Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.

J11/444/1995
RO 7718513
RO96FNNB006602537041RO01
RESITA, Str. Cminelor, nr. 24
Reia, Str. Cminelor, nr. 24
Tel. - 0255/520055
Tel. - 0255/520055
Fax - 0255/520056; 0255/225005
Fax - 0255/520056; 0255/225005
E-mail:camand_utilaje@yahoo.com;
E-mail: camand_utilaje@yahoo.com;
office@camand.ro
office@camand.ro
www.camand.ro
Website: www.camand.ro

SA 8000 : 2008
Certificat Nr. 251

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


PENTRU INSTALATII DE SORTARE
BAZA LEGALA
Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii s-au elaborat in baza
prevederilor art.20, al.1., din Legea nr. 319 / 2006 , si au aplicativitate in cadrul activitatilor
desfasurate de societate, in vederea asigurarii conditiilor de securitate in munca si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
Aceste instructiuni au fost elaborate cu scopul de a se aplica in activitatile ce se
desfasoara in cadrul unitatii.
Realizarea efectiva a masurilor dispuse revine persoanelor cu atributii in organizarea
si conducerea procesului de munca , care sant direct raspunzatoare de aplicarea intocmai a
prevederilor prezentelor instructiuni proprii , in baza prevederilor art.7din Legea nr. 319 /
2006.
Salariatii cu functii de executie au obligatia respectarii intocmai a prevederilor
prezentelor instructiuni si a dispozitiilor sefilor ierarhici, in baza prevederilor art. 22 din
Legea nr. 319/2006.
Respectarea continutului acestor instructiuni precum si a legislatiei de securitate a
muncii nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de raspundere pentru prevenirea
si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de
desfasurare a activitatilor respective.
DISPOZITII GENERALE
Prezentele instructiuni proprii sunt elaborate in baza prevederilor aplicabile ale:
-

Legii nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca.


Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006;
Intreg personalul este obligat sa respecte prevederile prezentelor instructiuni proprii de securitate
a muncii pentru activitatile desfasurate.
Securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitati care are ca scop asigurarea conditiilor
optime de munca , prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, printr-un sistem
unitar de masuri si reguli, care acopera activitatile desfasurate in procesul muncii de catre
salariatii societatii.
Instructiunile proprii de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate interna care cuprind
prevederi minimal obligatorii pentru salariatii societatii, prin care se asigura desfasurarea activitatilor
in conditii optie de securitate.
Adecvat conditiilor concretede desfasurare a activitatilor se pot prevedea si asigura ulterior si alte
masuri de securitate a muncii.
Structura acestei instructiuni proprii de securitate a muncii are la baza abordarea sistematica a
aspectelor de securitate in munca, practicata in cadrul legislatiei de securitate si sanatate in munca.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus
din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;
- sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuiesc efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului
procesului de munca ;
- mijloace de productie : totalitatea mijloacelor de munca ( autovehicule, aparate,
dispozitive, unelte etc.) care se utilizeaza in procesul de munca ;
- mediul de munca : asamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care,
unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul instructiunilor proprii de securitate a
muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se
realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al
sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediul de munca propriu proceselor de
munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
In contextul general prezentat, instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatile
desfasurate au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii
pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor
specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevedere la nivelul
fiecarui element component al procesului de munca.
Structura acestei instructiuni proprii este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o
succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca .
In acelas timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, instructiunile
proprii mai cuprind o anexa in care sant explicati o serie de termeni uzuali.
REGULI GENERALE DE SECURITATE A MUNCII
Participare la instructajele de securitate a muncii ( in ziua programata ), insusirea instructiunilor
proprii specifice de securitate a muncii precum si a legislatiei in domeniu si aplicarea corespunzatoare
a prevederilor acestora, reprezinta obligatie de serviciu.
Pentru desfasurarea activitatilorin conditii optime, personalul are obligatia ca la inceperea
programului de lucru, sa se prezinte apt pentru lucru.
Fiecare salariat are obligatia sa verifice inaintea inceperii activitatii, buna functionare a utilajelor
si uneltelor pe care le utilizeaza, cu excluderea operatiunilor de demontare sau acces in zone pentru
care este necesar personal specializat.
Personalul va utiliza echipamentul individual de protectie adecvat corespunzator activitatilor
desfasurate si sa poarte echipamentul de lucru corespunzator ajustat pe corp si a incaltamintei adecvate
desfasurari procesului de productie,respectiv,pantofi,pantofi-sanda sau bocanci bine fixati pe picior.
Personalul are obligatia sa acorde primul ajutor in caz de accident si sa puna in aplicare masurile
stabilite pentru astfel de situatii.
In caz de necesitate, parasirea locului de munca se va face conform masurilor stabilite si pe cat
posibil fara panica, cunoscut fiind faptul ca panica conduce la o crestere exponentiala a consencintelor
unor elemente deosebite.
Regula generala, pentru toate categoriile de personal, este aceea de a nu interveni in activitati
pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire speciala.
INSTALATII DE SORTARE
Art. 1. Este interzis accesul persoanelor straine la: benzile transportoare, ciururi (site)
granulatoare, concasoare, postul de comanda, transformatoare si alte locuri de munca periculoase.
Art. 2. Toate organele in miscare ale instalatiei (transmisie prin curele, angrenaje, cuplaje,
volante, etc.) vor fi prevazute obligatoriu cu aparatori de protectie.
Art. 3. Este interzis a se monta sau demonta aparatorile de protectie in timpul functionarii
instalatiei.

