Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT,

DR.

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt :


1) Legislatia de securitate si sanatate in munca .
a) Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
-Dispozitii generale ;
-Domeniul de aplicare ;
-Obligatiile angajatorului;
-Obligatiile lucratorilor ;
-Accidente de munca si boli profesionale;
-Raspundere juridica.
b) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006:
-Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
-Planul de prevenire si protectie;
-Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in
munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarii tehnice;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii.
Masuri de prevenire si protectie
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat
de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate)

1
APROBAT,
DR.

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


OPTOMETRIST

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la locul de munca sunt :


1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Masuri de
prevenire si protectie.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica
locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de munca

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind utilizarea
echipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim
ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternitatii la
locurile de munca. (pentru femei)

Nota : Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat
de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate)

2
APROBAT,
DR.

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE


IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
TEHNICIAN OPTOMETRIST

PERIOADA
CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE SSM
(3 luni)
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
I HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca . Masuri de prevenire si protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, - extrase
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
II HG 1425/2006 – art. 14 – 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca . Masuri de prevenire si protectie
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, - extrase
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM),
III 26 – 36; HG 1425/2006 – art. 101 – 107;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .Masuri de prevenire si protectie
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
3
1048/2006, HG 1091/2006, - extrase
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
IV HG 1425/2006 – art. 74 – 82;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca . Masuri de prevenire si protectie
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, - extrase
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Test de verificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in
munca

Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice


privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor
individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim
ajutor.