Sunteți pe pagina 1din 7

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru postul Electromecanic

Cap .I
1. SCOP
Prevenirea accidentelor de munca la executarea sarcinilor prevatute, eliminarea riscurilor de
accidentare existente in cadrul acctivitatii proprii celor 4 elemente componente ale sistemului de
munca (executant,sarcina de munca, mijloc de productie, mediu de munca), pentru a permite
societatii sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu sanatos, pentru evitatarea la maximum a
riscurilor de accidentare al lucratorilor.
2.O!"#$%
Pre&enta instructiune se aplica in cadrul intre'ii societati, la nivelul conducerii cu atri(utii in
respectarea le'islatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca,respectiv pentru lucratorii care
ocupa postul de "lectromecanic
).efinitii si a(revieri
).1 efinitii

Securitate si sanatate in munca: ansam(lu de activitati institutionali&ate avand ca scop
asi'urarea celor mai (une conditii de desfasurare a procesului de munca,apararea vietii, inte'ritatii
fi&ice si psi*ice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.
Comunicarea: procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare privind producerea unui
eveniment."ste supus comunicarii orice eveniment ,imediat dupa declansare+producere, orice (oala
profesionala,precum si ca&urile suspecte de (oala profesionala.
Evenimentul: se refera la accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale or'anismului,
produs in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de
persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost
implicate persoane an'ajate,incidentul periculos, precum si suscepti(il de (oala profesionala sau
le'ata de profesiune
Accidentul de munca: vatamarea violenta a or'anismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, produs in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei &ile calendaristice, invaliditate sau
deces.
Boala profesionala: afectiune care se produce care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii
sau profesiuni ,cau&ata de a'enti nocivi fi&ici,c*imici sau (iolo'ici caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor or'ane sau sisteme ale or'anismului in procesul de munca.
Echipament individual de protectie: orice ec*ipament destinat a fi purtat sau manuit de catre un
lucrator pentru al proteja impotriva unuiasau mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol
securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu
proiectat in acest scop
Echipament de munca: orice masina, aparat ,unealta sau instalatie folosita in munca
Factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala: factor propriu elementelor
componente ale sistemului de munca, care in conditiile unei situatii periculoase, determina
pro(a(ilitatea sau 'ravitatea producerii unei le&iuni sau afectari a sanatatii.
Sarcina de munca, -otalitatea actiunilor ce tre(uie efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru reali&area procesului de munca.
3.2. Abrevieri
SS! - securitate si sanatate in munca
"$P . ec*ipament individual de protectie
$-! . incapacitate temporara de munca
/0 . *otarare de 'uvern
"! . ec*ipament de munca
4.eferinte normative
1e'ea securitatii si sanatatii in munca nr.)12+2334
#orme metodolo'ice de aplicare a le'ii )12+2334 apro(ate prin /0 1425+2334
1e'ea )44+2332 privind asi'urarea pentru accidentele de munca si (oli profesionale
/0 65)+2334 privind protectia tinerilor
/0 1144+2334 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili&area in munca de
catre lucratori a ecipamentelor de munca
/0 1347+2334 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili&area de catre lucratori
a ec*ipamentelor individuale de protectie la locul de munca
/0 42)+2334 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile 'enerate de &'omot.
Cap. II

!."r#ani$area locului de munca si a activitatilor
8ctivitatea si sarcinile de lucru va fi or'ani&ata de catre Seful formatiei de lucru.
8ctivitatea va fi condusa si suprave'*eata de persoane desemnate in acest scop
(sefi formatii, compartimente), care poseda o pre'atire de specialitate corespun&atoare si cunosc
prevederile actelor normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
8tri(utiile si raspunderile tre(uie sa se 'aseasca in fisa postului.
9esponsa(ilul lucrarii va verifica, dupa fisele de instruire individuala daca toti lucratorii sunt
instruiti din prevederile actelor normative referitoare la SS!. $n ca& contrar va proceda la
efectuarea unei instruiri si consemnarea acesteia, su( semnatura in fisa individuala de protectie.
:ilnic inainte de inceperea lucrului conducatorul unitatii va efectua o instruire in domeniul
SS!,in care se va referi la prevederile de securitate a muncii ce tre(uie respectate la efectuarea
lucrarilor specifice din &iua respectiva si va verifica starea de functionare a ec*ipamentelor de
munca. $n ca&ul in care cele enumerate mai sus ar periclita si'uranta lucratorului sau pre&inta
defectiuni, conducatorul lucrarilor sau cel care constata acest lucru nu va permite folosirea lor decat
dupa ce vor fi remediate defectiunile constatate sau au fost inlocuite cu altele in stare (una.
