până în
prezent
He has been writing poems since he was a child.- Scrie poezii de când era copil.

♥ - exprimă o acţiune trecută, încheiată recent, care este cauza unui efect simţit în prezent
A: Why are your hands dirty?
B: I’ve been repairing my bike.

To work (a lucra, a munci) la Present Perfect Continuous


Afirmativ
I/you/we/they have been working
he/she/it has been working

Negativ
I/you/we/they have not been working (haven’t been working)
he/she/it has not been working (hasn’t been working)

Interogativ
Have I/you/we/they been working?
Has he/she/it been working?

Expresii cu care se foloseşte adesea Present Perfect Continuous:


since
Exemplu: You have been living in Paris since 1996. – Locuieşti în Paris din 1996.

for
Exemplu: They have been watching TV for 3 hours. – Se uită la televizor de 3 ore.

so far
Exemplu: So far, there have been arriving 10 passengers from London. Până acum au sosit 10
pasageri din Londra.

25
ever
Exemplu: Have you ever been listening to the radio? – Ai ascultat vreodată la radio?

never
Exemplu: I have never been travelling to France until now.- Nu am călătorit în Franţa până
acum.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completează spaţiile goale cu "FOR"( de) şi "SINCE"(din, de la). Pune verbele din paranteză la
Prezentul Perfect Continuu:
Exemplu:
Helen (study) English .......... last summer.
Helen has been studying English since last summer.

1. We (talk) about that horrible accident .......... half an hour.


2. She (cook) a chicken soup .......... 1 hour.
3. They (phone) the manager .......... the last five minutes.
4. Mary (live) in Manhattan .......... June 1998.
5. It (rain) .......... morning.

VERB – PAST PERFECT COTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

I had been living with my husband and my children at the countryside before I came in town. I
had been going to work in the morning. My friend, Louise, she had been going to school in the
afternoon every week day before leaving the countryside, too. She had been teaching English.
My father, my mother, my brother and my sister had been living there, too. Now everything is
over. I have moved in town.

Verbele accentuate sunt la timpul Past Perfect Contionuous:

I had been living – eu locuisem


I had been going – eu mersesem
She had been going – ea mersese
She had been teaching – ea predase
They had been living – ei locuiseră

♥ Past Perfect Continuous - exprimă o acţiune în curs până la un moment dat trecut când a fost
oprit de o altă acţiune a cărei urmări continuă şi azi.

26
They had been working on the new house before the fire destroyed it.
(Ei) lucrau la casa cea nouă înainte să fie distrusă de foc.

Verbul to work (a lucra, a munci ) la Past Perfect Continuous:

Afirmativ
I/you he/she/it /we/you/they had been working

Negativ
I/you he/she/it /we/you/they hadn’t been working

Interogativ
Had I/you/ he/she/it /we/you/they been working

Expresii cu care se foloseşte adesea Past Perfect Continuous:


For five minutes" , "for two weeks", etc

You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived.
Ai aşteptat-o cel mult două ore când în final a sosit.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Put the verbs into the correct form (past perfect continuous).

She (sleep) for 10 hours when he woke us up.


We (wait) at the station for 60 minutes when the train finally arrived.
They (look for) her ring for three hours and then we found it in the bathroom.
I (not / walk) for a long time, when it suddenly began to rain.
How long (learn / she) English before she went to London?
She (drive) less than an hour when he ran out of gas.
They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.
I (not / work) all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.
They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.

VERB - FUTURE PERFECT CONTINUOUS

CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS :


READ THE TEXT:

When my friends will come to live at the countryside I will have been living with my husband
and my children there for 5 years. I will have already been working for a couple of years as a
doctor, Louise will have been teaching English in the afternoon for 5 years, too. Until next year,
we will have been staying there for 6 years.

27
Verbele accentuate sunt la timpul Future Perfect Continuous:

I will have been living – voi fi locuit


I will have been working – eu voi fi lucrat
Louise will have been teaching – Louise va fi predat
We will have been staying – noi vom fi stat

Verbul to work (a lucra, a munci) la Future Perfect Continuous :

Afirmativ
I / you he/she/it /we /they will have been working

Negativ
I / you he/she/it /we /they will not have been working

Interogativ
Will I / you/ he/she/it /we /they have been working?

♥ Future Perfect Continuous - acest timp se foloseşte rar în vorbire, fiind o formă caracteristică
limbii scrise şi pune mai mult accentul pe perioada lungă de timp decât Future Continuous
Se traduce tot prin "voi fi lucrat", şi ca toate formele de timpuri continue implică o acţiune în
derulare.

Exemplu: By 2010 he will have been working for 40 years.- În 2010 el va fi lucrat de 40 de ani

Adverbul cel mai des utilizat cu Future Perfect Continuous: for

Example: By six o’clock p.m., she will have been selling blouses for eight hours.- Până la ora 18
ea va fi vândut bluze timp de opt ore.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Puneţi verbele din paranteză la Future Perfect Continuous sau la Future Perfect

Mike: Helen has been in the kitchen all day long.


Ross: It doesn't sound like she's having a very good birthday party.
Mike: She (cook) for over five hours by the time everyone arrives for dinner. Hopefully, she
(finish) everything by then.
Ross: Maybe we should give her a helping hand.

28
29
PARTEA I

MORFOLOGIA – VERBUL - DIATEZA

I DIATEZA ACTIVĂ

II DIATEZA PASIVĂ

I Verbul este la diateza activă când subiectul gramatical săvârşeşte acţiunea, care se răsfrânge
asupra subiectului (în cazul verbelor tranzitive).

Exemplu: Lucy has written a letter.- Lucia a scris o scrisoare.

II Verbul este la diateza pasivă când subiectul gramatical suferă acţiunea săvârşită de obiect.

Exemplu: This letter has been written by Lucy. – Această scrisoare a fost scrisă de Lucia.

Diateza pasivă se remarcă prin:


- utilizarea verbului be sau get
- complementul de agent introdus de prepoziţia by
exemplu: She was met at the station by my brother. – Ea a fost aşteptată la gară de fratele meu.

Conjugarea unui verb la diateza pasivă:

Aspectul simplu:

Present simple: I am seen. He is seen. We are seen.


Past Simple: I was seen. We were seen.
Present Perfect I have been seen. He has been seen
Past Perfect: I had been seen.
Future I shall be seen. We will be seen.
Future Perfect I shall have been seen. He will have been seen.

Aspectul continuu:

Present Continuous: The classrooms are being cleaned now.


Past Continuous: The school was being cleaned when we wanted to visit it.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

1. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă, transformând complementul persoanei în


subiect.

30
Exemplu:

The guide is showing them the museum.


They are being shown the museum.

They have appointed him president.


She has given me a good dictionary.
They will tell you what time the bus leaves.
I’ll pay the carpenter for his work.
He promised them new bicycles.

2. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză, folosind verbe la diateza pasivă:


Exemplu:

Această problemă trebuie analizată.


This matter must be looked into.

Nu s-a dormit în acest pat.


Copiii au fost bine îngrijiţi.
Câinele a fost călcat de un autobuz.
Vor râde de tine dacă vei purta rochia asta.

PERSOANA ŞI NUMĂRUL

Spre deosebire de verbul românesc, verbul englez are puţini indici formali care să marcheze
persoana şi numărul. Singura desinenţă specifică este –s/es pentru persoana a III-a singular,
indicativ prezent.
I play, you play, he plays, she plays, we play, you play, they play.
I wash, you wash, he washes, she washes, we wash, you wash, they wash.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Folosiţi pronumele personal corect.

Exemplu: ___ often reads books. (Lisa)


She often reads books.

1) ___is dreaming. (George)


2) ___is green. (the blackboard)
3) ___are on the wall. (the posters)
4) ___is running. (the cat)
5) ___are watching TV. (my mother and I)
6) ___are in the garden. (the flowers)
7) ___is riding his horse. (Marc)
8) ___is from Bucharest. (Victoria)
9) ___has got a sister. (Diana)
10) Have ___ got a computer, Tom?

31
MODUL – THE MOOD

I. MODUL INDICATIV (The Indicative Mood)

I. Modul indicativ prezintă acţiunea, starea, etc. exprimată de verb ca reală , îndeplinită
chiar.

Exemplu:
- He returned the book to the library after he had read it.- A înapoiat cartea la bibliotecă
după ce a citit-o.
- I can return the book now. I have read it. – Pot să înapoiez cartea la bibliotecă acum. Am
citit-o.
- He will return the book to the library next Monday. He will have read it by then.- Va
înapoia cartea la bibliotecă lunea viitoare. O va fi citit până atunci.

II MODUL SUBJONCTIV (The Subjunctive Mood)

Modul subjonctiv prezintă acţiunea ca posibilă când acţiunea este proiectată în viitor , sau
ireală, când acţiunea trebuia să aibă loc în trecut.

SUBJONCTIVUL PREZENT

♥ exprimă o acţiune considerată posibilă, deci nu contrară realităţii.

Exemplu: It is necessary that he be here.- Este necesar ca el să fie aici.


come in time.- să vină la timp.

SUBJONCTIVUL TRECUT

♥ coincide ca formă cu Past Tense Simple.

Exemplu: I wish he/they told the truth.- Aş dori să spună adevărul.


Observaţie: Verbul be are formă unică pentru toate persoanele: were
Exemplu: I wish he/they were here.

SUBJONCTIVUL ANALITIC

♥ exprimă o acţiune posibilă, presupusă, pentru a sublinia ideea de acţiune şi nu acţiunea


propriu-zisă sau îndeplinirea ei, care sunt redate cu indicativul.

Exemplu: The idea is that sport facilities should be improved. (subjonctiv)


The fact is that sport facilities will be improved. (indicativ)

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!


1. It is very important that all employees _______________ in their proper uniforms before 6:30
a.m.
A. are dressed B. will be dressed C. be dressed
2. I wish my sister _________ here.
A. were B. was
32
3. The coach insisted that Mario _______ the center position, even though he's much too short
for that position..
A. plays B. play
4. Mary hoped that the meeting _______________.
A. was adjourned B. be adjourned
5. My mother would know what to do. Oh, would that she _______ here with us now!
A. were B. was
6. If only Mark ______ a little more responsible in his choice of courses!
A. was B. were
7. If Mrs. Smith ________ ill that night, the Smiths would not have gone to the cinema.
A. were B. had been
8. Her employees treated Mrs. Smith as though she _______ a queen.
A. was B. were
9. I wish I _________ better today.
A. feel B. felt

INFINITIVUL - THE INFINITIVE

to + verb = infinitive
Infinitivul are doua forme: infinitivul lung (The Long Infinitive), marcat de particula to şi
infinitivul scurt (The Short Infinitive) fără particula to. Acesta se foloseşte de obicei după verbe
de percepţie : hear, see, watch, notice, observe, perceive, sau după have, let, make.
Exemplu: To err is human. – A greşi este omenesc.
I made her work harder. – Am făcut-o să muncească mai mult.

GERUNZIUL - THE GERUND

Gerunziul, adesea cunoscut sub denumirea de formă în –ing reprezintă un substantiv format
dintr- un verb la care se adaugă terminaţia –ing.
Exemplu: I adore reading your books.
I detest going to supermarkets.
I quit smoking.
I can’t remember doing/having done this exercise before.
♥ - are categoriile gramaticale de timp şi diateză:
- Diateza activă:
Gerund: I enjoy learning English.- Îmi place să învăţ engleza.
Perfect Gerund He denies having taken the books. – Neagă că a luat cărţile.
-Diateza pasivă:
Gerund: He can’t stand being interrupted.- Nu suportă să fie întrerupt.
Perfect Gerund He denies having been invited. – Neagă că a fost invitat.
♥ - caracteristici substantivale:
Exemplu: The sound of a loud knocking at the door interrupted us.
her coming in interrupted us.
a baby’s crying interrupted us.

33
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Pune verbul din paranteze la gerunziu sau la infinitivul lung (to-).

Exemplu: They go on _______ (read) the book.


They go on reading the book.

1) I can't imagine Peter (go) by bike.


2) He agreed (buy) a new washing machine.
3) The question is easy (answer).
4) The man asked me how (get) to the railway station.
5) I look forward to (see) you at the weekend.
6) Are you thinking of (visit) Paris?
7) We decided (run) through the dark forest.
8) The teacher expected Sarah (study) hard.
9) She doesn't mind (work) the night shift.
10) I learned (ride) the bike at the age of 3.

PARTICIPIUL TRECUT - PAST PARTICIPLE

- Este forma nepersonală a verbului care denumeşte acţiunea ca rezultat. Se formează de la


infinitiv la care se adaugă terminaţia – ed (în cazul verbelor regulate), şi forma a III-a în
cazul verbelor neregulate.
Exemple: He is an aged man. – Este un om în vârstă.
He is a learned man – Este un om învăţat.
A drunken man is unpleasant to look at. – Un om beat este neplăcut la vedere.
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

1. Completaţi corect formele de participiu trecut.

the (lose) son


an (interest) audience
a (break) leg
an (empty) bottle
a (close) door
a (decorate) room
two (pack) bags
the (write) letters
the (sell) car
the (buy) apples

34
VERBELE AUXILIARE - AUXILIARY VERBS

Au următoarele caracteristici:
♥ sunt golite de sens lexical: I shall leave after he comes.- Voi pleca după ce vine el.
♥ înlociuesc verbele noţionale în răspunsuri scurte şi întrebări disjunctive:
Do you like this book? Yes, I do.
He has written a good composition, hasn’t he?
♥ apar adesea sub forme reduse:
I’ve got a book.- I have got a book.
I haven’t got a book. – I have not got a book.
He’s come.- He has come
He’s here.- He is here.

Verbele auxiliare:
1. be/was/were/been
2. have/had/had
3. shall/should
4. will/would
5. may/might
6. let
7. do/does

Exemple:
1. Infinitive: be reading
Present: He is reading
Past: He was reading
Future: He will be reading
Conditional: He would be reading
Infinitive Perfect: have been reading
Present Perfect: He has been reading
Past Perfect: He had been reading
Future Perfect: He will have been reading
Conditional Perfect: He would have been reading
2. Perfect Infinitive: have read
Perfect Gerund: having read
Present Perfect: He has read
Past Perfect: He had read
Future Perfect: He will have read
Conditional Perfect: He would have read
3. Future: I shall give
Future Perfect:I shall have given
Conditional: I should give
Conditional Perfect: I should have given
4. Future: I will give
Future Perfect: I will have given
Conditional: I would give
Conditional Perfect: I would have given
5. Hurry up, so that we may arrive in time.- Grăbeşte-te ca să ajungem la timp.
They hurried so that we might arrive in time.- S-au grăbit ca să ajungem la timp.
6. Let me think! – Lasă-mă să mă gândesc.
7. Do you live in this town?- Locuieşti în acest oraş?
35
Does he work here? – Lucrează aici?
Did he attend this school? – A urmat această şcoală?
I don’t like it. – Nu-mi place.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!


Alegeţi auxiliarul potrivit:

What ________ you done?


I ________ not like this song.
________ she know that you are here?
The lesson ________not started yet.
________you drink milk?
Who ________ eaten my biscuits?
It ________ not matter.
They ________ not want to play outside.
We ________ not seen you for a long time.
My friend ________sent me some photos.
The train ________ just arrived.
________ you understand?
They ________been learning English for two years.
________ you heard that?
My uncle ________ not eat fish.
I ________ not live here.
________anybody rung up for me?
She ________ not play the piano.
How ________ we get there?
Where ________ he live?

VERBELE MODALE - MODAL VERBS

♥ Verbele: can, may, must, ought to, shall, will şi parţial need şi dare formează grupul de verbe
modale. Aceste verbe nu formează infinitivul cu particula 'to'.

can - a putea, cu înţelesul de a fi în stare. În vorbirea curentă mai ales în întrebări se foloseşte în
locul lui 'may' (înseamnă şi conservă şi 'to can' = a face conservă)
may - a putea, cu întelesul de a avea voie. (înseamnă şi luna mai). În plus se foloseşte în urări, de
exemplu poate fi tradus prin 'fie' .
must - a trebui, a fi necesar (înseamnă şi must- suc de struguri), poate fi tradus uneori şi prin
probabil (sau 'trebuie ca')
ought to- ar trebui, ar fi cazul
shall - este o întărire a unui ordin dacă este spus apăsat. Altfel formează viitorul persoanei întâi.
În acest ultim caz de obicei se înlocuieşte cu 'will'.
will - formează viitorul, particula 'voi' din româneşte. I will come = Voi veni. Se foloseşte şi la
formarea viitorului. (înseamnă şi „testament” şi „voinţă”).
need - a trebui, cu înţelesul de a avea nevoie
dare - a îndrazni, a provoca pe cineva

36
Exemple:
I know I can.- Ştiu că pot.
May I have this dance? (Pot să am acest dans) - Îmi acordaţi acest dans?
May the force be with you! - Fie ca forţa să te însoţească! din filmul StarWars, adică să ai noroc.
If you must, you must - Dacă trebuie, trebuie.
I must be dreaming - Trebuie că visez (probabil că visez).
You ought to stop smoking. – Ar fi cazul/ar trebui/îţi recomand să nu mai fumezi.
You shall not kill = Nu vei omorî (să nu omori).
I will survive = Voi supravieţui.
Need I go on? - E nevoie să continui?
How dare you talk like this! - Cum îndrăzneşti să vorbeşti aşa!

