Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.crt. Document solicitat de insp.

ITM Se afla la; Documente


Certificat inmatriculare Reg.Com si act constitutiv
1 societate Administrator Folder 1

Reg.Unic de control / Stampila societatii / copie CI/Bi


administrator / imputernicire scrisa si CI/BI pentru
reprezentantul societatii, in vederea semnarii
2 documentelor Administrator

Certificat constator - autorizatie de functionare in


3 domeniul SSM pt. activitatile desfasurate Administrator

Evaluarea riscurilor de accidentare si Planul de


4 prevenire si protectie INCLUSIV SARS-COV 2 x
evaluare sars covid

Tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea


instruirii, evidenta locurilor de munca cu pericol grav si
iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat, INCLUSIV SARS-
5 COV 2 x
instruire conf ORDIN Nr. 3577/831/2020 din 15 mai
2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării
cu noul coronavirus SARS-CoV-2

Instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor Instructiuni proprii - repartizare pe locuri de munca(3
6 de securitate-sanatate in munca INCLUSIV SARS-COV 2 x MESERII)

Decizia___/2020 instruirre SSM,PSI, SU / Periodicitate


instruire FARA NR.INREG _SEMNATURI_STAMPILE
Instructiuni proprii sars covid

PV INSTRUIRE nr.81/02.06.2020 OC
nr.3577/831/200 prevenire contaminare
SARS COVID

Lista de dotare a salariatilor cu EIP, INCLUSIV PROTECTIE


7 IMPOTRIVA CONTAMINARII CU VIRUSUL SARS-COV 2 Sectii+x

Fisele de instruire individuala privind securitatea si


sanatatea in munca / REINSTRUIREA LA REVENIREA DIN
8 SOMAJ TEHNIC Sectii + Tabel semnaturi participanti
Fise de post cu atributii in domeniul SSM si fise de x+persoana+
9 aptitudini eliberate de medicina muncii Resurse umane

fisa post SSM

Decizie Radu
Baza decizionala a structurii organizatorice a activitatii Alexandru+Decizi
de prevenire si protectie(decizie lucrator desemnat si e/Conventie
dovada curs SSM si/sau decizie serviciu intern SSM si Jampa
dovada curs ssm si/sau contract cu serviciul externde Dorin+Conventie
10 prevenire si protectie si CERTIFICAT DE ABILITARE Eugen Dudas PFA decizie numire reprezentanti lucratori

JAMPA DORIN OFA

ABILITARE JAMPA DORIN


PV
Decizie CSSM, dovada transmiterii ultimului PV sedinta sedinta+nr.inreg
11 depus la ITM ITM sau email
decizie CSSM
Informare ITM sedint CSSM
adresa inaintare PV la ITM SCANAT
Convocator sedinta CSSM + PV sedinta
PV CSSN TR 4 2019
Raport ADMINISTRATOR CSSM
Avizul ISCIR pentru ET ce intra sub incidenta Sectie+Administr
12 ISCIR(Instalatii de ridicat si sub presiune) atie +x
evidenta echipamente incidenta ISCIR
CONTRACT SERVICE iscir / lunar
Evidenta centralizata instalatii ITALROM

Personal
autorizat
ISCIR/diploma /
13 Autorizare personal conform prevederilor legale ADM / Sectie
Decizie numire responsabil de autorizat ISCIR
Decizie comisie electricieni

Buletin verificare
ELECTRIC -
Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva Administratii -
14 electrocutarii(verificare impamantare) formatia
15 Alte documente **** lista meserii autorizate ssm
decizie instruire
decizie instruire - periodicitate-durata
raport medical
raport sarcina

Firma
ADMINISTRATOR/
medic
Med.Munca -
Buletin
determinare
16 Buletin determinare noxe in mediul de munca NOXE

PSI - Prestator
Extinctoare -
17 PV verificare stingatoare - instalatii hidrant Sectii
Plan de masuri pt protectia impotriva contaminarii cu
18 virusul Sars Cov 2 X IN DOSAR 02.06.2020
Documente acordare materiale igienoco-sanitare / Tabel semnat /
19 Dezinfectanti sectia / factura