Sunteți pe pagina 1din 1

SC ...........

CUI:
J
Adresa

DECIZIE INTERNA
Nr. ................... din data .......................
CU PRIVIRE LA PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA
AFERENTE ANULUI …………….

Avand in vedere dispozitiile Art. 148 din Codul Muncii, dl. …………………, in calitate
de Administrator, a stabilit de comun acord cu salariatii enitatii ……………., prin
consultare directa in cardul unei discutii individuale, programarea concediilor de
odihna aferente anului ……………., care se va realiza dupa cum urmeaza:
Nr.crt Numele si prenumele salariatului Interval programare CO Semantura angajat

1.

2.

3.

4.

5.

Data:
Aprobat Administrator ……………

S-ar putea să vă placă și