♥ Caracteristicile generale ale verbelor modale

♥ Nu acceptă particula to pentru infinitiv, nu au participiu şi nici forma cu -ing. Din această
cauză multe timpuri lipsesc acestor verbe.
Foarte important: Verbul care urmează unui verb modal nu are to în faţă. Adică, în limba română
se spune: Trebuie să mănânc. În limba engleză se spune: I must eat.
Atenţie: I need to eat - need aici nu e verb modal).
Din exemplele de mai sus vedem că această regulă a verbelor modale e respectată: I know I can
(fără 'to'), May I have this dance? (fără 'to') etc.
♥ Forma negativă nu cere do. Adică în cazul celorlalte verbe se pune un do not sau does not
pentru negaţie.
I eat meat - Mănânc carne.
I do not eat meat - Nu mănânc carne.
I can not eat meat - Nu pot să mănânc carne. (particula do cade)
♥ Forma interogativă nu cere do.
Do you eat meat? - Mănânci carne?
Can you eat meat? - Poţi să mănânci carne?
Must you eat meat? - Trebuie să mănânci carne?
♥ Aceste verbe nu se schimbă după persoană: I can, you can, he/she can etc. Adică persoana a
treia singular nu primeşte 's'.
♥ Aceste verbe se pot contracta cu particula not din propoziţii negative.
can't = can not, mustn't = must not, won't = will not sunt verbele modale care folosesc cel mai
mult această regulă.
♥ Pentru formarea celebrului 'nu-i aşa' din engleză e necesar folosirea acestor verbe. Forma 'nu-i
aşa' depinde de verbul modal folosit în prima parte a întrebării. I can go, can't I? - Pot să mă duc,
nu-i aşa? sau He will go, won't he? - Va merge, nu-i aşa?

CAN/COULD exprimă
♥ capacitatea fizică sau intelectuală
Daniel can speak three foreign languages. Daniel ştie trei limbi străine.
Irina could run faster than you last year. Irina putea să alerge mai repede decât tine anul trecut.

Viitor: I’ll be able to skate next year.


Condiţional: Would you be able to manage by yourself if it was necessary ?
Could you manage by yourself if it was necessary ?
Te-ai putea descurca singur dacă ar fi nevoie ?
Observaţie ! Diferenţa de sens între could şi was/were able to se pierde la negativ sau cu verbe
de percepţie:
I couldn’t swim yesterday as the weather was very bad.

37
I wasn’t able to swim yesterday as the weather was very bad.
I couldn’t see him in the dark.
I wasn’t able to see him in the dark.
♥ permisiunea
A: Can I borrow your pen ? B: Of course you can.
♥ permisiunea în trecut
On Sundays we could stay in bed until ten o’clock.- Duminică aveam voie să stăm în pat până la
ora 10. În acest sens, can/could poate fi înlocuit de be allowed to, be permitted to: On Sundays
we were allowed to stay in bed until ten o’clock.

MAY/MIGHT

♥ folosit pentru a cere (a) sau a acorda (b) permisiunea (mai oficial decât can):
a) May I go ? Pot să plec ?
b) You may go. Poţi să pleci.
♥ exprimă o cerere, o rugăminte politicoasă (may este mai politicos şi oficial decât can/could):
May I use your phone ? Îmi daţi voie să dau telefon ?
♥ exprimă o posibilitate prezentă sau viitoare
He may come today- Se poate să vină azi.
♥ might este folosit în cereri insistente sau atunci când vorbitorul este iritat de neîndeplinirea
unei acţiuni
You might give me an answer. (Please, give me an answer)

MUST / HAVE TO / NEED


MUST
Must se foloseşte pentru a exprima:
1) obligaţia: They must stop because the traffic light is red now.
Must exprimând obligaţia poate fi înlocuit de have to sau ‘ve got to.
2. deducţia logică: She must be at home. She left two hours ago.
HAVE TO. Între must şi have to există următoarele diferenţe de sens:
a) Must exprimă o obligaţie impusă de către vorbitor, pe când have to exprimă o obligaţie impusă
din exterior:
I must go. (It’s my decision).
We have to go. (The shop is closing).
b) Must exprimă o obligaţie importantă, urgentă:
I must be at the hospital at two. It’s most important.
Have to exprimă o obligaţie obişnuită, repetată (habitual obligation):
I have to be at the hospital at seven o’clock every morning. I begin work at seven.
Prezent: You must stay home for a few days. You’ve got flu.
You have to stay home when you have flu.
Past Tense: He had to stay home last week. He was quite ill.
Viitor: You must stay home tomorrow if you don’t feel better.
You’ll have to stay home when you feel feverish again.
HAVE GOT TO
În vorbirea familiară, se adaugă got la have to, iar have se contrage obţinându-se
I’ve got/I haven’t got to phone her.
NEED/NEEDN’T
♥ folosit pentru a exprima lipsa obligativităţii
You needn’t come early to work= You don’t have to come early. (nu era nevoie)
SHALL/SHOULD.

38
♥ Shall este folosit: pentru a exprima obligaţie, în stil oficial (acte, regulamente, etc. la persoana
a II-a şi a III-a)
The employer shall supply the necessary documents in due time.
Angajatorul va furniza documentele necesare în timp util.
♥ Shall este folosit în propoziţii interogative, la persoana I singular sau plural:
a)- pentru a cere un sfat, o sugestie, un ordin:
Where shall we put the flowers ? Unde să punem florile ?
Shall we go to the cinema tonight ? (Ce spui), mergem la cinema diseară ?
What shall we do ? Ce trebuie să facem ?
b)- pentru a face o ofertă: Shall I help you ? Să te ajut ?
♥ Should este folosit pentru a exprima:
a) obligaţia, necesitatea logică de înfăptuire a unei acţiuni, de obicei sub formă de sfat de către
vorbitor:
The novel is very interesting. You should read it.
Romanul este foarte interesant. Ar trebui să-l citeşti.
He shouldn’t tell lies. N-ar trebui să mintă.
b) o presupunere: He should be there by now. Ar trebui să fi ajuns acolo deja.
OUGHT TO
♥ La fel ca şi should, ought to exprimă obligaţia sau datoria, de obicei sub forma unui sfat dat de
către vorbitor:
You ought to start packing before 12 o’clock to make the check out.
WILL/WOULD
♥ exprimă o comandă:You will do that immediately!
♥ exprimă insistenţa: He will work as a doctor no matter what!
♥ o invitaţie:Will you have another slice of pizza?
♥ o cerere, o rugăminte: Will you sign the papers, please?
♥ o rugăminte foarte politicoasă- cu would: Would you do me a favor?
♥ insistenţa, hotărârea de a efectua ceva în trecut:
He would continue writing for hours, no matter what I said.
♥ probabilitatea: That would be his pen.- Probabil că acela este stiloul lui.
USED TO exprimă
♥ o acţiune repetată, un obicei trecut care nu mai este repetat în prezent:
I used to call him when I was a student, I don’t do this anymore.
Obişnuiam să îl sun când erma student, nu mai fac asta acum.
♥ o acţiune repetată, un obicei trecut care încă mai este repetat în prezent:
They used to go there every year and it is likely to find them there, too.
Obişnuiau să se ducă acolo în fiecare an şi e posibil să îi găseşti acolo.
BE TO folosit pentru a exprima
♥ o comandă sau instrucţiuni într-un mod impersonal:
He is to stay in the building till midnight.
Trebuie/va sta /urmează să stea în clădire pînă la miezul nopţii.
♥ o acţiune planificată: The meeting is to start at 7:30.- Întâlnirea urmează să înceapă la 7:30.
DARE
♥ este folosit cu sensul de a îndrăzni, a avea curajul, mai ales în propoziţii interogative:
How dare you say that? – Cum îndrăzneşti să spui asta?

Exerciţii – Practice

39
LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX. 1. Alegeţi varianta corectă de răspuns.


1.We ______________ go to the party. We're going to a wedding.
A won't be able to
B will can't
C couldn't
D want be able to
2. He __________ pass the exam if he studied harder.
A can
B will be able to
C would be able to
3. I __________ remember his name.
A 'm not able to
B can't
C fish
4. They ____________ go. The weather was too bad.
A weren't able to
B can't
C couldn't
5. Sorry, Teacher. I ____________ do it yet.
A wasn't able to
B couldn't
C haven't been able to

EX.2. Alegeţi între must şi have to:

1. I _______be at the meeting by 10:00. I will probably have to take a taxi if I want to be on
time.
2. You _______submit the application if it has not been completely filled out. If the form is not
complete, you will be rejected and you _______reapply at a later date.
3. Tina: Look at these flowers - they're beautiful! But, there's no card. Who could have sent
them?
Stephanie: It _______David. He's the only one who would send you flowers, you know.
4. You _______forget to pay the rent. Mr Daniel is very strict about paying on time.
5. You _______be like this! Why don't you try saying "please" once in a while.

EX 3. Alegeţi verbul modal potrivit situaţiilor de mai jos:

1. Mike's flight from Paris took more than 7 hours.


He _________ quite exhausted after such a long flight.
2. The books are optional. My teacher said we _________ read them if we needed extra credit.
But we _________read them if we don't want to.
3. Daniel _________ hear a word because the crowd was cheering so loudly.
4. The refrigerator isn't working. It _________damaged during the move.
5. Mike: _________you hold your breath for more than a minute?
Jack: No, _________.
6. You _________be rich to be famous. Some of the most successful people I know haven't got a
penny.

40
7. I've redone this math problem at least ten times, but my answer is wrong according to the
answer key. So, the answer in the book _________wrong!
8. You _________do the job if you didn't speak three languages fluently.
9. You _________worry so much. It doesn't do you any good. Either you get the promotion, or
you don't. If you don't, just apply for another job.
10. You _________ leave the table once you have finished your dinner and politely excused
yourself.
11. Jenny's engagement ring is speechless! It _________cost a fortune.
12. _________we move into the living room? There's a beautiful view of the forest from there.
13. You had better take along some cash. The shop _________accept credit cards.
14. The machine _________start moving by pressing the left button.
15. I _________stand these people - I don ’t understand their priciples, so you get rid of them!
16. Do you always have to say the first thing that pops into your head.
_________ you think once in a while before you open your mouth?
17. Daniel and Mathew said they would come over right after work, so they _________be here
by 5:00.
18. You _________ no longer suffer this injustice! Freedom shall be yours!
19. If I had gone to an University in England, I _________participated in their English
immersion program.
20. The lamp _________be broken. Maybe the light bulb just burned out or something.

41
PARTEA I

MORFOLOGIA - SUBSTANTIVUL

Definiţie: Substantivul:
a) denumeşte obiecte în sens foarte larg, adică fiinţe, lucruri, fenomene (woman, desk, rain, go,
happiness);
b) are categorii gramaticale de gen, număr şi caz;
c) poate îndeplini în propoziţie funcţiile de subiect, nume predicativ, atribut, apoziţie,
complement, element predicativ suplimentar, sau poate fi echivalentul unei propoziţii sau fraze.

Clasificare:
a) substantive simple: boy, meal, day;
b) substantive formate din derivare cu sufixe sau prefixe: childhood, disgust, unhappiness;
c) substantive formate prin compunere (substantivele compuse): schoolboy
d) substantive formate prin conversiune, din alte părţi de vorbire:
- adjective: the good, the evil, the rich, the poor;
- verbe la infinitiv: cook, fall;
- verbe la Gerund: reading, boxing;
- verbe la participiul trecut: the injured;
e) substantive formate prin contragere: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym
(gymnasium), lab (laboratory), liv (livingroom), poly (polytechnic), pub (public house);
f) abrevieri: MP (Member of Parliament), Dr (doctor), Mr Brown (Dl. Brown), Mrs Brown (dna
Brown), Miss Brown (dra Brown), Ms Brown (apelativ pentru femei, căsătorite sau
necăsătorite)
g) substantive comune şi substantive proprii
- Substantivele comune pot fi:
- substantive colective, care denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acelaşi fel:
family, people;
- substantive concrete, care denumesc obiecte sau substanţa constitutivă a unor obiecte: table,
wood, steel;
- substantive abstracte, care denumesc abstracţiuni: difficulty, worry, peace
Substantivele (numele) proprii au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de
obiecte de acelaşi fel, denumind în principiu un singur element dintr-o categorie. În limba
engleză, substantivele proprii denumesc:
- nume de persoane: John, Larry, Daniel;
- denumiri geografice
- nume de localităţi: London, Paris
- nume de ţări şi continente: Romania, France, Europe
- nume de ape şi munţi: London River, Carpathians
- diviziuni temporale
- lunile anului: January, February, March, April, June, July, August, September, October,
November, December
- zilele săptămânii: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
- sărbători: Halloween
d) nume de cărţi, ziare, reviste: The English Magazine, Nine o ’Clock
e) nume de instituţii
42
Numărul substantivelor :
I. Substantive numărabile (Count nouns)
II. Substantive nenumărabile (Mass nouns).

I. Substantivele numărabile denumesc noţiunile ca unităţi separate, care pot fi numărate: a


boy, two boys, a few boys, etc. Au următoarele caracteristici:
a) sunt variabile ca formă, având atât numărul singular, cât şi numărul plural:
museum - museums, child - children;
b) pot fi precedate de numerale cardinale sau cuantificatori:
one book, three books, several apples, a lot of brushes;
c) la numărul singular se acordă cu verbe la singular:
The book is on the table. /The apples are in the basket.
Formarea pluralului substantivelor numărabile:
Formele de plural sunt de două feluri:
A. regulate, când pluralul se formează prin adăugarea desinenţei -s la forma de singular: book - books.
B. Neregulate, când pluralul se formează în alte moduri:
- Substantivele terminate în -s, -z, -x, -ch, -sh adaugă es: bus - buses; glass - glasses; buzz -
buzzes; box - boxes; watch - watches; brush – brushes
- când -o e precedat de o vocală: cuckoos; kangaroos; radios; scenarios; studios, zoos;
- adaugă -es la substantive ca: echoes, heroes, mosquitoes, Negroes, potatoes, tomatoes
- Substantivele terminate în -y precedat de o consoană transformă pe y în i şi adaugă -es: city -
cities; factory - factories. Transformarea nu are loc după vocale: boy - boys, play - plays;
1) -th→ ths: bath - baths; mouth - mouths; path - paths;
2) -f(e) [f]→ ves [vz]: calf - calves; elf - elves; half - halves; knife - knives; leaf - leaves; life -
lives; loaf - loaves; self - selves; shelf - shelves;
3) -se [s]→ ses [ziz]: house - houses

II. Substantivele nenumărabile


- denumesc noţiuni văzute ca un întreg.
- pot fi concrete: sugar, coal, steel sau abstracte: beauty, kindness.
Substantivele nenumărabile au următoarele caracteristici:
a) sunt invariabile ca formă: tea, information, cattle.
b) neavând contrastul singular - plural, ele nu pot fi numărate cu ajutorul numeralelor sau al
altor cuantificatori: I need (some) tea. I need (some) information. I need (some) scissors.
c) Se acordă cu verbul singular: Chinese tea is very good. Ceaiul chinezesc este foarte bun,
sau la plural: The scissors are on the table. Foarfeca este pe masă.
d) Unele substantive englezeşti fac parte atât din clasa substantivelor numărabile, cât şi din a
celor nenumărabile, cu diferenţe de sens:
She is a beauty. (Ea) este o frumuseţe.
Beauty is to be admired. Frumuseţea trebuie admirată.

She has got a new iron. Are un nou fier de călcat.


This tool is made of iron. Această unealtă este din fier.

În limba engleză fac parte din clasa substantivelor invariabile la singular unele substantive
care sunt numărabile sau invariabile la plural în limba română:
- advice, business, furniture, homework, income, information, knowledge, luggage,
merchandise, money etc
He always gives me good advice. Totdeauna îmi dă sfaturi bune.
You must do your homework carefully. Trebuie să-ţi faci cu atenţie lecţiile.

43
I need further information. Am nevoie de informaţii suplimentare.
His knowledge of English is poor. Cunoştinţele lui de engleză sunt slabe.
Numărul substantivelor invariabile
Substantivele invariabile nu au opoziţia singular - plural. Ele au numai singular: gold, sau
numai plural the police, cattle etc.
Cuantificarea substantivelor invariabile la singular se poate realiza cu ajutorul unor
cuvinte ca: a piece of, an item of, a bar of, a bag of etc.

