Sunteți pe pagina 1din 6

FISA POSTULUI MECANIC UTILAJ/INTRETINERE

I. Identificarea postuui
1. Numele si prenumele titularului :
2.Denumirea postului: Mecanic utilaj / Intretinere
3. Pozitia in COR/Cod: 233!2
".Departamentul / locatia: #telier Productie
$. Ni%elul postului: &'ecutie
(. Relatii ierar)ice *control+ indrumare+ posturi super%izate,:
- se su.ordoneaza Mana/erilor
II. !escrierea postuui
1.Scopul general al postului:
Mecanicii de intretinere e'ecuta asupra utilajelor operatii de ajustare+ intretinere si
reparare .Inlocuiesc componente de0recte+ piese uzate si re/leaza mecanisme de
directi%e+ 0ranare+ oprire-pornire a utilajelor. 1unt responsa.ili pentru e0ectuarea
Mentenantei atat zilnice cat si periodice+ si a Re%iziilor 2enerale.
2. Competente personale:
- sa detina insusiri de personalitate precum: seriozitate+ responas.ilitate+ loialitate+
)otarare+adapta.ilitate+ autocontrol+ onestitate atitutidine poziti%a si calitati psi)ice
precum: spirit de o.se%atie+ ra.dare+ %iteza de reacti%e+ capacitate de comunicare+
capacitate de orientare in spatiu.
- sa nu ai.a antecedente penale
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului:
- sarcinile de ser%iciu o.li/atorii reprezentand 1!!3 din norma de .aza+
corespunzatoare unei parti de 1!!3 din salariul de .aza.
- operatorul este direct raspunzator de indeplinirea/neandeplinirea intocmai a
atri.utiilor si pre%ederilor sarcinilor de ser%iciu sta.ilite in prezenta 0isa
- este direct raspunzator de pastrarea .unurilor materiale sau de alta natura pe care le
are in /estiune
ATRI"UTIILE OPERATORULUI:
- 1a 0oloseasca timpul de munca e'clusi% pentru indeplinirea sarcinilor de ser%iciu+
in acest sens nu se ocupa in timpul ser%iciului de acti%itati care nu sunt in
acti%itatile si indatoririle sale+ ori nu sunt dispuse de superiorii ierar)ici
- 1a %eri0ice / sa e'ecute procesele de repartie+ intretinere+mentenanta+
respectand indicatiile pre%azute in Procedura Operationala Maentenanta
- 1a mentina utilajele si ec)ipamentele de lucru curate + in conditii .une de
0unctionare respectand pre%ederile procedurilor e'istente in acest sens.
- 1a curete utilajele dupa e0ectuarea unor inter%entii
- 1a controleze ni%elul de ulei din reductoare
- 1a %eri0ice starea de /resare a utilajului
- 1a %eri0ice starea de uzura asistemelor in miscare
- 1a identi0ice riscurile potentiale cu responsa.ilitate+ in %ederea luarii masurilor de
minimizare a acestorain timpul e'ploatarii utilajului
- 1a supra%e/)eze descarcarea materialelor+ pentru a se des0asura in conditii de
ma'ima securitate si si/uranta pentru utilaj
- 1a remedieze necon0ormitati
- 1a raspunda solicitarilor operatorilor care constata nere/ului in modul de
0unctionare al utilajului
- 1a coopereze cu ec)ipa atunci cand sunt sesizate a.ateri de la speci0icatiile
te)nice si de calitate si sa 0ie dispus sa 0aca im.unatatiri
- 1a e0ectueze %eri0icari asupra matritelor+ dupa un ciclu de productie+ si sa ateste
starea lor de 0unctionare pentru o utilizare ulterioara
- 1a e0ectueze %eri0icari %izuale si dimensionale asupra ec)ipamentelor noi de
lucru+ la primirea lor si inainte de punerea lor in lucru
- 1a completeze 4isa de 5alidare a &c)ipamentelor in urma inspectiilor e0ectuate
- 1a mentina o lista cu ec)ipamentele proprietatea clientului si cu starea de
0unctionare a 0iecaruia pentru a putea detine e%idente re0eritoare la acestea
*apro.at/respins/pierdut+ etc.,
- 1a e0ectueze mentenanta zilnica la utilajele unde aceasta este pre%azuta
- 1a e0ectueze mentenanta periodica precum este pre%azuta
