Sunteți pe pagina 1din 3

SC LERMOTOR SRL

Com. Afumati, Str. Negropontes Nr.79, Tarla


81, Parcela 295/86 Camera 3, jud.Ilfov
CUI: RO 34277309
Nr. Reg. Com. J23/1652/2015
e-mail: infolermotorsrl@gmail.com
Transport, lucrari de terasare, decopertari

FISA POSTULUI MECANIC UTILAJ


I. Identificarea postului:
1. Numele si prenumele titularului : ARTENE ION
2.Denumirea postului: Mecanic utilaj / Intretinere
3. Pozitia in COR/Cod: 723302
4.Departamentul / locatia: Santier
5. Nivelul postului: Executie
6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
- se subordoneaza Sefului de Santier
II. Descrierea postului
1.Scopul general al postului:
Mecanicii de intretinere executa asupra utilajelor operatii de ajustare, intretinere si reparare .Inlocuiesc
componente defrecte, piese uzate si regleaza mecanisme de directive, franare, oprire-pornire a utilajelor. Sunt
responsabili pentru efectuarea Mentenantei atat zilnice cat si periodice, si a Reviziilor Generale.
2. Competente personale:
- sa detina insusiri de personalitate precum: seriozitate, responasbilitate, loialitate, hotarare,adaptabilitate,
autocontrol, onestitate atitutidine pozitiva si calitati psihice precum: spirit de obsevatie, rabdare, viteza de
reactive, capacitate de comunicare, capacitate de orientare in spatiu.
- sa nu aiba antecedente penale
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului:
- sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei parti de 100%
din salariul de baza.
- operatorul este direct raspunzator de indeplinirea/neandeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor
sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune
ATRIBUTIILE OPERATORULUI:
Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens nu se
ocupa in timpul serviciului de activitati care nu sunt in activitatile si indatoririle sale, ori nu sunt dispuse de
superiorii ierarhici
Sa verifice / sa execute procesele de repartie, intretinere,mentenanta, respectand indicatiile prevazute
in Procedura Operationala Mentenanta
Sa mentina utilajele si echipamentele de lucru curate , in conditii bune de functionare respectand
prevederile procedurilor existente in acest sens.
Sa curete utilajele dupa efectuarea unor interventii
Sa controleze nivelul de ulei din reductoare
Sa verifice starea de gresare a utilajului
Sa verifice starea de uzura asistemelor in miscare
Sa identifice riscurile potentiale cu responsabilitate, in vederea luarii masurilor de minimizare a
acestorain timpul exploatarii utilajului
Sa supravegheze descarcarea materialelor, pentru a se desfasura in conditii de maxima securitate si
siguranta pentru utilaj
Sa remedieze neconformitati
Sa raspunda solicitarilor operatorilor care constata neregului in modul de functionare al utilajului

Sa coopereze cu echipa atunci cand sunt sesizate abateri de la specificatiile tehnice si de calitate si sa
fie dispus sa faca imbunatatiri
Sa completeze Fisa de Validare a Echipamentelor in urma inspectiilor efectuate
Sa mentina o lista cu echipamentele proprietatea clientului si cu starea de functionare a fiecaruia
pentru a putea detine evidente referitoare la acestea .
Sa efectueze mentenanta zilnica la utilajele unde aceasta este prevazuta
Sa efectueze mentenanta periodica precum este prevazuta
Sa efectueze Revizia Generala a utilajelor in functie de planificare
Sa efectueze verificari asupra caracteristicilor functionale a utilajelor care prevad acest lucru, inainte
de inceperea lucrului si in timpul lucrului
Sa completeze Fisele Utilajelor cu toate interventiile care au fost efectuate asupra utilajului
Sa nu se abata de la Specificatiile Tehnice fara aprobarea Directorului Tehnic
Sa raspunda la toate solicitarile venite din partea Directorului General/Directorului Tehnic pentru
indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului
Sa fie cinstit, loial, disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanle cu care vine in contact
Sa respecte normele P.S.I
Sa-si insuseasca si sa respecte normele de Protectia Muncii
Sa informeze managementul de varf cu privire la orice deficienta constatata
Sa execute alte activitati cu privire la indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept
4. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora, conform cu Codul muncii:
- avertismentul scris;
- suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
- retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu
5-10%;
-desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
5. Obligatii si Restrictii :
- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca vine de la persoanele autorizate si
daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale
- sa asigure secretul professional privind activitatile ce se desfasoara in spatiul de lucru
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcolice inainte de intrarea in serviciu, sau pe timpul serviciului
- trebuie sa lase echipamentele curate si in buna stare
- Sa nu ia decizii fara aprobarea Managerilor implicati,decizii care ar putea avea impact asupra utilajului
- va efectua ore suplimentare in caz de urgenta
6. Conditii de lucru ale postului:
a) Desfasurarea activitatii
- acesta isi desfasoara activitatea in ateliere
b) Conditii de formare rofesionala in functie de cerinte
c) Delegare doar in situatii de urgenta
III. Specificatiile postului
1.
2.
-

Nivel de studii medii


Aptitudini personale:
Incredere in sine
Rapiditate in reactii si judecata
Concentrare
Lucru in echipa
Punctualitate

Capacitate de sinteza si analiza


Aptitudini tehnice
Putere de analiza si decizie
Spirit de echipa
Adaptabilitate la situatii noi
Discernamant
Spirit de observatie
Autodisciplina
Orientat spre imbunatatire continua
3.
Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8ore/zi
Program : L V 08:00-17:00 1 ora pauza de masa
S D In situatii de urgenta
Data
27.08.2015
Numele si semnatura titularului de post
ARTENE ION

S-ar putea să vă placă și