Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. .................................

Str. ...............................

CUI ..............................

Nr. ___/______________

PROCES VERBAL DE CONSTATARE


A MARFURILOR EXPIRATE (PERISABILITATI)

Având în vedere reglementările Hotărârii nr. 831 din 27 mai 2004 privind
limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare SC
……………..........SRL, cu sediul ...................................................................………………….
a procedat la scoaterea din circuitul vânzărilor şi scăderea lor din gestiunea societății, având în
vedere limitele de perisabilitate admise de lege a următoarelor produse anexate la acest proces
verbal conform centralizatorului.

Sau făcut de mine:

Având în vedere următoarele acte normative:


 Ordinul MEC nr. 5972/2020 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea
activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ
preuniversitar, art. 1, care suspendă începând cu data de 9.11.2020 pentru o perioadă de 30 de
zile, toate activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar,
primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preșcolarilor și elevilor,
 Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 din 7 septembrie 2017 pentru
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 (..) cu modificările
ulterioare – Anexa I, punctul II, lit. a), nr.8 care precizează că data-limită de consum al
fructelor și legumelor este de 7 zile de la livrare pentru mere, pere, struguri, în condiții de
temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat,
și faptul că atât furnizorul .... cât și Consiliul Județean refuză returul,
se întocmește prezentul proces verbal pentru scăderea din gestiune a următoarelor
produse:
1.
2.

Director, Contabil șef, Administrator patrimoniu,


xyc xvd Danci Lucian Mircea
Data

Semnatura

LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare si nealimentare
   
+----+--------------------------+-------------+--------------------------------+
| | | |Limita maxima de perisabilitate |
| | | | (%) |
| | | +---------+----------+-----------+
|Nr. | Denumirea grupei, | Felul | | | Desfacere |
|crt.| subgrupei sau produsului | ambalajului | | | cu |
| | | |Transport|Depozitare| amanuntul |
| | | | | | sau in |
| | | | | |alimentatia|
| | | | | | publica |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+

| | | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|1 . |Fructe - proaspete |lazi, ladite,| | | |
| | | navete, | 0,50 | 0,40 | 1,3 |
| | |cutii, plase,| | | |
| | | casolete | | | |
+----+--------------------------+-------------+---------+----------+-----------+
|

S-ar putea să vă placă și