Sunteți pe pagina 1din 34

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire

profesionala pentru locul de munca

Expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2)

din cadrul

S.C. HIRSCHMANN ROMANIA S.R.L.

E.R.A.I.P. 2020 Pag. 1


1. Procesul de muncă

Conform fisei postului.

E.R.A.I.P. 2020 Pag. 2


2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

Conform fiecărui post de lucru

2.2. Sarcina de muncă

Conform fiecărui post de lucru respectand prevederile referitoare la impiedicarea raspandirii


visusului Sars Cov 2 precum:
Respectarea distanțării fizice
Utilizarea dezinfectntului de mâini
Spalatul pe maini
Utilizarea covorasului dezinfectant

E.R.A.I.P. 2020 Pag. 3


2.3. Mediul de muncă

Conform fiecarui post de lucru


3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc biologic

1. Lipsă covoraș dezinfectant la intrare

2. Lipsa substanțelor de dezinfecție a mâinilor

3. Lipsa unui coș de gunoi acoperit pentru colectarea măștilor și a mănușilor de protecție utilizate

4. Lipsa monitorizării temperaturii corporale a persoanelor care intră în unitate

5. Identificarea de persoane la intrare care prezintă simptome evidente de gripă sau răceală (tuse,
febră, transpirație excesivă, dificultăți în respirație)

6. Lipsa afișelor de informare despre noul Coronavirus

7. Lipsa distanțării sanitare dintre lucrători la locurile/posturile de lucru din interior de minim 1,5
metri

8. Interacțiunea dintre lucrători (situații date de procesul tehnologic și când distanțarea sanitară nu
se poate realiza)

Factori de risc biologic

9. Neutilizarea echipamentului individual de protecție specifice combaterii răspândirii noului


Coronavirus

10. Neverificarea și necurățarea sistemelor de ventilație și aer condiționat

Factori de risc biologic


11. Lipsa instrucțiunilor proprii de SSM și a instrucțiunilor de utilizare pentru echipamentele
individuale de protecție și materialele de dezinfecție

12. Utilizarea în comun de către mai multe persoane a echipamentelor de muncă (calculatoare,
imprimante, scanere, clanțe, mânere, butoane, etc.

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc biologic

13. Deplasare lucrătorilor în afara sarcinii de muncă în incinta unității, formarea de grupuri de
oameni mai mari de 3 persoane

14. Contact cu persoane din afara unității – clienți, furnizori, subcontractori

15. Utilizarea de către lucrători a spațiilor comune precum holuri, casa scărilor, lifturi, toalete, băi

16. Utilizarea spațiilor comune cu destinație specială precum săli de ședințe, vestiare, săli de mese,
etc.

17. Lucrători din cadrul grupelor sensibile la riscuri cum ar fi persoane de peste 65 ani, femei
gravide, persoane cu boli cronice în evidență

18. Utilizarea transportului în comun de către unii lucrători

19. Riscul de infectare cu noul Coronavirus în afara programului de lucru

20. Deplasarea lucrătorilor în interes de serviciu (delegații)

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc biologic


21. Lucrul cu documente, formulare de hârtie, bani lichizi sau alte materiale între colegi sau cu
terți

Factori de risc biologic

22. Identificarea în unitate de persoane cu simptome de îmbolnăvire specifice noul Coronavirus

23. Lipsa instruirii sau instruirea necorespunzătoare a conducătorilor locurilor de muncă asupra
aspectelor privind gestionarea la locurile de muncă a riscurilor generate de către noul Coronavirus
UNITATEA : NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1500
S.C. HIRSCHMANN ROMANIA
DURATA EXPUNERII: 8 h
S.R.L.
ECHIPA DE EVALUARE :

Evaluator riscuri
Drd. Ing. ZOLTÁN S.C. SSM&SIU
1. profesionle -
SZABÓ GYOZO S.R.L
SESSM

LOCUL DE MUNCĂ : 4. Fişa de evaluare a locului de Leader


S.C.
HIRSCHMANN
muncă 2. Ing. OLTEAN ANDA Environmental,
Expunerea la noul Health & Safety
ROMANIA
S.R.L.

