Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PRIVIND REPARATIILE AUTO


IPSSM NR.

1. CONTINUT:

Instructiunile Tehnice Interne de Securitatea Muncii (ITI - SM 5) informeaza despre


masurile tehnice si organizatorice ce trebuie respectate de catre personalul lucrator ce
efectueaza activitati de intretinere si reparatii auto.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura, are ca domeniu de aplicare activitatile de intretinere si reparatii auto.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006


 Hotararea de Guvern nr. 1425 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
 Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 (R1), privind circulaţia pe drumurile publice,
actualizata
 Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
 Hotararea de Guvern nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca
 Hotararea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de munca
 Hotararea de Guvern nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 Hotărâre nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
 Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2000 - privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND SECURITATEA SI SANTATEA IN MUNCA

 Lucratorul trebuie sa execute dispozitiile sefilor ierarhici, in conditiile prezentelor


instructiuni si este obligat a preveni sau opri orice actiune care ar putea conduce la
accidentarea propriei persoane sau a altor persoane.
 La inceperea programului de lucru, personalul lucrator trebuie sa se prezinte apt pentru
desfasurarea activitatilor incredintate conform atributiilor de serviciu si a fisei postului
 Prezentarea personalului lucrator la lucru sub influenta alcoolului, drogurilor sau
medicamentelor asimilate acestora, in stare de ebrietate sau oboseala avansata,
neechipat cu echipamentul de protectie acordat, conduce la neadmiterea la lucru si
consemnarea ca absent nemotivat pentru ziua respectiva.
 Fiecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor
instructiuni, care pune in pericol securitatea oamenilor, sa comunice cele constatate
sefului direct sau ierarhic superior.
 Personalul este obligat sa cunoasca si sa aplice instructiunile tehnice si de exploatare
in activitatea sa, astfel incit sa previna producerea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale.
 Inainte de inceperea lucrului, lucratorii sunt obligati sa verifice daca uneltele si utilajele
pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punct de vedere al securitatii
muncii. Este interzisa folosirea uneltelor si utilajelor care nu corespund normelor
tehnice.
 La repartizarea lucrarilor, conducatorul locului de munca va indica procedeul de lucru
corect (nepericulos) si masurile corespunzatoare privind utilizarea instalatiilor, utilajelor
si sculelor din dotare, verificand in acelasi timp starea echipamentului individual de
protectie.
 Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de
protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii,
conducatorul locului de munca trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă.
 Aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de
a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită
examenul medical.
 Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenul medical periodic, pentru confirmarea
aptitudinii în relaţia cu cerinţele locului de muncă şi în mod particular, cu factorii nocivi
profesionali. Controlul medical periodic este obligatoriu. Conditionarea din fisa de
aptitudine trebuie respectata.
 Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale periodice, conform
planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.
 Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru
orice simptome pe care le atribuie condiţiile de muncă şi activităţiile desfăşurate.
 Conducatorul locului de munca coordoneaza si urmareste efectuarea controlului
medical periodic al subordonatilor si este direct raspunzator pentru neefectuarea lui.
 Conducatorul locului de munca este direct raspunzator de efectuarea instruirii la locul
de munca, de efectuarea instruirii periodice si de admiterea la lucru a lucratorilor din
subordine.
 Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele cu
temperaturi extreme (peste + 37º C), conducatorul locului de munca urmareste si
raspunde de efectuarea masurilor impuse (dotare cu EIP, apa minerala si pauze dese la
racoare).
 Pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca pentru perioadele cu
temperaturi extreme (sub - 20° C), corelate cu condiţii de vânt intens, conducatorul
locului de munca urmareste si raspunde de efectuarea masurilor impuse (dotare cu EIP,
ceai cald si pauze dese la caldura).
 Materialele igienico-sanitare, constituie mijloace de igiena individuala utilizate pentru
prevenirea imbolnavirilor profesionale; conducatorul locului de munca raspunde de
distribuirea materialelor igienico-sanitare, pe baza de tabel si semnatura de primire.
 Lucratorul este obligat sa foloseasca materialele igienico-sanitare, conform
instructiunilor de folosire.
 Punctele de lucru vor fi dotate cu truse sanitare de prim-ajutor.
 Trusele de prim ajutor vor fi completate sau înlocuite pe mãsura utilizãrii lor sau expirãrii
termenului de valabilitate cu materiale consumabile, în conformitate cu reglementãrile în
vigoare, de catre conducatorii directi ai locurilor de munca.
 Personalul instruit trebuie sã intervinã, fãrã altã dispozitie, pentru acordarea primului
ajutor în caz de nevoie, actionând imediat si corect, sã anunte sefii ierarhici superiori si
sã actioneze, dacã este cazul, pentru interventia personalului medical de specialitate.
 Personalul trebuie sã intervinã, fãrã altã dispozitie, pentru localizarea si stingerea
inceputului de incendiu.
 Actioneaza imediat si eficient pana interventia personalului de specialitate; anunta sefii
ierarhici superiori.
 Conducatorul locului de munca raspunde de dotarea tehnica a locului de munca cu
mijloace tehnice PSI (stingatoare, nisip, apa, etc).
 Adopta o atitudine civilizata (prezenta fizica, limbaj, comportament) in relatia cu sefii,
colegii si cetatenii.

