Sunteți pe pagina 1din 2

SC AGRO FORTUNA SRL ADMINISTRATOR

GIANINA-ELENA OUATU

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU ACTIVITATI CU PRODUSE DE UZ FITOSANITAR
IPSSM NR. 10

Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca se aplica in unitatile


economice care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar (cu substante chimice) si
trebuie sa satisfaca prevederile HG 1218 / 2006 privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei
activitati care implica prezenta acestora.
Prin activitati cu produse de uz fitosanitar se intelege: conditionarea, transportul,
depozitarea, livrarea, comercializarea, detinerea, folosirea, manipularea, aplicarea,
prepararea substantelor chimice si colectarea reziduurilor acestora si a ambalajelor lor.
Produsele de uz fitosanitar se incadreaza in urmatoarele grupe de toxicitate, in functie
de doza letala 50 % (DL 50), oral acuta a substantei active:
a) Grupa I – produse extrem de toxice, cu un continut de substanta activa avand DL
50 pana la 50 mg/kg corp;
b) Grupa II – produse puternic toxice, cu substanata activa avand DL 50 intre 50 si
inclusiv 200 mg/kg corp
c) Grupa III – produse moderat toxice cu DL 50 peste 200 si inclusiv 1000 mg/kg
corp;
d) Grupa IV – produse cu toxicitate redusa cu Dl 50 peste 1000 mg/kg corp

Depozitarea produselor de uz fitosanitar este obligatorie sa se repartizeze pe grupe


de toxicitate.
Este interzisa efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse ale caror reziduuri se
acumuleaza peste limitele maxime admise in sol, apa, furaje si produse agroalimentare.
Pentru atentionarea tuturor celor care vin in contact cu produs de uz fitosanitar, in
vederea evitarii pericolului de intoxicare, toate ambalajele utilizate la activitati cu produse de
uz fitosanitar vor purta o eticheta inscriptionata in una din culorile, dupa cum urmeaza:
- rosu – pt grupa I
- verde – pr grupa II
- albastru – pt grupa III
- negru – pt grupa IV
De regula, tratamentele cu produse de uz fitosanitar se fac cu cele cuprinse in grupele III si
IV .
Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar raspund de
asigurarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca, prevenirea accidentelor in
randul populatiei si la animal, precum si protectia mediului inconjurator.
Agentii economici care efectueaza tratamente cu produse de uz fitosanitar sunt
obligati sa foloseasca la aceste tratamente numai personal instruit, dotat cu echipament
individual de protectie stabilit de catre conducerea societatii cu respectarea Fiselor tehnice
de securitate specifice fiecarui produs (dat de catre producatorul substantelor si distribuitor).
Echipamentul individual de protectie utilizat la lucrul cu produse de uz fitosanitar va
satisface cerintele prevazute de HG 1048 / 2006.
Depozitarea produselor de uz fitosanitar se va face in locuri special amenajate, dotate
cu instalatii de ventilare, instalatii de apa potabila, instalatii de indepartarea reziduurilor
lichide si epurarea acesora.
Nu se va intra cu foc deschis in locurile unde sunt lichide inflamabile
Magazinerul sau gestionarul va sta in depozit numai in timpul primirii sau eliberarii
produselor deuz fitosanitar, el avand obligatia de a lua masuri de decontaminare sau dupa
caz, de distrugere a ambalajelor dupa eliberarea produselor de uz fitosanitar.
Se interzice distribuirea in stare varsata a produselor de uz fitosanitar ce se livreaza si
se pastreza in ambalaje inchise.
Scoaterea din ambalaje a produselor lichide toxice se face prin varsarea directa sau
prin sifonare cu amorsare mecanica, interzicandu-se cu desavarsire amorsarea cu gura.
Operatiile se vor executa de catre salariatii stabiliti de conducatorul agentului
economic, echipati cu EIP (costum de protectie, ochelari de protectie, cizme, manusi
antiacide si sort de protectie).