1ucratorii tre(uie sa se pre&inte la lucru odi*niti, sanatosi si sa nu fie su( influenta (auturilor
alcoolice sau su(stantelor stupefiante.
;iecare lucrator tre(uie sa cunoasca si sa aplice instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca si situatii de ur'rnta in atelierul sau incaperea in care isi desfasoara activitatea.
1ucratorii sunt o(li'ati sa semnale&e,
orice accident sau incendiu produs in cadrul unitatii
toate situatiile periculoase de munca
toate pa'u(ele produse in urma unui accident sau incendiu
Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent cu fata inainte.
esc*iderea usii se va efectua lent pentru nu a accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata.
Circulatia pe scari se va efectua respectand urmatoarele,
se va circula numai pe partea dreapta
se va mer'e incet unul dupa altul in sir simplu
nu se va citi in timp ce se urca si se co(oara scarile
nu se va aprinde ti'ara
nu se vor numara (anii
nu se va mer'e distant sarind cate doua, trei trepte odata
vor fi indepartate de pe trepte toate o(iectele care ar putea provoca alunecare (coji de
fructe,creioane etc.)
1a luarea unor o(iecte aflate la inaltime o(li'atoriu se va folosi o scara si'ura.
%sile si 'eamurile tre(uie manevrate atent."ste inter&is a se sprijini sau impin'e de partea de
sticla a usilor.
1a iesirea din cladire, orice persoana se va asi'ura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de
vreun mijloc de transport.
1a intersectii tre(uie sa se circule pe partea dreapta, mer'andu-se incet pentru a se evita
coli&iunea cu o persoana sau un mijloc de transport.
$ntotdeauna tre(uie sa se priveasca in directia de mers,iar atunci cand se transporta pac*ete in
(rate acestea nu tre(uie sa impiedice vi&i(ilitatea.
Pardoselile din incaperi si culuare tre(uie intretinute, iar deversarile de lic*ide tre(uie inlaturate
pentru sa se evita alunecarea.
1ucratorii tre(uie sa respecte urmatoarele,
sa nu fume&e in locurile unde sunt depo&itate materiale com(usti(ile sau unde este afisat <;umatul
inter&is=
sa nu depuna pe calorifere sau so(e *artii, tastaturi sau alte materiale com(usti(ile
este inter&is sa depo&ite&e in incinte su(stante inflama(ile
este inter&is sa foloseasca pri&e defecte, ca(luri rupte, cu i&olatia deteriorata dsu fara stec*er
se inter&ice a se um(la la instalatii, aparate si panouri electrice
este inter&is a (loca culoare le sau caile de acces de evacuare
la terminarea pro'ramului inainte de parasirea locului de munca se vor scoate toate stec*erele din
pri&a,se va stin'e lumina si se va verifica sa nu ramana ti'ari aprinse.
$n ca& de incendiu se va proceda astfel,
se da alarma, anuntandu-se totodata si conducerea
se intrerupe curentul electric
se asi'ura prima interventie penru locali&area si stin'erea incendiului folosind mijloacele din
dotare
se iau masuri de evacuare din calea focului a documentelor firmei
in acest scop se vor numi persoane cu sarcini concrete de indeplinit in ca& de incendii

"ste inter&is a se scoate din pri&a stec*erul tra'andu-se de cordon
Ca(lurile de alimentare cu ener'ie elecrica vor fi (ine dimensionate si protejate impotriva
deteriorarilor mecanice.
"ste inter&is ca operatorii ec*ipamentelor de munca sa-si repare sin'uri defectiunea.$ntretinera si
reparatiile se vor face de catre personal calificat si autori&at.
$naintea de folosirea unui scaun se va controla starea lui dupa care se va potrivi intr-o po&itie
sta(ila.
"ste inter&isa miscarea de le'anare pe doua dintre picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate.
1ucratorii care lucrea&a la acest loc de munca vor fi instruiti si asupra masurilor de acordare a
primului ajutor in ca& de accidentare pentru toate riscurile care pot aparea.
!.! Incadrarea si reparti$area personalului pe locuri de munca
1a efectuarea activitatilor vor fi reparti&ati numai salariatii care au corespuns controlului medical
o(li'atoriu, conform re'lementarilor !inisterului sanatatii.
