Sunteți pe pagina 1din 1

SC ..

SRL

Aprobat,
Administrator

INSTRUCIUNI PROPRII
DE SECURITATE A MUNCII
MALAXOR

In afara de instructiunile generale de protectia muncii se prevad


urmatoarele:
Art.1 Malaxorul de aluat sa fie deservinstructajul asupra modului de
functit numai de personal caruia I s-a facutionare si a tehnicii securitatii
muncii.
Art.2.Instlatia electrica si batiul malaxorului vor fi legate din punct de
vedere electric la o priza de pamantcu rezistenta mai mica de 4.
Art.3.Roata de mana se va cupla numai cand motorul electric este
oprit si aparatoarea cuvei este ridicata.
Art.4.Nu se va opri masina fara carucior.
Art.5.In timpul functionarii, toate aparatorile vor fi montate.
Art.6.Atat partea mecanica cat si aparatajul electric vor fi verificate si
reparate numai de personalul calificat si de specialitate.
Art.7.Pentru orice defectiune ivita in timpul functionarii se va opri
masina pana la inlaturarea ei de catre personalul de intretinere.
Art.8.Prezentele instructiuni de protectia muncii se vor afisa in loc
vizibil in apropierea masinii si se vor completa pe parcurs de catre
beneficiar.

Intocmit,
Serv. extern