Sunteți pe pagina 1din 13

LOCUL DE MUNCA NR.

1 AGENT DE PAZ
1
PROCESUL DE MUNC
Asigur paza i securitatea incintelor depozitelor i a punctelor vulnerabile din
cadrul societii, prin posturi fixe i mobile de paz.
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC
EVALUAT
MIJLA!" #" $%#&!'I"
( telefon)
( ec*ipament de protecie +combinezon, pelerin etc,.
-A%!I.A #" M&.!/
( cunoate locurile i punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului)
( pzete obiectivul, bunurile i valorile primite 0n paz)
( permite accesul 0n obiectiv numai 0n conformitate cu reglementrile legale i cu
dispoziiile interne) efectueaz controlul la intrarea i ieirea din incinta
0ntreprinderii a persoanelor i a mi1loacelor de transport)
2
( aduce la cunotin conducerii 0ntreprinderii i efului sau ierar*ic, producerea
oricrui eveniment 0n timpul executrii serviciului i msurile aplicate)
( 0n cazul apariiei unui incendiu, anun formaia de pompieri , conducerea
0ntreprinderii i poliia, lu2nd imediat msuri de stingere a incendiului i de
salvare a persoanelor i a bunurilor materiale afectate)
( ia msurile ce se impun pentru salvarea persoanelor sau a bunurilor materiale,
0n caz de calamiti naturale)
( sesizeaz poliia 0n legtur cu orice fapt care pre1udiciaz patrimoniul
0ntreprinderii i particip la aciunile poliiei pentru prinderea infractorilor)
( poart 0n timpul serviciului ec*ipamentul cu care este dotat i face uz de acesta
numai 0n cazurile i condiiile prevzute de lege)
( verific vizual starea porilor, a barierelor comndate i a diferitelor sisteme de
0nc*idere, consemneaxa neregulile constatate)
( pstreaz distana regulamentar fa de punctele de 0ncrcare sau descrcare
a produselor)
( pred i primete serviciul de paz pe baz de proces verbal.
3
M"#I&L #" M&.!/
Activitatea se desfoar preponderent 0n teren, 0n prezena curenilor de aer
i a intemperiilor +ger, viscol, ploaie,, temperatura aerului fiind ridicat vara i sczut 0n
anotimpul friguros.
FACTORII DE RISC IDENTIFICAI
A. M"#I&L #" M&.!/
3 FACTORI DE RISC FIZIC
( 4emperatura aerului este ridicat vara i sczut 0n anotimpul friguros)
( Intemperii +ger, viscol, ploaie,
3 FACTORI DE RISC CHIMIC
( 5apori de produse petroliere +sub concentraia maxim admis,.
6. -A%!I.A #" M&.!/
3 SUPRASOLICITARE FIZIC
( "fort dinamic 7 deplasri 0n perimetrul obiectivului)
4
( "fort static 7 activitatea la punctele de control)
( SUPRASOLICITARE PSIHIC
( -olicitare receptiv senzorial 0n timpul efecturii serviciului)
( -tress provocat de iminena contactului cu infractorii)
( "8"!&4A.4
!. ACIUNI GREITE
( !dere la acelai nivel prin dezec*ilibrare, alunecare, 0mpiedicare)
#eplasri, staionri 0n zone cu grad de pericol ridicat
.&.I4A4"A9 3.1.4 FIA DE EVALUARE A POSTULUI
DE LUCRU
FIA NR. 1
$-4&L #" L&!%&9 "!:I$A #" "5AL&A%"9
!M$.".4
A
-I-4"M&L&I
;A!4%I #" %I-!
I#".4I;I!A'I
;%MA !.!%"4/ #" MA.I;"-4A%" A
;A!4%IL% #" %I-! +descriere,
parametri,
!.-"
5
M"#I&L #"
M&.!/
;A!4%I #" %I-!
;I<I!
;A!4%I #" %I-!