$n functie de specificul activitatii, se inter&ice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care
pre&inta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru
desfasurarea activitatii in conditii de securitate.
Controlul medical periodic este o(li'atoriu si se va desfasura potrivit prevederilor !inisterului
sanatatii.
1a reparti&area in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitati
vor fi respectate re'lementarile in vi'oare privind an'ajarea acestor cate'orii de personal.
!.2. "r#ani$area locului de munca
-oate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, li(ere de orice
o(stacol si vor fi marcate vi&i(il, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.Caile de acces
vor fi nivelate si amenajate in vederea scur'erii apei,podite sau pavate.$arna caile de acces vor fi
curatate de &apada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rume'us etc).
"ste o(li'atorie pastrarea curateniei la locul de munca.
$n incaperi, spatii si &one de lucru se va urmari ca reali&area iluminatului sa fie conform
prevderilor din proiect si dimensionata in conformitate cu actele normative in vi'oare.
$nstalatia de iluminare va fi verificata periodic, corpurile de iluminat vor fi curatate, iar
sursele de lumina care nu mai functionea&a vor fi inlocuite ori de cate ori este necesar.
1a inceputul lucrului, operatorii au o(li'atia de a controla existenta dispo&itivelor de
protectie si a protectorilor precum si starea te*nica a ec*ipamentului.
"c*ipamentele te*nice se fixea&a astfel incat sa se evite posi(ilitatea deplasarii lor
necontrolate (alunecari, caderi, etc.).
Spatiile periculoase vor fi imprejmuite cu paravane de protectie si semnali&ate
corespun&ator.
!.3. %rotectia impotriva electrocutarii
"c*ipamentele si utilajele actionate electric tre(uie sa fie protejate prin carcase, aparatori,
etc., astfel incat elementele aflate normal su( tensiune sa nu poata fi atinse.
Ca(lurile electrice vor fi po&ate corespun&atoar si protejate impotriva deteriorarilor
mecanice, termice, c*imice, etc.
Se inter&ice desc*iderea carcaselor, capacelor, aparatorilor, etc. la ec*ipamentele aflate su(
tensiune.
!asele ec*ipamentelor electrice tre(uie sa fie le'ate la conductorul de nul de protectie ca
masura principala de protectie impotriva electrocutarii prin atin'ere indirecta.
"ste inter&is sa se lucre&e cu un ec*ipament te*nic care nu are circuitul de protectie le'at la
pri&a de le'are la pamant.
"ste inter&isa continuarea lucrului inainte de a se fi inlaturat defectiunile ivite, iar
interventiile necesare pentru remediere se vor efectua numai de salariatii cu o calificare profesionala
corespun&atoare, instruiti in acest scop si insarcinati cu aceasta.
8tunci cand se folosesc ec*ipamente electrice in constructie desc*isa, se vor lua masuri ca
toate piesele aflate su( tensiune sa fie inaccesi(ile atin'erii accidentale.
1a executarea operatiunilor unde exista pericol de electrocutare prin atin'ere directa, se vor
utili&a mijloace individuale de protectie verificate conform #ormelor in vi'oare.
1a executarea operatiilor la care exista pericol de electrocutare prin atin'ere indirecta, toate
ec*ipamentele electrice tre(uie sa fie le'ate la o instalatie de protectie prin le'are la pamant.
ispo&itivele de protectie contra supratensiunilor si supracurentilor la ec*ipamentele
te*nice, electrice si electronice vor fi verificate periodic.
Se inter&ice efectuarea de improvi&atii la ta(lourile de distri(utie, la (ornele de alimentare
sau la orice punct al instalatiilor electrice.
$ntretinerea si repararea ec*ipamentelor se vor face numai dupa oprirea si (locarea lor
mecanica si decuplarea de la sursa de alimentare cu ener'ie. aca (locarea nu este posi(ila, se vor
lua masuri pentru a se pune pa&a la dispo&itivele de pornire.
!.4. Instructiuni de securitate si sanatate in munca specifice postului electromecanic.
