Sunteți pe pagina 1din 3

S.C._______________________________ Nota de intrare receptie nr.

________
Str.
Data__________________
Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din localitatea_____________________________
cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_________________astfel:

Nr. Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare


crt. Denumire U/M Cant. Pret Valoare TVA Total unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
produs. unit.fara (fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos amanuntul amanuntul amanuntul
TVA TVA) U/M 4426 401 fara TVA comercial cu TVA fara TVA cu TVA
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7 9 10=4x9 11=4+10 12=10x19% 13=6+11+12 14=3x11 14'=3x13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE PRIMIT IN GESTIUNE PRIMIT IN GESTIUNE

Numele si prenumele Functia Semnatura Data Semnatura


1
2
3
Acest formular tipizat, poate fi personalizat sau nepersonalizat. Va recomandam personalizarea htt http:www.tipizate24ore.ro
____________________________

din care TVA

Pe U/M Total
4428
15=6+12 16=3x15

mnatura