Substantive concrete: Substantive abstracte:


a piece of bacon a piece of advice
a slice of cake a word of advice
a piece of bread a piece of information
a loaf of bread an item of news
a piece of land an item of business
a strip of land a bit of business
a piece of furniture a piece of work
an article of furniture a bit of work
a bit of grass a word of abuse
a blade of grass a fit of passion
a piece of paper an attack of fever
a sheet of paper

Genul substantivelor (Gender of Nouns)


- genul este marcat formal: boy - girl, lion - lioness,
- se poate identifica de obicei cu ajutorul pronumelor care se referă la substantive şi care au
forme diferite după gen:
The librarian is at his desk. He is writing something. (el)
The librarian is at her desk. She is writing something. (ea)
Clasificare:
A. substantive nume de persoane
B. substantive nume de animale
C. substantive nume de obiecte

A.
brother/sister
earl/countess
father/mother
king/queen
lord/lady
man/woman
uncle/aunt
- ess: actor/actress
count/countess
god/goddess
master/mistress
waiter/waitress
-ine: hero/heroine;
-er: widow/widower
-groom: bride/bridegroom

44
- alte substantive nume de persoane au o singură formă atât pentru masculin cât şi pentru
feminin. Ele aparţin genului comun: artist, chairman, cook, cousin, doctor, foreigner, friend,
quest, musician, parent, teacher, writer. Apartenenţa la genul masculin sau feminin se
precizează în context.

B: horse: stallion/mare
ox: bull/cow
sheep: ram/ewe
pig: boar/sow
deer: stag/hind
lion/lioness
tiger/tigress
cock/hen
dog/bitch
drake/duck
cock sparrow/hen sparrow
he goat/she goat
Tom cat/she cat

C: Sunt masculine substantivele care denumesc:


a) pasiuni intense şi acţiuni violente: anger, fear, murder.
b) fenomene naturale puternice: ocean, river, sun.
c) nume de fluvii: the Danube, the Thames.
d) nume de munţi: the Carpathians, the Cheviot.
Sunt feminine:
a) substantivele care sugerează o caracteristică feminină, un caracter blând, afectuos, cele care
indică fertilitatea: affection, devotion, faith, hope, justice;
b) substantivele care denumesc trăsături negative de caracter: ambition, folly, jealousy, revenge,
vanity;
c) substantive abstracte ca: fortune, liberty, mercy, nature, peace, science

Cazul substantivelor:
În limba engleză, categoria gramaticală a cazului este marcată prin:
- desinenţă: the child’s book- cartea copilului
- topică: The man (N) opened the window (Ac).- Bărbatul a deschis fereastra.
- prepoziţii: I bought it for Mary.- Am cumpărat-o pentru Mary.
Cazul nominativ (The Nominative Case)
The girl is waiting for her friend.- Fata îşi aşteaptă prietenul.
Cazul acuzativ (The Acusative Case)
I ate a pizza an hour ago.- Am mâncat o pizza acum o oră.
Cazul dativ (The Dative Case)
În limba engleză, cazul dativ este marcat de prepoziţia to sau for sau prin topică:
She gave some sweets to the children. – Le-a dat nişte dulciuri copiilor.
I bought a present for my mother.- Am cumpărat un cadou pentru fratele meu.
I lent her (D) a book (Ac).- I-am împrumutat o carte.
Cazul genitiv (The Genitive Case). Substantivul în cazul genitiv exprimă în principal ideea de
posesiune:
Marc’s car is new.- Maşina lui Marc este nouă.
the girl’s dress; the pupil’s question – rochia fetei, întrebarea elevului
for goodness’ sake; for convenience’ sake – pentru numele lui Dumnezeu, de dragul comodităţii
Observaţie: Apostroful nu este obligatoriu în acest caz.

45
Apostroful singur, fără desinenţa -s se adaugă:
- la forma de plural a substantivelor regulate: the boys’ bicycles (bicicletele băieţilor);
the drivers’ attention (atenţia şoferilor)
- la substantivele nume de persoane terminate în -s: Dickens’ life (viaţa lui Dickens);
Charles’ books (cărţile lui Charles).
Obs: 1. La numele proprii terminate în -s se poate întâlni şi genitivul cu ‘s:
Dickens’s novels

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX 1. Scrie forma de genitiv în spaţiile libere:

Example: I met _______ sister yesterday. (Mary)


Answer: I met Mary's sister yesterday.

1) This is _______ book. (Peter)


2) Let's go to the _______. (Smiths)
3) The room is upstairs. (children)
4) _______sister is twelve years old. (John)
5) _______and _______ bags have blue stickers. (Susan - Steve)
6) _______ shoes are on the second floor. (men)
7) My _______ car was not expensive. (parents)
8) _______CD player is new. (Charles)
9) This is the _______ bike. (boy)
10) These are the _______ pencils. (boys)

EX 2. Puneţi forma de plural corespunzătoare substantivelor:


Put in the correct form of the plural of the given nouns.

Example: car - ___ Answer: car - cars

1) half - 2) kilo -3) woman - 4) mouth - 5) foot - 6) sheep - 7) penny - 8) bus - 9) day - 10) fish –

EX. 3.
Completaţi spaţiile cu următoarele cuvinte:
advice, chocolate, jam, lemonade, meat, milk, oil, rice, tea, tennis
Example: a cube of _____
Answer: a cube of sugar
1) a piece of _____2) a packet of _____3) a bar of _____4) a glass of _____
5) a cup of _____6) a bottle of _____7) a slice of _____8) a barrel of _____
9) a game of _____10) a jar of _____

EX 4.
Creaţi substantive nenumărabile din literele de mai jos.
Exemplu: ira = air

aet ikn ilo fgo eber einw doow acek aclo ahir

46
ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI

Determinanţii propriu-zişi ai substantivului


Articolul hotărât the child
Articolul nehotărât a child, an elephant
Articolul zero men, books, schools
Adjectivul demonstrativ this tree, that tree, these trees, those trees
Adjectivul posesiv my, your, his, her, our, your, their car, its tail
Adjectivul interogativ what/which/whose car do you want?
Adjectivul nehotărât each, person every, person, either side, some notebooks, any idea ,
no idea, neither student
Articolul nu poate fi o parte de vorbire independentă, el contribuind doar la determinarea unică
sau individuală a substantivului pe care îl însoţeşte.
Articolul este redat prin articolul hotărât the, articolul nehotărât a sau an sau prin articolul zero.
Aceste articole se folosesc pentru a realiza:
1) referinţa unică (unique reference) şi 2) referinţa individuală (individual reference)

1) The girl was running very fast. - Fata alerga foarte repede.

2) Where are the books I gave you? – Unde sunt cărţile pe care ţi le-am dat?
There is a pen on the table. There is an orange on the table.
There are (some) books on the table

Observaţie: a) articolul hotărât the, articolul nehotărât a( n) sau articolul zero pentru
substantivele numărabile:
The cow gives us milk.
A cow gives us milk.
Cows give us milk.
b) articolul zero pentru substantivele nenumărabile:
Milk is good for our health.

Articolul hotărât (The Definite Article)


Articolul hotărât are forma unică the
Ex:the door, the window, the table, etc
The United Kingdom, the United States, the Art Gallery, The Sahara, etc.

Articolul nehotărât (The Indefinite Article)


Articolul nehotărât are două forme: a şi an
Ex: a story, a magazine; a water-melon, a year
an architect, an egg, an orange, an hour, an heir, an honest man

Articolul zero (The Zero Article)


În unele cazuri, substantivele nenumărabile, substantivele numărabile la plural şi numele proprii
par neînsoţite de articol:
She drinks tea every day. Clothes do not make the man.
În astfel de cazuri, absenţa articolului echivalează ca funcţie cu prezenţa unui articol. Acesta este
de obicei numit articolul zero.

Omisiunea articolului (The Elypsis of the Article)


Ex: a) I like honey. Îmi place mierea. (articolul zero = funcţia generică)
I like the honey they sell here. Îmi place mierea care se vinde aici. (articolul hotărât the)
47
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

A, an, the sau articolul zero. Pune răspunsul corect:

This coat was designed by ___ famous New York artist.


Can you tell me how to get to ___ bank from here?
___ city museum is closed today.
He is one of ___ smartest people I know.
I recommend you eat ___ apple pie at this restaurant.
___ milk is good for you.
Would you like to see ___ movie?
___ apple a day keeps ___ doctor away.
I can't believe I failed ___ yesterday's test!
Do you have ___ dictionary that I can borrow?

ALŢI DETERMINANŢI :

Adjectivul demonstrativ (The Demonstrative Adjective)


♥ This – acesta, aceasta
♥ That – acela, aceea
♥ These – aceştia, acestea
♥ Those – aceia, acelea
This house is more expensive than that one. – Această casă este mai scumpă decât aceea.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completaţi cu this/that/ these/ those

1. _______beach was quite empty last year.


2. _______exhibition will be open until the end of May.
3. _______people come from that hotel over there.
4. What does_______ notice say?
5. _______exhibition closed a month ago.
6. He was dismissed on the 13th. _______ night the factory went on fire.
7. Do you see _______birds at the top of the tree?
8. _______are the old classrooms. Those are the new ones.
9. _______is my cousin, Jessica.
10. Wasn't _______ a horrible thing to say?

Adjectivul posesiv (The Posesive Adjective)


♥ înlocuieşte posesorul şi determină numele obiectului posedat:
Peter’s bike is excellent for him to keep fit.
His bike is excellent ...
Adjectivul posesiv se acordă în gen şi număr cu numele obiectului posedat:
Her book - cartea ei;

48
His bike - bicicleta lui;
Their toys - jucăriile lor.

Comparaţi:

Adjectiv posesiv Pronume posesiv


This is my book. This book is mine.
That is your book. That book is yours.
That is her/his/its food. That food is hers/his.
This is our classroom. This classroom is ours.
That is their classroom. That classroom is theirs.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completaţi propoziţiile cu adjective posesive:

1 He's from Spain. ____name's Alberto.


2 They're married. ____ children's names are Lauren and Daniel.
3 We're brothers. ____ parents are French.
4 She's eight. ____ brother's nine.
5 I'm British. ____ name's Peter.
6 You're students. ____ books are in the classroom.

Adjectivul interogativ (The Interrogative Adjective)


♥ determină numele obiectului asupra căruia se cer informaţii:
who are forme flexionare pentru caz,
which şi what sunt invariabile.
Caz Pronume
who what which

Nominativ who what which


Genitiv whose what which
Dativ to whom (formă literară) who ... to (vorbire curentă) what which
Acuzativ whom (formă literară) who (vorbire curentă) what which

Exemplu: What film did you see last night ?- Ce film ai văzut aseară?

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completaţi spaţiile cu adjectivul interogativpotrivit.


1. _________________ time is the flight ?
2. _________________ girl has a red bag ?
3. _________________ mother is a nurse ?
4. _________________ subject do you like ?
5. _________________ books are these ?

49
Adjectivul nehotărât (The Indefinite Adjective)
♥ determină substantivul într-un mod global (all the pens, every child) sau parţial (each pupil,
either side)

Some = ceva, nişte, puţină, unii, unele, câţiva, câteva, vreun, vreo, se întrebuinţează în propoziţii
afirmative şi indică existenţa unui număr restrâns de lucruri, fiinţe, a unei cantităţi restrânse.
There are some books on his desk.
Any = vreun, vreo, nici un(ul), nici o, nici una, se întrebuinţează:
- în propoziţii afirmative cu sensul: oricare, orice: Any student in your class could answer the
question.
- în propoziţii interogative şi negative: There isn’t any milk in the cup.
Every = fiecare (se referă la membrii unui grup fără a-i individualiza)
Every woman in the room has the right to speak.
Each = fiecare (se referă la membrii unui grup luaţi individual)
Each pupil must bring some plants to school.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completaţi cu "any", "some", "no" or "none":

Exemplu: Are there any onions?


No, there aren't any.
1. Do ______ black people work in your company?
Yes, there are ______.
2. She hasn't ______ clothes to wear to the party.
No problem, I can give her ______.
3. Mary, there is ______ gas in the car.
Oh, no. We had better get ______.
4. Are there ______ good movies this weekend?
No, there are ______.
5. I want to take a shower; is there ______ hot water?
I'm sorry, there is ______ hot water.

50
NUMERALUL –THE NUMERAL

♥ este partea de vorbire care exprimă un număr, determinarea numerică a obiectelor (numeralul
cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare (numeralul ordinal)

a. Numeralul cardinal: one, two, three etc.


b. Numeralul ordinal: the first, the second etc.

a. Numeralul cardinal:
0 zero (nought)
1 one 11 eleven 10 ten
2 two 12 twelve 20 twenty
3 three 13 thirteen 30 thirty
4 four 14 fourteen 40 forty (no "u")
5 five 15 fifteen 50 fifty (note "f", not "v")
6 six 16 sixteen 60 sixty
7 seven 17 seventeen 70 seventy
8 eight 18 eighteen 80 eighty (only one "t")
9 nine 19 nineteen 90 ninety (note the "e")

100 one hundred


200 two hundred
… …
900 nine hundred
1,000 one thousand

b. Numeralul ordinal:

0th zeroth or noughth 10th tenth


1st first 11th eleventh
2nd second 12th twelfth 20th twentieth
3rd third 13th thirteenth 30th thirtieth
4th fourth 14th fourteenth 40th fortieth
5th fifth 15th fifteenth 50th fiftieth
6th sixth 16th sixteenth 60th sixtieth
7th seventh17th seventeenth 70th seventieth
8th eighth 18th eighteenth 80th eightieth
9th ninth 19th nineteenth 90th ninetieth

c. Numeralul fracţionar (The Fractional Numeral)


♥ sunt redate sub forma unor fracţii. Numărul fracţiei este exprimat printr-un numeral cardinal,
iar numitorul printr-un numeral ordinal:
1/2 = a/one half = o jumătate, o doime;
1/3/ = a/one third = o treime
1.5 = one point nought five

d. Numeralul colectiv (The Collective Numeral)


♥ arată că obiectele sunt considerate în grup şi nu izolat
Numeralele colective sunt: couple, pair, team, dozen, score, yoke
Ex: two dozen of eggs, several pair(s) of shoes

51
e.Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral)
once - odată; twice - de două ori; three times - de trei ori, four times, five times, etc.
Numeralul distributiv (The Distributive Numeral)

f. Numeralul distributiv (The Distributive Numeral)


♥ exprimă gruparea numerică a obiectelor.
exemplu: two at a time; two by two; by twos; two and two; in tows (in pairs):
The pupils left the classroom two by two/in twos. Elevii au părăsit clasa câte doi.

g. Numeralul adverbial (The Adverbial Numeral)


♥ arată: de câte ori are loc o acţiune: once, twice, three times (thrice); ten times, a hundred
times; once more; once again; twice as fast etc.
They have French twice a week. Au franceza de două ori pe săptămână.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

1. ________ of people sat quietly in the hall.


? Hundred ? Hundreds ? Five hundreds ? Five hundred ?
2. Eggs are cheap. I bought __________.
? two dozens ? two dozen ? two a dozen ? two dozens of them?
3. He wrote a __________ report.
? five-thousand-words ? five-thousands-word
? five-thousands-words ? five-thousand-word
4. Next week, we are going to study __________.
? Lesson Nine ? Lesson Ninth ? Lesson Nineth ? the nineth lesson
5. About ________ of the workers are young people.
? third-fifths ? three-fifth ? three-fifths ? third-fifth
6. About ___________ old people died of the flu last winter.
? two thousand of ? two thousand ? two thousands ? two thousands of
7. The scientist is in his _________.
? thirties ? thirtys ? thirty's ? thirtieths
8. "C" is _______ letter of the English alphabet.
? a third ? third ? the third ? the third of the
9. He's been in the United States for __________.
? one year and a half ? one year and half
? one year and an half ? one and half years
10. The experiment will last for one hundred fifty days. Today is __________ day.
? the one hundred fourty-ninth ? the one hundred forty-nineth
? one hundred forty ninth ? the one hundred forty-ninth

PRONUMELE -THE PRONOUN

♥ poate înlocui substantive: The man is here; He is here


♥ desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul (I, you) sau desemnează global sau parţial obiecte
sau fenomene (all, each);
♥ are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz;
Clasificarea pronumelor:
52
Pronumele personal
Pronumele reflexiv
Pronumele posesiv
Pronumele relativ
Pronumele interogativ
Pronumele demonstrativ
Pronumele nehotărât pozitiv universal :each, all, every
afirmativ: many, much, few, little, several, enough, one, seria some
neafirmativ: seria any, either,
negativ: seria no, neither

Pronumele personal:
Nominativ Dativ/Acuzativ
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them
Exemple: You like me and I like you.- Ţie îţi place de mine şi mie îmi place de tine.
Pronumele reflexiv
♥ are terminaţia -self la singular şi -selves la plural
Persoana Singular Plural
I myself ourselves
a II-a yourself yourselves
a III-a himself (masc.)
herself (fem.) themselves
itself (neutru)

Exemple: He looked at himself in the mirror.


