Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. AIDEN DIA CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR
ATTILA DENES

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU LEGATORII DE SARCINA
IPSSM NR. 12

1. INSTRUCTIUNI TEHNICE:
 Legarea şi fixarea sarcinilor se face numai de către lucratori special instruiti în acest
scop, denumiţi în continuare "legatori de sarcina".
 Legator de sarcina poate fi orice persoana, care a împlinit varsta de 18 ani, nu are nici
o infirmitate corporală, este sanatos, nu vine în stare de oboseala, de ebrietate şi a
fost instruit special pentru a îndeplini aceasta funcţie în sectorul in care se
exploatează instalatia de ridicat
 Legatorul de sarcina, efectuează :
• legarea şi fixarea sarcinilor în carligul macaralei sau utilajului terasier,
• le urmăreşte în timpul manipulării,
• semnalizeaza macaragiului sau mecanicului, manevrele pe care trebuie sa le
execute
• eliberează sarcinile după aşezarea lor corecta la locul dorit.
 Legatorii de sarcina vor fi supuşi unor instructaje periodice şi examinari anuale.
 Dacă rezultatele examinarilor sunt corespunzătoare, societatea îl autorizeaza intern
din punct de vedere al securitatii muncii ca legator de sarcina în condiţiile prevăzute în
Prescripţia Tehnica aplicabila
 Legatorii de sarcina vor fi supuşi instructajului si ulterior testarii, pentru a cunoaşte
organele de legare şi dispozitivele de prindere, normele specifice de protecţia muncii,
precum şi procesul tehnologic specifice locului de munca respectiv.
 Instructajul periodic al legatorilor de sarcina se va face de către conducătorul direct al
locului de munca respectiv.

2. ATRIBUTII PRINCIPALE ALE LEGATORILOR DE SARCINA


Legatorul de sarcina, are următoarele atribuţii principale:
 sa cunoască şi sa aplice regulile de verificare a organelor de legare şi dispozitivelor
de prindere precum şi instrucţiunile de exploatare a macaralei sau utilajului terasier a
căror respectare depinde de el;
 sa cunoască şi sa aplice codul de semnalizare, pentru a putea indica în orice moment
macaragiului sau mecanicului de utilaj terasier, manevrele pe care urmează sa le
execute;
 se va plasa obligatoriu în locuri din care sa poată vedea orice persoana situata în
câmpul de acţiune al macaralei sau utilajului terasier, dar niciodata in spatele acesteia;
dacă acest lucru nu este posibil, el va fi ajutat de alte persoane;
 se admite şi semnalizarea cu alte mijloace, acolo unde condiţiile de lucru necesita
acest lucru ;
 sa verifice la inceput de program si pe parcursul acestuia, organele de legare şi
dispozitivele de prindere cu care lucrează, prin verificarea aspectului exterior,
instiintand pe conducatorul direct al locului de munca de starea tehnica a acestora;
 sa recomande ca organele de legare şi dispozitivele de prindere sa fie date în primire
de la schimb la schimb spre păstrarea lor corespunzătoare;
 sa foloseasca toate luminile de la locul de munca;
 sa fie dotati cu echipamentul de protecţie prevăzut în normativele în vigoare (manusi,
casca de protecţie, bocanci cu bombeu metalic, centura de siguranta cu cordon de
legatura de max. 2 m in caz de lucru la inaltime).

3. ATRIBUTIILE PRINCIPALE LA LEGAREA SARCINILOR


Legatorul de sarcina are următoarele atribuţii principale la legarea sarcinii :
 sa folosească la legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive
inscriptionate cu sarcinile maxime admise, înscrise vizibil pe o placa sau pe un inel, şi
sa nu lege sarcini a căror greutate depăşeşte sarcina admisă pentru organul,
dispozitivul, macaraua sau utilajul terasier, ţinând seama şi de inclinarea ramurilor de
cablu sau lant;
 sa nu utilizeze organe de legare şi dispozitive de prindere cu defectiuni, chiar daca ele
sunt mici;
 sa aleagă mijloace de legare corespunzătoare greutatii şi formei sarcinii; si sa lege
sarcina la mecanismul de ridicare care corespunde sarcinii respective;
 sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente de constructii;
 sa nu folosească organe de legare sau dispozitive care prezintă uzuri peste limitele
admise de prescripţiile tehnice în vigoare (se interzice folosirea lor cand mai mult de
10 % din toroane sunt rupte);
 sa suspende capatul inferior al legăturilor lungi descărcate de sarcina pe carligul
macaralei, pentru a nu micşora spaţiile libere la deplasarea macaralei sau utilajului
terasier;
 sa execute corect legarea sarcinii, fără a incrucisa cablurile şi lanţurile la introducerea
în carlig; sa se asigure ca sarcina este echilibrata, iar lanţurile şi cablurile de legare
sunt intinse şi aşezate uniform, fără a forma noduri şi ochiuri şi fără a fi supuse
rasucirii; la carligele duble, sa suspende sarcina pe ambele deschideri şi sa o
repartizeze în mod egal;
 sa interzică echilibrarea sarcinilor în carlig sau întinderea organelor de legare prin
greutatea proprie a unor persoane;
 sa interzică transportul persoanelor cu macaraua sau utilajul terasier;
 sa ţină seama de faptul ca lanţurile care se infasoara de mai multe ori în jurul sarcinii
de ridicat nu trebuie sa aibă margini suprapuse;
 sa nu folosească lanturi de legare innadite cu suruburi, având zale alungite sau
rasucite şi sa nu innoade cablurile sau lanţurile de legare;
 sa execute astfel legarea încât sarcina sa nu se poată deplasa, aluneca sau roti după
ce este ridicată, iar legatura sa nu iasa din carlig; sa nu lase obiecte libere pe sarcina
suspendată;
 sa lege obiectele de lungime mare în cel puţin doua puncte spre a evita balansarea;
 sa nu încarce materiale marunte sau piese de volum redus pe platforme sau targi care
nu sunt prevăzute cu pereţi laterali şi care nu prezintă suficienta siguranta impotriva
caderii sarcinii;
 sa ţină seama de faptul ca în cazul transportării materialelor marunte sau pieselor
mici, este necesar sa nu depăşească înălţimea marginii superioare a pereţilor laterali;
 sa nu lege în carligul macaralei sau utilajului terasier pachete de tabla, prefabricate
sau alte materiale, dacă dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente care sa
excludă căderea materialelor din pachet;
 sa asigure capetele cablurilor de legare cu cel puţin trei cleme de strangere, de
mărime corespunzătoare diametrului cablului, brida filetata fiind asezata pe partea
terminala a ramurii de cablu;
 sa protejeze cablurile şi lanţurile care vin în contact cu muchii ascutite, prin apărători
de protecţie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare;