Coronavirus (SARS S.C.


HIRSCHMANN
3. CANDEA SEBASTIAN Administratore
COV2) ROMANIA
S.R.L.

Medic specialist
Cabinet medical
4. Dr. HORVATH MARIA de medicina
medicina muncii
muncii

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Lipsă covoraș dezinfectant la DECES 7 1 3
producţie biologic intrare
    2. Lipsa substanțelor de dezinfecție DECES 7 2 4
a mâinilor
0 1 2 3 4 5 6
    3. Lipsa unui coș de gunoi acoperit DECES 7 1 3
pentru colectarea măștilor și a
mănușilor de protecție utilizate
Executant Factori de risc 4. Lipsa monitorizării temperaturii DECES 7 2 4
biologic corporale a persoanelor care intră în
unitate
Sarcina de Muncă Factori de risc 5. Identificarea de persoane la DECES 7 1 3
biologic intrare care prezintă simptome
evidente de gripă sau răceală (tuse,
febră, transpirație excesivă,
dificultăți în respirație)
Sarcina de Muncă Factori de risc 6. Lipsa afișelor de informare despre DECES 7 1 3
biologic noul Coronavirus
Executant Factori de risc 7. Lipsa distanțării sanitare dintre DECES 7 2 4
biologic lucrători la locurile/posturile de lucru
din interior de minim 1,5 metri
    8. Interacțiunea dintre lucrători DECES 7 2 4
(situații date de procesul tehnologic
și când distanțarea sanitară nu se
poate realiza)
Sarcina de Muncă Factori de risc 9. Neutilizarea echipamentului DECES 7 2 4
biologic individual de protecție specifice
combaterii răspândirii noului
Coronavirus
    10. Neverificarea și necurățarea DECES 7 1 3
sistemelor de ventilație și aer
condiționat
0 1 2 3 4 5 6
Executant Factori de risc 11. Lipsa instrucțiunilor proprii de DECES 7 1 3
biologic SSM și a instrucțiunilor de utilizare
pentru echipamentele individuale de
protecție și materialele de dezinfecție
Sarcina de Muncă Factori de risc 12. Utilizarea în comun de către mai DECES 7 2 4
biologic multe persoane a echipamentelor de
muncă (calculatoare, imprimante,
scanere, clanțe, mânere, butoane, etc.
Mediu de Muncă Factori de risc 13. Deplasare lucrătorilor în afara DECES 7 1 3
biologic sarcinii de muncă în incinta unității,
formarea de grupuri de oameni mai
mari de 3 persoane
Sarcina de Muncă Factori de risc 14. Contact cu persoane din afara DECES 7 1 3
biologic unității – clienți, furnizori,
subcontractori
Mediu de Muncă Factori de risc 15. Utilizarea de către lucrători a DECES 7 2 4
biologic spațiilor comune precum holuri, casa
scărilor, lifturi, toalete, băi
    16. Utilizarea spațiilor comune cu DECES 7 1 3
destinație specială precum săli de
ședințe, vestiare, săli de mese, etc.
    17. Lucrători din cadrul grupelor DECES 7 1 3
sensibile la riscuri cum ar fi persoane
de peste 65 ani, femei gravide,
persoane cu boli cronice în evidență
Executant Factori de risc 18. Utilizarea transportului în DECES 7 1 3
biologic comun de către unii lucrători
0 1 2 3 4 5 6
    19. Riscul de infectare cu noul DECES 7 1 3
Coronavirus în afara programului de
lucru
    20. Deplasarea lucrătorilor în interes DECES 7 1 3
de serviciu (delegații)
Mediu de Muncă Factori de risc 21. Lucrul cu documente, formulare DECES 7 1 3
biologic de hârtie, bani lichizi sau alte
materiale între colegi sau cu terți
Executant Factori de risc 22. Identificarea în unitate de DECES 7 1 3
biologic persoane cu simptome de
îmbolnăvire specifice noul
Coronavirus
    23. Lipsa instruirii sau instruirea DECES 7 1 3
necorespunzătoare a conducătorilor
locurilor de muncă asupra aspectelor
privind gestionarea la locurile de
muncă a riscurilor generate de către
noul Coronavirus
Locul de muncă: Expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2)
Nivel global de risc: 3.37