Pronumele posesiv
♥ înlocuieşte atât numele obiectului posedat cât şi al posesorului
Formele pronumelui posesiv sunt:
Persoana
I singular mine
I plural ours
a II-a singular/plural yours
a III-a masculin singular his
plural theirs
feminin singular hers
plural theirs
Exemplu:
Is this his pen? No, it’s not ours. Ask Irina if is hers. Is it yours, Irina?

Adjective posesive Pronume posesive Pronume personal


It's my food It's mine It belongs to me
It's your food It's yours It belongs to you
It's his food It's his It belongs to him
It's her food It's hers It belongs to her
It's its food -- It belongs to it

53
It's our food It's ours It belongs to us
It's your food It's yours It belongs to you
It's their food It's theirs It belongs to them
Pronumele interogativ
who este folosit pentru fiinţe
what pentru lucruri
which pentru fiinţe şi lucruri
how much pentru cantităţi
how many pentru număr
what kind of pentru calităţi, etc
Exemple:
Who are they waiting for?- Pe cine aşteaptă ei?
What did he tell you? – Ce ţi-a spus?
What time is it? – Cât este ceasul?
Which of these books do you prefer ? – Pe care din aceste cărţi o preferi?
From what country does he come from? – Din ce ţară vine?

Pronumele relativ

♥ se referă la un substantiv sau înlocuitor al acestuia menţionat anterior şi face legătura între
propoziţia în care se află şi cea pe care o însoţeşte:
I know people who don’t like this kind of food.
I know people that don’t like this kind of food.
Pronumele relative sunt: who, which şi that
Nominativ Dativ/Acuzativ Genitiv
Who Who(m) Whose
Exemplu: I don’t know whose car is this one.- Nu ştiu a cui este maşina aceasta.
whoever -oricine. Whoever speaks must translate. Oricine vorbeşte trebuie să traducă.
Whichever- oricare. He will take whichever is his. O/Îl va lua pe oricare este a/al lui.

Pronumele nehotărât
♥ desemnează global (all) sau parţial (each, either) obiecte sau fenomene
Some = ceva, nişte, puţin, puţină, unii, unele, câţiva, câteva, vreun, vreo, se întrebuinţează în
propoziţii afirmative, interogative (ptr a pune accentul pe ceva)
Exemplu:
She bought some. (vegetables, items, etc)
Did you visit some of the museums the tourist guide recommended ?
Any = vreun, vreo, niciun(ul), nicio, niciuna se întrebuinţează:
în propoziţii afirmative cu sensul: oricare, orice: Any of you could answer this question.
în propoziţii interogative şi negative: Have you got any ? I haven’t got any.
♥ Compuşii lui some, any şi no:
somebody/someone - anybody/anyone - nobody/no one none
something - anything - nothing
Exemple:
I saw somebody in your room.
I saw something in your room.
I saw nobody in your room.
I saw nothing in your room.
Each = fiecare: Each of them - Fiecare (dintre ei)
Either (forma negativă neither) = fiecare: Have you seen either of them ? L-ai văzut pe vreunul
dintre ei (doi) ?

54
Every =fiecare: Every pupil must do his homework.
All = tot, toată, toţi, toate: I’ve seen them all. Le-am văzut pe toate.
One = un, unul, una cineva:There were two children in the room: one was good and one was bad.

Pronumele negativ
nobody, no one (nimeni), none (nici unul), neither (nici unul din doi), nothing (nimic): Exemple:
Neither of them is right. Nici unul dintre ei (doi) nu are dreptate.
What have you bought ? Nothing. Ce-ai cumpărat ? Nimic.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX1. Folosiţi pronumele personale potrivite.Atenţie la cuvintele din paranteză.


Example: ___ often reads books. (Lisa)- She often reads books.

1) ___is dreaming. (George)


2) ___is green. (the blackboard)
3) ___are on the wall. (the posters)
4) ___is running. (the dog)
5) ___are watching TV. (my mother and I)

EX.2.Alegeţi pronumele posesiv corect


Example: I have got a pet. ___ name is Cookie.- I have got a pet. Its name is Cookie.

Hi Daniel,
___ name is John. This is ___ friend Jason. He's 32. ___ sister is 34 and ___ workplace is very
near. Jason and I work in the same office. There are 150 employees in ___ company.

EX.3. Alegeţi pronumele reflexiv corect din lista de mai jos:


myself - yourself - himself - herself - itself - ourselves - yourselves - themselves

1) Robert made this T-shirt ___ .


2) Lisa did the homework ___
3) We helped ___ to some cola at the party.
4) Emma, did you take the photo all by ___ ?
5) I wrote this poem ___ .
6) He cut ___ with the knife while he was doing the dishes.
7) The lion can defend ___ .
8) My mother often talks to ___ .
9) Tim and Gerry, if you want more milk, help ___ .
10) Alice and Doris collected the stickers ___ .

EX.4. Alegeţi pronumele relativ corect: who, which or whose:


1) I talked to the boy ____ car had broken down in front of the building.
2) Mr John, ____ is a taxi driver, lives in the neighbourhood.
3) We often visit our aunt in Bucharest ____ is in the south of Romania.
4) This is the boy ____ comes from France.
5) That's Irina, the girl ____ has just arrived at the airport.
6) Thank you very much for your e-mail____ was very interesting.
7) The man, ____ father is a professor, forgot his umbrella.

55
8) The children, ____ shouted in the street, are not from our school.
9) The car, ____ driver is a young man, is from England.
10) What did you do with the money ____ your parents lent you?

EX 5. Alegeţi pronumele corecte din lista de mai jos:


myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves or each other.

Example: Daniel and Irina have known __________ since 2007.


Answer: Daniel and Irina have known each other since 2000.

1) John and Angela haven't met ____ for a very long time.
2) My friends enjoyed ____ at the party.
3) Daniel repaired computer car ____.
4) We helped ____ with our written task.
5) People often give ____ presents at Christmas.
6) I bought ____ a new record player.
7) Katie, did you do the homework ____?
8) They looked at ____ and smiled.
9) They often write e-mails to ____ because they're best friends.
10) She only thinks of ____. She's a little bit selfish.

ADJECTIVUL- THE ADJECTIVE

♥ este partea de vorbire care:


a) exprimă o calitate a unui obiect (an interesting class, a young man)
b) are categoria gramaticală a comparaţiei: He is taller than his sister.
Comparaţia adjectivelor (The Comparison of Adjectives)
1. Adjectivele monosilabice primesc -(e)r la comparativ şi the -(e)st la superlativ:
small - smaller - the smallest ( mic-mai mic-cel mai mic)
short - shorter - the shortest (scurt- mai scurt-cel mai scurt)
Observaţie: La ortografiere pot apărea unele modificări:
big - bigger - the biggest (mare-mai mare- cel mai mare)
hot - hotter - the hottest (fierbinte- mai fierbinte-cel mai fierbinte)
fat - fatter - the fattest (gras-mai gras-cel mai gras)
thin - thinner - the thinnest (subţire-mai subţire-cel mai subţire)
happy - happier - the happiest (fericit-mai fericit- cel mai fericit)
angry - angrier - the angriest (nervos- mai nervos- cel mai nervos)
2. Adjectivele formate din două sau mai multe silabe formează comparativul şi superlativul cu
ajutorul lui more şi the most:
careful - more careful - the most careful (grijuliu- mai grijuliu- cel mai grijuliu)
difficult - more difficult - the most difficult (dificil- mai dificil- cel mai dificil)
3. Adjectvele compuse formează gradele de comparaţie în felul următor:
a) când primul element este un adjectiv care îşi păstrează sensul, acesta se schimbă la comparativ
şi superlativ:
well-known – better-known - the best-known (binecunoscut)
ill-paid - worse-paid - the worst-paid (prost plătit)
intelligent-looking, - more intelligent-looking - the most intelligent-looking (privire inteligentă)

56
b) când cele două elemente formează un tot din punct de vedere al sensului comparaţia se
realizează cu ajutorul lui more şi the most:
heart-broken - more heart-broken - the most heart-broken (inima frântă)
♥ comparativului de egalitate şi inferioritate:
My room is as large as hers (la fel de mare ca)
My homework is not as easy as yours.
This film is less interesting than the previous one. (mai puţin interesant decât)
♥ superlativul absolut se construieşte cu ajutorul adverbelor
very, too, highly, extremely, utterly:
The film was very amusing. It is extremelly difficult to make such a film.
4.Adjective neregulate
good - better - the best ( bun- mai bun- cel mai bun)
bad - worse - the worst (rău- mai rău- cel mai rău)
much- more- the most (mult- mai mult- cel mai mult)
old- older- the oldest (bătrân, vechi- mai bătrân, vechi- cel mai bătrân, vechi)
old – elder- the eldest (în vârstă- mai în vârstă- cel mai în vârstă)
little -less - the least (puţin, mai puţin- cel mai puţin)
far - farther - the farthest (depărtat – mai depărtat- cel mai depărtat) sau further - the furthest

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

My house is ____ than yours.


This red flower is ____ than that yellow one.
This is ____ magazine I have ever read.
Non-smokers usually live ____ than smokers.
Which is ____ insect in the world?
A holiday by the sea is ____ than a holiday in the mountains.
It is strange but often a coke is ____ than a beer.
Who is ____ man on earth?
The weather is even ____ than last summer.
He was ____ student of all.

ADVERBUL – THE ADVERB


♥ a)arată o caracteristică a unei acţiuni, a unei stări sau a unei calităţi;
b) poate avea categoria gramaticală a comparaţiei;
c) îndeplineşte funcţia sintactică de complement circumstanţial
Exemplu: Is this idea really good?
Locuţiuni adverbiale:
as a rule = de obicei; by the way = apropo; as a matter-of-fact = de fapt; at once = imediat; once
in while, now and then = din când în când; to-and fro = încoace şi încolo...
Adverbele de mod sau timp se formează prin adăugarea sufixului -ly la forma adjectivului:
slow- slowly, week- weekly
Excepţii: true - truly; due - duly; whole – wholly, beautifully, etc.
Adverbele de mod (Adverbs of manner). Adverbele de mod indică modalitatea propriu-zisă:
well, badly, quickly, slowly etc.
Ele mai pot fi adverbe:
- de întărire: actually, certainly, obviously, really;
57
- de amplificare: absolutely, completely, greatly, barely, hardly;
- de afirmaţie sau negaţie: yes, no, of course, not at all;
- de probabilitate: maybe, perhaps, probally.
Adverbele de loc (Adverbs of Place)
Unele adverbe de loc indică locul propriu-zis: here, there, somewhere.
Altele indică direcţia: aside, foward(s), backward(s), righ, left.
Majoritatea adverbelor de loc pot fi folosite pentru a exprima atât locul cât şi direcţia:
Loc: He doesn’t live far (Nu locuieşte departe).
Direcţie: He didn’t go far (Nu s-a dus departe).
Adverbele de timp (Adverbs of Time). Adverbele de timp indică:
- momentul acţiunii: now, nowadays, today, then;
- succesiunea în timp: afterwards, before, eventually, formerly, previosly, soon;
- durata: lately, recently, since, still, yet;
- frecvenţa: definită: weekly, three times a day;
nedefinită: often, usually, seldom, once in a while.
Comparaţia adverbelor:
Comparativ: fast - faster; early – earlier
quickly - more quickly; carefully - more carefully
Comparativul de egalitate: She dances on ice as quickly as her brother.
Comparativul de inferioritate: She dances on ice less carefully than her brother.
Superlativul absolut: se formează cu ajutorul unor adverbe ca very, quite, most care preced
adverbul respectiv.
Superlativul relativ: (the) most intelligently (of all).
(the) least + adverb

Comparaţia neregulată a adverbelor:


Gradul pozitiv Gradul comparativ Gradul superlativ
well (bine) better (mai bine) (the) best (cel mai bine)
badly (rău) worse (mai rău) (the) worst (cel mai rău)
much (mult) more (mai mult) (the) most (cel mai mult)

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Găsiţi adjectivul din prima propoziţie şi completaţi spaţiile libere cu adverbul corespunzător:

Joanne is happy. She smiles____ .


The boy is loud. He shouts ____.
Her English is fluent. She speaks English ____.
Our mum was angry. She spoke to____ us .
My neighbour is a careless driver. He drives____ .
The painter is awful. He paints____ .
Jim is a wonderful piano player. He plays the piano____ .
This girl is very quiet. She often sneaks out of the house ____.
She is a good dancer. She dances really ____.
This exercise is simple. You ____ have to put one word in each space.

58
PREPOZIŢIA - PREPOSITION

♥ leagă părţi de vorbire diferite: substantive, adjective, verbe sau adverbe de substantive sau
substitute ale acestora:
In the picture, I can see a woman who is sitting at a table. She is sitting on a chair.
There is another chair next to the woman.
Unele cuvinte sunt urmate în mod obligatoriu de anumite prepoziţii:
a) Substantive:
- interest, progress, satisfaction + in;
- cause, chance, opportunity + of;
- exception, invitation, kindness + to;
b) Adjective:
- anxious, enthusiastic + about;
- alarmed, amazed, astonished, clever, good + at;
- bound, eager, famous, fit, sorry + for;
- disappointed, rich, successful + in;
- afraid, ashamed, aware, characteristic, fond, full, jealous, proud, sure, tired, typical, worthy +
of;
- affectionate, appropiate, attentive, contrary, cruel, deaf, indifferent, kind, parallel, polite, rude,
thankful + to;
- angry, busy, charmed, consistent, delighted, dizzy, faint, identical, pale, satisfied, stiff, wet +
with;
c) Verbe:
- aim, arrive, fire, gaze, glance, look + at;
- account, ask, blame, care, leave long + for;
- conceal, die, differ, escape, hide, prevent, protect + from;
- abound, believe, end, fail, originate, succeed (+-ing), + in;
- accuse, boast, cure, deprive, die, remind take care + of;
- agree, comment, concentrate, congratulate, mediate + on;
- adapt, adjust, apply, attribute, belong, cling, conform, consent, link, listen, prefer, reduce, refer,
report, sell, sail, subscribe, turn + to;
- complete, flush, glow, shake, shiver, side, subscribe, supply, threaten, tremble + with.

Prepositions Example

In in the kitchen, in London, in the book,in the car, in a taxi


At at the door, at the station, at the table, at a concert, at 45
On on the table, on the left, on the first floor, on the bus,
by, next to, beside Jane is standing by / next to / beside the car.
Under the bag is under the table
Below the fish are below the surface
Over put a jacket over your shirt, over 16 years of age,
Above a path above the lake
Across walk across the bridge, swim across the lake
Through drive through the tunnel
To go to the cinema, go to London ,go to bed
Into go into the kitchen / the house
Towards go 5 steps towards the house
Onto jump onto the table
From a flower from the garden, a present from Jane
Of a page of the book, the picture of a palace
59
By a book by Mark Twain
Off get off the train
Out of get out of the taxi
By by car, by bus
About talking about you

Prepositions of place: at, in, within, by, beside, next to, near, close to, against, over, above, on,
top of; under, beneath, below, underneath, in front of, before; behind, after, between, among
Prepositions of time at, on, in, by, before, after¸ from... to, till/until, during, for, (all)
through/throughout, over
Prepositions of manner With (cu), without (fără), in... manner/way
Prepositions of direction: to, into, onto, towards, through, across, over, up, down, along, past, by,
about, around, off, out of, from
Prepositions of reference: as to, as for, regarding, in regard to, concerning (formal), About, on
(despre):
Prepositions of cause: because of, on account of (formal), from, out of, for, through (din cauză
de)
Prepositions of concession: in spite, despite (formal), for all, with all (familiar) ( în ciuda, cu
toată / toate...

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX.1. Alege prepoziţia de loc corectă:


We live ____ London.
Would you like to go ____ the cinema tonight?
No, thanks. I was ____ the cinema yesterday.
We are going ____ holiday next week.
There is a bridge ____ the river.
The flight ____Bucharest ____ Lecce was ____ Berlin.
____ my wall, there are many picture postcards.
Who is the person ____ this picture?
Come ____ the sitting room, we want to watch TV.
The town lies 530 meters ____sea level.

