Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTRI DE SERVICII

ncheiat astzi ..................


la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social n (localitatea) ............................, str. ................................. nr. ..........................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector .......................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului .........................................., sub nr. ........................
din ................................., cod fiscal nr. ....................... din ...................................., avnd contul
nr. ............................. deschis la ............................., reprezentat de ........................................,
cu funcia de ..............................................................., n calitate de prestator, pe de o parte, i
sau
1.1. ntreprinderea/Asociaia ................................................................................................................,
cu sediul n (localitatea) ....................................., str. ................................................ nr. ............,
bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/jude ...........................................,
posesoarea autorizaiei nr. .................. din .................., eliberat de Primria ...........................,
codul fiscal nr. ............................... din ............................., avnd contul nr. ..............................,
deschis la ............................................., reprezentat de ..........................................., cu funcia
de ............................................................................................, n calitate de prestator, pe de o
parte, i
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social n (localitatea) .........................., str. ..................................... nr. ........................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ................................................., sub
nr. .................. din ................................., cod fiscal nr. ..............................
din .............................., avnd contul nr. .......................... deschis la ........................,
reprezentat de ................................................., cu funcia
de .............................................................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2. Asociaia/Fundaia. .......................................................................................................................,
cu sediul n (localitatea) .............................., str. .................................................. nr. .................,
bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/jude ..............................................,
nregistrat n registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ..............................................
din ........................................., a Tribunalului .........................., codul fiscal nr. ...........................
din .........................., avnd contul nr. ....................... deschis la ..........................., reprezentat
de ...................................., cu funcia de .................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia .................................................................................................................
, cu sediul n (localitatea) ................................., str. ..................................................
nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ...........,
sector/jude ............................................, posesoarea autorizaiei nr. ...................
din .................., eliberat de Primria .........................., codul fiscal nr. ...............................
din ............................., avnd contul nr. ............................... deschis la ..................................,
reprezentat de ......................................................., cu funcia de ..............................., n calitate
de beneficiar, pe de alt parte,
sau

1.2. D ............................................., domiciliat n ................................, str. .........................................


nr. ........., bloc .........., scara .........., etaj ........, apartament ....., sector/jude ..............................,
nscut la data de (ziua, luna, anul) ..................................... n (localitatea) ..................................
sector/jude ..............................., fiul lui .......................................... i al ....................................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria .............. nr. ..........................................., eliberat
de ...................................., cod numeric personal .................................................., n calitate de
beneficiar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de prestri de servicii, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului l
reprezint: .......................................................................................................................................
............... .........................................................................................................................................
............ .
2.2. Prestatorul se mai oblig s efectueze i .................................................................................... .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se ncheie pe o durat de ........ ncepnd de la data de ......... i pn la data de ..... .
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul prestaiei este
de ................................................................................................................ ...................................
.................................................................................................................. .
4.2. Preul se va plti n numerar/cu ordin de plat n contul prestatorului, la data efecturii
prestaiei/termenul stabilit de prezentul contract/ealonat,
astfel: ..............................................................................................................................................
........ ................................................................................................................................................
.... .
4.3. n cazul n care, anterior efecturii prestaiei, vor interveni majorri de preuri care afecteaz
costul prestaiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul s majoreze preul contractului, n raport cu majorarea
preurilor, cu obligaia ca prestatorul s notifice n termen de .................. beneficiarului
hotrrea sa;
b) beneficiarul, n termen de ...................... de la data primirii notificrii scrise a
prestatorului are obligaia s comunice acestuia dac preul majorat este acceptabil i s
solicite continuarea lucrrii. Dac beneficiarul nu rspunde la notificarea scris n
termenul de mai sus, aceasta este considerat o acceptare tacit a preului.
4.4. n cazul n care majorarea de preuri intervine n cursul executrii contractului, iar beneficiarul
nu accept majorarea, va notifica n scris refuzul prestatorului, acesta avnd dreptul la cotaparte din pre echivalent cu prestaia executat i la preul convenit.
V. GARANII
5.1. Prestatorul de servicii garanteaz pentru .................................................. n urmtoarele
condiii: ...........................................................................................................................................
............. ...........................................................................................................................................
........... .
VI. OBLIGAIILE PRILOR
6.1. Prestatorul de servicii se oblig:
a) ............................................................................................................................................;

b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................;
etc.
6.2. Beneficiarul serviciilor se oblig:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................;
etc.
VII. CLAUZA PENAL
7.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete
n mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti daune-interese n
valoare de ...................................,
astfel: ................................................................................................. ............................................
........................................................................................................ .
VIII. NCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei tribunal
arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. ..., din prezentul
contract;
este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de
lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract;
cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul
celeilalte pri;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare
scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la
rezoluiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c
nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i
revin.
8.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
pri, cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre
prile contractante.
8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................
nu nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
IX. FORA MAJOR
9.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea
n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost
cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de .................
(zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii
consecinelor lui.
9.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz,
prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna
dintre ele s pretind daune-interese.
X. NOTIFICRI

10.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
prezentului contract.
10.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
10.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare
dup cea n care a fost expediat.
10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
10.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de
reprezentanii lor.
10.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa
instanelor judectoreti competente.
sau
10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse
spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului
comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XII. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
11.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau
ulterioar ncheierii lui.
11.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
11.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din
care ...................... astzi ........................., data semnrii lui.

PRESTATOR

BENEFICIAR