ERROR

Σ R xr i i

i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 0 x(5x5) + 7 x(4x4) + 16 x(3x3) + 0 x(2x2) + 0 x(1x1) 256

Nrg = --------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


= --- = 3.37
ERROR 0x7 + 0x6 + 0x5 + 7x4 + 16 x 3 + 0x2 + 0x1 76

Σr i
i=1
6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2)


Nivel global de risc: 3.37

7
N IV E L U R I P A R Ţ IA L E D E R IS C

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37 F40 F43
FACTORI DE RISC
7. LEGENDĂ

F1 Lipsă covoraș dezinfectant la intrare

F2 Lipsa substanțelor de dezinfecție a mâinilor


F3 Lipsa unui coș de gunoi acoperit pentru colectarea măștilor și a mănușilor de protecție
utilizate
F4 Lipsa monitorizării temperaturii corporale a persoanelor care intră în unitate
F5 Identificarea de persoane la intrare care prezintă simptome evidente de gripă sau răceală
(tuse, febră, transpirație excesivă, dificultăți în respirație)
F6 Lipsa afișelor de informare despre noul Coronavirus

F7 Lipsa distanțării sanitare dintre lucrători la locurile/posturile de lucru din interior de minim
1,5 metri
F8 Interacțiunea dintre lucrători (situații date de procesul tehnologic și când distanțarea
sanitară nu se poate realiza)
F9 Neutilizarea echipamentului individual de protecție specifice combaterii răspândirii noului
Coronavirus
F10 Neverificarea și necurățarea sistemelor de ventilație și aer condiționat

F11 Lipsa instrucțiunilor proprii de SSM și a instrucțiunilor de utilizare pentru echipamentele


individuale de protecție și materialele de dezinfecție
F12 Utilizarea în comun de către mai multe persoane a echipamentelor de muncă (calculatoare,
imprimante, scanere, clanțe, mânere, butoane, etc.
F13 Deplasare lucrătorilor în afara sarcinii de muncă în incinta unității, formarea de grupuri de
oameni mai mari de 3 persoane
F14 Contact cu persoane din afara unității – clienți, furnizori, subcontractori
F15 Utilizarea de către lucrători a spațiilor comune precum holuri, casa scărilor, lifturi, toalete,
băi
F16 Utilizarea spațiilor comune cu destinație specială precum săli de ședințe, vestiare, săli de
mese, etc.
F17 Lucrători din cadrul grupelor sensibile la riscuri cum ar fi persoane de peste 65 ani, femei
gravide, persoane cu boli cronice în evidență
F18 Utilizarea transportului în comun de către unii lucrători
F19 Riscul de infectare cu noul Coronavirus în afara programului de lucru

F20 Deplasarea lucrătorilor în interes de serviciu (delegații)


F21 Lucrul cu documente, formulare de hârtie, bani lichizi sau alte materiale între colegi sau cu
terți
F22 Identificarea în unitate de persoane cu simptome de îmbolnăvire specifice noul
Coronavirus
F23 Lipsa instruirii sau instruirea necorespunzătoare a conducătorilor locurilor de muncă
asupra aspectelor privind gestionarea la locurile de muncă a riscurilor generate de către
noul Coronavirus
8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
I

Expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2)


S.C. HIRSCHMANN ROMANIA S.R.L.
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC Măsuri Măsuri de
Crt RISC Măsuri tehnice ŞI TERMENE
organizatorice altă natură
RĂSPUNDERI

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Lipsă covoraș dezinfectant la intrare 3 Plasarea unui Plasarea Administrator Imediat
covoraș acestuia în așa
dezinfectant la fel încât să nu
intrare. Acesta poată fi ocolit
se va impregna
cu o soluție
dezinfectantă pe
bază de clor.
Plasarea de
indicatoare de
obligativitate
pentru utilizarea
covorașului.
2. Lipsa substanțelor de dezinfecție a mâinilor 4 Dispunerea la Plasarea Administrator Imediat și
intrare a unui acestuia în așa periodic
dozator cu fel încât să nu
soluție de poată fi ocolit.
dezinfecție Numirea
alcoolică de persoanelor
0 1 2 3 4 5 6 7
minim 70% sau responsabile
echivalent. cu reumplerea
Plasarea de acestora.
indicatoare de Instruirea
obligativitate personalului
pentru asupra
dezinfecția modului de
mâinilor. dezinfecție
corectă a
mâinilor.

