Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SWOT _________________________________________________

Hotelul ”Jolly Alon”

Puncte forte: Puncte slabe:


 Personalul existent este înalt  Prețuri relativ mari la serviciile de
calificat. cazare.
 Dotarea camerelor este asigurată la  Camerele sunt relativ mici, precum și
un nivel ridicat, precum și curățenia insuficiente surse de lumină în
camerelor este menținută permanent. camere.
 Localizarea hotelului este una foarte  Echipament înstărit pentru sala de
avantajoasă din considerent că este fitness, precum și insuficient.
situată în cartirul guvernamental, în  Amplasarea nefavorabilă a piscinei și
centrul capitalei. a saunei.
 În incita hotelului există un  Nu există o promovare la un nivel
restaurant, un lobby bar și o terasă înalt.
de vară spațioasă.
 Jolly Alon deține 5 săli de conferință
și 3 săli de banchet.
 Imagine de marcă puternică;
 Restaurantul hotelului oferă serviciul
de catering.

Oportunități: Amenințări:
 Apariția unui investitor exterior  Existența în apropierea hotelului,
 Stabilirea parteneriatului cu numeroși numeroși concurenți cu prețuri mai
parteneri străini de scară largă scăzute la servicii de tipul dat.
precum: UNDP, NATO, UNICEF,
Council of Europe, OSCE Mission to  Creșterea Taxei pe Valoare Adăugată
Moldova. (TVA) de 20% pentru sectorul
 Produsul firmei poate deveni mai HoReCa (hotele, restaurante,
popular din cauza investițiilor externe. cafenele).

 Intrarea într-o perioadă de recesiune


economică la nivel național cauzată de
situația de risc precum pandemia
existentă.