EX.2. Alege prepoziţia de timp corectă:

1. What are you doing ____ the weekend?


2. I don't know yet. Maybe I'll go to the cinema ____ Saturday.
3. That's interesting. I haven't been to the cinema ____ so many years.
4. We could go there together ____ the afternoon.
5. That would be great. But I would prefer to go there ____ the evening. I am visiting my
grandma ____Saturday.
6. That's okay. The film starts ____ eight o'clock.
7. I can pick you up ____ half ____ seven. How long does the film last?
8. It lasts ____ two hours and forty-five minutes.
9. ____eight ____ a quarter to eleven.
10.That's right. But I must hurry home ____ the film. I have to be home ____ eleven o'clock.

60
CONJUNCTIA - THE CONJUNCTION

(lat.: conjunctio, con = impreuna; junctio = legatura)


Conjuncţiile coordonatoare :
a) copulative: and - şi; as well as - precum; both... and - atât... cât şi; not only... but also - nu
numai...dar şi;
b) disjunctive: or - sau; ori; either...or - sau... sau; neither...nor - nici...nici;
c) adversative: but - dar, ci;
exemple: I see a boy and a girl. = Văd un băiat şi o fată.
He speaks English as well as German. = El vorbeşte engleza precum şi germana.
Conjuncţiile subordonatoare
- universale: that - că; if, whether – dacă
- specializate: de loc: where - unde; wherever - oriunde;
b) de timp: when - când; since - de când; till/until - până când; while/as - în timp ce; before -
înainte ca; after - după ce;
c) de mod: (exactly) as; (just) as - (aşa) cum; (exact) cum;
d) de cauză: as, since, because - deoarece, fiindcă;
e) de scop: so that, in order that/so (that) (mai formal) - (pentru) ca, cu scopul ca.
f) condiţionale: if - dacă; provided (that) / on condition (that) as long as/so longs as - cu condiţia;
unless - afară dacă, numai dacă nu;
g) consecutive: so that - încât; so (familiar) - încât; so/such... (that) - aşa/astfel... încât;
h) concesive: though, although (mai formal), while, whereas (formal), even if.though - deşi, cu
toate că,
chiar dacă;
i) comparative: as...as - mai (mult)... decât; as if/as though - ca şi cum, de parcă.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX.1. Alegeţi conjuncţia coordonatoare potrivită din următoarele: and, but, or, so
1. Daniel was cold, _____he put on a coat.
2. Maria tried to translate the text, _____ it was too difficult.
3. To get from Piteşti to Bucharest, you can take a bus, _____ you can go by car.
4. I bought a bottle of wine, _____ we drank it together.
5. The teacher was not very nice, _____ the mark was good.
6. I went to buy my favorite CD, _____the shop didn't have it.
7. Irina needed some money, _____ she took a part-time job.
8. There's so much noise in the building lately! Maybe it's because of the new family who has
just moved in , _____ maybe it's just coincidence.
9. Julie has a guitar, _____ she plays it really well.
10. The concert was cancelled, _____ we went to a disco instead.

EX.2 Alegeţi conjuncţia subordonatoare potrivită:


Daniel couldn't buy any presents ________ he didn't have any money.
a. even though b because
I don't drink coffee ________ it makes me nervous.
a. as b. although
________ it was snowing, I wasn’t cold.
a. Although b. Because
________ She doesn't speak English, she can't translate that text.
61
a. Whereas b. Since
Daniel passed the exam first time ________ his brother had to retake it four times.
a. as b. while
Paula got the job she wanted ________ she had no experience.
a. even though b. as
I will be late today ________ my car has broken down.
a. because b. though
________ my wife likes to travel abroad, I prefer to stay at the countryside for my vacations.
a. Whereas b. Since

INTERJECŢIA- INTERJECTION

Clasificare:
Cu ajutorul interjecţiilor se exteriorizează:
1) senzaţii şi sentimente:
a) bucurie: Ah ! Ooh ! Jippee ! Hurray ! (a, ah, ura!).
b) surpriză: Oh ! Wow ! (a, ah, oh!). Oh, what a nice dress !
c) mirare: Oh, dear ! Dear me ! Indeed ! (vai dragă, vai de mine, într-adevăr) Oh, dear, I can’t
find my purse. Dear me ! What are you doing over there ?
d) admiraţie: Whew !(ah, doamne): Whew, how beautiful she is !
e) înţelegere: Aha ! (a, aha!): Aha, these gloves are exactly what I was looking for.
f) dispreţ: Fie ! Pshaw ! What a shame! (Ptiu, pah, ce ruşine!): Fie upon you ! You ought to be
ashamed at what you have done.
g) dezgust: Ugh! (îh!): Ugh, how dirty your hands are !
h) aprobare: Well done ! Congratulations ! (Foarte bine! Felicitări!) Well done, Peter ! You’ve
passed all your exams brilliantly.
i) dezaprobare: Nonsense! What a nuisance! (Prostii ! Ce pacoste!): What a nuisance! Now I’ll
have to do it all over again!
j) regret: Ah! Oh! What a pity! (a!, oh! ce păcat!): What a pity you couldn’t come! It was a good
play.
k) durere: Ouch! Ow! (vai, ah, aoleu!): ouch, it hurts!
2) manifestări de voinţă:
a) o rugăminte, un îndemn: Oh! Help! (oh! Ajutor!); Ssh! Hush! Silence! (Sst, linişte!): Hush!
The baby’s sleeping!
b) o încurajare: Cheer up! Come on! (Curaj! Haide!): Come on, don’t be afraid! You’ll be fine.
c) o avertizare: Look Out! Fire! (Atenţie! Foc!): Fire ! The house is on fire!
3) se reproduc sunete şi zgomote din mediul înconjurător: Bow - wow !
Miaow! Baa! Buzz! (Ham - ham ! Miau! Beh! Bzzz!): Bang! Click! Crash!

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Alegeţi interjecţia potrivită situaţiilor de mai jos. Puteţi folosi interjecţii ca: ah, hello, dear, eh,
allas, hmm, oh, well, er, uh-huh, ouch, etc.

1. " ____, that feels good"


2. " ____, she's dead now"
3. " Oh ____ ! Does it hurt ?"
62
4. "What do you think of that, ____ ?"
5. "Lima is the capital of.... ____...Peru"
6. " ____ John, How are you today ?"
7. " ____, I'm not so sure"
8. " ____ , please say 'yes' !"
9. " ____, what did he say "
10. " 85 divided by 5 is... ____...17"
11. "Shall we go ? " " ____"
12. " ____ ! That hurts !"

63
PARTEA A II-A

PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE (The Parts of the Sentence)

♥ Părţile de propoziţie se clasifică în:


1) părţi principale de propoziţie: subiectul şi predicatul;
2) părţi secundare de propoziţie: complementul direct, indirect, prepoziţional, elementul
predicativ suplimentar, complemente circumstanţiale (de timp, loc, mod, cauză etc.) şi atributul.

SUBIECTUL – THE SUBJECT

♥ Subiectul este partea principală de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul
predicatului.
Exemple:He is a really nice guy.
My dog attacked the burglar.
David plays the piano
The police interviewed all the witnesses.

The man who had followed us inside walked over to the telephone.

Subiectul simplu: man


Subiectul complex: the man who had followed us inside
Subiectul compus: The man and the woman walked over to the telephone.

PREDICATUL - THE PREDICATE

♥ Predicatul este partea principală de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune, o stare sau o
însuşire.
Predicatul nominal este alcătuit din: un verb copulativ + un nume predicativ.
Verbe copulative:
a. verbul be: He is clever. El este deştept
b. verbe ale devenirii: become, get, grow, turn: Her hair has turned grey. A încărunţit. She is
getting old. Îmbătrâneşte.
c. Verbe ale continuării în aceeaşi stare : continue, keep, remain, hold, stay.
He kept silent. Tăcea.
d. verbe ale aparenţei: appear, look, seem: She seemed ill. Părea bolnavă. He looks pale. Este
palid.
Numele predicativ este exprimat:
a) printr-un substantiv sau echivalent al acestuia:
My nephew has become a doctor.
b) printr-un adjectiv, singur sau cu o complinire: She was happy. She was eager to come.
c) printr-un participiu trecut: The village seemed deserted.

64
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX.1.Încercuiţi subiectele şi subliniaţi predicatele din propoziţiile de mai jos.

1. Yesterday, Ross and Monica took their children to the zoo.


2. The elephants, the lions, and all of the other animals were outside.
3. The president of the bank looked everywhere for the papers.
4. They listened quietly.
5. The yellow race car with red stripes finished the first in the race.
6. After his speech, the president of the meeting shook hands with all members of the crowd.
EX.2. Potriviţi subiectul cu predicatul. Mai multe variante sunt posibile. Un exemplu este făcut
pentru a vă ajuta:

Subjects Predicates
The dirty yellow cat stood outside the hotel all night.
We prowled through the dark alley.
Tom and his brother lived in the attic last winter.
The taxi driver baked delicious apple pies.
Anna's elderly mother were late yesterday.
The green tree snake sold used cars.
The detective in the gray raincoat was from the Middle East.
Seven rats waited patiently for his victim.

COMPLEMENTUL DIRECT -THE DIRECT OBJECT

I haven’t seen him for a long tim. Nu l-am văzut de mult.


I drink milk every day. Beau lapte în fiecare zi.
We enjoyed ourselves at the cinema. Ne-am distrat la cinematograf.
We sing a song every day.- Interpretăm un cântec în fiecare zi.
Did she ask you any questions ? Ţi-a pus vreo întrebare ?

Cuvintele subliniate sunt complemente directe. Răspund la una din întrebările pe cine?, ce?
O altă metodă pentru a afla dacă un cuvânt este sau nu complement direct, este aceea de a
transforma fraza respectivă la diateza pasivă. Complementul direct va trebui sa devină subiectul
propoziţiei la diateza pasivă.
Exemplu:
1. Todd sang a song.
=> Passive: A song was sung by Todd.
2. Ashley became a rock star.
" a rock star " nu este complement direct şi deci nu poate deveni subiectul propoziţiei la diateza
pasivă.
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!


Identificaţi complementul direct, apoi traduceţi propoziţiile.

1. The computer programmer is testing his new software.


2. We suddenly realized that someone was listening.
65
3. Amy has decided to go to university.
4. They can't read what you've just written.
5. This exercise involves clicking on the screen.

COMPLEMENTUL INDIRECT- THE INDIRECT OBJECT

Please, send an email to me. Te rog trimite-mi un email.


He sold his car to his best friend. Şi-a vândut maşina celui mai bun prieten.
She bought a new shirt for her husband. A cumpărat o cămaşă nouă soţul ei.
Cuvintele subliniate sunt complemente indirecte. Răspund la întrebarea cui? sau pentru cine?
Acestea pot fi precedate sau nu de prepoziţii:
Exemplu: Tom sold us his old house. She bought her brother a new shirt.
Complementul indirect este exprimat de regulă printr-un substantiv sau echivalent al acestuia,
precedat de prepoziţia to sau for:
We offered presents to our teacher.
We offered flowers to her.
She bought books for her children.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!


Identificaţi atât complementele directe cât şi indirecte din propoziţiile de mai jos:

1. I owe you some money.


2. The students read English writers in their literature class.
3. Tell them the news now.
4. Will you give Mary the candy? (Hint: change it to a statement)
5. Mrs. Jones gave the students a difficult homework.
6. The principal excused the boys early last Wednesday.
7. Who taught them about the Civil War?
8. Mr. Smith gave us a long speech about science.
9. Have you written many letters this summer?
10. Mr. John gave his son the keys to his car.
11. I like rain.
12. Traffic controllers in the towers at the airport control air traffic.

COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL - THE PREPOSITIONAL OBJECT

♥ Complementul prepoziţional este exprimat prin:


a) un substantiv sau echivalent al acestuia precedat de o prepoziţie: He is looking for his suit. Îşi
caută costumul. I ran after her. Am fugit după ea.
b) o construcţie infinitivală sau gerundială, precedată de o prepoziţie:
Would they agree to leave at once? Ar fi de acord să plecăm imediat?
He boasts of being the best football player in the school. Se laudă că este cel mai bun jucător de
fotbal din şcoală.
c) o propoziţie subordonată: He boasts that he is the best football player in the school.

♥ Complementul prepoziţional este întrebuinţat după:

66
a) verbe intranzitive cu prepoziţie obligatorie: care for, complain of, depend on, hint
at, insist on, long for, look at, pass for, warn of, wonder at, worry about :
The success of the meeting will depend on the speaker ’s inspiration.
b) verbe intranzitive cu două prepoziţii: agree with smb about smth, argue with
smb about smth.
He agreed with me about the plan.
c) verbe tranzitive cu prepoziţie obligatorie: acquaint smb with smth, advise smb.
about smth, assure smb of smth, blame smb for smth, bother smb. with smth,
convince smb, of smth, entrust smb with smth, mistake smb. for smth, warn smb
about smth:
I convinced him about the plan.
d) adjective sau participii care îndeplinesc funcţia de nume predicativ într-un
predicat nominal, urmate de o prepoziţie obligatorie:
about: He was reasonable about her decision.
at: She is good at chemistry.
in: He is interested in astronomy.
of: Romania’s foreign trade is based on co-operation and equal rights.
with: He is angry with your behaviour.
Alte adjective şi participii urmate de aceste prepoziţii sunt:
- angry, glad, happy, mad, annoyed, pleased worried + about;
- angry, clever, hopeless, terrible, alarmed, amused, annoyed, delighted, pleased + at;
- efficient, fortunate, lucky, persistent, (un)successful + in;
- afraid, certain, conscious, fond, glad, convinced, scared + of;
- dependent, insistent, keen, lent, set + on;
- busy, (un)comfortable, (in)compatible, content, furious, (un)happy, impatient, sick, uneasy,
annoyed, bored, concerned, delighted, disaplointed, excited, exhausted, horrified, obsessed,
occupied, overcome, pleased, satisfied, upset + with.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Completaţi spaţiile libere cu prepoziţia potrivită:


He reminds me _____ your brother in some ways. You have similar temperaments.
The „must not” message is designed to prevent people _____entering.
The judge banned him _____ driving for six months.
This new software enables the user _____ get lots of reports for the management.
I don't smoke at home; I don't want to encourage the children _____ smoke.
The team manager wouldn't allow the press _____ interview his players.
The police wouldn't provide the press _____ any details about the crime.
The salesman failed to interest me _____ any of his products.

CONSTRUCŢIILE COMPLEXE - COMPLEX CONSTRUCTIONS

Acuzativ cu - infinitiv
- participiu prezent
- participiu trecut
Nominativ cu - infinitiv
- participiu prezent
Infinitiv cu for - to
67
Nominativul absolut cu -infinitivul
- participiu prezent
- participiu trecut
Construcţiile gerundiale

a) În construcţiile infinitivale ne interesează acţiunea în sine, faptul petrecut, care este văzut ca
încheiat:
We saw him sleep (= that he fell asleep). Am văzut că a adormit.
b) în construcţiile cu participiul în -ing, acţiunea este văzută în desfăşurare: We saw him dancing
(= that he was dancing). L-am văzut dansând.
c) în construcţiile cu participiul trecut, acţiunea este privită ca un rezultat: We found the dog
dead. Am găsit căţelul mort.

cu acuzativul cu nominativul nominativul absolut


Ac + infinitiv N+ infinitiv N + infinitiv
I saw him cross the street. Daniel seems to speak He sent the tests first, the
English fluently. comments to come later.

Ac + part. prez. N+ part. prez N absolut + part. prezent


She could hear her friend He was seen smoking in the The investigation being
laughing. living. done, the policemen headed
to the station.
Acuzativ cu participiu N absolut + part.trecut:
trecut: The game finished, the
I want this homework done players left the football
immediately. ground.

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

EX.1.Recunoaşteţi construcţiile folosite în exemplele de mai jos:

1. The day being rainy, we didn’t go out.


2. The two women, their business concluded, retired to the bar.
3. The Prime Minister happened to be in Greece at the time.
4. I would like him to come.
5. The letter being written, he left to the post office.

EX.2. Transferaţi construcţiile Acuzativ cu infinitiv în construcţii Nominativ cu infinitiv.


Exemplu: They knew her to be a good teacher.
She was known to be a good teacher.

1. We expected the manager to speak first. 2. They thought him to be gifted in singing. 3. I heard
him walk slowly in the dark. 4. We advised him to go to the hospital as soon as possible 5. They
told us not to worry. 6. The manager asked him to explain the semester report. 7. They saw him
steal the money. 8. You consider his thoughts to be very weird.

68
COMPLEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE DE LOC, TIMP, MOD
– ADVERBIALS

♥ Complementul circumstanţial de loc indică locul, punctul de plecare, direcţia sau limita
unei acţiuni sau stări.
♥ Complementul circumstanţial de timp indică:
a) momentul acţiunii: now, nowadays, today, then;
b) succesiunea de timp: afterwards, before, eventually, formerly, previously, soon.
c) durata: lately, recently, since, still, yet;
d) frecvenţa: weekly, three times a day, often, usually, seldom, once in a while.
♥ Complementul circumstanţial de mod indică modul în care se îndeplineşte o acţiune
sau apare o însuşire.

