Sunteți pe pagina 1din 3

SC ..

SRL

FISA POSTULUI
Nume si prenume salariat: Functia: Controlor calitate COR 7543 ! Prezenta fisa a postului cuprinde drepturile si obligatiile referitoare la activitate in cadrul societatii, constituind anexa la contractul de munca. Atri"utii: Trebuie sa receptioneze si sa verifice produsele cu atentie, control 1 !"

#n cazul in care produsele nu sunt realizate corect, are obligatia de a le returna executantului cu sesizare" $ste direct raspunzator pentru peodusele realizate necorespunzator care au fost expediate de la societate" Raspunde de livrarea la termen a produselor" Pregatirea produselor in vederea expedierii, ambalarea, verificarea cantitativa" #nainte de facturare, sa%i atraga atentia facturistei la eventuale modificari" Coordonarea activitatilor atat in atelierul cu masini unelte C&C, cat si in atelierul cu masini%unelte conventionale" Planificarea si esalonarea productiei in functie de termenele de livrare" Taierea firelor si curatarea produselor, verificarea cusaturilor si a defectelor de material, sesizarea diferentelor de culoare" #mperec'erea si ambalarea produselor in momentul pregatirii acestora pentru expediere" Participarea la cursuri de perfectionare si sedinte la care sunt trimise de conducere" #n cazul interventiei oricarei probleme de functionare a aparatelor, trebuie sa instiinteze imediat conducerea" #repturi: (eneficiaza de salariul si premiile sau celelalte stimulente acordate conform prevederilor contractului de munca"

)re dreptul la concediu de odi'na platit conform prevederilor contractului de munca colectiv respectiv individual" )re dreptul la plata c'eltuielilor de deplasare conform normelor legale in vigoare.

O"li$atii: Pastrarea ca si secret profesional a tuturor informatiilor enumerate mai *os pe o durata nedeterminata+ situatia financiara" proiectele de afaceri" produsele nelivrate pietei" procesele de fabricatie" licentele si brevetele de inventie" toate informatiile legate de toate produsele fabricate de anga*ator" informatiile legate de locul si pretul de ac'izitionare a materiilor prime" informatiile legate de date te'nice a utila*elor, a mi*loacelor de productie precum si cele legate de producator" te'nologia de productie realizata de anga*ator" informatiile legate de faptele si actele de comert ale anga*atorului, ,no-%'o-% ul, in special datele din contractele comerciale inc'eiate de anga*ator .ex. datele beneficiarilor, promotiile sau preturile de ac'izitie sau vanzare etc./" evidente si analize ale activitatii comerciale ale anga*atorului, date despre cursuri de perfectionare" lista partenerilor comerciali si a beneficiarilor"

alte documente sau te'nologii care reprezinta pozitia de piata a anga*atorului. )btinerea de la orice fel de valorificare a informatiilor, enumerate in punctul anterior sau de la a face publice asemenea informatii ori de la a face posibil accesul strainilor la aceste informatii fara acordul prealabil a anga*atorului" 0bligatia de a trata toate informatiile la care anga*atul are acces in virtutea contractului de munca ca si informatii secrete si pastrarea si ingri*irea acestor informatii sub conditia unei eventuale raspunderi civile, penale sau neconcurentiale"

Raspunderea materiala pentru orice paguba materiala directa sau indirecta derivata din incalcarea obligatiilor de confidentialitate prevazute in contractul de confidentialitate" Sa respecte disciplina interna, dispozitiile si directivele conducerii societatii" Sa asigure integritatea tuturor bunurilor si valorilor incredintate de societate" Sa aiba in relatiile cu partenerii de afaceri un comportament la nivelul pretentiilor societatii" #n cazul in care a fost scolarizat de catre societate, nu poate pleca de la societate mai repede de doi ani decat cu plata c'eltuielilor de scolarizare aferente perioadei nelucrate din cei doi ani" )re obligatia de mentinere in stare buna a documentelor si obiectelor de valoare si inapoierea ei in cazul incetarii contractului individual de munca" )re obligatia de mentinere in stare buna de functionare si curata a aparatelor firmei in utilizarea lui" )re obligatia de a folosi programele conform destinatiei, fara a modifica pe ele" )re obligatia de curatare a postului de munca la terminarea programului de lucru" Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea anga*atorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Data: ________________

Am luat la cunotin titular post, ................................................

APROBAT Administrator

S-ar putea să vă placă și