Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST MANAGER IN TURISM

1. Denumirea compartimentului: Conducere 2. Denumirea postului: Manager in turism 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliul Director al Asociatiei 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: colaborare cu membrii Asociatiei 9. Pregatirea si experienta: Studii de specialitate: - studii superioare de lunga durata in turism/ economie/marketing Cunostinte de operarea pe calculator: - Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet, posta electronica Limbi straine: - limba romana (scriere, citire, conversatie) - limba maghiara (scriere, citire, conversatie) - limba engleza (scriere, citire, conversatie) - o alta limba de circulatie internationala Carnet de conducere: - categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini: - elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare a turismului in judetul Mures in colaborare cu Consiliul director al Asociatiei - intocmirea unei baze de date cu agentii economici din judetul Mures implicati in turism si cu punctele de atractie turistica din judet - organizarea si participarea la targuri si expozitii nationale si internationale de turism - furnizarea de informatii administratorului paginii de internet a Asociatiei pentru imbunatatirea si actualizarea permanenta a acesteia - recrutarea de noi membrii si pastrarea legaturii cu actualii membrii - convocarea sedintelor Adunarii Generale ale Membrilor Asociati si ale Consiliului Director - gestionarea corespondentei Asociatiei - atragerea de programe si finantari in vederea cresterii calitatii turismului din judetul Mures; - stimularea infiintarii de centre de informare turistica in localitatile cu activitate turistica; - initierea si desfasurarea de proiecte in domeniul turismului; - elaborarea de studii si analize pe domeniile de interes turistic; - promovarea schimbului de date, informatii, publicatii, specialisti, cooperarea cu asociatii organisme similare de profil din tara si strainatate - crearea unor parteneriate cu asociatii din tara si strainatate, care promoveaza scopul asociatiei; - organizarea si desfasurarea de activitati de promovare a turismului judetean; - initierea si desfasurarea unor programe atractive si utile in domeniul turismului; - organizarea de mese rotunde, seminarii conferinte; - colaborarea cu agentii de turism nationale, regionale si afiliate si alte organizatii pentru promovarea judetului Mures, ca obiectiv turistic; - conceperea si imprimarea si distribuirea unor materiale promotionale, brosuri, pliante, ghiduri turistice; - crearea si asigurarea distribuirii calendarului si programului de evenimente socio-culturale, traditionale specifice zonei; - organizarea unor studii si anchete privind gradul de satisfactie al consumatorilor (nivelul de cunoastere a zonelor/punctelor de atractie turistica, motivatia de a calatorii in judet, imaginea destinatiei turistice, nivelul serviciilor, intentia de a reveni cu o alta ocazie, etc);

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: