Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1 la Contractul privind transferul si achitarea drepturilor bneti

ale angajailor prin intermediul conturilor de card din __. __.20__ .

Nr
crt.

Nume si prenume salariat / colaborator

Cod numeric personal


(CNP)

Contract de munca
Denumire Funcie
Salariat
De la data
de .....

Pana la
data de

TABEL NOMINAL CU SALARIATI/ COLABORATORI


*clientul i asum responsabilitatea ca copiile buletinelor de identitate a angajailor coincid originalul
*pentru contracte pe perioada nedeterminat se completeaz cu 00/00/0000
Societatea ...
Nume :

Nume :

Functia :

Functia :

Semnatura :

Semnatura :

Stampila

Stampila

Banca i rezerv dreptul:

de a refuza/modifica nivelul overdraftului propus de Salariat in cazul in care acesta din urma nu ndeplinete condiiile
necesare acordrii acestuia (grad de ndatorare ridicat, prezena n baza de risc a Bncii, existenta unei faciliti de
overdraft ataat unui alt cont n Banc, valoarea alimentarilor lunare).
de a anula overdfaftul in cazul in care nceteaz relaia de munca dintre Client si salariat sau Proiectul salarial de plata
salarii se reziliaz.

Persoan responsabil societate_________________________________Numele, prenumele

____________________semnatura

Am predat ____ pachete de documente conform punctului 4.1 pentru salariaii indicai in tabelul de mai sus.
Data________________
Reprezentant Banc__________________________________Numele, prenumele

____________________semnatura

Am primit ____ pachete de documente conform punctului 4.1 pentru salariaii indicai in tabelul de mai sus.

Data________________