1ucr>torul care deserve?te instala@iile ?i ec*ipamentele electrice tre(uie s> Andeplineasc>
urm>toarele condi@ii,
- s> fie calificat ?i autori&at An vederea execut>rii lucr>rilor An instala@ii ?i ec*ipamente electriceB
- s> cunoasc> normele te*nice de SS! specifice instala@iilor electriceB
- s> cunoasc> procedeele de scoatere de su( tensiune a unei persoane electrocutate ?i de acordare a
m>surilor de prim ajutorB
- s> fie apt din punct de vedere psi*ic ?i fi&ic
Pentru reali&area unor lucr>ri An instala@iile electrice se iau urm>toarele m>suri te*nice,
Separarea electric> a instala@iei, respectiv,
$ntreruperea tensiunii ?i separarea vi&i(il> a instala@iei sau a p>r@ii din instala@ie, dup> ca&, la care
urmea&> a se lucraB
Spararea vi&i(il> tre(uie s> se reali&e&e prin desc*iderea separatoarelor, scoaterea patroanelor
si'uran@elor fu&i(ile, de(ro?area Antrerup>toarelor, de&le'area fa&elor ca(lurilor de la aparataj.
Clocarea An po&i@ia desc*is a dispo&itivelor de ac@ionare a aparatelor de comuta@ie prin care s-a
f>cut separarea vi&i(il>
$dentificarea instala@iei sau a p>r@ii din instala@ie An care urmea&> a se lucraB
$dentificarea instala@iei sau a unei p>r@i a acesteia tre(uie s> se reali&e&e de catre lucrator ?i const>
An locali&area ei pentru a avea certitudinea c> m>surile te*nice ce urmea&> a fi reali&ate pentru
crearea <&onei de lucru,, se vor aplica instala@iei la care urmea&> a se lucra scoas> de su(
tensiune .
$dentificarea se reali&ea&> vi&ual, numai la fa@a locului ?i se face avDnd la (a&> urm>toarele,
sc*ema electric> a instala@ieiB
- sc*ema electric> a fluxurilor de ca(luri (circuite)B
- inscrip@ii, numerot>ri, denumiriB
- aparate de m>sur>B
Eerificarea lipsei tensiuniiB
Eerificarea lipsei tensiunii ?i le'area la p>mDnt ?i An scurtcircuit tre(uie s> se fac> la toate fa&ele
instala@iei, inclusiv pe nul. An ca&ul Antreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii tre(uie s> se fac> la
toate (ornele sale.
Eerificarea lipsei tensiunii An instala@iile de joas> tensiune tre(uie s> se fac> cu ajutorul aparatelor
porta(ile de m>surare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune specifice.
8si'urarea Ampotriva accidentelor de natur> neelectric>.
Pe fe@ele exterioare ale ta(lourilor electrice se vor aplica indicatoare de securitate conform
standardelor An vi'oare.
Se inter&ice sp>larea An interior ?i exterior cu ap> sau lic*ide inflama(ile a ta(lourilor electrice,
?i+sau depo&itarea pe ta(louri a o(iectelor, materialelor, etc.
;iecare ta(lou electric tre(uie s> fie Anc*is cu lac>t, pentru a nu permite accesul persoanelor
neautori&ate, elevilor, la circuitele electrice din ta(lou.
Conexiunile An do&ele de ramifica@ie tre(uie s> fie i&olate, iar do&ele tre(uie s> fie prev>&ute cu
capace de protec@ie.
Fntrerup>toarele, l>mpile electrice de iluminat, pri&ele tre(uie s> fie fixate (ine s> corespund>
normelor te*nice de SS!, s> fie permanent verificate ?i Anlocuite cDnd se constat> o defec@iune de
natur> electric> sau neelectric>.
1e'>turile dintre conductoarele electrice ?i aparate tre(uie s> corespund> normelor te*nice de SS!
pentru a evita supraAnc>l&irea acestora datorit> contactelor imperfecte

Personalul este o(li'at s> execute dispo&i@iile ?efilor ierar*ici An condi@iile prev>&ute de pre&entele
instruc@iuni proprii de securitate a muncii ?i tre(uie s> previn> sau s> opreasc> orice ac@iune care ar
putea s> previn> sau s> opreasc> orice ac@iune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a
altor persoane.
;iecare electromecanic tre(uie s> verifice vi&ual Anainte ?i An timpul lucrului,
$ntr'ritatea carcasei a i&ola@iei conductoarelor exterioare ?i existen@a An'r>dirilor de protec@ie sau
men@inerea distan@elor de inaccesi(ilitate An limita &onei sale de manipulare.
e asemenea, electromecanicul tre(uie s> verifice vi&ual le'>tura de protec@ie la p>mDnt a
instala@iei, ec*ipamentului sau utilajului cu care se lucrea&>. "ste inter&is a se lucra dac> (ornele de
le'are la p>mDnt sunt rupte, defecte sau dac> circuitul de protec@ie este Antrerupt.