Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: P.F.A. DUDAS EUGEN Seria A Cumpărător: S.

C
C.U.I/C.I.F: F20/545/2013 - 31623700 Numărul: 2 ACTIV CASH IFN S.R.L.
Sediul: Deva BD. Iuliu Maniu Nr.Reg.Com.: J20/713/2013
Bl.4 Sc.1 Et.2 Ap.3
Județ: Hunedoara
Factură fiscală C.U.I. 32088559
Contul: RO43RNCB0824027043890001 Sediu: Deva Str. Ion Creanga
Banca: BCR - Deva Nr.Facturii: 2 Bl. 29 - Parter Ap. 51
Data(zz.ll.aaaa) 25.04.2014 Județ: Hunedoara
Tel./Fax 0722-946604 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email ed_ssm@yahoo.com (dacă este cazul) Banca:
COTA TVA : 0%

Prețul unitar Valoarea


Denumirea produselor sau a serviciilor Valoarea
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA) TVA
(lucrărilor) - lei -
- lei - - lei -

0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1 PRESTARI SERVICII SSM - PSI. 1 1 500.00 500.00 0.00
DOSAR SSM - PSI. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Semnătura și Date privind expediția , 500.00 0.00
ștampila Numele delegatului: …..
Dudas Eugen din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: HD - 537026 accize
Eliberată de: SPCLEP DEVA / 28.01.2011 Semnătura
Total de plată (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: ______ de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data 25.04.2014 500.00
ora Semnături:

Furnizor: P.F.A. DUDAS EUGEN


C.U.I/C.I.F: F20/545/2013 - 31623700 Chitanța nr. CF - 2
Sediul Deva BD. Iuliu Maniu Data 25.04.2014
Județul Hunedoara

Am primit de la S.C. ACTIV CASH IFN S.R.L.


Adresa Deva Str. Ion Creanga Bl. 29 - Parter Ap. 51
Suma de 500 ron adică (în litere) cincisuteron
Reprezentând c/v factura nr. A2 din data 25.04.2014

Casier