3. Lipsa unui coș de gunoi acoperit pentru colectarea 3 La intrare va Administrator Permanent
măștilor și a mănușilor de protecție utilizate exista un coș de
gunoi acoperit
pentru
colectarea
măștilor și a
mănușilor de
protecție
utilizate de către
persoanele care
intră în unitate.
4. Lipsa monitorizării temperaturii corporale a 4 Dotarea cu un Numirea unei Toate Administrator Imediat și
persoanelor care intră în unitate termometru persoane cu persoanele permanent
digital care verificarea care intră se
funcționează temperaturii testează, iar
fără atingere persoanele
directă (cu care au
verificare pe temperatura
frunte) sau a corpului mai
0 1 2 3 4 5 6 7
unui sistem mare de 370
similar de C nu vor fi
monitorizare a acceptate în
temperaturii. interior.
5. Identificarea de persoane la intrare care prezintă 3 Persoanele Administrator Permanent
simptome evidente de gripă sau răceală (tuse, identificate nu
febră, transpirație excesivă, dificultăți în vor fi lăsate să
respirație) intre în unitate și
vor fi sfătuite să
meargă la un
consult medical
la medicul de
familie
6. Lipsa afișelor de informare despre noul 3 La intrare se vor Administrator Imediat și
Coronavirus dispune afișe de periodic
informare în
locuri vizibile.
Acestea vor
conține cel puțin
informații
aplicabile în
unitate cu
privire la igienă,
comportament și
reguli generale.
7. Lipsa distanțării sanitare dintre lucrători la 4 Reamenajarea Instruire de Administrator Imediat
locurile/posturile de lucru din interior de minim posturilor de conștientizare
1,5 metri lucru astfel încât a riscului cu
distanțarea ocazia
0 1 2 3 4 5 6 7
sanitară dintre instruirilor de
lucrători de orice rang
minim 1,5 metri
să fie realizată
Delimitarea
posturilor de
lucru cu panouri
de plexiglas
Marcarea/semna
lizarea
posturilor de
lucru cu benzi
de semnalizare

8. Interacțiunea dintre lucrători (situații date de 4 Organizarea Revizuirea Administrator Permanent


procesul tehnologic și când distanțarea sanitară nu activității de procedurilor de
se poate realiza) producție în așa lucru în
fel încât vederea
interacțiunea optimizării
dintre lucrători acestora.
să fie de cât mai Dotarea
scurtă durată. lucrătorilor cu
Dotarea măști de
lucrătorilor cu protecție
măști conforme (cel
chirurgicale cu 3 puțin măști de
straturi în cazul tip FFP 2) în
în care cazul în care
interacțiunea interacțiunea
0 1 2 3 4 5 6 7
durează mai durează mai
puțin de 30 de mult de 30 de
minute. minute.
9. Neutilizarea echipamentului individual de 4 Lucrătorii vor Crearea unui Administrator Periodic
protecție specifice combaterii răspândirii noului purta obligatoriu stoc suficient
Coronavirus echipament de asemenea
individual de materiale.
protecție
specific
combaterii
răspândirii
noului
Coronavirus
format cel puțin
din mască de
protecție și
mănuși de
protecție.
Dotarea
lucrătorilor cu
măști de
protecție și
mănuși de
protecție
10. Neverificarea și necurățarea sistemelor de 3 Sistemele de Administrator Imediat
ventilație și aer condiționat ventilație și aer
condiționat se
vor verifica și
curăța doar prin
0 1 2 3 4 5 6 7
personal
calificat.
În cazul
încăperilor
climatizate cu
recircularea
aerului se
efectua
nebulizare o
dată pe
săptămână, de
preferat la
sfârșitul
săptămânii și se
va efectua
dezinfecția
instalației de
climatizare
conform
instrucțiunilor
producătorului.
11. Lipsa instrucțiunilor proprii de SSM și a 3 Elaborarea de Prelucrarea Administrator Periodic
instrucțiunilor de utilizare pentru echipamentele instrucțiuni acestora
individuale de protecție și materialele de proprii de SSM întregului
dezinfecție pentru personal cu
echipamentele ocazia
individuale de instruirilor de
protecție și orice rang
materialele de inclusiv cu
0 1 2 3 4 5 6 7
dezinfecție. demonstrații
practice.

