Sunteți pe pagina 1din 1

Angajator…………………………

Sediul/adresa…………………………
Telefon……………………………
Cod fiscal…………………………
Cod CAEN :………………………
E-mail :……………………………
Nr. ................./...........................

Către,
A.J.O.F.M. ....................

Subsemnatul ..................................... în calitate de ......................................

al ........................................... ţinând cont de faptul că am angajat un număr de :

……………absolvenţi;
……………şomeri, persoane cu vărsta de peste 45 ani ;
……………şomeri, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
……………someri, persoane care în termen de 5 ani îndeplinesc condiţiile de pensionare;
……………persoane cu handicap;
……………someri de lunga durata inregistrati in evidenta agentiei;
……………tineri NEET someri, inregistrati in evidenta agentiei;
……………tineri, persoane marginalizate social;
……………alţi beneficiari………………………………………
vă solicit prin prezenta, încheierea convenţiei prevăzute de Legea 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare/Legea nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor
şi studenţilor.
Menţionăm că angajatorul depune *……………………… declaraţia D112 privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate.
Semnătura

Ştampila
*se va completa cu lunar sau trimestrial dupa caz