Sunteți pe pagina 1din 2

Nota de intrare receptie nr.

________

S.C._______________________________
Str.

Data__________________

Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din


cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_____
Nr.
crt.

Furnizor
Denumire

U/M

Cant.

produs.
0

Pret

Valoare

Adaos comerc.
TVA

Total

unit.fara

(fara

Pe

Total

fact.

TVA

TVA)

U/M

4426

401

5=3x4

7=3x6

8=5+7

Suma

10=4x9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE
Numele si prenumele

Functia

PRIMIT IN G
Semnatura

1
2
3

Acest formular tipizat, poate fi personalizat sau nepersonalizat. Va recomandam personalizarea

r.________

_____________________din localitatea_____________________________________________
_________din data de_________________astfel:
Pret

TVA

Pret

Valoare

Valoare

unit.cu

aferent

unit.cu

la pret cu

la pret cu

amanuntul

adaos

amanuntul

amanuntul

amanuntul

fara TVA

comercial

cu TVA

fara TVA

cu TVA

14=3x11

14'=3x13

11=4+10

am personalizarea

12=10x19% 13=6+11+12

din care TVA


Pe U/M

4428
15=6+12 16=3x15

PRIMIT IN GESTIUNE
Data

Semnatura

htt http:www.tipizate24ore.ro

Total