Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea_________________

DECONT DE CHELTUIELI nregistrat la nr.____________________

Subsemnatul ___________________________________________________
Avnd funcia de _______________i un salariu de
lei__________________ anexez prezentului__________acte justificative
specificative n borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la
data de________________ n baza ordinului de deplasare
nr.___________________________________
Data i ora plecrii_____________Avans primit la plecare lei____________
Data i ora sosirii_____________Avans primit n timpul depl.____________
TOTAL lei _________________________
______________________________________________________________
Chelt. conf. borderou de pe verso___________________________________
Diferen de primit (de restituit) lei__________________________________
S-a depus cu chitana nr.__________________________________________

Certific ndeplinirea
obiectivului delegaiei
ef compartiment

Verificat i gsit n regul pentru


Suma de lei__________________
(___________________________
___________________________)
Majorri lei__________________
____________________20_____
ef Financiar

Vizat,
Contabil ef,

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr.
crt.

Felul actului i emitentul

Nr. i data
actului

Adic ______________ TOTAL LEI

Semntura, _______________

Sume

Simbol
cont
coresp.