Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Furnizor:. Cumparator:.......
.... ........
Nr.O.N.R.C. Nr. O.N.R.C
C.U.I.: C.U.I...........................................
Sediu............... Sediu...........
................ Judetul....
Judetul.... Banca..
Contul................. .... ..Seria.............................................. Contul
...............: Nr...........................................................
Banca.............................. Data (ziua, luna, anul)

Capital social....

Pretul unitar
Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea (fara T.V.A.) Valoare
Crt. livrata lei- -lei-
0 1 2 3 4 5

Date privind privind expeditia: Total:


Semnatura Numele delegatului.
si stampila
furnizorului B.I./C.I. Seria ..Nr. .elib.. Semnatura
Mijlocul de transport.. de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ..ora..
Semnaturile..
Formulare tipizate utile Cod 14-3-6A