12. Utilizarea în comun de către mai multe persoane a 4 Dezinfectarea Administrator Periodic
echipamentelor de muncă (calculatoare, periodică a
imprimante, scanere, clanțe, mânere, butoane, etc. echipamentelor
de muncă
(tastaturi,
mouse, panouri
de comandă)
Utilizare de
mănuși de
protecție și
soluții de
dezinfecție a
mâinilor sau
atingerea lor
folosind
șervețele de
unică folosință
13. Deplasare lucrătorilor în afara sarcinii de muncă în 3 Interzicerea Administrator Permanent
incinta unității, formarea de grupuri de oameni categorică
mai mari de 3 persoane pentru
lucrători sau
terți a
deplasărilor
neesențiale în
unitate.
Nu se vor
forma grupuri
0 1 2 3 4 5 6 7
de persoane
mai mari de 3
persoane.
Instruire de
conștientizare
a riscului.

14. Contact cu persoane din afara unității – clienți, 3 Toate Administrator Permanent
furnizori, subcontractori persoanele
care intră în
unitate vor
respecta
prevederile
privind
intrarea în
unitate.
Persoanele
aflate în
unitate se vor
deplasa doar în
locurile
necesare
desfășurării
activității și
vor purta în
permanență
mască și
mănuși de
protecție
0 1 2 3 4 5 6 7
15. Utilizarea de către lucrători a spațiilor comune 4 Reducerea pe Administrator Permanent
precum holuri, casa scărilor, lifturi, toalete, băi cât posibil a
deplasărilor
neesențiale în
unitate.
Dezinfecția
periodică a
balustradelor,
podelelor.
Dezinfecția
periodică a
toaletelor și a
băilor
obligatoriu cu
soluții pe bază
de clor
16. Utilizarea spațiilor comune cu destinație specială 3 Organizarea Administrator Permanent
precum săli de ședințe, vestiare, săli de mese, etc. ședințelor să se
facă pe cât
posibil prin
intermediul
online.
Utilizarea
sălilor de
ședințe,
vestiarelor se
va face astfel
încât
distanțarea
0 1 2 3 4 5 6 7
sanitară să fie
realizată
(minim 1,5
metri între
persoane)
Organizarea
pauzelor
pentru mâncat
se face
eșalonat, pe
grupe în așa fel
încât
distanțarea
sanitară să fie
realizată
(minim 1,5
metri între
persoane
inclusiv la
mese)
Dezinfecția și
aerisirea
acestor spații
se va face după
fiecare
utilizare.

17. Lucrători din cadrul grupelor sensibile la riscuri 3 Realizarea Administrator Permanent
cum ar fi persoane de peste 65 ani, femei gravide, pentru aceste
persoane cu boli cronice în evidență persoane a unui
0 1 2 3 4 5 6 7
program special
prin telemuncă
sau de acasă
Pentru aceste
persoane
obligatoriu se va
ține o instruire
de conștientizare
a riscului cu
consemnare în
fișa de instruire
individuală sau
colectivă după
caz.
18. Utilizarea transportului în comun de către unii 3 Dacă se Administrator Permanent
lucrători utilizează
transportul
public în
comun
angajatorul va
lua măsuri de
împărțire a
întregului
personal sau
doar al celui
care utilizează
transportul
public în
comun în 2-3
0 1 2 3 4 5 6 7
grupe şi
decalarea
programului de
începere şi
terminare, în
intervale orare
decalate cu o
oră/o oră şi
jumătate față
de programul
normal de
lucru.

