Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE

TINICHIGIU

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt :


1) Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
- Dispozitii generale ;
- Domeniul de aplicare ;
- Obligatiile angajatorului;
- Obligatiile lucratorilor ;
- Accidente de munca si boli profesionale;
- Raspundere juridica.
b)HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006:
- Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
- Planul de prevenire si protectie;
- Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate
in munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarií tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de
prevenire si protectie;
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.

Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora ,
urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate).

1
APROBAT
ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA

TINICHIGIU
Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt:

1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca.


Masuri de prevenire si protectie
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca
- HOTĂRÂRE nr. 300 din 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru santierele temporare sau mobile

4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea


incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind
utilizarea echipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si prim ajutor.

Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora,
urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate)

2
APROBAT
ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR

TINICHIGIU

PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE


INSTRUIRE SSM
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
I SSM; HG 1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
locului de munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice
locului de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006 , HG 300/2006–
extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului
ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
II SSM; HG 1425/2006 – art. 14 – 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
locului de munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice
locului de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006, HG 300/2006 –
extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului
ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
III SSM; HG 1425/2006 – art. 74 – 82;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
locului de munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice
locului de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006,HG 300/2006 – extrase.

3
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului
ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Test de verificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul
IV SSM; HG 1425/2006 – art. 14 – 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
locului de munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice
locului de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca
privind activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG
1048/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006, HG 300/2006 –
extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului
ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor

S-ar putea să vă placă și