!:IMI!
-A%!I.A #"
M&.!/
-&$%A-LI!I4A%"
;I<I!/
-&$%A-LI!I4A%"
$-I:I!/
LI$-&%I I.
A-I=&%A%"A
!.#I'IIL% #"
"8"!&4A.4 A!'I&.I =%">I4"
6
Niv!"! # $i%& '!()*! *! +(%,"!"i # !"&$" %,-
<%i
r,
i?@
@A
<r,
@?@
@BC
. 3.33 N$'1 .
BD
B+BxB, E F+AxA, E @+DxD,
BxB E FxA E @xD
.
I
5
"
L
&
%
I
$
A
%
'
I
A
L
Fig.1 .I5"L&%IL" $A%'IAL" #" %I-! $" ;A!4%I #" %I-!
Postul ! lu"#u N#. 1 .I5"L =L6AL #" %I-!9 A.AA
LEGEND FIGURA N$. 1
F1. 4emperatura aerului este ridicat vara i sczut 0n anotimpul friguros F2.
&miditatea i salinitatea aerului este ridicat 7 depozit $ort
F3. Intemperii +ger, viscol, ploaie,
F4. 5apori de produse petroliere +sub concentraia maxim admis,
F5. 5apori de produse c*imice toxice +sub concentraia maxim admis,
F6. "fort dinamic 7 deplasri 0n perimetrul obiectivului
F/.
"fort static 7 activitatea la punctele de control
F0.
-olicitare receptiv senzorial 0n timpul efecturii serviciului
F1. -tress provocat de iminena contactului cu infractorii
F12. !abinele de paz sunt insuficient dotate +ap curent, grup sanitar,
F11. Lips vestiare 7 depozitul .ord i -ud
F12. !dere la acelai nivel prin dezec*ilibrare, alunecare, 0mpiedicare,
F13. #eplasri, staionri 0n zone cu grad de pericol ridica
t3.1.5 FIA DE MSURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU N$. 1
1
LEGEND FIGURA N$. 1
D.
;G 7 "fort dinamic 7 deplasri 0n perimetrul obiectivului
B
7 repartizarea la punctele de paz numai a persoanelor cu o condiie fizic
adecvat i care nu prezint afeciuni osteomusculare
12
3. 1.6 INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII PENTRU
POSTUL DE LUCRU N$. 1
Hn urma analizei factorilor de risc i evalurii efectuate, nivelul de risc
global +.rg, calculat conform metodei avizate are valoarea A.AA, situ0ndu7se sub limita
de acceptabilitate +A.I,, 0n categoria riscurilor mici.
-7au identificat un numr de @A factori de risc, dintre care9 J factori de
risc au niveluri pariale de risc sub limita admis, iar B factori depesc aceast limit
+fig.@,, situ0ndu7se 0n categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate msuri
de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Acetia din urm sunt9
;D &miditatea i sallnitatea aerului este ridicat 7 depozit $ort)
;G "fort dinamic 7 deplasri 0n perimetrul obiectivului
;F -olicitare receptiv senzorial 0n timpul efecturii serviciului)
;J -tress provocat de iminena contactului cu infractorii
$entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt
necesare msurile prezentate 0n K;ia de msuri propuseL.
#in punct de vedere al repartiiei pe sursele generatoare, se remarc ponderea egal a
factorilor proprii sarcinii de munc cu BG.@IM, apoi cea a mediului de munc cu DF.BGM
din factori si cea a executantului cu @I.AJM +fig. D,. "rorile executantului au, 0n cea mai
mare parte, consecine ireversibile 7 deces
11
.Fig. $ $.#"%"A ;A!4%IL% #" %I-! I#".4I;I!A'I #&$/ "L"M".4"L"
-I-4"M&L&I #" M&.!/
Postul ! lu"#u %#. 1 .I5"L =L6AL #" %I-!9 A.AA
12