Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 2.8.

INSTRUCTIUNE PROPRIE SSM

Elaborati o instructiune proprie SSM pentru un loc de munca si o activitate aleasa de d-vs,
prin care sa comunicati riscurile existente la locurile de munca si masurile de securitate si
sanatate: tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura stabilite prin planul de
prevenire si protectie.
Instructiunea proprie, poate fi structurata dupa modelul de mai jos:
1. SCOP
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Legislatie de referinta
 Cerinte minime de securitate si sanatate aplicabile
 Standarde
5. RESPONSABILITĂŢI
 Conducere
 Serviciu prevenire si protectie, medic MM, CSSM, reprezentanti lucratori
 Conducator loc munca
 Lucratori
6. CERINTE
 Riscuri generale, specifice
 Prevederi generale de securitate si sanatate
 Masuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, EIP si de alta natura,
 Instructiuni de lucru, manevrare, manipulare, deservire, intretinere,
depozitare
 Informaţii şi fise de lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la
locul de munca, care sa cuprindă date de securitate şi sănătate privind:
o condiţiile de folosire a echipamentelor de munca;
o situaţiile anormale previzibile;
o concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta
acumulată în urma utilizării echipamentelor de munca.
o atentionari în legatura cu riscurile la care sunt expusi lucratorii,
o echipamentele de munca din imediata vecinătate a locului de munca,
 Disciplina
 Interventii de urgenta, incendiu, calamitati
 Competente
 Formare, perfecţionare, instruire

 Supraveghere, limitarea accesului
 Gestionarea deseurilor
7. ÎNREGISTRĂRI
8. ANEXE
Adrian Bujor