Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adres complet, CUI)


Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de nregistrare
Data nregistrrii


ADEVERIN


Prin prezenta se atest faptul c dl/d-na..............................., posesor al
B.I./C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este
angajatul ......................, n baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului
individual de munc/, cu norm ntreag/cu timp parial de..........ore/zi, ncheiat pe durat
determinat/nedeterminat, nregistrat n registrul general de eviden a salariailor cu
nr......../......................... , n funcia/meseria/ocupaia de
1
........................................
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent contractului individual de
munc/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .
2
..................... , n
specialitatea.......................
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu, dl./d-
na............................................. a dobndit:
- vechime n munc: .....................ani........luni.......zile
- vechime n specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu au intervenit
urmtoarele mutaii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului individual de
munc/raporturilor de serviciu):

Nr.
crt
Mutaia
intervenit
Data Meseria/funcia/ocupaia cu
indicarea clasei/gradaiei
profesionale
Nr. i data actului pe baza
cruia se face
nscrierea i temeiul legal


n perioada lucrat a avut..........................zile de concediu medical i ................... concediu fr
plat.
n perioada lucrat, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sanciune disciplinar/ i s-a
aplicat sanciunea disicplinar.................................

Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii, certificm c
datele cuprinse n prezenta adeverin sunt reale, exacte i complete.Data Numele i prenumele reprezentantului legal al angajatorului
3
,


Semntura reprezentantului legal al angajatorului,

tampila angajatorului

1
- prin raportare la Clasificarea Ocupaiilor din Romnia i la actele normative care stabilesc funcii
2
- se va indica nivelul de studii (mediu /superior)
3
- persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezint angajatorul n relaiile cu terii