Sunteți pe pagina 1din 1

FACTURA FISCALA

Furnizor: Cumparator:
Seria .........................
................................ . ................................
Nr.ord.reg.com./an: ..................................... Nr. Nr.ord.reg.com/an: ................................
. facturii ................ C.I.F.: .....................................................
C.I.F.: .......................................................... Sediul: ....................................................
.. Data (ziua, luna, anul) Judetul: ..................................................
Sediul: ......................................................... .................................. Cod IBAN: ............................................
.. . Banca: ....................................................
Judetul: ........................................................
. Aviz de insotire a
Cod marfii .......................
IBAN: ................................................... .
Banca: ......................................................... (daca este cazul)
..
Capital
social: ...............................................
Cota T.V.A. ....................... %
Nr Denumirea produselor U.M Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt sau a serviciilor . (fara T.V.A) -lei- T.V.A
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura si stampila Date privind expeditia:


furnizorului
Numele delegatului
_________________________________________
B.I./C.I. seria ___ nr. _______ eliberat(a) _________ Semnatura de Total de plata
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de __________ ora primire (col. 5+ col.6)
____ RON
Semnaturile
___________________________________________