5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A CTIVITATILOR DESFASURATE

 Se verifica starea echipamentului de protectie individual


 Se verifica starea echipamentului de protectie colectiv.
 Autovehiculele ce urmeaza a fi reparate, se vor spala obligatoriu inainte de a fi
introduse in garaj.
 Se interzice cu desavarsire spalarea si degresarea cu benzina a motorului si a altor
piese montate sau demontate, in locuri neamenajate si ventilate.
 Spalarea si degresarea se va face cu petrol, motorina si apa cu detergent, numai in
locuri amenajate; la lucrarile de spalare se va colecta petrolul, motorina si uleiul, in vase
si tavi speciale, pentru a se evita imprastierea acestor lichide care ii pot expune pe
muncitori la accidente prin : inhalare gaze, alunecare sau producerea de incendii.
 In cazul cand se spala sau se degreseaza motorul sau piesele anexe montate pe
autovehicul, se vor scoate in mod obligatoriu bornele de la bateria de acumulatoare,
inainte de inceperea operatiei.
 In cazul pieselor de precizie (aparate de kilometraj, colectoare, dinam, electromotor,
etc.), se admite spalarea lor cu spirt numai in aer liber.
 Locul de spalare cu produse petroliere va fi dotat cu stingatoare cu praf si CO2 si lada
cu nisip.
 Lucrarile de montaj (asamblare) in imediata apropiere a partilor in miscare ale
transmisiilor, angrenajelor sau cuplajelor se pot face dupa protejarea acestora prin
ingradire.
 Introducerea autovehiculului in hala de reparatii, se va face numai cu mersul inainte, cu
o viteza de maximum 3 km/ora.
 Introducerea autovehiculului in hala, in vederea repararii, se face numai cu respectarea
urmatoarelor conditii :
 cantitatea de carburant din rezervor nu va depasi 10% din capacitatea acestuia
 dupa asezarea autovehiculului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune
instalatia electrica.
 ridicarea si suspendarea autovehiculului sau rabaterea cabinei, se va face obligatoriu
cu usile inchise.
 Lucrarile de demontare, intretinere sau reparare a autovehiculului sunt admise numai in
hala si pe plaformele tehnologice amenajate si marcate in exterior.
 Mecanicul va avea grija mare, sa nu atinga componentele metalice fierbinti, el purtand
EIP adecvat.
 Cand necesitatile impun pentru iluminarea suplimentara a autovehiculului, aceasta se
va face folosind lampi portative alimentate la tensiune de 24 V, iar acolo unde nu exista
aceasta alimentare, se va folosi alimentarea de 220 V, cu respectarea stricta a
masurilor de securitate a muncii si PSI.
 Lampile portabile, trebuie prevazute cu globuri de sticla, cosuri protectoare metalice si
carlige de agatare.
 Se interzice, folosirea aparatelor de sudura la locurile de montare si de asamblare a
autovehiculului, atita timp cit motorul este in functiune.
 Transportul subansamblelor la locul de asamblare a autovehiculului, se va face cu
mijloace manuale sau mecanice de transport, special amenajate, respectandu-se
regulile de transport cu mijloace de ridicat si regulile legatorilor de sarcina.
 Se interzice lucrul la autovehicul, in timpul cand acesta sunt suspendate cu macarale,
vinciuri sau cricuri.
 Caile de acces din hala si cele de pe platformele tehnologice vor fi mentinute in stare de
curatenie, respectandu-se marcajele si indicatoarele de circulatie.
 Mecanicii, vor folosi numai scule si chei calibrate. Se interzice orice improvizatie.
 Mecanicii auto vor folosi scule si dispozitive de lucru, conform Instructiunilor proprii de
securitate si sanatate in munca pentru unelte si dispozitive de mana
 Canalul de revizii va fi bine luminat, iar cand nu se lucreaza in el, acesta va fi protejat cu
capac, contra cazaturii accidentale.
 Operatiile de revizii si reparatii, vor incepe numai dupa ce autovehiculul a fost
suspendat si fixat corect pe capre confectionate din cornier metalic.
 Pornirea motoarelor in interiorul halei nu este permisa, decat in conditiile asigurarii unei
ventilatii corespunzatoare.
 Cricurile utilizate in activitatea de intretinere si reparatii auto, vor fi mentinute in
permanenta stare buna de functionare si vor avea inscriptionata sarcina maxima.
 Subansamblurile grele sau voluminoase vor fi demontate, montate si transportate
utilizand mijloace mecanice de ridicare si manipulare.
 Prinderea subansamblelor la mijloace de ridicat se va efectua numai cu dispozitive