4. ATRIBUTII PRINCIPALE LA MANIPULARE SI TRANSPORT


Legatorul de sarcina are următoarele atribuţii principale la manipularea si transportul
sarcinii:
 inainte de transportarea unei sarcini, sa semnalizeze macaragiului sau mecanicului de
utilaj, efectuarea unei ridicari de încercare, pana la înălţimea de circa 100 mm de la
sol, pentru ca mijloacele de legare sa ajungă în poziţie întinsă şi sa verifice
echilibrarea sarcinii;
 sa semnalizeze macaragiului sau mecanicului de utilaj miscarile pe care trebuie sa le
execute cu macaraua, asezandu-se astfel încât sa se afle tot timpul în câmpul vizual
al macaragiului; va verifica dacă intreaga cale de rulare este libera;
 sa urmărească transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand inaintea
acesteia pe tot traseul (totdeauna cu fata si in campul vizual al macaragiului sau
mecanicului de utilaj) şi sa supravegheze ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole
şi sa nu loveasca persoane;
 sa ţină seama de faptul ca transportarea sarcinilor pe orizontala precum şi a organelor
de legare şi dispozitivelor de prindere (în cazul deplasarii macaralei sau utilajului
terasier fără sarcina) trebuie sa se facă la o înălţime de minimum 300 mm şi o distanta
laterala de minimum 1 m de obiectele inconjuratoare şi sa semnalizeze în consecinta
manevrele necesare în vederea manipulării sarcinii în condiţii de siguranta;
 sa interzică circulaţia pe sub sarcina ridicată şi sa supravegheze sa nu se facă
transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, dacă necesităţile de
producţie nu impun aceasta; în caz contrar, se vor îndepărta în prealabil toate
persoanele, la o distanta corespunzătoare;
 trebuie sa cunoască şi procesul de montaj (succesiunea operaţiilor de montaj), care
sa executa cu ajutorul macaralei sau utilajului terasier, pentru a semnaliza corect
manevrele necesare;
 sa cunoască şi sa aplice măsurile de protecţia muncii specifice locului de munca pe
care-l deserveste, în care scop, conducătorul procesului de producţie respectiv îi va
face un instructaj special;
 în situaţiile când lucrează plasat la înălţime, pe platforme, schele, planşee, etc., se va
asigura contra caderii, folosind centura de siguranta cu cordon de lungime max. 2 m;
 sa nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aseza într-un punct care nu poate fi
deservit în mod normal de macara sau utilaj.
5. ATRIBUTII PRINCIPALE LA DEPOZITAREA SARCINII
Legatorul de sarcina are următoarele atribuţii principale la depozitarea sarcinii :
 la stivuirea unor sarcini, sa asigure aşezarea lor corecta, eventual, prin elemente de
adaos, astfel încât sarcinile sa fie stabile şi sa se poată scoate uşor; se interzice
scoaterea legăturilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei sau utilajului terasier;
 sa nu depoziteze materiale în stive a căror înălţime depăşeşte de 1,5 ori latura mica a
bazei;
 sa supravegheze sarcina pana ce se asigura ca aceasta este coborâtă şi plasata
corect; la aşezarea pe maşini unelte a sarcinilor care au suprafeţe reduse de reazem,
sa nu dezlege sarcina înainte de a fi prinsă de masina; tot asa se va proceda şi în
cazul altor sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate etc.;
 sa nu aseze şi sa nu reazeme sarcinile pe pereţii laterali a capului tractor si remorcii;
 sa nu părăsească locul de munca fără a-l incunostinta despre aceasta pe macaragiu
sau mecanicul de utilaj si seful direct.
 după terminarea lucrului sa depoziteze organele şi dispozitivele de prindere care i-au
fost date în păstrare în locuri uscate, ferite de umezeala, de agenţi corozivi şi de
posibilităţi de deteriorare; cablurile, lanţurile, funiile şi benzile care se folosesc numai
periodic se păstrează agatate pe capre, în locuri ferite de intemperii

6. CIRCULATIA LUCRATORILOR SI A AUTOVEHICULELOR


 Zonele de circulaţie vor fi marcate prin indicatoare de securitate.
 Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, în vederea
înlăturării pericolului de alunecare şi derapare.
 Traversarea căilor de circulaţie de către lucratori pe locurile unde lipsesc marcajele şi
indicatoarele se v-a face după o prealabilă asigurare că nu există nici un pericol de
accidentare.
 Traversarea drumului public de către lucratori se face perpendicular pe axa acestuia,
numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa
acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face
fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
 Lucratorii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, in lipsa acestuia, sa circule
pe partea stanga a drumului, in directia lor de mers, cat mai aproape de marginea
partii carosabile, conformandu-se regulilor de circulatie