Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

BIHARIA SRL Aprobat,


NR.___/_____2007 Administrator

FISA POST

1. Denumirea postului: agent turism;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat administratorului;
3. Rol: vinde produse turistice si incheie asigurari;
4. Responsabilitati:

 Se prezinta la unitate la ora prevazuta in grafic, odihnita si cu


tinuta corecta, in stare fizica buna;
 Semneaza condica de prezenta si declara banii personali;
 Pregateste unitatea pentru deschidere sau pentru schimbul de
tura;
 Ia legatura cu furnizorii de servicii turistice, analizeaza oferta si
propune clientilor variante de trasee turistice si itinerarii de
transport;
 Vinde produse turistice, incheie contracte in numele societatii sau
ale clientilor si, daca este nevoie, obtin vize;
 elibereaza documente de calatorie si cazare, vaucher-e, distribuie
bilete, bonuri, incheie asigurari, realizeaza facturi si incaseaza
sumele datorate;
 Afiseaza la loc vizibil preturile la toate produsele turistice si
raspunde de corectitudinea lor;
 Ofera informatii clientilor despre serviciile oferite si raspunde la
toate solicitarile acestora;
 Invata insusirile produselor turistice si ofera clientilor alternative
la produsele ce lipsesc;
 Afiseaza permanent o atitudine deschisa, placuta, dand dovada de
amabilitate;
 Se preocupa de expunerea la vinzare a tuturor produselor
turistice, mentine ordinea pe rafturi si curatenia in unitate;
 Participa la inventarierea stocurilor de marfa;
 Raspunde de integritatea si securitatea patrimoniului unitatii;
 Informeza administratorul societatii despre vanzarile din ziua
respectiva, despre produsele epuizate sau greu vandabile si
produsele consumate sau cumpararte in folosul propriu;
 Respecta si raspunde de aplicarea la locul de munca a regulilor
profesionale , de igiena sanitara, de protectia muncii si P.S.I.;
 Executa lucrari de curatenie in afara programului de lucru cu
clientii, respectiv: sters geamuri, curatenie mobilier, curatenie in
fata unitatii;
 Executa si alte dispozitii ale sefului ierarhic si a conducerii
societatii;
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in
scopul dat de instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea
primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu
fumeze decat in locuri special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare
normala, odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod
corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului

5. Autoritati:
 Elibereaza facturi, documente de calatorie si incheie asigurari;
6. Rezultate:
 Raportul de casa zilnic, NIR-uri;
7. Competente:
 Tehnice : sa stie sa lucreze cu PC-ul;
 Psihoaptitudinale:
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- spirit de observatie;
- imaginatie, creativitate,
- simt estetic comercial;
- echilibru emotional, stapinire de sine,
- adaptibilitate la situatii noi;
- cinste, politete, amabilitate
 Experienta : 1 an vechime in specialitate;

8. Interfete : clienti, personal operativ, furnizori;


9. Calificare : facultate sau liceu;
10.Delegare : este inlocuit de administrator
11.
Luat la cunosti Data……………

Aprobat,
Administrator

FISA POST

6. Denumirea postului:
7. Pozitia in ierarhie: este subordonat administratorului
8. Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si
coordoneaza activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora
raspunde de deciziile luate si rezultatele obtinute si reprezinta societatea
in tranzactiile cu tertii;
9. Responsabilitati:
 indruma, supravegheaza si controleaza intreaga activitate a
lucratorilor din unitate in timpul procesului de productie, servire
si intretinere;
 supravegheaza modul de prestare a serviciului de catre lucratorii
din subordine intervenind ori de cite ori este nevoie;
 urmareste aprovizionarea unitatii cu un sortiment variat de produse
si materii prime de calitate corespunzatoare pentru satisfacerea
cerintelor de consum;
 urmareste fuctionarea echipamentelor din dotarea unitatii luind
masuri de remediere a eventualelr defectiuni;
 stabileste impreuna cu sefii de sectii necesarul de marfuri pentru
aprovizionare;
 initiaza introducerea in listele meniu a unor noi sortimente de
preparate culinare clasice sau cu specific;
 raspunde de justa utilizare a fortei de munca, conform graficului de
lucru, functie de fluctuatia clientilor in unitate;
 raspunde de mentinerea permanenta a starii de curatenie a unitatii
prin spalare si dezinfectie curenta a suprefetelor de lucru, utilaje,
ustensile;
 verifica tinuta fizica si vestimentara;
 participa la elaborarea si realizarea programelor de masuri la
nivelul departamentului alimentatie;
 participa la analizele periodice efectuate la nivel de departament si
societate;
 raspunde de integritatea si securitatea mijloacelor fixe si a
obiectelor de inventar pe care le gestioneaza;
 programarii pentru personalul din subordine;
 Executa si alte dispozitii ale sefului ierarhic si a conducerii
societatii;
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in
scopul dat de instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea
primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu
fumeze decat in locuri special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
q) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
r) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune ;
s) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
t) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare
normala, odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod
corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului

10.Autoritati :
11.Rezolva sesizarile si reclamatiile clientilor si decide in legatura cu
rezolvarea acestora (inlocuirea produselor neconforme sau restituirea
cval. acestora);
12.Verifica functionarea echipamentelor din dotare, a caselor de marcat
electronice fiscale;
13.Verifica corectitudinea comenzilor clientilor preluate de catre ospatari
precum si modul de transmitere a acestora catre sectii;
14.Opreste de la livrare produsele/serviciile neconforme.

15.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabi, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

16.Competente :
Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
17.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

18.Delegare: este inlocuit de directorul comercial.

Data: Luat la cunostintă