- 1a e0ectueze Re%izia 2enerala a utilajelor in 0unctie de plani0icare
- 1a e0ectueze %eri0icari asupra caracteristicilor 0unctionale a utilajelor care pre%ad
acest lucru+ inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului
- 1a completeze 4isele 6tilajelor cu toate inter%entiile care au 0ost e0ectuate
asupra utilajului
- 1a respecte speci0icatiile de calitate ale produsului+ ast0el ca prin inter%entiile
aduse ec)ipamentelor sa nu modi0ice caracteristicile acestuia
- 1a re%izuiasca re/lajele in cazul in care operatorul constata ca produsul realizat
nu respecta speci0icatiile de calitate+ iar cauza sur%ine in urma inter%entiei
incorecte la ec)ipament
- 1a nu se a.ata de la 1peci0icatiile 7e)nice 0ara apro.area Directorului 7e)nic
- 1a raspunda la toate solicitarile %enite din partea Directorului
2eneral/Directorului 7e)nic pentru indeplinirea unor sarcini con0orme 0isei
postului
- 1a 0ie cinstit+ loial+ disciplinat+ dand do%ada in toate imprejurarile de o atitudine
ci%ilizata si corecta 0ata de toate persoanle cu care %ine in contact
- 1a respecte normele P.1.I
- 1a-si insuseasca si sa respecte normele de Protectia Muncii
- 1a in0ormeze mana/ementul de %ar0 cu pri%ire la orice de0icienta constatata
- 1a e'ecute alte acti%itati cu pri%ire la indeplinirea sarcinilor de ser%iciu precizate
de persoanele care au acest drept
4. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora,
conform cu Codul muncii:
- a%ertismentul scris8
- suspendarea contractului indi%idual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi
1! zile lucratoare8
- retro/radarea din 0unctie+ cu acordarea salariului corespunzator 0unctiei in care s-a
dispus retro/radarea+ pentru o durata ce nu poate depasi (! de zile8
- reducerea salariului de .aza pe o durat9 de 1-3 luni cu $-1!38
- reducerea salariului de .aza si/sau+ dupa caz+ si a indemnizatiei de conducere pe o
perioada de 1-3 luni cu $-1!38
-des0acerea disciplinara a contractului indi%idual de munca.
5. bligatii si !estrictii #
- nu e'ecuta nici o sarcina suplimentara le/ata de acti%itatea sa decat daca %ine de la
persoanele autorizate si daca %ine pe cale ierar)ica si se incadreaza in pre%ederile
le/ale
- sa asi/ure secretul pro0essional pri%ind acti%itatile ce se des0asoara in spatial de lucru
- este strict interzisa consumarea de .auturi alcolice inainte de intrarea in ser%iciu+ sau
pe timpul ser%iciului
- tre.uie sa lase ec)ipamentele curate si in .una stare
- 1a nu ia decizii 0ara apro.area Mana/erilor implicate+decizii care ar putea a%ea impact
asupra utilajului sau asupra produsului
- %a e0ectua ore suplimentare in caz de ur/enta
6. Conditii de lucru ale postului:
a, Des0asurarea acti%itatii
- acesta isi des0asoara acti%itatea in ateliere
., Conditii de 0ormare ro0esionala : in 0unctie de cerinte
c, Dele/are : doar in situatii de ur/enta
III. Specificatiie postuui
1. Ni%el de studii : medii
2. #ptitudini personale:
- Incredere in sine
- Rapiditate in reactii si judecata
- Concentrare
- ;ucru in ec)ipa
- Punctualitate
- Capacitate de sinteza si analiza
- #ptitudini te)nice
- Putere de analiza si decizie
- 1pirit de ec)ipa
- #dapta.ilitate la situatii noi
- Discernamant
- 1pirit de o.ser%atie
- #utodisciplina
- Orientat spre im.unatatire continua
3.Pro/ram de lucru
Pentru un pro/ram normal de lucru+ <ore/zi
Pro/ram : ; : 5 1c)im.ul I * (- 1",
1c)im.ul II *1" -22 , cu pauza de masa
1 : D In situatii de ur/enta
Data
Numele si semnatura titularului de post
Numele si semnatura superiorului ierar)ic
#PRO=#7
#dministrator+