Complementul circumstanţial de loc (The Adverbial of Place) este exprimat prin:


a) un adverb sau o perifrază advebială de loc: He is here. He was walking to and fro.
b) un substantiv cu sau fără prepoziţie:
Helen is in town for the moment./ They went home.
c) un substantiv în cazul genitiv precedat de o prepoziţie: We buy vegetables at the greengrocer's
.
d) o propoziţie circumstanţială de loc: We do our shopping where everybody else does.

Complementul circumstanţial de timp (The Adverbial of Time) este exprimat prin:


a) un adverb de timp: My parents arrived yesterday.
b) o perifrază adverbială de timp: They visit their relatives from time to time.
c) o construcţie adverbială: Tom was born in 1965.
d) nominativul absolut cu participiul trecut: His homework written the boy went out to play.
e) un participiu prezent sau trecut, precedat de o conjuncţie temporală:
He doesn’t feel quite well when sailing by their ship.
f) un gerund precedat de o prepoziţie: On leaving the house, she asked me to make certain the
lights were off..
g) un substantiv introdus într-o conjuncţie temporală: While in Romania he learned to manage by
himself.
3) o propoziţie circumstanţială de timp: He is always air sick when he travels by plane.

Complementul circumstanţial de mod (The Adverbial of Manner)


- indică felul, modalitatea în care decurge acţiunea sau starea: well, badly, quikly, slowly.
Ele mai pot reda şi alte sensuri:
- cantitatea: enough, much, a little;
- întărire: actually, certainly, really;
- amplificare: absolutely, completely, greatly, highly, barely, scarcely;
- de afirmaţie sau negaţie: yes, no, of course, not at all;
- probabilitate: maybe, perhaps, possibly.
Exemplu: The merchandise was slowly moved into the warehouse.

Complementul circumstanţial de mod comparativ (The Adverbial of Comparison) este


exprimat:
a) printr-un substantiv sau pronume precedat de prepoziţia like: I slept like a baby..
b) printr-un substantiv cu prepoziţie, un adjectiv, un verb la infinitiv sau participiu prezent/trecut
introduse prin as if, as though: She cried as if in a terrible danger.

69
c) un substantiv, un adjectiv, pronume sau numeral, o construcţie infinitivală sau gerundială
introduse prin conjuncţiile as, not so/as, than: She is as smart as her parents.
d) o propoziţie circumstanţială de mod comparativă:
She smiled as if she were extremely happy, but....
Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

Rewrite the sentences and put the adverbs in correctly.


Rescrieţi propoziţiile şi puneţi adverbul la locul potrivit. Menţionaţi felul adverbelor.
We were in London. (last week) →
He walks his dog. (rarely) →
She waited. (patiently) →
My father goes fishing. (always) →
Your bedroom is. (upstairs) →
We don't go skiing. (in summer) →
Cats can hear. (well) →
I saw him. (there) →
The girl speaks English. (fluently) →
I have seen that film. (never) / (before) →

ATRIBUTUL - THE ATRIBUTE

Atributul modifică sau determină un substntiv sau pronume care îndeplineşte în propoziţie
funcţia de:
1) subiect: The tall girl is my sister-in-law.
2) o parte secundară de prepoziţie:
a) complement direct sau indirect: They made an extraordinary attempt.
b) complement circumstanţial (de loc, timp etc.): They often go out quiet evenings.

Atributul prepus: this exercise, my youngest brother,etc


Atributul postpus: Did you find anything new ? Ai găsit ceva nou ?

Exerciţii – Practice

LUCREAZĂ SINGUR ŞI VERIFICĂ LA SFÂRŞITUL CĂRŢII!

1. Those are probably _______ boys in the school.


Fanciest/ fanciest/ most fanciest
2. Uncle Daniel is really _______ man.
an old sweet/a sweet, old/ a sweet old
3. Dacia used to be _______ car.
a fine German / a German, fine/ a fine, German
4. All the family was home for the holidays. What could make for _______ Christmas?
a merrier/ the merriest/ a merrier
5. They were raised in _______ house in Bucharest.
a comfortable, little/ a little, comfortable/ a comfortable little
6. Four weddings and a funeral is the _______ movie I've ever seen.
most excited/most exciting/most exciteable
7. She wanted to take a course with _______professor.
70
that interesting new Japanese economics / that Japanese interesting, new economics
that interesting,new, Japanese, economics
8. Of all the mechanics in the shop, he is surely _______ .
the less competent/ the least competent/ the competentest.
9. In the fall, the valleys tend to be _______than the hilltops.
foggy/more foggier/foggier
10. My cold is definitely _______ this morning.
worse/ worst/worser

71
TEST FINAL

1.Q: What ____________ you ____________ (do)? I'm working.


do you do are you doing did you do
2. Q: ____________ you always ____________ (get up) at 6 o'clock?
Do you always get up Are you always getting up Do always you get up
3. Q: ____________ Daniel ____________ (have, got) a motorbike?
Does John have got Has John got Have John got
4. Q: At the moment he ____________ (have) dinner.
is having having has
5. Q: John doesn't like playing basketball, but he ____________ (love) playing tennis.
is loving love loves
6. Q: Last winter he ____________ (go) by train from Rome to London.
goed has gone went
7. Q: Mary ____________ (not, be) at work at the moment. She's at home.
isn't being isn't doesn't be
8. Q: Next Wednesday my sister ____________ (go) to Paris.
went goes is going
9. Q: They ____________ (take) their children to Italy last year.
did take took taked
10. Q: What time ____________ he ____________ (arrive) home last Thursday?
did he arrives did he arrive does he arrive
11. Q: What ____________ they ____________ (do)? They're studying.
is they doing are they doing do they do
12. Q: When ____________ you ____________ (go) to France last year?
you went did you go did you went
13. Q: ____________ you ____________ (have, got) any brothers or sisters?
Has you got Do you have got Have you got
14. Q: John doesn't like going to the beach, but he ____________ (love) going to the mountains.
loves doesn't love is loving
15. Q: Next Sunday John ____________ (come) to visit his family.
comes is coming will come
16. Q: Peter ____________ (be) on holiday now. He isn't at home.
will be is is going to be
17. Q: She ____________ (teach) her husband cooking last summer.
did teach teached taught
18. Q: ____________ he always ____________ (have) breakfast at 7 o'clock?
Is he always having Does he always has Does he always have
19. Q: Last winter she ____________ (drive) to Bulgaria.
drove drived did drive
20. Q: ____________ you ____________ (have, got) a good summer job?
Do you got Have you got Has you got
21. Q: Where ____________ she ____________ (study) french last year?
did she study did she studied has she studied
22. Q: Mary likes visiting relatives, but she ____________ (like) talking on the telephone.
doesn't like likes isn't liking
23. Q: She ____________ (watch) a documentay at the moment.
watched watches is watching
24. Q: He ____________ (take) his friend to the theater last week.
tooked has taken took
25. Q: Mary ____________ (not, be) on holiday now. She's at home.
isn't won't be isn't being
72
26. Q: What ____________ you ____________ (do)? I'm playing the guitar.
is you doing do you do are you doing
27. Q: Next Saturday my brother ____________ (visit) the new museum.
will visit visits is going to visit
28. Q: ____________ you always ____________ (finish) work at 8 o'clock?
Do you always finish Are you always finishing Did you always finished
29. Q: They ____________ (ride) the train to England last spring.
did ride rode have ridden
30. Q: What ____________ you ____________ (do) this evening? I'm doing my English homework.
will you do do you do are you doing
31. Q: ____________ she often ____________ (telephone) in the evening?
Does she often telephone Is she often telephoning Will she often telephones
32. Q: ____________ they ____________ (have, got) a van?
Have they got Do they have got Has they got
33. Q: At the moment they ____________ (read) a magazine.
are going to read reads are reading
34. Q: I ____________ (teach) my students about the mammals yesterday.
taughted taught have taught
35. Q: Maria doesn't like working in the office, but she ____________ (love) working at home.
loves doesn't love isn't loving
36. Q: Next Tuesday my sister ____________ (have) dinner at that new restaurant.
is going to have will have has
37. Q: She ____________ (fly) to the USA last summer.
flied has flown flew
38. Q: Irina ____________ (not, be) at the office tomorrow. He's on holiday.
isn't going to be won't been isn't
39. Q: What ____________ she ____________ (do) yesterday evening?
did she do does she do is she doing
40. Q: ____________ Daniel ____________ (have, got) a television?
Have Daniel got Has Daniel got Does Daniel has got
41. Q: Where ____________ they ____________ (go) on holiday last winter?
did they went have they gone did they go
42. Q: Alice loves walking in the countryside, and she ____________ (like) going to the swimming
pool.
doesn't like like likes
43. Q: At the moment she ____________ (listen) to some music.
listens is listening has listened
44. Q: ____________ he always ____________ (play) tennis on Sundays?
Do he always play Does he always plays Does he always play
45. Q: I __________________ TV when the telephone rang.
watched was watching are watching have watched
46. Q: I'm afraid I'm not hungry. I've _______ eaten breakfast.
Yet still already ever
47. Q: My father let me ____________ late when I was a child.
to stay out stayed out stay out staying out
48. Q: Would you like ___________ chicken?
any a some one
49. Q: He has _______ friends in London.
Few few of a lot much
50. Q: She _________________ dinner by the time we arrived.
had finished finished have finished finishing
51. Q: What shall we do tonight? How about ___________ a film?
to see see seeing going

73
52. Q: _______ you ever ________ to Paris?
Did ... go Have .... go Have ... gone Shall .... go
53. Q: Have you finished your work ______?
Yet already still just
54. Q: Jack is really ______________ geography, especially Japanese history.
interested at interesting in interested in interested for
55. Q: These images ______________ by an artist named John Smith.
are photographed were photoed photographed were photographed
56. Q: He'll give you a call as soon as he __________.
will arrive arrives is arriving is going to arrive.
57. Q: He found his watch ___________ the papers on the table.
In among between through
58. Q: Would you mind ______________ me a hand?
to give give giving given
59. Q: I think Piteşti is ____ exciting ____ Bucharest.
as ... as so ... than as ... than so ... as
60. Q: He _________ he wanted to come.
told said me said told to me
61. Q: What ______________ at work?
do you have to do must you do have you to do do you
62. Q: How is he? - Daniel? He __________.
's fine s tall with blond hair 's quite a shy person actually 's twenty three
63. Q: He will meet you _________ the station at 9 o'clock sharp.
in front ahead in front of behind of
64. Q: If you want to be healthy, you _______ smoke or drink alcohol.
needn't couldn't shouldn't mustn't to
65. Q: He's _____________ politics.
interested interesting interested to interested in
66. Q: Where was Dany yesterday? - I don't know. He ________________ seeing the doctor.
might has been might have been couldn't have been mustn't have been
67. Q: Yes, that is the woman _________ horse almost trampled her!
which whose who that
68. Q: Would you like me to ______________ the kids next week?
look to look at look after look into
69. Q: I missed the bus, so I _________ take the next one.
musted must had to had
70. Q: Why are your hands so dirty? - Well, I __________________ in the garden for the last two
hours.
have worked worked am working have been working
71. Q: Fiestas ______________ in an old city in Germany for many years now.
have been making have made have been made are made
72. Q: Let me ___________! I didn't really want to eat all the cakes, I just couldn't help myself.
to say you say you explain me explain
73. Q: Yes, we have bought the tickets to the concert and we _______________ next Saturday. I'm so
excited.
will go won't go shall be going are going
74. Q: Most people like rugby, but ____ my opinion it's too chaotic.
Of from in with
75. Q: Are you travelling to Prague ____ business or ____ holiday?
For on to in
76. Q: Have you read the article _____ Time magazine ____ Google?
on – on to – on in – on from – on
77. Q: What's that book _____?

74
about to from of
78. Q: I stayed ____ the Ritz Hotel ________ my stay in New York.
in – to to – while at – while at – during
79. Q: I looked this word ____ in the dictionary, but I still don't understand its meaning.
from on up over
80. Q: We need some sugar. We're almost completely ____ it.
out out of over through
81. Q: Luckily, I made it to the station ___ time to catch the last train.
in for at to
82. Q: My house is ___ the end of the street ___ the left.
in – on at – in in – at at – on
83. Q: The post office doesn't open _____ 9 a.m.
For until still just
84. Q: Are you ___ or ___ the prime minister?
pro – con for – against with – against proto – contra
85. Q: Were you ____ time for your appointment? Or were you late?
to on at of
86. Q: Throw the ball ___ Daniel, please.
next beneath to against
87. Q: I got ____ home late last night.
To at _ in
88. Q: Please talk __ the manager and don't shout __ me!
to – to at – to to – at with – to
89. Q: You can start the computer ___ pressing that button.
with to by from
90. Q: She was born ____ Spain ___ March 16, 1992.
in – in in – to in – on to – in
91. Q: He was born ___ Germany ___ April.
in – to on – in in – in in – at
92. Q: Be careful! You're going to set the paper ___ fire!
to on in with
93. Q: I need to learn these verbs ___ heart ___ tomorrow.
by – on by – to from – by by – by
94. Q: She'll be finished ____ the end of the week.
By from to in
95. Q: You must take the medicine _____ the next five minutes.
Since until within at
96. Q: I haven't seen Larry ___ ages!
At in since until
97. Q: It is years ____ I last played tennis.
For when since at
98. Q: Jack will be out _____ 3.30.
Since at from until
99. Q: Daniel _____ (live) in New York for the past 15 years.
has lived lives lived
100. Q: Jane ____ (work) for H&M before she came to work for us.
Works worked has worked
101. Q: Are there ______ peaches in the kitchen?
Much any some a
102. Q: That is _____ interesting book.
The a an -
103. Q: I went ______ church last Sunday.
At in to on

75
104. Q: What _____ he like? - He is very friendly.
Does did is has
105. Q: I ________ a new car last month.
bought have bought buyed did bought
106. Q: How ________ money do you have in your wallet?
many few much some
107. Q: She came ______ home late last night.
- at to in
108. Q: Daniel is a nice boy, and I like _____.
- him his it
109. Q: I get up ______ eight o'clock every day.
In on at to
110. Q: I like __________ music.
Listen listen to listening to to listening to
111. Q: What __________ in your free time?
you do do you do are you doing does you do
112. Q: My father _______ in a software company.
Works work is working is worked
113. Q: Would you like _______ coffee?
Any an some to
114. Q: I _____ drive a car.
can't to can want have
115. Q: He likes watching TV ______ evening.
in the at during in
116. Q: I drove my car _____ the garage.
In at into onto
117. Q: _________. Is there a bank near here?
Please Excuse me Pardon Hey
118. Q: I live in ______.
italy Italy Italian italian
119. Q: The bank is at the end of this street _____ the left.
at in on over
120. Q: The bank is _______ the post office.
near of next to next close
121. Q: There are ______ magazines on the table.
any an some a
122. Q: I would like _____ rice.
a one some any
123. Q: I went to London three years _____.
last ago time past yet
124. Q: I would love to visit Prague sometime. Unfortunately, I ____ (be/never) there.
have never been was never will never be
125. Q: Daniel _____ (play) tennis for five years when he _____ (be) at school.
has played – was played – was has played - has been
126. Q: : Do you like ______ Chinese food?
- an some the
127. Q: I _____ (work) in Spain for 5 years. I ____ (begin) work as soon as I arrived.
work – began have worked - have begun have worked – began
128. Q: I'm afraid I'm not hungry. I _____ (eat/already).
didn't eat already have already eaten haven't already eaten
129. Q: When Daniel was at school, he _____ (learn) to play the piano. He _____ (play) it ever since.
has learned - has played learned - has played learned – played

76
130. Q: Could you give me some advice? I _____ (buy) this sweater yesterday. Do you think I should
take it back?
Bought have bought buyed
131. Q: George lives in New York. Before she _____ (move) here, she ____ (live) in Seattle for 3
years.
moved - has lived moved – lived has moved – lived
132. Q: Peter ____ (go) to Paris last year. That means that he ____ (be) to Paris 3 times!
went - has been went – was has gone – was
133. Q: Just a moment! I _____ (not think) of a good idea yet!
haven't thought didn't think don't think
134. Q: Irina _____ (believe) that for ages!
believes has believed was believed
135. Q: How long _____ (you/live) there before coming here?
have you lived did you live do you live
136. Q: She _____ (write) the email but doesn't know how to send it.
has written writes written
137. Q: I ____ (just/have) something done to my hair. Do you like it?
have just had just have had just have
138. Q: Hurry up! The concert _____ (begin) and we are late.
Begins has begun began
139. Q: Andra _____ (record) many albums and will probably make many more.
records has recorded recorded
140. Q: Nat King Cole _____ (record) many albums during his great career.
records has recorded recorded
141. Q: How many magazines ____ (read) this year?
did you read do you read have you read
142. Q: How many books ____ (read) last year?
do you read have you read did you read
143. Q: ____ (newspaper/arrive)? Yes, Daniel is reading it at the moment.
Did the newspaper arrived Does the newspaper arrive Has the newspaper arrived
144. Q: Where ____ (you/find) that book? - I _____(find) it in the library.
have you found - have found did you find – found did you find - have found
145. Q: ____ (you/smoke) a lot before becoming a non-smoker?
Have you smoked Did you smoked Did you smoke
146. Q: He _____ (leave) the shop a few minutes ago.
was left left has left
147. Q: She ____ (not leave) the house yet.
has left hasn't left didn't leave
148. Q: I _____ (not know) you ____ (be) here! _____ (you/be) here long?
haven't known - were - Have you been
didn't know - were - Have you been
didn't know - have been - Have you been
149. Q: _____ (you/see) today's paper?
Do you see Have you seen Are you seeing
150. Q: I'm tired. I _____ (not get) much sleep last night.
haven't got didn't get wasn't get

77
Cheia exerciţiilor

Present Tense Simple


Afirmativ:

I leave home at 12 o’clock but my friend leaves home at 1 o’clock.


