Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.__ SRL Str.

Nota de intrare receptie nr.


Data

Se receptioneaza marfurile furnizate de SC SRL din localitatea cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie nr din data de astfel:
Nr. crt. Denumire produs. 0 1 2 3 U/M Cant. Pret unit.fara TVA 4 Furnizor Valoare (fara TVA) 5=3x4 TVA Pe U/M 6 Total 4426 7=3x6 Total fact. 401 8=5+7 9 10=4x9 % Suma Adaos comerc. Pret unit.cu amanuntul fara TVA 11=4+10 TVA aferent adaos comercial Pret unit.cu amanuntul cu TVA Valoare la pret cu amanuntul fara TVA 14=3x11 Valoare la pret cu amanuntul cu TVA 14'=3x13 Pe U/M Total 4428 15=6+12 16=3x15 din care TVA

12=10x24% 13=6+11+12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BUC

0.00

0.00

COMISIA DE RECEPTIE Numele si prenumele 1 2 3 Functia

PRIMIT IN GESTIUNE Semnatura Data

PRIMIT IN GESTIUNE Semnatura