Sunteți pe pagina 1din 12

Bilet nr. 1

Teste

1. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

2. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

3. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

4 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

5 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

6. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

7. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

8 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

9 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

protoni,

neutroni şi

,

(2)

electroni.

şi (3)

10 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

Bilet nr. 2

1 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

2 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

protoni,

4. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

5 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

6 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

3 . Atomul de Ar ₁₈conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

protoni,

7. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

8. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

9 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

10 . Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

sunt orbite

Bilet nr. 3

1. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

2 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

3 . Protonii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

4. Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

sunt orbite

5 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

6. Conform legii lui Ampere circulaţia inducţiei magnetice pe o curbă închisă este legată de curentul interior I prin relaţia: (a) ∫B∙dl = I; (b) ∫B∙dl = I/μ; (c) ∫B∙dl = 1/I; (d) ∫B∙dl = μI.

7 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

8 . Atomul de C ¹⁴ conţine un număr de

9 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

Page 1

Teste

Bilet nr. 4

1 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

2. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

3 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

4. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

protoni,

neutroni şi

electroni.

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

5 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

6 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

7. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

8. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

9 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

Bilet nr. 5

1 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

2. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

3. Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

,

(2)

şi (3)

sunt orbite

4. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

5 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

6 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

7. Conform legii lui Ampere circulaţia inducţiei magnetice pe o curbă închisă este legată de curentul interior I prin relaţia: (a) ∫B∙dl = I; (b) ∫B∙dl = I/μ; (c) ∫B∙dl = 1/I; (d) ∫B∙dl = μI.

8 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

9 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

10 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

Bilet nr. 6

1 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

2. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

3 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

4 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

5 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

6 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

7. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

8 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

9 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

protoni,

,

(2)

neutroni şi

şi (3)

electroni.

Page 2

Teste

10 . Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

Bilet nr. 7

1. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

2 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

3. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

4 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

5 . Atomul de Ni ₂₈conţine un număr de

6 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

protoni,

8 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

9. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

7 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

10 . Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

Bilet nr. 8

1 . Atomul de Ni ₂₈conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

2 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

3 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

4 . Protonii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

5 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

6. Conform legii lui Ampere circulaţia inducţiei magnetice pe o curbă închisă este legată de curentul interior I prin relaţia: (a) ∫B∙dl = I; (b) ∫B∙dl = I/μ; (c) ∫B∙dl = 1/I; (d) ∫B∙dl = μI.

7 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

8 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

9 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

Bilet nr. 9

1 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

2 . Atomul de Ni ₂₈conţine un număr de

3 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

4. Conform legii lui Faraday, tensiunea electromotoare U indusă într-un circuit depinde de fluxul magnetic Φ prin relaţia: (a) U = -Φ; (b) U = dΦ/dt; (c) U = -dt/dΦ; (d) U = -dΦ/dt.

5 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

6 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

electroni.

7 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

8 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

9. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

protoni,

protoni,

neutroni şi

electroni.

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

protoni,

protoni,

10 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

Page 3

Teste

Bilet nr. 10

1 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

2 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

3 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

4. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S; (b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

5. Conform legii lui Ampere circulaţia inducţiei magnetice pe o curbă închisă este legată de curentul interior I prin relaţia: (a) ∫B∙dl = I; (b) ∫B∙dl = I/μ; (c) ∫B∙dl = 1/I; (d) ∫B∙dl = μI.

6 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

7 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

8. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/

protoni,

protoni,

neutroni şi

electroni.

neutroni şi

electroni.

(ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

9 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru. 10 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

Bilet nr. 11

1. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

2. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

3 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

4. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

5. Conform legii lui Faraday, tensiunea electromotoare U indusă într-un circuit depinde de fluxul magnetic Φ prin relaţia: (a) U = -Φ; (b) U = dΦ/dt; (c) U = -dt/dΦ; (d) U = -dΦ/dt.

6 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

7. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

8 . Neutronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

9. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

protoni,

neutroni şi

electroni.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

Bilet nr. 12

1 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

2. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

3. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

4 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

5 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

protoni,

7 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

6 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

8 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

protoni,

Page 4

neutroni şi

electroni.