I go to work by car but my friend goes to work by train.
I speak English well but my friend speaks English badly.
I get home at six but my friend gets home at seven.
I have two kids but my friend has three.

Interogativ:
Do you leave home at 12 o’clock? Does he leave home at 1 o’clock?
Do you go to work by car? Does he go to work by train?
Do you speak English well? Does he speak English badly?
Do you get home at six? Does he get home at seven?
Do you have two kids? Does he have three kids?

Negativ:

I don’t leave home at 12 o’clock. My friend doesn’t leave home at 1 o’clock.


I don’t go to work by car. My friend doesn’t go to work by train.
I don’t speak English. My friend doesn’t speak English badly.
I don’t get home at six. My friend doesn’t get home at seven.
I don’t have two kids. My friend doesn’t have three kids.

Past Tense Simple


Afirmativ
He spent three days in the Danube Delta last month.

1. Daniel got up early in the morning and (do) morning exercises.


2. Then he washed and ate/had breakfast with his parents.
3. After that he went fishing with his friends Irina and Larry.
4. He swam in the Danube in the evening.
5. The weather was fine all the time.
6. Daniel made a lot of friends there.
7. He came back home in September to go to school.

Interogativ

1. Did he spend three days in the Danube Delta last month?


2. Did Daniel get up early in the morning and do morning exercises?
3. Did he wash and eat/have breakfast with his parents?
4. After that did he go fishing with his friends Irina and Larry?
5. Did he swim in the Danube in the evening?
6. Was the weather fine all the time?
7. Did Daniel make a lot of friends there?
8. Did he come back home in September to go to school?
78
Future Tense Simple

Situation 1
Daniel: Grandpa:
1. I’ll work in the lab tomorrow. Where will you work?
2. I’ll do an interesting experiment tomorrow. What will you do?
3. I’ll obtain hydrogen in the Chemistry lesson. What will you obtain?
4. I’ll learn interesting things next week. When will you learn?
5. I’ll study hydrogen next week. What will you study?
6. I’ll ask the teacher a lot of questions. Who will you ask ?

Situation 2 -

1. Larry will not /won’t read his lesson later.


2. Larry will not /won’t go to the cinema next Sunday.
3. He will not /won’t go shopping tomorrow morning.
4. He will not /won’t help you tomorrow evening.
5. He will not /won’t have an experiment in the chemistry lab next week.
6. He will not /won’t wash the car on Sunday morning.
7. He will not /won’t buy a new car next year.
8. He will not /won’t take a new project next month.

Present Perfect

I. Pune verbele din paranteză la Prezentul Perfect Simplu:


1. I have just fixed my car.
2. Father has just left home.
3. They have just arrived to the theatre.
4. We have just seen our Math teacher.
5. He has just begun to cry.

II. Completează urmatoarele propoziţii folosind timpul Prezent Perfect Simplu:


1. That is the most interesting movie he has ever seen.
2. This is the best book she has ever read.
3. This is the biggest mall they have ever visited.
4. These are the most attractive souvenirs they have ever bought.
5. Those are the most wonderful monuments they have ever seen.

Past Perfect

1. Had Daniel seen the Black Sea before?


Yes, he had.
Had Irina seen the Black Sea before?
No, she hadn’t.

2. Had Daniel swum in the sea before?


Yes, he had.
Had Irina swum in the sea before?
No, she hadn’t.

79
3. Had Daniel sunbathed on the beach before?
Yes, he had.
Had Irina sunbathed on the beach before?
No, she hadn’t.

4. Had Daniel gone fishing in the sea before?


Yes, he had.
Had Irina gone fishing in the sea before?
No, she hadn’t.

5. Had Daniel walked down the beach before?


Yes, he had.
Had Irina walked down the beach before?
No, she hadn’t.

6. Had Daniel stayed at a hotel before?


Yes, he had.
Had Irina stayed at a hotel before?
No, she hadn’t.

7. Had Daniel made the tour of Constanţa before?


Yes, he had.
Had Irina made the tour of Constanţa before?
No, she hadn’t.

8. Had Daniel visited Eforie Nord before?


Yes, he had.
Had Irina visited Eforie Nord before?
No, she hadn’t.

Present Continuous
1. Larry is working in his office now.
2. Daniel is typing a letter in the secretariate
3. Ioana is presenting a project in the conference room.
4. Maria is speaking on the phone in the hall now.
5. Matei is meeting some clients in the guests room.

Past Tense Continuous


1. Daniel and John were working in the office when Mr Smith came in.
2. Matei and Maria were speaking on the phone when Mr Smith came in.
3. Ioana was writing a report when Mr Smith came in.
4. Martha was watering the flowers when Mr Smith came in.
5. Victor was talking to his coleague when Mr Smith came in.
6. Angela was opening the windows when Mr Smith came in.
7. Mark and Chris were looking at some pictures when Mr Smith came in.
8. Fiona was reading the newspapers when Mr Smith came in.

Future Continuous

1) She will be meeting him next week. (to meet)


2) We will be arriving in Pitesti just about now. (to arrive)

80
3) At 7 o'clock on Monday they will be singing the new song. (to sing)
4) He will be sleeping when you call her. (to sleep)
5) It will probably be raining when I reach Madrid. (to rain)
6) Mary will be watching a video when I arrive tonight. (to watch)
7) You will be eating spaghetti soon. (to eat)
8) This time next week he will be flying to Africa. (to fly)
9) Peggy will be coming to the party on Sunday. (to come)
10) Tomorrow at nine I will be writing a test paper. (to write)

Present Perfect Continuous

1. We have been talking about that horrible accident for half an hour.
2. She has been cooking a chicken soup for 1 hour.
3. They have been phoning the manager for the last five minutes.
4. Mary has been living in Manhattan since June 1998.
5. It has been raining since morning.

Past Perfect Continuous

She had been sleeping for 10 hours when he woke us up.


We had been waiting at the station for 60 minutes when the train finally arrived.
They had been looking her ring for three hours and then we found it in the bathroom.
I had not been walking for a long time, when it suddenly began to rain.
How long had she been learning English before she went to London?
She had been driving less than an hour when he ran out of gas.
They were very tired in the evening because they had been helping on the farm all day.
I had not been working all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.
They had been cycling all day so their legs were sore in the evening.

Future Perfect Continuous

Mike: Helen has been in the kitchen all day long.


Ross: It doesn't sound like she's having a very good birthday party.
Mike: She will have been cooking for over five hours by the time everyone arrives for
dinner.Hopefully, she will have finished everything by then.
Ross: Maybe we should give her a helping hand.

Diateza:

1. He has been appointed president.


I have been given a good dictionary.
You will be told what time the bus leaves.
The carpender will be paid for his work.
They were promised new bicycles.

2. This bed has not been slept in.


The children were well looked after.
The dog was run over by a bus.
You will be laughed at if you wear this dress.

81
Persoana şi numărul

1) He is dreaming.
2) It is green.
3) They are on the wall.
4) It is running.
5) We are watching TV.
6) They are in the garden.
7) He is riding his bike.
8) She is from Bristol.
9) She has got a brother.
10) Have you got a computer, Mandy?

Subjonctivul

1. It is very important that all employees be dressed in their proper uniforms before 6:30 a.m.
2. I wish my sister were here.
3. The coach insisted that Mario play the center position, even though he's much too short for
that position..
4. Mary hoped that the meeting be adjourned.
5. My mother would know what to do. Oh, would that she were here with us now!
6. If only Mark were a little more responsible in his choice of courses!
7. If Mrs. Smith had been ill that night, the Smiths would not have gone to the cinema.
8. Her employees treated Mrs. Smith as though she were a queen.
9. I wish I felt better today.

Infinitivul şi gerunziul

1) I can't imagine Peter going by bike.


2) He agreed to buy a new car.
3) The question is easy to answer.
4) The man asked me how to get to the airport.
5) I look forward to seeing you at the weekend.
6) Are you thinking of visiting London?
7) We decided to run through the forest.
8) The teacher expected Sarah to study hard.
9) She doesn't mind working the night shift.
10) I learned to ride the bike at the age of 5.

Participiul trecut:

the lost son


an interested audience
a broken leg
an emptied bottle
a closed door
a decorated room
two packed bags
the written letters
the sold car
the bought apples

82
Verbele auxiliare

What have you done?


I do not like this song.
Does she know that you are here?
The lesson has not started yet.
Do you drink milk?
Who has eaten my biscuits?
It does not matter.
They do not want to play outside.
We have not seen you for a long time.
My friend has sent me some photos.
The train has just arrived.
Do you understand?
They have been learning English for two years.
Have you heard that?
My uncle does not eat fish.
I do not live here.
Has anybody rung up for me?
She does not play the piano.
How do we get there?
Where does he live?

Verbele modale
Ex.1.
1.We couldn't go to the party. We're going to a wedding.
2. He would be able to pass the exam if he studied harder.
3. I can't remember his name.
4. They weren't able to go. The weather was too bad.
5. Sorry, Teacher. I haven't been able to do it yet.

Ex. 2
1. I must be at the meeting by 10:00. I will probably have to take a taxi if I want to be on time.
2. You mustn't submit the application if it has not been completely filled out. If the form is not
complete, you will be rejected and you will have to reapply at a later date.
3. Tina: Look at these flowers - they're beautiful! But, there's no card. Who could have sent
them?
Stephanie: It must have been David. He's the only one who would send you flowers, you know.
4. You mustn't forget to pay the rent. Mr Daniel is very strict about paying on time.
5. You don't have to be like this! Why don't you try saying "please" once in a while.

Ex 3.
1. Mike's flight from Paris took more than 7 hours.
He must be quite exhausted after such a long flight.
2. The books are optional. My teacher said we could read them if we needed extra credit. But we
don't have to read them if we don't want to.
3. Daniel couldn't hear a word because the crowd was cheering so loudly.
4. The refrigerator isn't working. It must have been damaged during the move.
5. Mike: Can you hold your breath for more than a minute?
Jack: No, I can't.

83
6. You don't have to be rich to be famous. Some of the most successful people I know haven't got
a penny.
7. I've redone this math problem at least ten times, but my answer is wrong according to the
answer key. So, the answer in the book must be wrong!
8. You couldn't do the job if you didn't speak three languages fluently.
9. You shouldn't worry so much. It doesn't do you any good. Either you get the promotion, or
you don't. If you don't, just apply for another job.
10. You may leave the table once you have finished your dinner and politely excused yourself.
11. Jenny's engagement ring is speechless! It must have cost a fortune.
12. Shall we move into the living room? There's a beautiful view of the forest from there.
13. You had better take along some cash. The shop may not accept credit cards.
14. The machine can start moving by pressing the left button.
15. I can't stand these people - I don’t understand their priciples, so you get rid of them!
16. Do you always have to say the first thing that pops into your head.
Can't you think once in a while before you open your mouth?
17. Daniel and Mathew said they would come over right after work, so they should be here by
5:00.
18. You shall no longer suffer this injustice! Freedom shall be yours!
19. If I had gone to an University in England, I could have participated in their English
immersion program.
20. The lamp might not be broken. Maybe the light bulb just burned out or something.

Substantivul:

Ex 1.
1) This is Peter's book.
2) Let's go to the Smiths'.
3) The children's room is upstairs.
4) John's sister is twelve years old.
5) Susan and Steve's bags have blue stickers.
6) Men's shoes are on the second floor.
7) My parents' car was not expensive.
8) Charles's CD player is new.
9) This is the boy's bike.
10) These are the boys' pencils.

Ex. 2.
1) half – halves 2) kilo – kilos 3) woman – women 4) mouth – mouths 5) foot – feet
6) sheep – sheep 7) penny – pence 8) bus – buses 9) day – days10) fish – fish

Ex 3.
1) a piece of advice 2) a packet of rice 3) a bar of chocolate
4) a glass of milk 5) a cup of tea 6) a bottle of lemonade
7) a slice of meat 8) a barrel of oil 9) a game of tennis
10) a jar of jam

Ex.4.
ira = air aet = tea ikn = ink ilo = oil fgo = fog
eber = beer einw = wine doow = wood acek = cake aclo = coal ahir = hair

84
Articolul

This coat was designed by a famous New York artist.


Can you tell me how to get to a bank from here?
The city museum is closed today.
He is one of the smartest people I know.
I recommend you eat the apple pie at this restaurant.
___ milk is good for you.
Would you like to see the/a movie?
An apple a day keeps the doctor away.
I can't believe I failed the yesterday's test!
Do you have a dictionary that I can borrow?

Adjectivul demonstrativ

1. THIS beach was quite empty last year.


2. THIS exhibition will be open until the end of May.
3. THESE people come from that hotel over there.
4. What does thatnotice say?
5. THAT exhibition closed a month ago.
6. He was dismissed on the 13th. THAT night the factory went on fire.
7. Do you see THOSE birds at the top of the tree?
8. THESE are the old classrooms.Those are the new ones.
9. THIS is my cousin, Jessica.
10. Wasn't THAT a horrible thing to say?

Adjectivul posesiv

1 He's from Spain. His name's Alberto.


2 They're married. Their children's names are Lauren and Daniel.
3 We're brothers. Our parents are French.
4 She's eight. Her brother's nine.
5 I'm British. My name's Peter.
6 You're students. Your books are in the classroom.

Adjectivul interogativ
1. What time is the flight ?
2. Which girl has a red bag ?
3. Whose mother is a nurse ?
4. What subject do you like ?
5. Whose books are these ?

Adjectivul nehotărât
1. Do any black people work in your company?
Yes, there are some.
2. She hasn't any clothes to wear to the party.
No problem, I can give her some.
3. Mary, there is no gas in the car.
Oh, no. We had better get some.
4. Are there any good movies this weekend?
No, there are none.

85
5. I want to take a shower; is there any hot water?
I'm sorry, there is no hot water.

Numeralul

1. hundreds 6. two thousand


2. two dozen 7. thirties
3. five-thousand-word 8. the third
4. Lesson Nine 9. one year and a half
5. three-fifths 10 the one hundred forty-ninth

Pronumele

EX. 1.
1) He is dreaming.
2) It is green.
3) They are on the wall.
4) It is running.
5) We are watching TV.

EX.2.
My name is John. This is my friend Jason. He's 32. His sister is 34 and her workplace is very
near. Jason and I work in the same office. There are 150 employees in our company.

EX.3.
1) Robert made this T-shirt himself.
2) Lisa did the homework herself
3) We helped ourselves to some cola at the party.
4) Emma, did you take the photo all by yourself?
5) I wrote this poem myself.
6) He cut himself with the knife while he was doing the dishes.
7) The lion can defend itself.
8) My mother often talks to herself.
9) Tim and Gerry, if you want more milk, help yourselves.
10) Alice and Doris collected the stickers themselves.

EX. 4. 1) I talked to the boy whose car had broken down in front of the building.
2) Mr John, who is a taxi driver, lives in the neighbourhood.
3) We often visit our aunt in Bucharest which is in the south of Romania.
4) This is the boy who comes from France.
5) That's Irina, the girl who has just arrived at the airport.
6) Thank you very much for your e-mail which was very interesting.
7) The man, whose father is a professor, forgot his umbrella.
8) The children, who shouted in the street, are not from our school.
9) The car, whose driver is a young man, is from England.
10) What did you do with the money which your parents lent you?

EX.5. 1) John and Angela haven't met each other for a very long time.
2) My friends enjoyed themselves at the party.
3) Daniel repaired computer car himself.
4) We helped each other with our written task.

86
5) People often give each other presents at Christmas.
6) I bought myself a new record player.
7) Katie, did you do the homework yourself?
8) They looked at each other and smiled.
9) They often write e-mails to each other because they're best friends.
10) She only thinks of herself. She's a little bit selfish.