19. Riscul de infectare cu noul Coronavirus în afara 3 Instruire de Administrator Periodic


programului de lucru conștientizare
privind
evitarea zonele
aglomerate
unde
persoanele
sunt expuse la
contact direct
și/sau
interacțiune cu
un număr mare
de persoane,
de tipul
adunărilor
publice, cozi,
zone de trafic
0 1 2 3 4 5 6 7
intens, zone de
recreere, etc.
Prelucrarea și
informarea
lucrătorilor cu
privire la
modul de
interacțiune, în
afara orelor de
program, cu
alte persoane
care ar putea fi
susceptibile de
simptome
virale.
Aceste
activități se fac
cu ocazia
instruirilor de
orice rang

20. Deplasarea lucrătorilor în interes de serviciu 3 Reducerea pe Administrator Permanent


(delegații) cât posibil a
deplasărilor
(delegațiilor)
neesențiale.
Informarea
lucrătorilor cu
privire la
regulile locale
0 1 2 3 4 5 6 7
în orașele de
destinație.
Acordare de
echipament
individual de
protecție
(măști și
mănuși) pentru
toată durata
deplasării.

21. Lucrul cu documente, formulare de hârtie, bani 3 Reducerea Dotarea celor Administrator Permanent
lichizi sau alte materiale între colegi sau cu terți lucrului la expuși cu
minim posibil echipament
cu acte pe individual de
suport hârtie protecție
sau bani lichizi (mănuși) și
Se vor utiliza substanțe
mijloace dezinfectante
electronice pentru mâini
pentru
transmiterea
documentelor,
iar în privința
banilor se vor
utiliza
transferuri sau
carduri
bancare
22. Identificarea în unitate de persoane cu simptome 3 Elaborarea Afișarea Administrator Permanent
0 1 2 3 4 5 6 7
de îmbolnăvire specifice noul Coronavirus unui plan de numerelor de
măsuri de telefon DSP
urgență în caz
de suspiciune
la prezența
noului
Coronavirus,
elaborat în
baza
recomandărilor
medicului de
medicina
muncii și
punerea lui în
aplicare.
Anunțarea
imediată a
Direcției de
Sănătate
Publică din
județ.
23. Lipsa instruirii sau instruirea necorespunzătoare a 3 Crearea unui Actualizarea Administrator Imediat
conducătorilor locurilor de muncă asupra program de fișei postului
aspectelor privind gestionarea la locurile de instruire pentru cu prevederi
muncă a riscurilor generate de către noul conducătorii specifice
Coronavirus locurilor de
muncă.
24. Răspândirea de informații despre noul 3 Informare Administrator Permanent
Coronavirus false sau informații care creează lucrătorilor se
0 1 2 3 4 5 6 7
panică sau neîncredere în unitate face din
sursele
autorizate.
Afișarea de
pliante, postere
informative la
locurile de
muncă și în
special în
locurile
comune.
Conducătorii
locurilor de
muncă vor fi
atenți la acest
aspect și vor
interveni
imediat dacă
este cazul.
9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Expunerea la noul Coronavirus


Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă
(SARS COV-2)
este de 3.37 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
23 factori de risc identificaţi, 7 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

Ø     7 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


Ø     0
Ø     0
Ø     0

Cei 7 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F1. Lipsă covoraș dezinfectant la intrare (nivel parţial de risc 3)

F3. Lipsa unui coș de gunoi acoperit pentru colectarea măștilor și a mănușilor de
protecție utilizate (nivel parţial de risc 3)
F21. Lucrul cu documente, formulare de hârtie, bani lichizi sau alte materiale între colegi
sau cu terți (nivel parţial de risc 3)
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum urmează:

·    17.39% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


·    21.74% - factori de risc proprii mediului de muncă;
·    17.39% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;
·    39.13% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 23 respectiv, 100.00%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.
10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Expunerea la noul Coronavirus (SARS COV-2)


Nivel global de risc: 3.37

Factori de risc proprii mediului


de muncă
22.73%

Factori de risc proprii


mijloacelor de producţie
18.18% Factori de risc proprii sarcinii
de muncă
18.18%

Factori de risc proprii


executantului
40.91%

S-ar putea să vă placă și