Art. 4. Toate locurile de trecere ale instalatiei de sortare aflate la inaltime trebuie sa fie
prevazute pe toata lungimea lor, cu balustrade rezistente, care trebuie sa fie de 1,2 m. inaltime, bine
fixate si prevazute din 40 in 40 cm. cu traverse contra alunecarii.
Art. 5. Scarile si platformele instalatiei trebuie sa fie in stare buna, rezistente, bine sudate sau
imbulonate si prevazute cu balustrade de 1,2 m. inaltime.
Art. 6. In timpul iernii, platformele, caile de acces si de trecere a instalatiei trebuie sa fie
curatate zilnic de zapada, gheata, pentru a evita accidentele prin alunecare.
Art. 7. Este interzis lucrul la instalatia de sortare pe timp nefavorabil (viscol, furtuna, ploi
torentiale cu descarcari electrice).
Art. 8. Pornirea si oprirea instalatiei de sortare va fi anuntata de postul de comanda printr-un
sistem de avertizare acustica, care trebuie sa fie auzit la toate locurile de munca ale instalatiei.
Art. 9. Dispozitia de pornire a instalatiei de sortare va fi data numai de maistrul de schimb, iar
oprirea instalatiei poate fi semnalizata de orice supraveghetor, in cazul producerii unor defectiuni sau
avarii in circuitul agregatelor.
Art. 10. Pornirea si oprirea instalatiei se va face de la o statie automata de comanda, numai de
catre persoane calificate, autorizate si instruite in acest scop.
Art. 11. Toate locurile de comanda (pornire-oprire) ale instalatiei trebuie sa fie prevazute
obligatoriu cu butoane de avarii, pentru a se putea opri la nevoie atat sectorul in care s-a produs avaria,
cat si sectoarele din urma.
Art. 12. Este obligatoriu ca instalatia electrica si electromotoarele expuse contactului cu apa
provenita din precipitatii sau din procesul de spalare a agregatelor din rau sa aiba izolare hidrofuga.
Art. 13. Este interzis a se efectua reparatia, intretinerea sau orice alt gen de lucrare la un utilaj
sau agregat al instalatiei de sortare fara montarea de tablite avertizoare:
NU INTRATI SE LUCREAZA !
Art. 14. Este interzisa remedierea eventualelor defectiuni accidentale, precum si revizii si
reparatii planificate de catre persoane care NU sunt specializate interventia executandu-se numai sub
indrumarea maistrului sau mecanicului responsabil al instalatiei.
Art. 15. Este interzis inceperea lucrarilor de reparatie pana ce instalatia nu a fost scoasa de sub
tensiune , iar pe tabloul de comanda se pune tablita avertizoare cu textul :
ATENTIE ! NU CUPLA ! SE LUCREAZA ! ,,
Art. 16. Este interzisa urcarea pe ciurul vibrator pentru desfundarea sitelor cand instalatia se
afla in functiune.
Art.17. Este interzisa curatarea si traversarea transportoarelor cu snec in timpul functionarii.
Art.18. Schimbarea sau inlocuirea benzilor transportoare se va face numai cu ajutorul unor
instalatii de ridicat corespunzatoare.
Art. 19. La incetarea lucrului instalatia de sortare va fi golita.
Art. 20. Deservirea electropompelor va fi incredintata unui mecanic calificat si instruit in acest
scop.
Art. 21. Este interzisa functionarea electropompelor daca cuplajele lor nu au aparatorile
montate.
Art. 22.Toate locurile periculoase care favorizeaza accidentarea vor fi marcate cu tablite
avertizoare.
Art. 23. Este interzis a se efectua reparatii accidentale, capitale si revizii tehnice pana nu se
emite DECIZIA DE REPARATII. La terminarea vedere lucrarilor de reparatii sau revizii se va
intocmi proces verbal de receptie di punct de al calitatii si al securitatii muncii.
Art. 24. Este interzisa deservirea acestor utilaje de catre alt personal decat cel care a fost
calificat si instruit, atat pentru partea mecanica, cat si pentru partea electrica.
Art. 25. Periodic se vor controla imbinarile cu suruburi si in caz de slabire se vor strange.
Art. 26. Este interzisa functionarea ciurului fara aparatorile de protectie a partilor in miscare.
Art. 27. Este interzisa functionarea ciurului fara legarea la instalatia de protectie de punere la
pamant.
Art. 28. Periodic se va verifica ungerea rulmentilor si se va complecta daca se constata ca nu
este suficienta unsoare.