Adjectivul

My house is bigger than yours.


This red flower is more beautiful than that yellow one.
This is the most interesting magazine I have ever read.
Non-smokers usually live longer than smokers.
Which is the most dangerous insect in the world?
A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains.
It is strange but often a coke is more expensive than a beer.
Who is the richest man on earth?
The weather is even worse than last summer.
He was the cleverest student of all.

Adverbul

Joanne is happy. She smiles happily .


The boy is loud. He shouts loudly.
Her English is fluent. She speaks English fluently.
Our mum was angry. She spoke to us angrily .
My neighbour is a careless driver. He drives carelessly.
The painter is awful. He paints awfully.
Jim is a wonderful piano player. He plays the piano wonderfully.
This girl is very quiet. She often sneaks out of the house quietly.
She is a good dancer. She dances really well.
This exercise is simple. You simply have to put one word in each space.

Prepoziţia
EX. 1.
We live in London.
Would you like to go to the cinema tonight?
No, thanks. I was at the cinema yesterday.
We are going on holiday next week.
There is a bridge across the river.
The flight from Bucharest to Lecce was via Berlin.
On my wall, there are many picture postcards.
Who is the person in this picture?
Come into the sitting room, we want to watch TV.
The town lies 530 meters above sea level.
EX.2.
1. What are you doing at the weekend?
2. I don't know yet. Maybe I'll go to the cinema on Saturday.
3. That's interesting. I haven't been to the cinema for so many years.
4. We could go there together in the afternoon.

87
5. That would be great. But I would prefer to go there in the evening. I am visiting my grandma
on Saturday.
6. That's okay. The film starts at eight o'clock.
7. I can pick you up at half past seven. How long does the film last?
8. It lasts for two hours and forty-five minutes.
9. From eight till a quarter to eleven.
10.That's right. But I must hurry home after the film. I have to be home by eleven o'clock.

Conjuncţia
EX.1.
1. Daniel was cold, so he put on a coat.
2. Maria tried to translate the text, but it was too difficult.
3. To get from Piteşti to Bucharest, you can take a bus, or you can go by car.
4. I bought a bottle of wine, and we drank it together.
5. The teacher was not very nice, but the mark was good.
6. I went to buy my favorite CD, but the shop didn't have it.
7. Irina needed some money, so she took a part-time job.
8. There's so much noise in the building lately! Maybe it's because of the new familz who has
just moved in ,or maybe it's just coincidence.
9. Julie has a guitar, and she plays it really well.
10. The concert was cancelled, so we went to a disco instead.

EX.2.
Daniel couldn't buy any presents because he didn't have any money.
I don't drink coffee as it makes me nervous.
Although it was snowing, I wasn’t cold.
Since she doesn't speak English, she can't translate that text.
Daniel passed the exam first time while his brother had to retake it four times.
Paula got the job she wanted even though she had no experience.
I will be late today because my car has broken down.
Whereas my wife likes to travel abroad, I prefer to stay at the countryside for my vacations.

Interjecţia

1. " AH , that feels good"


2. " ALAS, she's dead now"
3. " Oh DEAR ! Does it hurt ?"
4. "What do you think of that, EH ?"
5. "Lima is the capital of.... ER....Peru"
6. " HELLO John, How are you today ?"
7. " HMM, I'm not so sure"
8. " OH , please say 'yes' !"
9. " WELL, what did he say "
10. " 85 divided by 5 is... UM...17"
11. "Shall we go ? " " UH-HUH "
12. " OUCH ! That hurts !"

Subiectul şi predicatul
EX.1.
1. Yesterday, (Ross and Monica )took their children to the zoo.
2. (The elephants, the lions, and all of the other animals) were outside.

88
3. (The president of the bank )looked everywhere for the papers .
4. (They) listened quietly.
5. (The yellow race car with red stripes) finished the first in the race.
6. After his speech,( the president of the meeting) shook hands with all members of the crowd .

EX.2.
1. The dirty yellow cat prowled through the dark alley/ lived in the attic last winter.
2. We stood outside the hotel all night./ baked delicious apple pies./ were late yesterday.
3. Tom and his brother stood outside the hotel all night./ baked delicious apple pies./ were late
yesterday./ sold used cars.
4. The taxi driver stood outside the hotel all night./ was from the Middle East.
5. Anna's elderly mother baked delicious apple pies./ was from the Middle East.
6. The green tree snake was from the Middle East.
7. The detective in the gray raincoat stood outside the hotel all night./ waited patiently for his
victim.
8. Seven rats lived in the attic last winter.

Complementul direct

1. The computer programmer is testing his new software.


Programatorul îşi testează noul soft.

2. We suddenly realized that someone was listening.


Deodată ne-am dat seama că cineva asculta.

3. Amy has decided to go to university.


Amy s-a hotărât să meargă la facultate.

4. They can't read what you've just written.


Ei nu pot citi ceea ce tocmai ai scris.

5.This exercise involves clicking on the screen.


Acest exerciţiu implică a da click pe ecran.

Complementul indirect

1. Indirect object: you. Direct object: some money


2. Direct object: English writers (no indirect object)
3. Indirect object: them. Direct object: news
4. Indirect object: Mary. Direct object: candy
5. Indirect object: students. Direct object: homework
6. Direct object: boys (no indirect object)
7. Direct object: them (no indirect object)
8. Indirect object: us. Direct object: speech
9. Direct object: letters (no indirect object)
10. Indirect object: son. Direct object: keys
11. Direct object: rain (no indirect object)
12. Direct object: traffic (or air traffic)

89
Complementul prepoziţional

He reminds me of your brother in some ways. You have similar temperaments.


The „must not” message is designed to prevent people from entering.
The judge banned him from driving for six months.
This new software enables the user to get lots of reports for the management.
I don't smoke at home; I don't want to encourage the children to smoke.
The team manager wouldn't allow the press to interview his players.
The police wouldn't provide the press with any details about the crime.
The salesman failed to interest me in any of his products.

Construcţii complexe:
EX.1.
a. nominativul absolut
b. nominativul absolut
3- N+ infinitiv
4- Ac + infinitive
5- N absolut + part. prezent
EX.2.
1. The manager was expected to speak first. 2. He was thought to be gifted in singing. 3. He was
heard walking slowly in the dark. 4. He was advised him to go to the hospital as soon as possible
5. We were told not to worry. 6. He was asked him by the manager to explain the semester
report. 7. He was seen stealing the money. 8. His thoughts are considered to be very weird.

Complementul circumstanţial de loc,timp, mod

They were in Paris. (last week) → They were in Paris last week.- adverbial of time
She walks his dog. (rarely) → She rarely walks his dog. - adverbial of manner
She waited. (patiently) → She waited patiently. - adverbial of manner
My father goes fishing. (always) → My father always goes fishing. - adverbial of time
Your bedroom is. (upstairs) → Your bedroom is upstairs. - adverbial of place
We don't go skiing. (in summer) → We don't go skiing in summer. - adverbial of time
Cats can hear. (well) → Cats can hear well. - adverbial of manner
I saw him. (there) → I saw him there.- adverbial of place
The boy speaks English. (fluently) → The boy speaks English fluently. - adverbial of manner
I have seen that movie. (never) / (before) → I have never seen that movie before. - adverbial of
time

Atributul

1. Those are probably the fanciest boys in the school.


2. Uncle Daniel is really a sweet old man.
3. Dacia used to be a fine Romanian car.
4. All the family was home for the holidays. What could make for a merrier Christmas?
5. They were raised in a comfortable little house in Bucharest.
6. Four weddings and a funeral is the most exciting movie I've ever seen.
7. She wanted to take a course with that interesting new Japanese economics
professor.
8. Of all the mechanics in the shop, he is surely the least competent .
9. In the fall, the valleys tend to be foggier than the hilltops.
10. My cold is definitely worse this morning.

90
TEST FINAL

1. are you doing 41. did they go


2. Do you always get up 42. likes
3. Has John got 43. is listening
4. is having 44. Does he always play
5. loves 45. was watching
6. went 46. already
7. isn't 47. stay out
8. is going 48. some
9. took 49. Few
10. did he arrive 50. had finished
11. are they doing 51. seeing
12. did you go 52. Have ... gone
13. Have you got 53. Yet
14. loves 54. interested in
15. is coming 55. were photographed
16. is 56. arrives
17. taught 57. among
18. Does he always have 58. giving
19. drove 59. as ... as
20. Have you got 60. said
21. did she study 61. do you have to do
22. doesn't like 62. 's fine
23. is watching 63. in front of
24. took 64. shouldn't
25. isn't 65. interested in
26. are you doing 66. might have been
27. is going to visit 67. whose
28. Do you always finish 68. look after
29. rode 69. had to
30. are you doing 70. have been working
31. Does she often telephone 71. have been made
32. Have they got 72. explain
33. are reading 73. are going
34. taught 74. in
35. loves 75. on
36. is going to have 76. in – on
37. flew 77. about
38. isn't going to be 78. at – during
39. did she do 79. up
40. Has Thomas got 80. out of

91
81. in 121. some
82. at – on 122. some
83. until 123. ago
84. for – against 124. have never been
85. on 125. played – was
86. to 126. -
87. _ 127. have worked – began
88. to – at 128. have already eaten
89. by 129. learned - has played
90. in – on 130. bought
91. in – in 131. moved – lived
92. on 132. went - has been
93. by – by 133. haven't thought
94. by 134. has believed
95. within 135. did you live
96. in 136. has written
97. since 137. have just had
98. until 138. has begun
99. has lived 139. has recorded
100. has worked 140. recorded
101. any 141. have you read
102. an 142. did you read
103. to 143. Has the newspaper arrived
104. is 144. have you found - have found
105. bought 145. Did you smoke
106. much 146. left
107. - 147. hasn't left
108. him 148.didn't know - were - Have you been
109. at 149. Have you seen
110. listening to 150. didn't get
111. do you do
112. works
113. some
114. can
115. in the
116. into
117. Excuse me
118. Italy
119. on
120. next to

92
TIMPURILE LIMBII ENGLEZE - fişă exemplu

PRESENT TENSE SIMPLE PRESENT TENSE CONTINUOUS


Affirmative: S + V (s/es for IIIrd Affirmative: S + Be (present) + V ing:
person sg): I am eating now.
He goes to school everyday. Interrogative: Be (present) + S + V ing:
She drinks milk everyday. Am I eating now?
Interrogative: Do/Does + S +V Negative: S + Be (present) + Not + V ing:
Do I go to school everyday? I am not eating now
Does she go to school everyday? - Acţiune care se petrece în momentul
Negative: S + Do/Does + Not + V vorbirii: I am reading.
I do not go to school everyday. - Acţiune temporară: This week, I am doing
He doesn’t read this novel the homework, you are doing the cleaning
everyday. and he is going shopping.
- Acţiune generală, repetabilă: I - Acţiune viitoare planificată în prezent
read daily. (neoficial):
- Adevăruri general valabile: The We are spending the week end in the
Earth spins round. country.
- Acţiuni viitoare planificate în
prezent ca urmare a unui program
oficial

PRESENT PERFECT SIMPLE PRESENT PERFECT CONTINUOUS


Affirmative: S + Have/Has (IIIrd Affirmative: S + Have/Has + Been + Ving
person sg) + V3 You have been waiting here for two hours.
I have met Mr. Brown. She has been waiting here for two hours.
She has met Mrs. Brown. Interrogative: Have you been waiting here for
Interrogative: Have/Has + S + V3 two hours?
Have you met my girlfriend? Negative: S + Have/Has + not + Been + Ving
Has he met his cousin? You have not been waiting here for two
Negative: S + Have/Has + Not + hours.
V3 - Acţiune începută în trecut care se continuă
I haven’t read his last novel. şi în prezent:
She hasn’t left already. DIFERENŢA DINTRE PRESENT
- Acţiune începută în trecut, CONTINUOUS
terminată în trecut, (neprecizat ŞI PRESENT PERFECT CONTINUOUS:
timpul): I have eaten. (am 1. Plouă= It is raining
mâncat) 2. Plouă de mult / de…= It has been rainig
- Acţiune terminată în perioada de for…
timp neterminată :
I have already read the
newspaper today.
- Acţiune începută în trecut care
se continuă şi în prezent: I have
met her.

PAST TENSE SIMPLE PAST TENSE CONTINUOUS (imperfect)


Affirmative: S + V2 Affirmative: S + Be (past) + V ing
You went to your friend yesterday. I was watching TV when she came.
Interrogative: Did + S + V Interrogative: Be (past) + S + V ing

93
Did you go to work yesterday? Were you reading when I entered the room?
Negative: S + Did + Not + V Negative: S + Be (past) + Not + V ing
They didn’t go to work yesterday? He wasn’t eating when she phoned.
Acţiune trecută terminată în Acţiune trecută în desfăşurare în prezent:
moment precizat: (ago, last, When you entered my room, I was watching
yesterday, in 2004): I met her in TV.
1981.

PAST PERFECT SIMPLE PAST PERFECT CONTINUOUS


(m.m.c.p.) Affirmative: S + Had + Been + V ing
Affirmative: S + Had + V3 She had been living in that house since 1993.
They had watched TV for half an Interrogative: Had + S + Been + V ing
hour. Had she been living in that house since 1993?
Interrogative: Had + S + V3 Negative: S + Had + Not + Been + V ing
Had they watched TV for half an She had not been living in that house since
hour? 1993.
Negative: S + Had + Not + V3 Acţiune trecută începută înaintea altei acţiuni
They hadn’t watched TV for half trecute
an hour. şi continuându-se şi în momentul începerii
Acţiune trecută terminată înaintea celei de-a doua:
altei acţiuni trecute:ex: I had I had been watching TV for 2 hours when
already eaten for long when you you came.
came.
FUTURE TENSE SIMPLE FUTURE CONTINUOUS
Affirmative: S + Will/Shall + V Affirmative: S + Will/Shall + Be + V ing
They will go to the seaside They will be going to the mountains.
tomorrow. Interrogative: Will/Shall + S + Be + V ing
Interrogative: Will/Shall + S + V Shall we be reading this novel tomorrow?
Shall we go to the mountains next Negative: S + Will/Shall + Not + Be + V ing
week? You will not be reading this poem.
Negative: S + Will/Shall + Not +
V
They will not read this novel
tomorrow.

FUTURE PERFECT SIMPLE FUTURE PERFECT CONTINUOUS


Affirmative: S + shall/will + have Affirmative: S + shall/will + have been + V-
+ V3 ing
They will have gone by now. They will have been building that house for 2
Interrogative: Shall/will + S + years next Christmas.
have + V3 Interrogative shall/will + S + have been + V-
Will you have gone by now? ing
Negative: S + shall/will+ Not + Will they have been building that house for 2
have + V3 years next Christmas?
They will not have gone by now. Negative: S + shall/will + not + have been +
V-ing
They will have been building that house for 2
years next Christmas.
Exprimă faptul că o acţiune se va afla înca în
desfăşurare la un anumit moment în viitor.

94
Verbul TO WORK -model
Indicative
Present Past Tense
I work I worked
you work you worked
he/she/it works he/she/it worked
we work we worked
you work you worked
they work they worked
Present continuous Past continuous
I am working I was working
you are working you were working
he/she/it is working he/she/it was working
we are working we were working
you are working you were working
they are working they were working
Past perfect continuous Present perfect
I had been working I have worked
you had been working you have worked
he/she/it had been working he/she/it has worked
we had been working we have worked
you had been working you have worked
they had been working they have worked
Past perfect Future
I had worked I will work
you had worked you will work
he/she/it had worked he/she/it will work
we had worked we will work
you had worked you will work
they had worked they will work
Future perfect Future continuous
I will have worked I will be working
you will have worked you will be working
he/she/it will have worked he/she/it will be working
we will have worked we will be working
you will have worked you will be working
they will have worked they will be working
Future perfect continuous Present perfect continuous
I will have been working I have been working
you will have been working you have been working
he/she/it will have been working he/she/it has been working
we will have been working we have been working
you will have been working you have been working
they will have been working they have been working
Infinitive Participle
to work Present Past
working worked

95
Bibliografie:

Leon Leviţchi, Ioan Preda - Gramatica limbii engleze, Ed. Ştiinţifică 1967;
Alice Bădescu - Gramatica limbii engleze, Ed.Ştiinţifică, 1963;
Georgiana Gălăţeanu, Ecaterina Comişel, - Gramatica limbii engleze, pentru uz şcolar, Editura
didactică şi pedagogică – Bucureşti,1982
Catedra de limbă şi literatură engleză. Universitatea din Bucureşti - Gramatica limbii
engleze, Ed. Ştiinţifică, 1962;
Ioana Ştefănescu - Lectures in English Morphology, Univ. din Buc., 1978.

96