speciale (fara improvizatii), care sa asigure prinderea corecta si echilibrata a
subansamblelor.
 Se interzice ca la prinderea subansamblelor sa se utilizeze lanturi sau cabluri care
prezinta defectiuni (fire rupte, rasucite, etc.).
 Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor (cricurile, caprele metalice) si stelajele
pentru asezarea pieselor trebuie sa aiba stabilitate si rezistenta corespunzatoare, fiind
mentinute in permanenta in stare buna de folosire.
 In cazul in care se executa operatia de ridicare a autovehiculului cu cricul, in vederea
scoaterii rotii de pe ax, acesta se va asigura obligatoriu cu o « capra metalica »
corespunzatoare greutatii autovehiculului. Se interzice suspendarea pe materiale
improvizate (boltari, caramizi, pietre, etc.).
 Depozitarea materialelor si sculelor pe rafturi si stelaje, se va face astfel incat sa nu fie
posibila caderea lor. La asezarea materialelor si sculelor in rafturi se va tine seama de
greutatea acestora, cele cu greutate mare fiind asezate pe rafturile de jos.
 Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ridicat, se va efectua conform
prescriptiilor tehnice ISCIR.
 Utilizarea ocazionala a instalatiilor de ridicat de catre lucratorii de diferite meserii este
interzisa.
 Folosirea instalatiilor de ridicat se face numai de lucratorii calificati si care au fost
instruiti.
 Legarea sarcinilor in carlig, se va face numai de muncitorii calificati si autorizati intern
ca legatori de sarcina.
 Eventualele pete de ulei si de combustibil de pe pardoseli vor fi acoperite cu nisip,
ulterior fiind luate masuri de curatare si evacuare a materialului rezultat, in locuri care
nu prezinta pericol de incendiu.
 Materialele textile (lavete) utilizate la curatirea si stergerea pieselor vor fi depuse in
cutiile metalice prevazute cu capac, urmand a fi evacuate in locuri stabilite in acest
scop.
 Autovehiculele aflate pe pozitiile de lucru din hale, ateliere sau platforme tehnologice
vor fi asigurate (calate) impotriva deplasarilor necomandate, in care scop vor fi folosite
pene sau cale special confectionate.
 In cazul in care se executa sau nu, lucrari la motor sau la transmisie, autovehiculele vor
fi asigurate si cu mijloace proprii (frina de ajutor si cuplarea intr-o treapta de viteza).
 In cazul in care se executa lucrari la motor sau la transmisie si necesita capota (cabina)
ridicata, aceasta trebuie sa fie asigurata suplimentar cu o alta bara metalica pozitionata
in partea opusa sigurantei (bara de reazem) proprie.
 Pornirea motoarelor in hala este interzisa, fara aprobarea sefului de transporturi auto.
 Pornirea motoarelor, se va face in momentul cand se constata ca nu exista nici o
persoana sub masina sau in apropierea ei.
 Se interzice incercarea franelor in mers in hale. Acestea se vor face pe o pista
amenajata.
 Se interzice scoaterea din hala a autovehiculului reparat, la care nu s-a efectuat un
control al sistemelor de siguranta rutiera (directie, frana, semnalizare).
 Defectiunile ivite la autospeciale si utilaje in timpul probelor efectuate, se vor elimina
numai in atelierul mecanic.
6. CIRCULATIA LUCRATORILOR SI A AUTOVEHICULELOR

 Zonele de circulaţie vor fi marcate prin indicatoare de securitate.


 Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, în vederea înlăturării
pericolului de alunecare şi derapare.
 Traversarea căilor de circulaţie de către lucratori pe locurile unde lipsesc marcajele şi
indicatoarele, se v-a face după o prealabilă asigurare că nu există nici un pericol de
accidentare.
 Traversarea drumului public de către lucratori se face perpendicular pe axa acestuia,
numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa
acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără
pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
 Lucratorii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, in lipsa acestuia, sa circule pe
partea stanga a drumului, in directia lor de mers, cat mai aproape de marginea partii
carosabile, conformandu-se regulilor de circulatie.
 Viteza maxima pentru autovehicule 5 Km / ora in interiorul societatii.
 Viteza maxima pentru autovehicule 3 Km / ora la intrare/iesire, in/din atelierul de
reparatii auto, spalatorie auto, depozit materiale, spatii parcare.

S-ar putea să vă placă și