Teste

9. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

10 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

Bilet nr. 13

1 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

2 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

3 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

4. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

5. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

6 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

7 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

8 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

9. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

Bilet nr. 14

1 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

2 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

,

(2)

şi (3)

3. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

4 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

5. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

6. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

7. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

8. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

9. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

protoni,

10 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

neutroni şi

electroni.

Bilet nr. 15

1. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

2. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

3 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

protoni,

4 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

5 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

neutroni şi

electroni.

Page 5

Teste

6 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

7 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

8 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

9 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

Bilet nr. 16

1. Conform legii lui Faraday, tensiunea electromotoare U indusă într-un circuit depinde de fluxul magnetic Φ prin relaţia: (a) U = -Φ; (b) U = dΦ/dt; (c) U = -dt/dΦ; (d) U = -dΦ/dt.

2 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

3 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

4 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

5 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

6. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

protoni,

neutroni şi

electroni.

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

7 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

8. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric

protoni,

neutroni şi

electroni.

E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

9 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

10 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

Bilet nr. 17

1 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

2 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

3 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

4. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

5. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric

E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

6 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

7 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

8. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

9 . Unitatea de măsură a tensiunii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

10 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

Bilet nr. 18

1 . Protonii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

2. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

3 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

4. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

5 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

Page 6

Teste

6 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

7. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

8. Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

sunt orbite

9 . Neutronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

10 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

,

(2)

şi (3)

Bilet nr. 19

1 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

2 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

3. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt); (c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

4. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

5 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

6. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

7 . Neutronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

8 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

9. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

Bilet nr. 20

1. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

2. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

3 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

protoni,

4 . Atomul de Ar ₁₈conţine un număr de

5 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

6 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

7 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

8 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

9. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

neutroni şi

electroni.

,

(2)

şi (3)

10 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

Bilet nr. 21

1 . Unitatea de măsură a tensiunii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

2 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

3 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

4 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

Page 7

Teste

5. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

6 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

7 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

8 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

9. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

protoni,

neutroni şi

electroni.

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

10 . Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

Bilet nr. 22

1. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

2 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

3. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

4 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

5 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

6. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric

protoni,

neutroni şi

electroni.

E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

7 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

8. Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

sunt orbite

9. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

10 . Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

Bilet nr. 23

1 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

2 . Atomul de C ¹⁴ conţine un număr de

3 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

4 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

5 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

6 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

7. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

protoni,

8. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

9 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

10 . Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric

E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

Bilet nr. 24

1. Relaţia între forţa electrostatică F care acţionează asupra unei sarcini q şi intensitatea câmpului electric

E este: (a) F=qE; (b) E=qF; (c) F=E/q; (d) E=qF²/2.

Page 8

Teste

2 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

3 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

4 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

5. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

6 . Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

7 . Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Ohmul; (d) Coulombul.

8. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

9. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a)

protoni,

neutroni şi

electroni.

I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R. 10 . Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

Bilet nr. 25

1. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

2. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

3. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

4 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

5 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

6 . Atomul este compus din următoarele particule: (1)

,

(2)

şi (3)

7 . Atomul de Ar ₁₈conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

8 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

9 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

10 . Conform legii lui Faraday, tensiunea electromotoare U indusă într-un circuit depinde de fluxul magnetic Φ prin relaţia: (a) U = -Φ; (b) U = dΦ/dt; (c) U = -dt/dΦ; (d) U = -dΦ/dt.

Bilet nr. 26

1 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

2 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

3. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

4 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

5. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

protoni,

neutroni şi

electroni.

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

6 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

7. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

8. Conform legii lui Faraday, tensiunea electromotoare U indusă într-un circuit depinde de fluxul magnetic Φ prin relaţia: (a) U = -Φ; (b) U = dΦ/dt; (c) U = -dt/dΦ; (d) U = -dΦ/dt.

9. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

10 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

protoni,

Page 9

neutroni şi

electroni.

Bilet nr. 27

Teste

1 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

2 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

3. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

4 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

5. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

6 . Numărul atomic al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

7. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S; (b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

8 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

9 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

protoni,

neutroni şi

electroni.

protoni,

neutroni şi

electroni.

10 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

Bilet nr. 28

1. Unitatea de măsură a intensităţii câmpului electric este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

2 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

3 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

4 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

5 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

6 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

7. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

8. Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

protoni,

neutroni şi

electroni.

sunt orbite

9. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

10 . Atomul de Mn ₂₅⁵⁵ conţine un număr de

Bilet nr. 29

protoni,

neutroni şi

electroni.

1. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

2. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

3 . Numărul de electroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

4 . Unitatea de măsură a tensiunii electrice este: (a) Voltul; (b) Amperul; (c) Coulombul; (d) Volt/metru.

5 . Numărul de protoni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

6 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

7. Legea lui Ohm pentru o rezistenţă R supusă la o tensiune electrică U prin care trece curentul I este: (a) I=UR; (b) I=R/U; (c) U=R/I; (d) I=U/R.

8 . Numărul de neutroni din atom este egal cu: (a) A; (b) Z; (c) A+Z; (d) A-Z.

protoni,

9 . Atomul de Ar ₁₈conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

neutroni şi

electroni.

10 . Orbitele electronilor din atom pentru care momentul cinetic este L=nħ, n=1,2,3,

sunt orbite

Page 10

Teste

Bilet nr. 30

1 . Atomul de C ¹⁴ conţine un număr de

2. Relaţia între impulsul unei particule şi lungimea sa de undă este: (a) p=hλ; (b) p=hλ²/2; (c) p=λ/h; (d) p=h/λ.

3. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

4 . Forţa electrostatică între 2 sarcini electrice q şi Q plasate la distanţa r are formula F=

5 . Atomul de C ¹² conţine un număr de

6 . Numărul de masă al unui atom este egal cu numărul de: (a) protoni; (b) nucleoni; (c) neutroni.

7 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

8 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

9. Relaţia între densitatea de curent şi intensitatea câmpului electric într-un conductor este: (a) j=σE; (b) j=σ/E; (c) j=E/σ; (d) E=σj.

protoni,

neutroni şi

electroni.

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

10 . Atomul de Al ₁₃²⁷ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

Bilet nr. 31

1 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

2. Relaţia între intensitatea câmpului electric E şi potenţialul electric Vₑ este: (a) E= -dVₑ/dt; (b) E= - Vₑ; (c) E= Vₑ.

3 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

4 . Neutronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

protoni,

5 . Atomul de C ¹⁴ conţine un număr de

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

6 . Atomul de Co ₂₇conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

7 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

protoni,

neutroni şi

electroni.

8 . Intensitatea câmpului electric produs de o sarcină electrică Q la distanţa r are formula E=

9. Densitatea de curent electric printr-un conductor este definită ca: (a) j = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) j = Δq/(ΔS∙Δt);

(c) j = Δq/Δt; (d) j = Δt/Δq.

10 . Electronii au sarcină electrică: (a) pozitivă; (b) negativă; (c) nu au sarcină electrică.

Bilet nr. 32

1. Intensitatea curentului electric printr-un conductor este definită ca: (a) I = (Δq∙ΔS)/Δt; (b) I = Δq/ (ΔS∙Δt); (c) I = Δq/Δt; (d) I = Δt/Δq.

2. Relaţia între forţa electrostatică F şi energia potenţială a sa Ep este: (a) F= - Ep; (b) F= -dEp/dt; (c) F= Ep.

3 . Atomul de Si ₁₄²⁸ conţine un număr de

4. Tranziţiile electronilor în atom se fac: (a) între orice orbite; (b) doar între orbite staţionare; (c) între o orbită staţionară şi o orbită nestaţionară.

5 . Atomul de N ¹⁴ conţine un număr de

protoni,

7. Energia unui foton E funcţie de frecvenţa sa ν este dată de relaţia: (a) E=h/ν; (b) E=hν²/2; (c) E=hν; (d) E=ν/h.

6 . Atomul de Na ₁₁²³ conţine un număr de

protoni,

protoni,

neutroni şi

neutroni şi

neutroni şi

electroni.

electroni.

electroni.

8 . Atomul de O ¹ conţine un număr de

9. Un conductor de lungime L, secţiune S şi rezistivitate electrică ρ are rezistenţa electrică: (a) R = ρL/S;

protoni,

neutroni şi

electroni.

(b) R = ρS/L; (c) R = L/(ρS); (d) R = ρLS.

10 . Undele electromagnetice sunt unde: (a) transversale; (b) longitudinale; (c) de alt tip.

Page 11

Teste