Art. 29. Inaintea fiecarei porniri obligatoriu se va verifica si controla cu atentie ca pe fiecare
volanta sa fie montate aceleasi greutati (ca numar si tip), pentru a se asigura o vibrare simetrica a
ciurului.
Art.30. Este interzisa prezenta altor persoane daca nu au sarcini de serviciu la aceste locuri de
munca.
De admiterea acestor persoane ramane raspunzator fiecare lucrator care este de serviciu la aceste locuri
de munca.
Art.31. Este interzisa stationarea,odihna si transportul persoanelor pe banda transportoare.In
acest sens se vor monta placi avertizoare.
Art.32. Se interzice orice fel de interventie la transportoarele cu banda in timpul functionarii
acestora.
Art. 33.Se interzice traversarea peste si pe sub transportoarele cu banda daca nu sant amenajate
treceri speciale.
Art.34. Incarcarea transportoarelor cu banda se va efectua numai prin intermediul unui buncar
sau siloz de alimentare.
Art.35. Transportoarele cu banda care sant defecte nu vor fi folosite pana la remedierea
defectiunilor.
Art.36. Se interzice incarcarea cu materiale a transportoarelor cu banda cand acestea sant
oprite.
Art.37. Este interzisa interventia la transportorul cu banda pentru inlaturarea defectiunilor cand
acesta functioneaza.
Art.38. Este interzisa utilizarea in timpul functionarii transpotorului a uneltelor sau a altor
obiecte in scopul indepartarii materialelor adunate sub tamburul de intoarcere al benzii. Indepartarea
materialelor se va face,numai in timpul opririi transportorului cu banda.
Art.39. Pentru mentinerea in bune conditii de securitate a muncii a transportorului cu banda in
timpul exploatarii,se vor efectua urmatoarele lucrari periodice:
verificarea stangerii suruburilor si a asigurarii lor;
gresarea mecanismelor;
inlocuirea integrala a lubrefiantilor;
verificarea etanseitatii reductoarelor;
verificarea functionarii stergatoarelor;
verificarea dispozitivelor de siguranta si protectie.
Art.40. Periodic se va verifica functionarea echipamentelor de siguranta si a echipamentelor de
protectie si functionarea intrerupatoarelor de oprire de urgenta pentru intreg ansamblul statiei de
sortare.
Art.41. Punerea in functiune a statiei de sortare se va face pe baza unui proces verbal de
receptie si punere in functiune.
Prezentele instructiuni se vor prelucra impreuna cu HG 1146/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.